icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

De verbindendverklaring van de Duisenberg-Regeling

Nieuws|

Gepubliceerd op:20 februari 2006Onlangs is aan de rechter gevraagd de Duisenberg-Regeling verbindend te verklaren. Op 11 februari heeft daarover een advertentie gestaan in de Telegraaf, de Volkskrant en het Financieele Dagblad. De Consumentenbond wil aan de hand van een aantal vragen en antwoorden u hierover meer duidelijkheid geven.

1. Wat is de Duisenberg-Regeling?
In het voorjaar van 2005 hebben Dexia Bank Nederland en Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond een akkoord bereikt in het effectenleaseconflict. Vanwege de bemiddelende rol van de heer W.F. Duisenberg heet deze overeenkomst sindsdien de Duisenberg-Regeling. Van de circa 100.000 effectenleasebeleggers die zijn aangesloten bij de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease stemde de overgrote meerderheid (rond de 80%) in met de Duisenberg-Regeling.


2. Wat betekent 'verbindend verklaren' van de Duisenberg-Regeling?
Op 18 november 2005 hebben Dexia Bank Nederland en Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond een verzoekschrift ingediend bij het Gerechtshof in Amsterdam om de overeenkomst verbindend te laten verklaren. Als het Gerechtshof de verbindendverklaring uitspreekt betekent het dat gerechtigden voor wie de overeenkomst geldt, op de afgesproken manier recht hebben op een vergoeding.

Wie niet aan de overeenkomst gebonden wil zijn, kan gebruikmaken van de zogenoemde ‘opt-out'-mogelijkheid (zie Wanneer moet ik mij aanmelden voor de 'opt-out'-verklaring?). De keerzijde van een ‘opt-out'-verklaring is dat daarop niet kan worden teruggekomen. Het is dus niet mogelijk later alsnog een beroep te doen op de Duisenberg-Regeling.


3. Waar kan ik het verzoekschrift tot verbindendverklaring van de Duisenberg-Regeling inzien?
Het verzoekschrift kunt u bekijken op de websites van:

  • het Gerechtshof Amsterdam, www.rechtspraak.nl (inclusief overeenkomst en het proces-verbaal van de regiezitting van 18 januari 2006)
  • Dexia Bank Nederland, www.dexialease.nl (ook inclusief bijlagen bij het verzoekschrift)
  • Stichting Leaseverlies, www.leaseverlies.nl
  • Stichting Eegalease, www.eegalease.nl
  • Vereniging van Effectenbezitters, www.veb.net
  • Consumentenbond, www.consumentenbond.nl

4. Kan ik nog iets doen als ik niet wil dat het verzoekschrift verbindend wordt verklaard?
Bent u effectenleasebelegger bij Dexia en wilt u niet dat de overeenkomst verbindend wordt verklaard, dan kunt u uiterlijk op 14 april 2006 bij de griffie van het Gerechtshof Amsterdam een verweerschrift indienen. Deze mogelijkheid staat ook open voor stichtingen en verenigingen die de belangen van effectenleasebeleggers behartigen.

Let op: dit verweerschrift is alleen gericht tegen het verbindend verklaren van de overeenkomst. Stel dat de rechter die verbindendverklaring toestaat en wilt u dat de overeenkomst niet voor u gaat gelden dan kunt (en moet) u dat op een later tijdstip aangeven (zie Wanneer moet ik mij aanmelden voor de 'opt-out'-verklaring?). Het is niet nodig verweer te voeren om de ‘opt-out'-mogelijkheid te bewaren.

Wilt u een verweerschrift indienen, dan moet u:

  • een advocaat inschakelen die het verweerschrift voor u (in 7-voud) indient
  • uiterlijk op 14 april 2006 het verweerschrift indienen.

Tijdens een openbare zitting behandelt het Gerechtshof Amsterdam de verweerschriften. Heeft u een verweerschrift laten indienen dan mag u bij de behandeling ervan aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Alleen uw advocaat mag het woord voeren. Hij heeft een spreektijd van maximaal 5 minuten.

De openbare zitting zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei 2006 (aanvang 09.30 uur) met een uitloop naar de woensdag, donderdag en vrijdag 17-19 mei 2006. De zittingen worden gehouden in het congrescentrum Expo XXI, Gustav Mahlerlaan 18, Amsterdam.

Wilt u de zitting bijwonen, dan moet u dat uiterlijk op 14 april 2006 schriftelijk laten weten aan het Gerechtshof in Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, t.a.v. mevrouw I. Torn en met vermelding van kenmerk R 1783/2005 Dexia.

Let op: heeft u een verweerschrift ingediend, dan bent u niet verplicht om bij de behandeling aanwezig te zijn. Ook als u de mogelijkheid open wilt houden voor een 'opt-out'-verklaring (zie hieronder), hoeft u niet naar de zitting te komen. De behandeling van de verweerschriften staat los van de 'opt-out'-verklaring en is alleen gericht op de verbindendverklaring van de Duisenberg-Regeling.


5. Wanneer moet ik mij aanmelden voor de 'opt-out'-verklaring?
Pas als het Gerechtshof het verzoekschrift over de Duisenberg-Regeling verbindend verklaart, dan kunt u er als effectenleasebelegger voor zorgen dat u niet aan de overeenkomst gebonden bent, namelijk door een schriftelijke verklaring af te leggen (de ‘opt-out'-verklaring). U moet dan goed opletten wanneer de verbindendverklaring in de dagbladen en op bovengenoemde websites wordt gepubliceerd. In de tekst zult u dan een termijn vinden waarbinnen u schriftelijk moet melden dat u niet aan de overeenkomst gebonden wilt zijn. U kunt nu dus nog geen ‘opt-out'-verklaring afleggen.

Ook wanneer u eerder geen verweerschrift heeft ingediend, mag u van de ‘opt-out'-verklaring gebruik maken.

Lees meer
Dexia Bank en Legio Lease