icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in


2009

1 oktober 2009

Bel-me-niet-register van start

Op 1 oktober is het bel-me-niet-register gestart. Het register maakt aan het grootste deel van ongewenste telefoontjes een einde. De Consumentenbond heeft lang gepleit voor een wettelijk register waarbij toezichthouder OPTA kan optreden tegen overtreders.

1 oktober 2009

Elf nieuwe leden geschillencommissies van start

De Consumentenbond heeft met elf branches een akkoord bereikt over algemene voorwaarden en het oprichten van een geschillencommissie. Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Heemskerk gaven op 30 september 2009 het officiële startsein voor deze commissies. Consumenten kunnen nu terecht bij in totaal 44 geschillencommissies voor een laagdrempelige, snelle en goedkope geschillenprocedure.

29 september 2009

Striktere regels tegen onredelijke incassokosten

Het ministerie van Justitie is van plan om onredelijk hoge incassokosten, die consumenten moeten betalen als zij hun rekening niet op tijd voldoen, aan te pakken. Ook de Consumentenbond is voorstander van striktere regels, maar vindt de bedragen en percentages uit de plannen van het ministerie te hoog.

29 september 2009

Klachten tegen aanbieders sms-abonnementsdiensten

In een belangrijke stap tegen aanbieders van sms-abonnementsdiensten dient de Consumentenbond drie klachten in bij de Reclame Code Commissie (RCC) tegen de aanbieders Celldorado, Artiq Mobile B.V. en D2 Mobile. Dit als eerste resultaat van het inmiddels gesloten Meldpunt sms-klachten op consumentenbond.hyves.nl. De bond ontving in korte tijd ruim 300 klachten over sms-diensten. De schade voor consumenten loopt uiteen van enkele euro’s tot duizenden euro’s. Een grondige analyse van de meldingen volgt medio oktober.

28 september 2009

Nationale Afmeldweek tegen ongewenste reclame

Voor consumenten die zich ergeren aan ongewenste telefoontjes, sms-jes en reclame in de brievenbus organiseert de Consumentenbond van maandag 28 september tot en met 2 oktober de Nationale Afmeldweek.

25 september 2009

Grote risico’s bij bestellen medicijnen via internet

Consumenten die zonder recept van een arts via internet medicijnen kopen, lopen grote gezondheidsrisico’s en bovendien zijn er financiële gevaren. De dosering van de werkzame stof wijkt in veel gevallen sterk af en soms zijn de geneesmiddelen vervuild met stoffen die er niet in thuis horen.

24 september 2009

Toegang gefinancierde rechtsbijstand niet beperken

Het kabinet wil de toegang tot gefinancierde rechtsbijstand voor consumenten met een laag inkomen beperken als er alternatieve mogelijkheden zijn om je recht te halen, zoals een geschillencommissie. Consumenten moeten in dat geval een hogere eigen bijdrage betalen. De Consumentenbond constateert dat daarmee de drempel voor toegang tot de rechter voor minder draagkrachtige consumenten wordt verhoogd.

23 september 2009

Voorstel reclamecode kidsmarketing schoffeert kabinet en maatschappij

Het kabinet, wetenschappers, maatschappelijke organisaties waaronder de Consumentenbond en de Hartstichting en het overgrote deel van de Tweede Kamer zijn het erover eens: geen reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot 12 jaar. Toch komt de koepel van levensmiddelenbedrijven met een voorstel dat niet verder gaat dan 6 jaar. Daarmee schofferen de levensmiddelenbedrijven politiek Den Haag en uiteindelijk zijn de kinderen de dupe. Donderdag 24 september vergadert het bestuur van de Stichting Reclamecode over dit voorstel.

22 september 2009

Geen kabinetsbemoeienis met koopzondag

De regering moet zich niet bezighouden met het aantal koopzondagen. Gemeenten moeten samen met consumenten en winkeliers op lokaal niveau bepalen of en wanneer de winkels open zijn. Dit standpunt baseert de Consumentenbond op onderzoek van Gfk uit 2008 onder consumenten, waaruit blijkt dat de meningen over dit onderwerp sterk verdeeld zijn.

21 september 2009

DSI-registratie voor financieel adviseurs

De Stichting DSI (Deskundigheid, Screening en Integriteit) pleit er voor dat financieel adviseurs bij banken, verzekeraars, tussenpersonen en pensioenfondsen worden geregistreerd in een onafhankelijk register, zodat consumenten kunnen controleren of een financieel deskundige integer en betrouwbaar is. De Consumentenbond dringt al lange tijd aan op een dergelijk register met informatie over diploma’s en opleidingen van adviseurs.

18 september 2009

Politieke steun voor afschaffen overdrachtsbelasting

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 16 september 2009 heeft de VVD gepleit voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting. De Consumentenbond drong hier al eerder op aan in een open brief aan premier Balkenende (februari 2009). De bond roept de regering hierin op om bij het bestrijden van de economische crisis vooral te denken aan consumentgerichte maatregelen. Ook de VVD wil nu dergelijke maatregelen om bijvoorbeeld de huizenmarkt een impuls te geven.

17 september 2009

Nieuwe prijspeiling energie

Consumenten met een energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven profiteren op dit moment het meest van de recente prijsontwikkelingen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, uitgevoerd begin september 2009, blijkt dat zij gemiddeld 6% minder betalen voor elektriciteit dan een half jaar geleden en 36% minder voor gas. De Consumentenbond roept de energiebedrijven op voortaan veel duidelijker te communiceren over kortingen en actietarieven, door kortingen voortaan apart in het contract vermelden en op de factuur specificeren. Het is nu voor consumenten te vaak onduidelijk welk tarief ze na een bepaalde actietermijn moeten gaan betalen en het is onmogelijk te controleren of en hoeveel korting is uitbetaald doordat kortingen vaak verrekend worden.

16 september 2009

UPC moet klanten informeren over afknijpen

De Consumentenbond eist dat UPC aan klanten duidelijk maakt dat zij internetverkeer afknijpt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de beloofde snelheden. Volgens de bond is er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk omdat UPC zijn klanten hierover niet informeert. Daarnaast dient UPC zijn klanten te informeren over het recht dat zij hebben om het abonnement te beëindigen, omdat UPC door het afknijpen de geleverde dienst heeft gewijzigd. Komt UPC niet tegemoet aan de eisen, dan overweegt de bond juridische stappen.

14 september 2009

Effecten crisis op gedrag consumenten

40% van de Nederlandse consumenten doet meer aan besparen sinds het uitbreken van de kredietcrisis vorig jaar. Daarnaast spaart een op de vijf ondervraagden meer dan in 2008 en dan het liefst bij een Nederlandse spaarbank (49%). Dat blijkt uit de crisisgedragsenquête van de Consumentenbond, ingevuld door ruim 2600 consumenten.

14 september 2009

Al 12.000 handtekeningen tegen medicijnreclame

De petitie tegen dubieuze medicijnreclame is de afgelopen twee weken al door ruim 12.000 mensen getekend. De Consumentenbond wil met de petitie een verbod op ‘symptoomreclames’ afdwingen. Directe aanleiding is een uitzending van het TROS-programma Radar.

11 september 2009

Beperk prijsstijging strippenkaart

De Consumentenbond wil hooguit een beperkte verhoging van de strippenkaart met 1 à 2% in plaats van de 4,3% die staatsecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd. De bond is bang dat het stads- en streekvervoer zich uit de markt prijst wanneer de tarieven aanzienlijk meer stijgen dan die van het autogebruik.

11 september 2009

Informatievoorziening bij veel webwinkels onvoldoende

Meer dan de helft van de 369 onderzochte webwinkels in de Europese Unie biedt de consument onvoldoende en/of verkeerde informatie over consumentenrechten. Ook is de prijsinformatie vaak onduidelijk en onvolledig. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de nationale toezichthouders op het gebied van consumentenbescherming, waaronder de Consumentenautoriteit.

11 september 2009

Broodje gezond: weinig groente, veel zout

Een broodje gezond is misschien lekker, maar niet per definitie gezond. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond die verschijnt in de Gezondgids van september. Alle onderzochte broodjes gezond bevatten te veel zout en in veel gevallen juist weinig groente. En ook qua calorieën zitten ze aan de hoge kant, met gemiddeld dik 400 kcal per broodje.

10 september 2009

Kortere bewaarplicht internetgegevens

De ministerraad heeft 4 september ingestemd met een gewijzigd wetsvoorstel dat internetserviceproviders (isp’s) verplicht om privégegevens over internet, zoals gegevens over aan wie je een e-mail stuurt, maximaal zes maanden te bewaren. De Consumentenbond heeft lang gepleit voor deze kortere bewaartermijn.

10 september 2009

Verbod op fusie zorgverzekeraar en ziekenhuis

Minister Klink van Volksgezondheid moet fusies tussen Nederlandse zorginstellingen en zorgverzekeraars (verticale integratie) verbieden. De Consumentenbond pleit hiervoor naar aanleiding van een onderzoek onder 844 consumenten en een studie over dit onderwerp. De Tweede Kamer debatteert donderdag 10 september 2009 over het eindrapport van de Commissie verticale integratie zorgverzekeraars en zorginstellingen.


Zoek binnen de website

Vul een zoekterm in