icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Maak gratis kennisInloggen
Maak gratis kennisInloggen

8 tips voor een beter pensioen

Er zijn een aantal mogelijkheden om je pensioen te verbeteren. Zo houd je later meer geld over om te genieten van je oude dag. Je kunt bijvoorbeeld je maandlasten verlagen als je met pensioen bent door eerder je hypotheek af te lossen, of gaan banksparen. . Wij hebben de mogelijkheden op een rij gezet.
Barbara van der Est

Expert Geld & Verzekering

Artikel 8 tips pensioenen

1. Zorg voor een goed overzicht

Als je je oudedagsvoorzieningen wil optimaliseren, is het allereerst belangrijk een goed inzicht te hebben in hoe je ervoor staat. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zoek je eenvoudig op hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Na het inloggen met je DigiD-code  krijg je een overzicht op je scherm.

De pensioenleeftijd is verhoogd van 65 naar 67 jaar. Wil je toch dat je 'nieuwe' pensioen op je 65e ingaat? Dan wordt de pensioenuitkering lager dan op je pensioenoverzicht staat. De ingangsdatum van je AOW hangt hierbij af van je geboortedatum. Je kunt je AOW-leeftijd berekenen op de site van de Rijksoverheid. 

2. Ga banksparen

Bij banksparen zet je geld op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. De premies zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de inkomstenbelasting, de  uitkeringen zijn belast. Hoeveel fiscaal aftrekbaar is, kun je uitrekenen met de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst.

3. Stort pensioen bij

Bij een aantal pensioenregelingen is het mogelijk om bij te sparen. Je moet in het jaar van storten wel een aantoonbaar pensioengat hebben. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om vrije dagen in te ruilen voor extra pensioen.

Let wel op als jouw pensioenfonds een lage dekkingsgraad heeft. In dat geval kan het zijn dat het door jou bijgestorte bedrag niet volledig is gedekt door het fonds. Vaak worden bijstortingen ondergebracht in een aparte, afgescheiden formule. Informeer van tevoren bij je pensioenfonds of dit het geval is.

Verder is de mogelijkheid om pensioen op te bouwen beperkt sinds 2015. Je kunt dan ook minder bijsparen. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn  is de mogelijkheid om zelf extra premie in te leggen voor ouderdomspensioen gestopt.

4. Blijf de levensloopregeling gebruiken

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft, maar als je er al gebruik van maakte kun je hem nog voortzetten. Als je op 31 december 2011 minimaal €3000 op je levenslooprekening had staan mag je nog tegoed blijven opbouwen. Je kunt dan nog doorsparen tot 31 december 2021. Heb je het tegoed vóór die tijd niet opgenomen, dan komt het tegoed na die datum in één keer vrij.

Met de levensloopregeling kun je een deel van je brutosalaris op een speciale rekening sparen. Dit kun je gebruiken om bijvoorbeeld vlak voor je pensioendatum onbetaald verlof op te nemen. Zo kun je eerder kunt stoppen met werken. Pas als je het geld opneemt, betaal je loonbelasting.

5. Houd rekening met een lager belastingtarief

Je pensioen is minder 'laag' dan je denkt. Na je 65e betaal je namelijk over het eerste deel van je inkomen minder belasting, waardoor je er netto meer van overhoudt. Dat verschil zit voornamelijk in schijf 1 en 2. Een overzicht:

Belastingpercentages over inkomen uit werk en woning (box 1, 2016)

SchijfBrutoloon per jaarBelasting jonger dan AOW-leeftijdBelasting ouder dan AOW-leeftijd
1t/m €19.92236,5%18,6%
2€19.923 - €33.71540,40%22,5%
3€33.716 - €66.42140,40%40,40%
4vanaf €66.42252%52%

Met de checklist belastingaangifte voor gepensioneerden bereid je je voor op fiscale veranderingen na je AOW-leeftijd.

6. Verlaag je maandlasten

Heb je nog maar een kleine hypotheek? Dan kun je proberen om die af te lossen voordat je met pensioen gaat. Zo verlaag je je maandlasten, waardoor je straks meer overhoudt van je pensioeninkomen.

Bovendien zit hier ook nog een fiscaal voordeel aan: je hoeft een positief saldo van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten van de eigen woning niet aan te geven bij de belastingaangifte. 

Het is wel mogelijk dat je een boete moet betalen bij vervroegd aflossen. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van je hypotheek.

7. Werk nog even door: deeltijd pensioen

Als je langer doorwerkt, al dan niet in deeltijd, heb je in de eerste jaren minder pensioen nodig. Hierdoor kan je pensioenpot langer renderen. Bovendien bouw je in de meeste gevallen nog pensioen op over je arbeidsinkomen.

Werkbonus

De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. De regeling geldt alleen nog voor  werknemers die op31 december januari 2015 de leeftijd hadden van 62 of 63 jaar. De werkbonus-regeling  verdwijnt geleidelijk, vanaf 2018 is de werkbonus helemaal vervallen. 

Voor 2016 zijn de voorwaarden voor de werkbonus:

  • Je bent geboren in 1952 of 1953;
  • Je hebt in 2016 een arbeidsinkomen van méér dan €17.327 en minder dan €33.694. 

Kijk op de site van de Belastingdienst hoe hoog de werkbonus is.

8. 'Speel' met je pensioen

Pensioenfondsen bieden vaak allerlei keuzemogelijkheden om je pensioen te optimaliseren. Bouwt je partner bijvoorbeeld zelf voldoende pensioen op? Dan kan het aantrekkelijk zijn om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen.

Nieuw & interessant