icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Aanbevelingen pinpasfraude

Nieuws|

Gepubliceerd op:2 september 2004


 

Direct geld terug uit schadefonds bij indienen klacht bij de bank
De Consumentenbond roept de banken op een schadefonds in het leven te roepen voor gedupeerden van pinpasfraude. Uit dit fonds kunnen gedupeerden een schadevergoeding tegemoet zien van 50% van de geleden schade, met een maximum van €1000. Consumenten die een klacht indienen bij de bank over schade als gevolg van een verloren of gestolen pas moeten direct aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Het direct storten van (een deel van) het schadebedrag komt overeen met de procedure zoals die nu geldt bij creditcardfraude.

De achtergrond van deze aanbeveling is dat de meldingen bij de Pinfraudeactie aantonen dat het schadebedrag gemiddeld zeer hoog is. Daarbij geven vele consumenten aan in paniek te zijn en hun dagelijkse boodschappen en openstaande rekeningen niet meer te kunnen betalen.

De procedure ziet er dan als volgt uit. Indien de bank de klacht toewijst vult zij de tegemoetkoming aan tot het volledige schadebedrag. Wijst de bank de klacht af, dan heeft de consument de keuze: ofwel hij betaalt de tegemoetkoming terug aan de bank of hij stapt naar de Geschillencommissie Bankzaken.

Als de Geschillencommissie de klacht toewijst ontvangt de gedupeerde een tegemoetkoming voor het volledige schadebedrag. Indien de Geschillencommissie de klacht afwijst zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste: de Geschillencommissie oordeelt dat er sprake is van grove onzorgvuldigheid met pas of pincode en de consument moet de tegemoetkoming terugbetalen. Ten tweede: er is sprake van een geringe mate van onzorgvuldigheid met pas of pincode. Het gaat dan om twijfelgevallen die een tegemoetkoming rechtvaardigen. De Geschillencommissie kan dan bepalen dat de tegemoetkoming uit het schadefonds niet hoeft te worden terugbetaald.

Limiet voor geldopname bij de geldautomaat standaard op €500 stellen
De Consumentenbond beveelt aan om de limiet voor opnames aan de geldautomaat standaard voor alle consumenten op €500 per dag te stellen. Consumenten die een hogere limiet willen, moeten dat zelf aangeven.  Het gemak van een hogere limiet weegt in zijn algemeenheid niet op tegen de risico’s van de schade.

Het opnemen van hogere bedragen aan de balie moet mogelijk blijven. Hiervoor dienen aanvullende veiligheidseisen in de vorm van legitimatie te gelden.

Klachtafhandeling binnen maximaal twee maanden
De Consumentenbond stelt dat de afhandeling van de klacht binnen twee maanden moet zijn gedaan. Deze limiet moet gelden voor alle banken. De gemiddelde klachttermijn van vier maanden zoals die nu naar voren komt uit het Meldpunt is te lang. Bovendien blijkt dat afhandeling binnen twee maanden mogelijk is omdat dit in de helft van de gevallen gehaald wordt. De tevredenheid over de afhandeling van de klacht blijkt sterk afhankelijk van de doorlooptijd van de behandeling.

Betere voorlichting over mogelijkheden beroep bij Geschillencommissie
De Consumentenbond beveelt aan dat banken die een klacht over pinfraude in behandeling hebben of hebben gehad consumenten nadrukkelijker wijzen op de mogelijkheden en kosten van een beroepsprocedure bij de Geschillencommissie bankzaken. Het percentage consumenten dat nu gebruik van die mogelijkheden maakt is ontstellend laag (28%).

Voorlichting over risico’s hogere limiet dan €500 geldopname  bij geldautomaat
Indien consumenten aangeven een hogere limiet te willen dan de standaardlimiet van €500 bij de geldautomaat, dan dient de bank te wijzen op de risico’s hiervan bij misbruik.

Voorlichting over de  risico’s van hoge kredietlimiet op betaalrekening
De Consumentenbond beveelt aan dat banken de consument meer attenderen op de risico’s van een hoge kredietlimiet op de betaalrekening bij verlies of diefstal van de pas. Banken verstrekken kredietlimieten standaard enverhogen deze gemakkelijk. De keerzijde hiervan verdient meer aandacht. Een hoge kredietlimiet kan leiden tot zeer grote schade indien de fraudeur daar grote aankopen via betaalautomaten van winkels, garages e.d. mee doet.

Voorlichting over risico’s van hoog saldo op de betaalrekening
Consumenten die gedurende langere tijd of regelmatig een zeer hoog saldo op hun betaalrekening hebben zouden door de bank op de risico’s hiervan moeten worden gewezen. Daarnaast is het natuurlijk voor deze consumenten zelf niet lucratief om een hoog saldo op de betaalrekening aan te houden.

Geld van spaarrekening niet rechtstreeks cashen via geldautomaat
Sinds kort bestaat bij enkele banken de mogelijkheid een spaarpas met pincode te ontvangen, waarmee rechtstreeks geld uit de muur van de spaarrekening kan worden gehaald. De Consumentenbond is van mening dat dit ongewenst is, gelet op het risico dat hiermee een hoge bedragen die mogelijk op een spaarrekening staan direct “gecasht” kunnen worden. Andere methoden om op een zeer snelle manier toegang tot je spaargeld te kunnen krijgen moeten beschikbaar zijn.