icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Vrouwen gaan niet, of te laat op zoek naar informatie over pensioen

Nieuws|

Gepubliceerd op:20 april 2005


Slechts één op de acht vrouwen weet met hoeveel geld zij het na haar pensionering moet doen. Slechts 41 procent van de vrouwen is economisch zelfstandig en de grote vraag is hoeveel van hen iets voor de oude dag heeft geregeld. Het pensioen én het pensioenbewustzijn van met name vrouwen behoeft dringend extra aandacht. Daarom organiseerde de stichting Pensioenkijker.nl woensdag het middagcongres: Vrouwen en hun pensioen, Een zorg voor later? Tijdens het congres zijn de resultaten gepresenteerd van het eerste onderzoek in Nederland naar pensioenen en pensioenbewustzijn onder vrouwen.
 
Eén van de sprekers tijdens het middagcongres was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus. Hij juicht het initiatief van de stichting Pensioenkijker.nl toe om het pensioenbewustzijn in Nederland te stimuleren. De onderzoeksresultaten waarmee de stichting tijdens het congres naar buiten kwam, bevestigen volgens hem de noodzaak van goede voorlichting over pensioenen, vooral onder vrouwen.

Onderzoeksresultaten

Vrouwen weinig zelfstandig op het gebied van pensioen
Hoewel de economische zelfstandigheid van vrouwen  de laatste jaren behoorlijk toeneemt, is daar op pensioengebied nog weinig van te merken. Uit een onderzoek dat in opdracht van stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd, blijkt dat vrouwen zich minder vaak dan mannen de vraag stellen waarvan zij moeten rondkomen na hun pensionering en dat zij zich minder bekommeren om het pensioen van hun nabestaanden. Vooral het overlijden van de partner zet vrouwen aan tot het zoeken van informatie. Het “pensioenonderzoek” is van 18 tot en met 22 februari 2005 uitgevoerd door CentERdata, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. De onderzoeksgegevens zijn voorts door de stichting Pensioenkijker.nl vergeleken met recente onderzoeksgegevens van het NIBUD en met gegevens uit de Emancipatiemonitor 2004.

Significant verschil tussen vrouwen en mannen
Eén op de acht vrouwen geeft aan goed op de hoogte te zijn van het inkomen op de oudedag. Slechts een kwart van de vrouwen vraagt zich wel eens af over hoeveel geld zij de beschikking hebben na pensionering. Opvallend is dat van de vrouwen die daarbij stilstaat slechts éénderde ook daadwerkelijk op zoek gaat naar informatie. Onder de mannelijke respondenten is eveneens slechts één op de acht goed op de hoogte van het inkomen na pensionering. Van de mannen stelt echter eenderde zich de vraag waarvan zij na hun pensioen moeten rondkomen. Van hen gaat echter 60% actief op zoek naar informatie hierover.

“Dat zien we dan wel weer”
Uit het pensioenonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen zich niet druk maakt om de pensioenvoorziening en leeft onder het motto “dat zien we dan wel weer”. En dat terwijl vrouwen na hun pensionering veel vaker dan mannen aangewezen zijn op het inkomen van hun partner. Bovendien kunnen vrouwen zich na hun pensionering in mindere mate dan mannen bedruipen door opbrengsten uit vermogen, intering op vermogen of inkomen uit lijfrentevoorzieningen. Daarnaast geven de vrouwelijke respondenten in het pensioenonderzoek vaker dan mannen aan dat hun inkomen na pensionering onvoldoende zal zijn om van te leven, omdat zij meer dan de mannelijke ondervraagden een aantal jaren geen pensioenopbouw hebben gehad. Zij noemen ook veel vaker een echtscheiding als veroorzaker van het lage inkomen op leeftijd 65. Voor zover vrouwen wel van hun pensioeninkomen kunnen rondkomen, zijn zij in mindere mate dan mannen in de gelegenheid nog wat te sparen.

Geen aandacht voor nabestaanden
Naast het gegeven dat vrouwen zich nauwelijks bekommeren om hun eigen pensioen hebben zij ook weinig aandacht voor het pensioeninkomen van de nabestaanden. Één op de vijf vrouwen geeft aan goed op de hoogte te zijn van de nabestaandenvoorziening. Slechts een op de vier vrouwen (tegenover een op de drie mannen) vraagt zich wel eens af waar de nabestaanden van moeten rondkomen. Ook hier geldt dat mannen in die situatie in meerdere mate op zoek gaan naar informatie dan vrouwen.

Overlijden partner belangrijkste reden voor informatie
Hoewel de economische zelfstandigheid van vrouwen te wensen overlaat, met name zodra er in het huishouden kinderen worden verzorgd , vindt het merendeel van de respondenten het vooral belangrijk om het pensioen onder de loep te nemen op het moment van pensionering of na overlijden van de partner. Belangrijke gebeurtenissen zoals samenwonen, trouwen en kinderen krijgen vormen nauwelijks aanleiding om naar het pensioen te kijken. Opvallend is dat het merendeel van de ondervraagden vindt dat partners na een scheiding ieder het eigen pensioen hoort te houden. Slechts één op de vijf ondervraagde respondenten vindt dat het pensioen moet worden verdeeld.

De stichting Pensioenkijker.nl heeft als hoofddoelstelling de bevordering van het pensioenbewustzijn van de burger. Gelijktijdig heeft de stichting tot doel de burger objectieve en niet commerciële informatie over pensioenen te verschaffen en de transparantie van pensioenregelingen te vergroten. Aan de stichting Pensioenkijker.nl nemen de volgende organisaties deel: CNV, CNV Jongeren, Consumentenbond, de samenwerkende ouderenorganisaties verenigd in het CSO, FNV, FNV Vrouwenbond, NBVA, Nibud, Ombudsman Pensioenen, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW.

Meer informatie
Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl