icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Verspilling in de zorg

De gezondheidszorg wordt steeds duurder. Veel maatregelen om de kosten in te dammen hebben grote gevolgen voor de patiënt, zoals het verhogen van premies en het verkleinen van het basispakket. Maar het kan ook anders. Door bijvoorbeeld de verspilling in de zorg aan te pakken.
Fauve Panis
Fauve Panis

Expert Voeding & Gezondheid

Gepubliceerd op:  15 juli 2013

Artikel verspilling in de zorg

Onnodige zorg

Als artsen stoppen met overbodige en ondoelmatige behandelingen bij patiënten, kan jaarlijks tot €8 miljard worden bespaard. Dat stelde oud-minister van volksgezondheid Ab Klink in 2012 in het rapport ‘Kwaliteit als medicijn’ over de mogelijkheden om de explosief stijgende zorgkosten op te vangen. Door complicaties te vermijden, medicatiefouten te voorkomen, therapietrouw te bevorderen en meer tijd uit te trekken om samen met patiënten te beoordelen of behandelen nog zin heeft, hoeft volgens de opstellers van het rapport minder zorg te worden verleend. En dat scheelt miljarden.

Verspilling van medicijnen

Uit onderzoek van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg bleek in 2012 dat patiënten die thuiszorg krijgen gemiddeld voor €100 aan ongebruikte geneesmiddelen en hulpmiddelen in huis hebben. Dat was reden voor minister Edith Schippers van Volksgezondheid om zorgverzekeraars, voorschrijvers en leveranciers én gebruikers op te roepen om verspilling van geneesmiddelen en hulpmiddelen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Wat moet er volgens de minister gebeuren:

 • Fabrikanten en apotheken moeten de verpakkingen van medicijnen verkleinen. Ook moet onderzocht worden of medewerkers van de thuiszorg de middelen in beheer kunnen krijgen, zodat ze uit 1 verpakking meer mensen kunnen behandelen. Eenmaal aangebroken verpakkingen hoeven dan niet langer weggegooid te worden.
 • Artsen moeten minder dure geneesmiddelen voorschrijven. Als goedkopere, merkloze medicijnen net zo goed zijn, dan krijgen die de voorkeur.
 • Ook pleit de minister voor een 'forse, brede, sterke impuls' voor e-health. Dat biedt mogelijkheden om patiënten veel langer zelfredzaam te laten zijn. Of met weinig hulp behoorlijk zelfredzaam te blijven.
 • Huisartsen moeten meer zorg in de buurt leveren, zodat ze minder patiënten naar het ziekenhuis hoeven te verwijzen.

Met deze maatregelen kan volgens de minister miljoenen bespaard worden. Minister Schippers heeft in 2013 het Meldpunt Verspilling in de Zorg geopend. Hier kun je als consument melding maken van verspilling en suggesties doen om het probleem aan te pakken.

Verspilling van hulpmiddelen

Ook bij de verstrekking van hulpmiddelen is sprake van verspilling. Wie thuis een rolstoel via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft en verhuist naar een verzorgingshuis, moet die rolstoel inleveren bij de gemeente. Vervolgens wordt in het verzorgingshuis een nieuwe besteld en op maat gemaakt. Het is logischer en goedkoper om de rolstoel mee te nemen naar het verzorgingshuis.

Ook kijken gemeenten, als de economische afschrijvingstermijn van uitgegeven hulpmiddelen is verstreken, vaak niet of het hulpmiddel misschien nog bruikbaar is. Wel halen ze onder druk van gekorte budgetten en stijgende kosten steeds vaker hulpmiddelen terug die niet meer worden gebruikt.

Gemeenten zouden ook geld kunnen besparen als ze niet allemaal apart hun hulpmiddelen aanschaffen, maar de handen ineen slaan en de inkoop gezamenlijk doen.

Tip: op internet zijn veel tweedehands hulpmiddelen verkrijgbaar. De meeste spullen worden aangeboden door particulieren. Maar ook een aantal handelaren legt zich toe op de online verkoop van tweedehands materialen.

Verspilling in het ziekenhuis

Ook in het ziekenhuis zijn voorbeelden genoeg van verspilling, of van - zoals het ministerie van Volksgezondheid liever zegt - 'ondoelmatig besteed geld'.

Enkele voorbeelden:

 • Dure behandelingen in ziekenhuizen die ook door zorgaanbieders, zoals huisarts, tandarts of fysiotherapeut gedaan worden.
 • Onnodig dure vervolgbehandelingen als gevolg van opvang door ziekenhuizen.
 • Onnodige ligdagen.
 • Overbodig onderzoek (nieuwe behandelaar doet oud onderzoek nog eens dunnetjes over).
 • Dure ziekenhuisapparatuur die te weinig wordt gebruikt.

Nieuw & interessant

 • informatie-website-verzekering
  Nieuws  |  9 apr.

  Informatie rondom wisselen van zorgverzekeraar kan beter

  Hoewel de informatievoorziening over zorgverzekeringen door zorgverzekeraars en vergelijkingssites beter is dan vorig jaar, is er nog altijd ruimte voor verbetering.
 • menzis-logo-gebouw
  Nieuws  |  3 apr.

  Nieuw inkoopbeleid dotter- en bypassoperaties Menzis

  Zorgverzekeraar Menzis is met de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en 10 Nederlandse ziekenhuizen een pilot van 3 jaar gestart voor een nieuwe manier van inkoop van dotterbehandelingen en bypassoperaties.
 • prijsverschil-zorgkosten
  Nieuws  |  29 mrt.

  CPB: Grote prijsverschillen ziekenhuiszorg

  Wat de Consumentenbond al eerder concludeerde, wordt nu ook bevestigd door het Centraal Planbureau (CPB): De prijzen voor dezelfde ziekenhuisbehandelingen in Nederland lopen sterk uiteen. Volgens het CPB lijken tarieven vaak willekeurig bepaald.
 • de beste behandling

  Boek: De beste behandeling

  Zelf meebeslissen als je ziek bent? Over bijvoorbeeld therapie en medicijnen? In het boek 'De beste behandeling' staat informatie over 41 chronische ziektes. Van migraine en dementie tot kanker en diabetes.