icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Campagne consumentenrecht oogst succes

Nieuws|

Gepubliceerd op:22 april 2005


De Consumentenbond is blij dat de consumentenautoriteit, een organisatie die in de gaten houdt of bedrijven zich netjes en eerlijk gedragen, er eindelijk komt. De Ministerraad praat vandaag over de oprichting ervan. Wel moet het een toezichthouder met tanden worden.

In 2003 startte de Consumentenbond met een campagne onder de titel “Van recht hebben naar Recht krijgen”. Twee hoofddoeleinden stonden daarbij voorop. De komst van een toezichthouder voor consumentenzaken en een wettelijk verbod op oneerlijke handelspraktijken. De bond is blij dat zijn twee grootste wensen, waarvoor hij zich de afgelopen jaren met volle kracht heeft ingezet, in vervulling gaan.   

Europese Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken
Het Europees Parlement heeft de Europese Richtlijn waarmee oneerlijke handelspraktijken beter kunnen worden tegengegaan inmiddels goedgekeurd. Ook de Raad van Ministers heeft hiervoor op 18 april jongstleden formeel groen licht gegeven. Dit betekent dat de weg nu vrij is voor een snelle invoering van deze nieuwe regels, ook in de Nederlandse wetgeving.

Vrijdag 22 april beraadslaagt de Ministerraad over de nieuwe toezichthouder voor consumentenzaken. De oprichting van een nieuwe consumententoezichthouder voor consumentenzaken werd door het kabinet al eerder aangekondigd in juni vorig jaar. De Consumentenbond heeft toen het Strategisch Actieplan voor de consument in ontvangst genomen uit handen van de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Van Gennip. Het kabinet bespreekt nu hoe de toezichthouder er uit moet gaan zien en zal de Tweede Kamer daar vervolgens nader over informeren.

Daadkrachtig optreden
De Consumentenbond pleit voor een consumententoezichthouder, die in staat is efficiënt en krachtdadig op te treden tegen dubieuze praktijken en stelselmatige overtreding van de consumentenwetgeving. Als stok achter de deur moet deze autoriteit een dwangsom kunnen opleggen om deze praktijken snel te staken. Daarnaast moet hij ook direct een bestuurlijke boete kunnen opleggen als straf voor gepleegde feiten. Alleen dan zullen kwaadwillende ondernemers voldoende worden geprikkeld zich aan de wet te houden en eerlijk zaken te doen.

Gelukkig is de Staatssecretaris het met de Consumentenbond eens dat de nieuwe toezichthouder over deze sterke bevoegdheden moet beschikken. De bond roept het kabinet op haar plannen te steunen en ziet de uitkomst van het beraad hierover met spanning tegemoet.

Bond blijft actief
Heeft de bond verder nog meer wensen? Ja, natuurlijk blijven wij behalve in verband met nieuwe toezichthouder, ook op tal van andere fronten actief om voor de belangen van de consument op te komen. De kennis van rechten en plichten van consumenten en bedrijven moet worden verhoogd, de klachtenafhandeling door bedrijven moet beter, de mogelijkheden voor alternatieve geschillenbeslechting via geschillencommissies moeten worden verruimd en de toegang tot de rechter moet worden vereenvoudigd.

Onder aanvoering van mevrouw Van Gennip heeft het kabinet met het Strategisch Actieplan voor de consument een goed aanzet gegeven voor het nieuwe consumentenbeleid. Nu is het zaak dat het kabinet dit beleid ook daadwerkelijk waar maakt.

Lees ook
Groen licht voor consumentenwaakhond (16-09-04)