icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Meer Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetten

Nieuws|

Gepubliceerd op:21 april 2004


De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (de CCA) is er voorstander van dat er meer samenwerking komt tussen de nationale handhavingsinstanties in de lidstaten van de Europese Unie. Dat kan bijdragen tot een grotere mate van consumentenbescherming in geval van overtredingen van communautaire wetgeving.


Dit staat in een advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Justitie dat de CCA op 13 april heeft vastgesteld. De bewindslieden hadden de CCA om advisering gevraagd over een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving over consumentenbescherming.

 

Bedoeling van de verordening
De bedoeling van de verordening is om een netwerk van publieke handhavingsinstanties in de Europese Unie te creëren. Die instanties krijgen een minimum aan onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden. De instanties in de lidstaten worden verplicht om elkaar wederzijds hulp te verlenen bij de bestrijding van overtredingen van het algemene consumentenbelang. De Verordening geldt alleen voor grensoverschrijdende overtredingen die de collectieve, economische belangen van consumenten schaden.

 

Handhaving volgens de CCA
De CCA stelt voor om een nationaal handhavingsarrangement te creëren dat ruimte laat voor een invulling op maat. Daartoe behoren de reeds bestaande publiek- en privaatrechtelijke instanties die in Nederland een rol spelen bij de handhaving van de Europese regelgeving. Als nieuw element stelt de CCA voor om bij wet publieke instanties aan te wijzen die kunnen fungeren als uniek verbindingsbureau en als bevoegde autoriteit. Het verbindingsbureau is verantwoordelijk voor de coördinatie van de toepassing van de verordening door de bevoegde autoriteiten. De bevoegde autoriteit (een publiekrechtelijke handhavingsinstantie) houdt toezicht op de naleving van consumentenwetgeving bij grensoverschrijdende overtredingen, in het bijzonder waar het gaat om oneerlijke handelspraktijken. Deze instantie beschikt over alle onderzoeks- en handhavingsmethoden die de verordening voorschrijft.


De CCA verwacht dat het enige tijd zal vergen voordat het nieuwe handhavingsregime op Europees niveau goed functioneert. Daarom stelt zij voor om prioriteit te geven aan de handhaving van de Europese regels waar alle lidstaten al een publiekrechtelijke toezichthouder hebben en waar het consumentenbelang sterk wordt geschaad.

 

Kritiek
Naast waardering heeft de CCA ook kritiek op het voorstel van de Europese Commissie voor de verordening. Zij vindt de onderbouwing onvoldoende en wijst er verder op dat de Europese Commissie de richtlijn over grensoverschrijdende verbodsacties nog niet heeft geëvalueerd. Dat is wel van belang, omdat die richtlijn ook betrekking heeft op de handhaving van grensoverschrijdende overtredingen.