icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

NS slingert straks ook onschuldigen op de bon

Nieuws|

Gepubliceerd op:12 mei 2005


De consumentenorganisaties in het LOCOV zijn buitengewoon slecht te spreken over het NS-besluit om de kaartverkoop op de trein af te schaffen. Volgens het nieuwe boeteregime zullen ook reizigers die bij voorbeeld op een onbemand station worden geconfronteerd met een kapotte kaartautomaat door de conducteur op de bon worden geslingerd, met een forse boete. De klant moet vervolgens via een smeekbede aan het hoofdkantoor trachten, het geld van zijn bekeuring terug te krijgen.

Als argumentatie om dit nieuwe regime in te voeren gaf de NS onder meer aan dat het niet lukt, om de door de conducteur uitgeschreven "uitstel van betalingen" te innen. Volgens de consumentenorganisaties in het LOCOV komt dat, doordat conducteurs bij mensen zonder kaartje zelden een legitimatie verlangen. De invoering van de identificatieplicht is een uitstekende oplossing voor dit probleem.

De NS beweert, dat de wet Personenvervoer 2000 het huidige systeem van kaartverkoop door de conducteur in de weg staat. NS gaat er aan voorbij dat vervoerders en OV-opdrachtgevers zelf mogen bepalen, op welke wijze vervoerbewijzen verkrijgbaar zijn. Kaartverkoop in het voertuig is op basis hiervan gewoon toegestaan. De huidige methodiek, waarbij reizigers bij de conducteur alsnog een kaartje kunnen kopen, is dus niet verboden. In plaats van een servicegerichte opstelling in te nemen, zaagt NS van dik hout planken. Zelfs wanneer door falen van de NS (kaartautomaat kapot,loket onverwachts dicht) de reiziger geen kaartje kon kopen, wordt hij beschouwd als een crimineel die streng moet worden gestraft. De goedwillende reiziger in tijdnood treft hetzelfde lot.

De consumentenorganisaties in het LOCOV (ANWB, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, Consumentenbond, Co├Ârdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties CSO, Fietsersbond en reizigersvereniging ROVER) vinden dat reizigers die buiten hun schuld geen kaartje konden kopen, en dat bij het instappen aan de conducteur melden, geen boete behoren te krijgen, maar in de gelegenheid dienen te worden gesteld om alsnog een kaartje te kopen.

De NS stelt dat "door het nieuwe beleid de discussie en daarmee de agressie op de trein (zal) verminderen". Dat is volgens de consumentenorganisaties nog maar zeer de vraag: een reiziger die buiten zijn schuld met een boete wordt geconfronteerd zal terecht zeer kwaad zijn.

De consumentenorganisaties hadden geadviseerd de strengere aanpak van moedwillige zwartrijders te koppelen aan de algemene invoering van de OV-chipkaart, in de verwachting dat de reizigers met die kaart gemakkelijker hun reis kunnen betalen. De NS wil daar niet op wachten. Ook denkt de NS niet dat de chipkaart het de reiziger makkelijker zal maken om aan een geldig kaartje te komen. De consumentenorganisaties vinden dit, gezien de doelstellingen van de chipkaart, een bedenkelijke zaak. Zij zullen over de chipkaart overigens nog advies uitbrengen aan de NS. Intussen, zo stellen de consumentenorganisaties, moeten reizigers bij de conducteur nog een kaartje kunnen blijven kopen in de gevallen waarin dat op het station niet goed mogelijk was. Zij vinden dat de NS met het voortijdig afschaffen van die mogelijkheid de nette en loyale klanten schoffeert.