icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Houdt ú de Consumentenbond scherp?

Gepubliceerd op:7 februari 2007


Welke onderwerpen zou de Consumentenbond moeten aanpakken? En hoe blijf je als vereniging aantrekkelijk voor je leden? De Bondsraad – het ledenparlement van de Consumentenbond – is op zoek naar nieuwe leden die hierover willen meepraten! Geïnteresseerd? Bekijk dan nu het filmpje. U kunt zich nog aanmelden tot 29 februari voor de verkiezingen.

<img height="147" hspace="5" src="Bondsraadfilm2.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="202" align="left" vspace="5" border="0" mslinkref="true" data-type="hippogallery:original" data-uuid="1da92270-c6a3-4011-b430-607e3c2decfd">Op dit moment zijn er 18 vacatures voor Bondsraadslid, verspreid over heel Nederland. Hier vindt u meer informatie én kunt u zich aanmelden.

Klik op het plaatje hiernaast om een filmpje over de Bondsraad te starten.

Wat doet de Bondsraad?

De leden van de Bondsraad stellen de strategienota en het jaarverslag vast. Ook komen zij enkele keren per jaar samen om te discussiëren over consumentenonderwerpen. Ook benoemen zij de leden van de Raad van Toezicht – de belangrijkste gesprekspartner van de Bondsraad. De Raad van Toezicht van de Consumentenbond houdt de leden van de Bondsraad op de hoogte van belangrijke beslissingen en legt aan hen verantwoording af. Als lid van de Bondsraad heeft u kortom een flinke vinger in de pap als het om consumentenzaken gaat.

Hoeveel tijd kost het u?

De Bondsraad komt twee keer per jaar – in het voorjaar en in het najaar – met álle honderd leden bij elkaar. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten waar kleinere groepen leden met elkaar over interessante thema’s discussiëren. Onlangs heeft de Bondsraad bijvoorbeeld een stevige discussie gevoerd over problemen met overstappen bij internet- en telefonieabonnementen. Als u alle bijeenkomsten wilt bijwonen, reken dan op ongeveer één avond per maand en twee zaterdagen per jaar. Bondsraadleden worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich daarna twee keer herkiesbaar stellen.

Wie zoeken wij?

U kunt zich kandidaat stellen voor de Bondsraad als u:

  • minstens twee jaar lid bent van de Consumentenbond
  • minimaal 18 jaar oud bent
  • affiniteit heeft met consumentenzaken en betrokken bent bij maatschappelijke ontwikkelingen
  • goede sociale vaardigheden én eventuele bestuurlijke ervaring in huis heeft
  • tijd en energie wilt steken in het scherp houden van de Consumentenbond

Wij vinden het belangrijk dat de leden van de Bondsraad een representatieve mix vormen: van jong tot oud, mannen en vrouwen, met verschillende culturele achtergronden, afkomstig uit heel Nederland. Hier houden wij dan ook rekening mee bij de samenstelling van de raad.

Aanmelden

Wilt u zich verkiesbaar stellen als Bondsraadslid, meld uzelf dan aan vóór 29 februari 2008. Dat kan als volgt:

  • vul het online aanmeldformulierin
  • meld u schriftelijk aan (contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

In september 2008 presenteert de Consumentenbond de kandidaten (nieuwe en herkiesbare leden) in haar bladen en op de website. Kunt u zich niet vinden in deze voordracht, dan kunt u zich alsnog opgeven als (tegen)kandidaat, U kunt zich dan tot uiterlijk 1 oktober 2008 aanmelden bij de Organisatiecommissie van de Bondsraad. U kunt hiervoor hetzelfde adres gebruiken als hierboven is genoemd). Hiervoor heeft u de ondersteuning nodig (door middel van een handtekening) van 25 leden van de Consumentenbond. In oktober 2008 volgt de definitieve verkiezing van de nieuwe Bondsraad voor 2009 tot en met 2012.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Anja Verhoef en Peter Wolting, afdeling Verenigingszaken van de Consumentenbond
070-445 45 08
e-mail: vereniging@consumentenbond.nl
adres:
  Consumentenbond Verenigingszaken
  Antwoordnummer 10785
  2502VB Den Haag.

Bondsraadslid Rita Joldersma: ‘Er wordt naar je geluisterd’

‘Ik ben al 4 jaar id van de Bondsraad en vind het heerlijk om mijn steentje bij te kunnen dragen aan het werk van de Consumentenbond. Als individu word je niet altijd serieus genomen; naar de Consumentenbond wordt wél geluisterd door bedrijven en overheid. In de Bondsraad komen mensen met heel verschillende achtergronden bij elkaar – dat boeit me. Ongeveer één avond per maand ga ik naar een bijeenkomst, tweemaal per jaar komen we met álle honderd leden samen. Gespreksstof volop!
Ik vind het heel bijzonder dat de Consumentenbond volledig op de contributie van leden draait, zonder subsidie of sponsoring. De leden zijn als het ware de eigenaar van de vereniging. Met mijn lidmaatschap én als Bondsraadslid voeg ik daarom graag iets toe.’

Meer informatie: