icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rechtsbijstandverzekering: Wat is het?

Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij een geschil, in de vorm van advies of bijstand.
Marlies Feytens
Marlies Feytens

Expert Geld & Verzekering

Bijgewerkt op:  22 maart 2018

Artikelen_Rechtsbijstandchecklist

Rechtshulp

Rechtsbijstandverzekeringen verschillen naast premie en opbouw van de polis (modules en basispakket) doorgaans weinig van elkaar. Dat komt vaak omdat verzekeraars de juridische hulpverlening hebben uitbesteed aan aparte stichtingen; vaak zijn dit Arag, Das, Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), Univé Rechtshulp en SRK. Vaak gebruiken deze stichtingen dezelfde modelvoorwaarden als basis, verschillen zitten vooral in: de premies, eigen risico, de hoogte van het minimale schadebedrag (franchise) en het aantal verschillende pakketten of modules dat je kunt kiezen. Dit is vooral belangrijk als je een bepaald rechtsgebied wilt toevoegen of juist uitsluiten.

Premie en gezinssituatie

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben een gezinsrechtsbijstandspolis. Gezinsleden zijn meeverzekerd, dit geldt vaak ook voor inwonende (schoon)ouders of een au-pair. Een ‘basispolis’ met alleen dekking voor wonen en consumentenzaken kost jaarlijks gemiddeld €150, een wat uitgebreidere gezinspolis ongeveer €250 per jaar.

In de uitgebreide variant van deze polis zit ook dekking voor verkeer, familie, buren, werk/inkomen en de eigen woning. De uitgebreide polissen neemt de Consumentenbond jaarlijks mee in de test rechtsbijstandverzekeringen.

De premie hangt naast de dekking ook af van je gezinssituatie. Een stel dat 2 kinderen wil meeverzekeren, betaalt doorgaans geen cent extra premie, behalve bij ING en Zelf.

Als alleenstaande betaal je bij de meeste rechtsbijstandpolissen minder premie dan een stel of gezin met kinderen. Dit kan jaarlijks zo'n €50 schelen. Bij Aon Direct, Arag ProRecht, FBTO en Zelf ben je in vergelijking vrij duur uit als alleenstaande. Deze maatschappijen hanteren dezelfde premie voor gezinnen en alleenstaanden.

Wie zijn er meeverzekerd?

Bij de meeste gezinspolissen (2 volwassenen) zijn andere gezinsleden automatisch meeverzekerd, zoals inwonende (schoon)ouders en uitwonende studerende kinderen.
Ook een au-pair is bij de meeste gezinsrechtsbijstandverzekeringen meeverzekerd behalve bij Anker Basis. Bij De Goudse en Univé geldt een beperkte dekking.
De dekking verschilt per verzekering voor:

  • Andere permanent inwonende familieleden (ongehuwd/gehuwd); bij de meeste rechtsbijstandsverzekeraars gedekt.
  • Huishoudelijk personeel (inwonend of niet). Bij de meeste verzekeraars is er wel dekking voor verhaalsrechtsbijstand, zoals geschillen over schade aan zijn of haar spullen.
  • Reisgenoot.
  • Passagiers die meereizen in vaar- of voertuig.

Modules van een rechtsbijstandverzekering

Een basis rechtsbijstandspolis dekt doorgaans kleinere geschillen en verkeerszaken, net als algemeen juridisch advies en bemiddeling (mediation). Andere dekkingen zijn soms los af te sluiten, zoals de relatief prijzige dekking voor geschillen over fiscaal recht en vermogensbeheer én de module werk en inkomen. Deze laatste prijzige module kan soms wel 40% bovenop de basispremie kosten. Een gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde heeft in principe geen behoefte aan dekking voor een arbeidsgeschil. Bij bijvoorbeeld Allianz, Anker, Aon Direct, Das, Generali, ING en ZLM kun je deze dekking achterwege laten, terwijl je wel recht houdt op hulp bij pensioen- en inkomenszaken. Dat scheelt in premie. Sommige verzekeraars bieden ook een module voor Hobby gerelateerde geschillen en Pleziervaartuigen.

Eigen advocaat kiezen

Een eigen advocaat kiezen bij een rechtsbijstandverzekering kan pas zodra er een zogenoemde 'gerechtelijke of administratieve' procedure wordt gestart door de rechtsbijstandsverzekeraar. Je hebt dan het recht om zelf een advocaat te kiezen, maar de rechtsbijstandsverzekeraar schakelt deze namens jou in. De kosten van een externe advocaat zijn vaak aan een veel lager maximum gebonden, waardoor je mogelijk zelf opdraait voor een deel van de kosten.

Uitsluitingen

Met een rechtsbijstandspolis ben je niet in alle gevallen verzekerd van hulp. Enkele maatschappijen hebben drempels ingebouwd voor bepaalde geschillen, zoals een beperkt dekkingsgebied (Nederland in plaats van Europa). Aegon, De Goudse, ING, Lancyr, Nationale-Nederlanden, Univé en ZLM bijvoorbeeld stellen in hun polisvoorwaarden dat de tegenpartij in een juridisch geschil binnen het dekkingsgebied moet wonen, in dit geval de Europese Unie. Dus dan heb je niets aan je verzekering bij een geschil met een Amerikaanse automobilist. Ook dekken rechtsbijstandverzekeringen geen hulp bij echtscheidingen, maar kun je wel een mediator inschakelen via de verzekeraar. Dit is vaak alleen mogelijk na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap van 3 jaar of langer. De kosten hiervan zijn aan een maximum gebonden. Dit bedrag ligt meestal tussen de €2000 en €3000.

Wachttijden

Reeds lopende en 'voorziene' geschillen zijn altijd uitgesloten van dekking. Een zwaar functioneringsgesprek of zwakke beoordeling kan voor de verzekeraar al reden zijn om een dreigend ontslag als ‘voorzien’ af te doen. Sommige verzekeraars hanteren wachttijden om discussies over voorzienbaarheid te voorkomen, vooral voor arbeidsgeschillen: wachttijden zijn vaak 3 tot soms wel 6 maanden! Je hebt tijdens deze periode geen dekking voor dit specifieke onderdeel.

Bij de meeste verzekeraars gelden wachttijden echter níet als de verzekering direct aansluit op de oude polis met vergelijkbare dekking. Als je overstapt naar een nieuwe rechtsbijstandverzekeraar, zal deze dan vaak geen beroep doen op de wachttijd. Uiteraard geldt nog steeds dat een reeds bestaand conflict niet onder de dekking valt.

Wijzigen en opzeggen

Als de voorwaarden van een rechtsbijstandspolis worden aangepast, is het voor verzekerden niet altijd duidelijk waar ze aan toe zijn. Voor zaken die al lopen, gelden dan de oude polisvoorwaarden. Worden de voorwaarden voor iedereen ineens gewijzigd (en-bloc) ten nadele van verzekerden, dan mag worden opgezegd. De meeste verzekeraars wijzigen de voorwaarden per contractvervaldatum. Je kunt de polis vanaf dat moment eveneens opzeggen.

Second opinion en klachten

Een rechtsbijstandverzekeraar bepaalt wanneer er een procedure wordt gestart. Wanneer je een rechtszaak wilt starten en de verzekeraar niet, dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling die alle polissen hebben. Dit geldt ook voor discussies over de aanpak van de zaak. Je mag dan zelf een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een advocaat, inschakelen die de aanpak en haalbaarheid van het geschil opnieuw beoordeelt. Zijn mening moet worden opgevolgd. Schakel niet alsnog op eigen houtje een externe partij in als deze deskundige anders oordeelt dan je had gehoopt. Deze kosten worden dan niet vergoed.

Voor klachten over bijvoorbeeld de snelheid en inspanning van de verzekeraar of toepassing van de vrije advocaatkeuze, kun je het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) inschakelen. Je moet dan wel eerst een klacht hebben ingediend bij de verzekeraar.

Budgetpolissen

De premie varieert met het pakket dat je kiest en de soort polis. Bij goedkope (budget)polissen is de dekking vaak uitgekleed en ontbreken bijvoorbeeld zaken als burenconflicten en geschillen over een tweede woning. Inmiddels zijn er nog maar een enkele budgetpolissen over, waaronder Anker Eigen Jurist Basis.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mensen met een laag inkomen - maximaal €26.900 per jaar als alleenstaande en gehuwd maximaal €36.000 (in 2018) - kunnen subsidie krijgen voor rechtsbijstand. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, betaal je dan een eigen bijdrage in de kosten voor bemiddeling (via een mediator) of juridische bijstand door een advocaat. In de bovenste regionen (een hoog inkomen) is de eigen bijdrage in 2018 nog €823, in de laagste regionen is dit €196. Hiervoor wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van de laatste 2 jaar vóór het huidige jaar (het fiscale jaarinkomen). Je krijgt pas een advocaat of bemiddelaar toegewezen na beoordeling van je aanvraag, waarbij eerst wordt gekeken of er geen andere opties zijn en of gesubsidieerde rechtsbijstand dus wel écht nodig is. Check de mogelijkheden via de Raad voor Rechtsbijstand.

Tevredenheid rechtsbijstandspolissen

Hoe tevreden zijn verzekerden over de rechtshulp na een claim? We benaderden in maart 2014 zo'n 5000 consumenten via een online vragenlijst, waarvan 600 respondenten de afgelopen 5 jaar een claim indienden bij hun verzekering. De rechtsbijstandverzekeraars of rechtshulpverleners kregen van deze consumenten gemiddeld een 7 voor de dienstverlening.

De tevredenheid over Univé is het grootst; de verzekeraar krijgt dan ook een 7,5 als klantoordeel. Das scoort over het algemeen iets minder en krijgt een 6,6. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) verdient volgens de verzekerden een 7,2 en zowel Arag als SRK een 6,8. Het vaakst werd gevraagd om rechtsbijstand bij een arbeidsconflict, gevolgd door conflicten met leveranciers of dienstverleners en geschillen rondom wonen en verkeer. De geclaimde schadebedragen bij de ondervraagde consumenten lopen op tot €400.000.

Test rechtsbijstandverzekeringen