icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Alle artikelen

Artikelen binnen Internationale samenwerking

Europa en de Consumentenbond

De Consumentenbond is betrokken bij Europese vraagstukken.


Europese vraagstukken en de Consumentenbond

Het primaire communicatiemiddel van de Consumentenbond in de richting van onze leden is de Consumentengids. Daarin besteden wij, in artikelen over onderwerpen met een Europese invalshoek, vaak ook aandacht aan relevante Europese wet en regelgeving. Verder publiceren wij onze mening over relevante Europese initiatieven waarop wij onze invloed willen doen gelden op onze website en in onze gespecialiseerde bladen; de Digitaalgids, de Geldgids, de Gezondgids en de Reisgids.

Het verwoorden van ons standpunt over Europese besluitvorming proberen wij op een voor onze leden toegankelijke wijze te doen, wat vaak lastig is. Vooral omdat de meningen over wet- en regelgeving uit Europa zich vaak slecht in gewoon Nederlands laten vertalen zonder af te doen aan de zeer belangrijke nuances die het gevolg zijn van het compromisproces dat Europa kenmerkt. Toch slagen wij er met regelmaat in om het belang van Europese besluitvorming op het gebied van consumentenbescherming en interne markt door te laten klinken in onze eigen publicaties. Wij vinden dit belangrijk omdat veel van de nieuwe regels die rechten gunnen aan consumenten in veel gevallen hun oorsprong in Europa vinden.

Betrokkenheid bij Europese vraagstukken

De betrokkenheid van leden van de Consumentenbond bij Europese vraagstukken is beperkt. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden van de Consumentenbond om aan die betrokkenheid bij te dragen. De Consumentenbond is in belangrijke mate een partij die signaleert dat in Europa ontwikkelingen gaande zijn die voor onze achterban van belang zijn. Na signalering verbinden wij daar, vaak met input van onze achterban, een standpunt aan en zetten wij communicatiemiddelen en publieksacties in om ons standpunt kracht bij te zetten.

Zo heeft de Consumentenbond gestreden voor een consumententoezichthouder in Nederland, die er inmiddels is gekomen naar aanleiding van een verordening uit Europa. In eerste instantie was er vanuit de Nederlandse regering verzet tegen deze toezichthouder, maar mede met argumenten en steun vanuit onze achterban is het standpunt van Nederland gekeerd en heeft de Nederlandse regering zich bereid verklaard een consumententoezichthouder in te stellen.

Gelijktijdig zien we toenemende samenwerking tussen verschillende landenorganisaties op terreinen als digitaal consumeren en gezonde voeding. Deze toename is deels toe te schrijven aan de Europese interne markt die een mate van gelijkwaardigheid in producten en diensten over de landsgrenzen heen met zich meebrengt en daardoor Europese samenwerking van consumentenorganisaties vruchtbaarder en relevanter maakt.

EBN en de Consumentenbond

De Europese Beweging Nederland is voor de Consumentenbond vooral een informatiepunt waar de grote, overkoepelende processen binnen Europa aan de orde komen. Dit is van belang voor ons werk omdat wij zonder inzicht in deze processen onvoldoende begrip hebben van de belangrijke ontwikkelingen binnen Europa en daarmee onvoldoende in staat zouden zijn om de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming in perspectief te plaatsen.

Constitutioneel verdrag en de Consumentenbond

De Consumentenbond is niet voornemens zich te mengen in discussies over de wenselijkheid van het grondwettelijk verdrag. Hoewel wij ons bij de totstandkoming van het verdrag met regelmaat uitgesproken hebben over de inhoud, willen wij geen politiek standpunt innemen ten aanzien van de wenselijkheid van het hele verdrag als zodanig.

Ten aanzien van de inhoud hebben wij ons vooral verzet tegen het los van elkaar zien van consumentenbescherming van de ontwikkeling van de interne markt en de naar onze mening ondergeschoven rol die de consument in het verdrag gekregen heeft. Dat is naar de mening van de gezamenlijke Europese Consumentenorganisaties niet handig en zal uiteindelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van de interne markt. Want een echte interne markt voor bestaat alleen dan wanneer consumenten overal in Europa gelijke rechten hebben en die kunnen effectueren op een gelijkwaardige manier. Daarmee worden ook de verplichtingen aan het bedrijfsleven gelijkwaardig. En dat schept weer vertrouwen bij consumenten in de rechten die zij hebben in een Europese interne markt.

Logo-handtekening-e-mail-313x56

Artikelen binnen Internationale samenwerking

Alle artikelen

Artikelen binnen Internationale samenwerking