icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Houdt ú de Consumentenbond scherp?

Nieuws|Welke onderwerpen zou de Consumentenbond moeten aanpakken? En hoe blijf je als vereniging aantrekkelijk voor je leden? De Bondsraad – het ledenparlement van de Consumentenbond – is op zoek naar nieuwe leden die hierover willen meepraten! Geïnteresseerd? U kunt zich nog aanmelden voor de verkiezingen tot 28 februari 2010.

Gepubliceerd op:17 december 2009


Op dit moment zijn er 18 vacatures voor Bondsraadslid, verspreid over heel Nederland. Hier vindt u meer informatie én kunt u zich aanmelden.

Wat doet de Bondsraad?

De leden van de Bondsraad stellen de strategienota en het jaarverslag vast. Ook komen zij enkele keren per jaar samen om te discussiëren over consumentenonderwerpen. Ook benoemen zij de leden van de Raad van Toezicht – de belangrijkste gesprekspartner van de Bondsraad. De Raad van Toezicht van de Consumentenbond houdt de leden van de Bondsraad op de hoogte van belangrijke beslissingen en legt aan hen verantwoording af. Kortom, als lid van de Bondsraad heeft u een flinke vinger in de pap als het om consumentenzaken gaat.

Hoeveel tijd kost het u?

De Bondsraad komt twee keer per jaar – in het voorjaar en in het najaar – met álle honderd leden bij elkaar. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten waar kleinere groepen leden met elkaar over interessante thema’s discussiëren. Onlangs heeft de Bondsraad bijvoorbeeld een stevige discussie gevoerd over problemen met overstappen bij internet- en telefonieabonnementen. Als u alle bijeenkomsten wilt bijwonen, reken dan op ongeveer één avond per maand en twee zaterdagen per jaar. Bondsraadleden worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich daarna twee keer herkiesbaar stellen.

Wie zoeken wij?

U kunt zich kandidaat stellen voor de Bondsraad als u:

minstens twee jaar lid bent van de Consumentenbond

  • minimaal 18 jaar oud bent
  • affiniteit heeft met consumentenzaken en betrokken bent bij maatschappelijke ontwikkelingen
  • goede sociale vaardigheden én eventuele bestuurlijke ervaring in huis heeft
  • tijd en energie wilt steken in het scherp houden van de Consumentenbond

Wij vinden het belangrijk dat de leden van de Bondsraad een representatieve mix vormen: van jong tot oud, mannen en vrouwen, met verschillende culturele achtergronden, afkomstig uit heel Nederland. Hier houden wij dan ook rekening mee bij de samenstelling van de raad.

Aanmelden

Wilt u zich verkiesbaar stellen als Bondsraadslid, meld uzelf dan aan vóór 27 februari 2010. Dat kan door het ingevulde aanmeldingsformulier (Word) met uw motivatie en CV te sturen naar vereniging@consumentenbond.nl. U kunt zich ook schriftelijk aanmelden (contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

Wij verzoeken u om in uw motivatie in te gaan op uw werkzaamheden, uw achtergrond, waarom u lid wilt worden van de Bondsraad en hoe u een bijdrage aan de Bondsraad denkt te kunnen leveren.  Tenslotte vragen wij of u beschikbaar bent op zaterdag 10 april 2010.

Hoe gaat het verder?

Op grond van de aanmeldingen (Word) maakt de Verkiezingscommissie een selectie. Deze leden worden uitgenodigd op zaterdag 10 april 2010 op het kantoor van de Consumentenbond voor een gesprek. Ook kunnen zij dan kennismaken met de Consumentenbond.

In september 2010 presenteert de Consumentenbond de kandidaten (nieuwe en herkiesbare leden) in haar bladen en op de website. Kunt u zich niet vinden in deze voordracht, dan kunt u zich alsnog opgeven als (tegen)kandidaat. U kunt zich dan tot uiterlijk 1 oktober 2010 aanmelden bij de Organisatiecommissie van de Bondsraad. U kunt hiervoor hetzelfde adres gebruiken als hieronder is genoemd). Hiervoor heeft u de ondersteuning nodig (door middel van een handtekening) van 25 leden van de Consumentenbond. In oktober 2010 volgt de definitieve verkiezing van de nieuwe Bondsraad voor 2011 tot en met 2014.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Anja Verhoef en Peter Wolting, afdeling Verenigingszaken van de Consumentenbond

070-445 45 08

e-mail: vereniging@consumentenbond.nl

adres:

Consumentenbond Verenigingszaken

Antwoordnummer 10785

2502VB Den Haag.

Wilt u weten hoe het is in de Bondsraad? Hieronder laten we een aantal Bondsraadsleden aan het woord.

Valentijn Sessink: 

'Als bondsraadslid kun je meedenken over de manier waarop de Consumentenbond consumentenbelangen het best kan behartigen. Ik richt mij vooral op het gebied van Digitaal Thuis. De ontwikkelingen op dat gebied gaan snel en marktpartijen zijn vaak oppermachtig. Het onderwerp is lastig en de belangen zijn groot, waardoor standpuntbepaling op gebied van Digitaal Thuis moeilijk is. Dat was voor mij de belangrijkste reden om lid te worden van de Bondsraad. Door mijn expertise kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan het werk van de Consumentenbond, met name door mee te denken over het lastige onderwerp Digitaal Thuis.'

Wil van Brederode: 

'Na mijn vervroegd pensioen wilde ik graag actief bezig blijven en mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. De oproep van de Consumentenbond “Houdt u de Consumentenbond scherp” was voor mij een schot in de roos. Ik heb het erg naar mijn zin als Bondsraadslid. Vooral nu ik actief ben in enkele commissies. De grote diversiteit in persoonlijkheden en vaardigheden binnen de Bondsraad geeft het samenwerken een extra dimensie. Naast toegang geven tot testresultaten moet de Consumentenbond een vraagbaak zijn en consumentenbelangen behartigen. Als Bondsraadslid kun je het beleid van de Consumentenbond volgen en toetsen, moet je alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en kun je meedenken over wat nodig is om de Consumentenbond bij de tijd te houden.'

Wanja Groot Wesseldijk: 

'Ik wil graag meedenken over hoe de Consumentenbond een sterkere positie voor de consument kan creëren. Daarnaast vind ik het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Het leuke aan het Bondsraadslidmaatschap is dat je een bredere kijk op allerlei zaken ontwikkelt. Je komt in aanraking met een breed scala aan onderwerpen. De Consumentenbond speelt een belangrijke rol als onafhankelijke informatieverstrekker en spreekbuis van de consument naar bedrijven, dienstverleners en overheid. Samen met de andere Bondsraadsleden ben je kritisch over de activiteiten van de Consumentenbond. Je vertegenwoordigt de leden en de consument door feedback te geven. Het toezicht en de input van de Bondsraad houdt de Consumentenbond en haar Raad van Toezicht scherp.'

Meer informatie:

Jaarverslag

Consumentenbond als vereniging.