icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Wat kost kinderopvang?

Heb je kinderopvang nodig, dan kun je kiezen voor een crèche, maar ook voor een gastouder of peuterspeelzaal. Let bij kinderopvang niet alleen op de kwaliteit, maar kijk ook naar de prijs en het aanbod. Want het ene kinderdagverblijf is het andere niet.

Kirsten van Loon

Kirsten van Loon , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:6 juni 2019

Kosten kinderopvang

Kinderdagverblijf

De meest gekozen vorm van kinderopvang is het kinderdagverblijf. Je kind zit in een horizontale groep, met kinderen van dezelfde leeftijd, of in een verticale groep, met kinderen van verschillende leeftijden. In zo'n groep zitten maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijden en het aantal begeleiders. Sinds januari 2019 is er 1 pedagogisch medewerker per 3 baby's (nuljarigen). Eerst was dat 1 medewerker per 4 baby's (nuljarigen). Bij kinderen van 7 jaar en ouder is het maximaal aantal kinderen per medewerker in 2019 omhoog gegaan van 1 op de 10 naar 1 op de 12.

Wat kost kinderopvang?

De prijzen lopen sterk uiteen. De gemiddelde prijs ligt volgens Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderdagopvang, op €8,02 in 2019. Dit is een indicatie, geen officieel landelijk gemiddelde. Jaarlijks publiceert Boink in augustus een prijspeiling.

‘Ga niet blind voor de goedkoopste, maar kijk goed wat je krijgt voor je geld’, adviseert Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink. ‘Zijn luiers en (biologische) voeding inbegrepen, bijvoorbeeld? En hoe ruim zijn de openingstijden? Voor sommige ouders zijn ruimere openingstijden prettig, omdat ze dan niet in de knel komen met werktijden. Voor anderen wordt de opvang daarmee onnodig duur. Je betaalt meestal namelijk de volledige dag of het volledige dagdeel, ook al breng je je kind later of haal je hem eerder op.'

Kinderopvangtoeslag

Het maximale uurtarief waar je kinderopvangtoeslag voor krijgt is €8,02 (2019). Kost het kinderdagverblijf per uur meer, dan krijg je voor je extra kosten geen toeslag.
Tip: kijk altijd of de crèche in het landelijk register kinderopvang staat. Want dat is nodig om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen.

Ons advies

 • In een kinderdagverblijf betaal je vaak per (halve) dag. Zoek uit hoeveel opvanguren de locatie hiervoor rekent.
 • Let erop of je verplicht bent om opvang af te nemen tijdens de schoolvakanties.
 • Vraag na of je gemiste dagen kunt inhalen, ook als je kind ziek is geweest.
 • Handig voor ondernemers en ouders met een wisselend werkrooster: is flexibele opvang mogelijk?
 • Bekijk de hele checklist dagopvang (pdf) van Boink voor meer advies.

Gastouderopvang

Als gastouder vang je maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar op. Meestal in je eigen huis, maar er zijn ook gastouders die aan huis komen. Hoe groot de groep exact mag zijn, hangt af van de leeftijden van de kinderen. Heb je als gastouder zelf kinderen, dan tellen die tot 10 jaar ook mee.

Wat kost gastouderopvang?

Een gastouder is doorgaans goedkoper dan een crèche, omdat je vaak per uur betaalt. Het gemiddelde uurtarief ligt bovendien lager: €5,91 tegen €7,45 per uur voor een kinderdagverblijf (prijspeiling: Boink augustus 2018).

In de prijspeiling van 2018 door Boink is er geen gemiddelde prijs voor gastouderopvang genoemd vanwege het beperkte aantal ouders dat heeft meegewerkt aan de peiling. Goed vergelijken loont de moeite, want het aanbod loopt sterk uiteen.

Let op: een gastouder kan extra kosten rekenen voor bijvoorbeeld luiers, melk en uitstapjes.

Kinderopvangtoeslag

Net als bij een kinderdagverblijf moet je rekening houden met het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Voor gastouderopvang is dat €6,15 per uur (2019). Vraagt een gastouder meer, dan heb je voor die extra kosten geen recht op toeslag.

Let op: alleen als gastouderbureaus in het landelijk register kinderopvang staan, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Tip: nemen opa en oma een deel van de opvang voor hun rekening? Dan kunnen zij zich onder voorwaarden laten registeren als gastouder. Maar let wel op: deze regeling staat ter discussie en komt mogelijk te vervallen.

Ons advies

 • Handig: in tegenstelling tot bij een kinderdagverblijf, kun je bij een gastouder meestal ook voor een uur of dagdeel afspreken. Vraag dit voor de zekerheid na.
 • Vraag na of de gastouder ook in de schoolvakanties beschikbaar is.
 • Check of het gastouderbureau vervanging regelt als de gastouder ziek is.
 • Vraag na of je afspraken kunt maken over (biologische) voeding.
 • Bekijk de hele checklist gastouder (pdf) van Boink voor meer advies.

Peuterspeelzaal

In een peuterspeelzaal komen kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar samen om zich voor te bereiden op school.

Wat kost een peuterspeelzaal?

De gemiddelde prijs is lager dan die van het kinderdagverblijf, maar dat verandert mogelijk in de toekomst. Peuterspeelzalen moeten op termijn namelijk aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als kinderdagverblijven. Er is dan geen onderscheid meer tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer deze wet in werking treedt, staat nog niet vast.

Vooralsnog is de prijs afhankelijk van je inkomen en het beleid van de gemeente. Heb je een lager inkomen, dan betaal je waarschijnlijk een lager uurtarief. Opvang is alleen 's morgens of 's middags mogelijk.

Let op: soms moet je een mimimaal aantal opvangdagen afnemen. Let ook op of er meer kosten worden gerekend voor bijvoorbeeld een boterham.

Kinderopvangtoeslag

Sinds 1 januari 2018 kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat en de gemeente niet meebetaalt. Zorg er wel voor dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Net als bij een kinderdagverblijf moet je rekening houden met het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Voor een peuterspeelzaal is dat €8,02 per uur (2019), hetzelfde als bij een kinderdagverblijf.

  Buitenschoolse opvang (bso)

  Als je kind naar de basisschool gaat dan is vaak voor of na schooltijd de buitenschoolse opvang (bso), ook wel voorschoolse opvang (vso) en naschoolse opvang (nso) genoemd. Een bso vangt de basisschoolkinderen ook op vrije dagen (zoals studiedagen) en in de schoolvakanties op. Je kind wordt opgevangen in een groep van maximaal 30 kinderen. Basisscholen zijn wettelijk verplicht zich in te spannen om buitenschoolse opvang tussen 7:30 uur en 18:30 uur aan te bieden op doordeweekse dagen.

  Wat kost buitenschoolse opvang?

  De gemiddelde prijs voor buitenschoolse opvang ligt volgens Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderdagopvang, op €6,89 per uur (peildatum augustus 2018). Het gaat hier om een indicatie, niet om een officieel landelijk gemiddelde.

  Kinderopvangtoeslag

  Net als bij een kinderdagverblijf moet je rekening houden met het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Voor buitenschoolse opvang is dat €6,89 per uur (2019). Voor tussenschoolse opvang kun je geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

  Ons advies

  Kinderopvangkaart

  Op kinderopvangkaart.nl kun je zien welke kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus er in jouw buurt zijn. Je kunt onder andere de grootte van de groepen, de openingstijden, pedagogische visie en prijzen vergelijken. Bij de gemeente vind je informatie over peuterspeelzalen.

  Tip: heb je een locatie gekozen? Vraag een rondleiding aan. Je eerste gevoel zegt veel. Bekijk de binnen- en buitenruimte en let op de grootte, de inrichting, de staat van onderhoud en hoe schoon het er is. Je kunt kennis maken met de gastouder of pedagogisch medewerkers en al je vragen stellen.

  Au pair

  Als je er de financiële en praktische ruimte voor hebt, kun je een au pair in huis nemen. Een au pair heeft als grote voordeel dat hij of zij flexibel inzetbaar is. Een nadeel is dat je een deel van je privacy verliest. En je moet je wel aan enkele regels houden. Een erkend au-pairbureau kan je meer informatie geven. Een goed au-pairbureau is aangesloten bij de Branche Organisatie van Nederlandse Au Pair Agentschappen (BONAPA).

  Een au pair heeft geen uurtarief zoals bij de andere soorten kinderopvang. Bij kosten voor de au pair moet je denken aan maandelijkse kosten voor inwoning, eten en drinken, reiskosten, zakgeld (maximaal €340 per maand) en eenmalig kosten voor een taalcursus (maximaal €270). Daarnaast betaal je ook een vergoeding aan het au-pairbureau. 

  Bij het inhuren van een au pair kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

  Lees ook:

  Nieuw & interessant