icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

2011

21 juli 2011

UPDATE: Mobiel internet duurder

Het gebruik van mobiel internet bij KPN en Vodafone wordt flink duurder. Dat blijkt uit de gepresenteerde nieuwe abonnementen voor mobiele telefonie. De Consumentenbond vindt dat telecomaanbieders hun klanten goed moet helpen bij het beheersen van hun dataverbruik. Klanten moeten altijd eenvoudig kunnen zien hoeveel MB's zij nog over hebben. Ook kunnen zij klanten goed voorlichten hoeveel MB’s verbruikt worden wanneer een filmpje wordt bekeken of een website bezocht.

15 juli 2011

Weersta de financiële misleiding

30 banken met meer dan 500 spaarvormen. Probeer daar maar eens goed uit te kiezen en ondertussen alle mooie woorden over hoge rentepercentages of welkomstcadeaus te weerstaan. De Consumentenbond heeft een test ontwikkeld waarmee consumenten zelf kunnen leren financiële misleiding te weerstaan. In het zomernummer van de Consumentengids staat een aantal tips en trucs op rijtje.

15 juli 2011

Prima bescherming met goedkope zonnebril

Goedkope zonnebrillen die claimen tegen ultraviolette (uv) straling te beschermen, doen dat net zo goed als dure zonnebrillen. Ondanks poetsen met puur afwasmiddel en droog keukenpapier bleef van alle 102 zonnebrillen in de test van de Consumentenbond (CB) de uv-bescherming intact.

14 juli 2011

Start campagne: Klachten Zat? Los het op!

Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat 58% van de 3032 respondenten het afgelopen jaar een klacht had over een product, dienst of bedrijf zelf. Maar liefst 61% is ontevreden tot zeer ontevreden over de afhandeling daarvan. Jaarlijks krijgt de Consumentenbond duizenden meldingen van consumenten over bedrijven, waaruit blijkt dat die hun klanten niet correct helpen bij de afhandeling van klachten.

13 juli 2011

Geen vakantie zonder koffer?

Geland op de luchthaven, maar zonder de koffer op de bagageband. Jaarlijks starten wereldwijd 30 miljoen mensen zo hun zakenreis of vakantietrip. Voor iedereen die nog op vliegvakantie gaat, staat in het zomernummer van de Consumentengids een aantal bruikbare tips om bagageproblemen te voorkomen.

12 juli 2011

Royal Beach Concert voor de rechter

Het is de Consumentenbond niet gelukt om in goed overleg met de organisatoren van het Royal Beach Concert tot een oplossing te komen. De Consumentenbond stapt daarom naar de rechter om het geld terug te vragen voor consumenten met een concertkaartje. Er is door de Consumentenbond inmiddels geprobeerd beslag te leggen op de bankrekeningen van de organisatie.

6 juli 2011

Meer inzicht in tandartsrekening

De conceptlijst met beschrijvingen van tandartsbehandelingen die de door Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is gepubliceerd is een verbetering ten opzichte van de oude lijst. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening zijn begrijpelijker en er is meer aandacht voor preventie. Wel plaatst de Consumentenbond kanttekeningen bij de duidelijkheid in de toelichting.

1 juli 2011

Toegang tot kantonrechter verruimd

Vanaf 1 juli kunnen consumenten in meer gevallen naar de kantonrechter stappen bij een juridisch geschil. De kantonrechter was tot op heden slechts bevoegd te oordelen over vorderingen tot een bedrag van €5000. Per 1 juli wordt deze grens verlegd naar €25.000. Zaken over consumentenkoop kunnen altijd worden behandeld door de kantonrechter, ongeacht de hoogte van het financiële belang. Voor consumentenkrediet ligt de grens bij €40.000. 'Het is belangrijk dat het kabinet na deze stap nu ook voortvarend met vereenvoudiging van de procedure aan de slag gaat en consumenten de mogelijkheid biedt aan de hand van een online stappenplan digitaal zelf een rechtszaak aan te kaarten,' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

28 juni 2011

Duidelijkheid over claimstichtingen

Gedupeerde consumenten krijgen meer duidelijkheid over stichtingen die namens hen gaan procederen voor genoegdoening, zoals bijvoorbeeld bij de woekerpolisaffaire. De Claimcode die consumenten meer duidelijkheid en meer garanties geeft, is opgesteld door een onafhankelijke commissie, onder leiding van mr. Bert van Delden, voormalig voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. 'De Consumentenbond is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de Claimcode. Met deze code wordt het kaf van ‘t koren gescheiden bij claimstichtingen en dat is belangrijk voor consumenten', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

27 juni 2011

Geen resultaat Royal Beach onderhandelingen

De onderhandelingen met de organisatoren van het Royal Beach Concert zijn op 27 juni 2011 stukgelopen. De Consumentenbond beraadt zich nu op juridische vervolgstappen. De Consumentenbond probeert op een andere manier voor elkaar te krijgen dat gedupeerde consumenten geld terug krijgen voor het Royal Beach Concert (RBC) dat begin juni zou plaatsvinden in Scheveningen.

24 juni 2011

Europees besluit over consumentenrechten

Consumenten krijgen vanaf 2013 betere en duidelijkere informatie over de prijs van producten in (online) winkels én over de mogelijkheid tot klagen, voordat ze een product gekocht hebben. Belangrijk punt voor de Consumentenbond is dat consumenten bij koop op afstand (online aankopen) en colportage (verkoop aan de deur) standaard 14 dagen bedenktijd krijgen. Dit staat in de Europese richtlijn Consumentenrechten die op 23 juni 2011 door het Europese parlement is goedgekeurd.

24 juni 2011

Bellen buiten EU kostbaar

Bellen binnen de Europese Unie (EU) is vanaf 1 juli weer goedkoper, maar buiten de EU lopen de kosten snel op. In sommige landen werkt prepaid niet voor sms-en of internetten. Soms kunnen prepaid-bellers er zelfs helemaal niet mee bellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar tarieven, zowel voor een abonnement als bij prepaid, van mobiel bellen en internetten met Nederlandse abonnementen in het buitenland.

22 juni 2011

Consumenten gebaat bij netneutraliteit en cookiewetgeving

De Consumentenbond is zeer blij dat de Tweede Kamer vandaag netneutraliteit in wet heeft vastgelegd. Hierdoor zullen telecomaanbieders vrije toegang blijven geven tot belangrijke internetdiensten. Ook heeft de Kamer nieuwe cookiewetgeving aangenomen. De Consumentenbond hoopt dat de Tweede Kamer erop toeziet dat de wet gebruiksvriendelijk wordt ingezet.

22 juni 2011

Onderzoek hygiëne verpleeghuizen moet openbaar

De Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Volksgezondheid hebben in een kamerdebat afgesproken dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) nog dit jaar extra onderzoek gaat doen naar de hygiëne in verpleeghuizen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Goed nieuws want de IGZ gaat nu onaangekondigd steekproefsgewijs de hygiëne controleren. Onduidelijk is alleen hoe omvangrijk dit onderzoek wordt opgezet en wat er met de resultaten gebeurt.’

17 juni 2011

Duidelijkheid zorgplicht goed voor consumenten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in zijn Toezichtkader Zorgplicht voor het eerst uitgewerkt wat zorgplicht voor zorgverzekeraars inhoudt. Consumenten hebben zo meer duidelijkheid over welke zorg en vergoedingen zij van hun verzekeraars mogen verwachten, een belangrijke ontwikkeling aldus de Consumentenbond. Consumenten kunnen hun verzekeraar daarmee gericht aanspreken op zijn zorgplicht.

16 juni 2011

Meer reisaanbieders met garantiestelling

De Consumentenautoriteit onderzocht reisorganisatoren waarvan zij vermoedde dat zij zich niet houden aan de wettelijk verplichte reisgarantiemaatregelen bij pakketreizen. De meeste aangesproken bedrijven kwamen hierop in actie, maar 7 bedrijven hebben nog steeds geen garantiemaatregelen. De Consumentenbond waarschuwt voor de achterblijvers.

16 juni 2011

Concert afgelast? Geld terug!

Consumenten met een kaartje voor het Royal Beach Concert in Scheveningen dat niet doorgaat, hebben recht op teruggave van hun geld. De Consumentenbond gaat daarover in overleg met de concertorganisator. Gedupeerden kunnen zich aanmelden op http://www.rbcrestitutie.nl.

16 juni 2011

Kijk uit met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Consumenten doen er verstandig aan kritisch te kijken naar hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Toezichthouder AFM constateert dat een flink aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt niet in het belang van de klant is, omdat bijvoorbeeld veel medische aandoeningen uitgesloten zijn. De Consumentenbond roept de verzekeraars op die dit soort producten hebben afgesloten actief hun klanten een beter productaanbod te doen. De AFM heeft niet bekendgemaakt welke verzekeraars ze heeft onderzocht.

10 juni 2011

Maak BIG-geheimen openbaar

Consumenten kennen het BIG-register niet, terwijl dat onder meer bedoeld is om consumenten te informeren over onkundige of slecht functionerende medici. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 4700 deelnemers. 54% gaf aan het BIG-register niet eens te kennen. De Consumentenbond eist dat het BIG-register toegankelijker en completer wordt als onderdeel van zijn campagne ‘Kiezen moet kunnen’.

10 juni 2011

Actie pensioenfondsen nodig!

De betekenis van het pensioenakkoord dat werknemers, werkgevers en het kabinet zijn overeengekomen, is onduidelijk voor pensioendeelnemers. Volgens de Consumentenbond weten pensioendeelnemers onvoldoende wat het akkoord betekent voor de hoogte van het pensioen en wat zij nu zelf voor een goed pensioen moeten doen. De CB roept de pensioenfondsen op zo snel mogelijk op persoonlijk niveau helderheid te geven over de veranderingen die het akkoord met zich meebrengt.


Zoek binnen de website

Vul een zoekterm in