icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Acceptatieprocedure tandartsverzekeringen

Bij een uitgebreide tandartsverzekering kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Die is niet bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Bij sommige verzekeraars moet je zelf een verklaring invullen, andere eisen een verklaring van een tandarts.

Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:25 november 2014

Artikel tandartsverzekering

Mag je geweigerd worden?

Ja, dat mag. Omdat een tandartsverzekering een aanvullende verzekering is, mag de zorgverzekeraar voorwaarden stellen aan de acceptatie van verzekerden. In de praktijk doen zorgverzekeraars dit vooral bij de verzekeringen met een uitgebreide dekking. Hieronder staan de acceptatieprocedures voor de tandartsverzekeringen per verzekeraar voor 2018 beschreven. Soms geldt voor aanvullende verzekeringen zonder tandartsdekking ook een medische selectie. Lees meer over de acceptatieprocedure aanvullende verzekeringen.

Avéro Achmea

Voor de volgende tandartsverzekeringen geldt een acceptatieprocedure : Avero Achmea T Royaal en T Excellent.

 • Avéro Achmea vraagt of je de afgelopen 13 maanden voor controle naar de tandarts bent geweest.
 • Daarnaast wil de verzekeraar weten of je meer dan 4 tanden en/of kiezen mist (verstandskiezen uitgezonderd). Als dit zo is, dien je aan te geven of de missende tanden en/of kiezen vervangen zijn en of de tanden en/of kiezen missen vanwege ruimtegebrek of beugelbehandeling.
 • Verder wordt gevraagd of je een voorziening als kronen/stifttanden, (ets)bruggen, implantaten of een (gedeeltelijk) kunstgebit (ook frame of plaatje) hebt. Als dit het geval is moet je aangeven welke voorzieningen het betreft en hoeveel, en of ze ouder zijn dan 10 jaar.  
 • De verzekeraar wil weten of je bij meer dan 2 tanden en/of kiezen een wortelkanaalbehandeling hebt gehad en daar geen kroon op is geplaatst.
 • Ook wordt er gevraagd of je een tandvleesbehandeling bij een parodontoloog of mondhygiënist hebt gekregen of zult krijgen. Wanneer dit zo is moet je aangeven of dit bij een parodontoloog of een mondhygiënist gebeurde of zal gebeuren en of je de behandeling kreeg of krijgt om tandvleesproblemen te voorkomen. 
 • Daarnaast vraagt Avéro Achmea of je een tandheelkundige behandeling verwacht, en zo ja, welke.
 • Tot slot vraagt de verzekeraar of je ergens anders een uitgebreide tandartsverzekering hebt.

CZ

Bij CZ moet je voor de tandartsverzekering CZ Uitgebreide Tandarts een verklaring bij de tandarts vragen.

De tandarts moet verklaren dat er binnen 2 jaar geen kostbare of specialistische behandeling nodig is. Dit moet de tandarts doen 6 weken vóór de datum dat je kunt worden ingeschreven bij zo'n uitgebreide tandartsverzekering. De tandarts kan de kosten voor het invullen declareren bij de zorgverzekeraar.

Totdat de verklaring van de tandarts er is, krijg (of houd) je de aanvullende verzekering CZ Tandarts. Op het moment dat de verklaring van de tandarts binnen is en goedgekeurd, wordt de verzekering omgezet naar de uitgebreidere polis.

Als je bij een vorige verzekeraar een uitgebreide tandartsverzekering had met een maximale vergoeding van €1000 of meer én een vergoeding van 75% of hoger voor kronen, bruggen en protheses, dan hoef je geen tandartsverklaring in te sturen. Je kunt dan een kopie van de polis sturen waaruit bovenstaande vergoeding duidelijk blijkt.

De Amersfoortse

Bij De Amersfoortse geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekeringen: Tandarts Extra, Uitgebreid en Optimaal.

 • De verzekeraar vraagt of je de laatste 2 jaar minimaal 1 maal per jaar voor periodiek preventief onderzoek (controle) naar de tandarts bent geweest.
 • Verder wil De Amersfoortse weten of je het afgelopen jaar een parodontologische (tandvlees)behandeling hebt gehad of verwacht dat je zo'n behandeling binnen een jaar nodig hebt.
 • Ook vraagt de verzekeraar of je getrokken of ontbrekende tanden/kiezen hebt die binnen 1 jaar vervangen worden door kroon- en brugwerk, implantaten of een gedeeltelijke plaat- of frameprothese.
 • Tot slot vraagt de verzekeraar of jij of je tandarts verwacht dat je binnen 1 jaar een behandeling met facing, kroon, inlay, blug, implantaat of (gedeeltelijke) prothese verwacht.

De Friesland

Bij De Friesland geldt een acceptatieprocedure voor tandartsverzekering: AV Tand Optimaal.

 • De verzekeraar vraagt of je de afgelopen 2 jaar minimaal 1 keer per jaar voor controle bij de tandarts of mondhygiëniste bent geweest.
 • Ook wordt gevraagd of je op dit moment bij de tandarts onder behandeling bent en/of dit verwacht binnen een jaar te zijn, in verband met het plaats van inlays, kronen, bruggen, implantaten, facings of een gedeeltelijk plaat- of frameprothese.
 • Daarnaast wil De Friesland weten of er op dit moment sprake is van een orthodontische behandeling of dat je deze binnen een jaar verwacht.
 • Tot slot vraagt de verzekeraar of er op dit moment sprake is van een parodontologische (tandvlees)behandeling of dat je deze binnen een jaar verwacht.

Delta Lloyd

Bij deze zorgverzekeraar moet je voor tandartsverzekeringen Tandengaaf 1000 en Tandengaaf 1500 een verklaring bij de tandarts vragen.

De tandarts moet verklaren dat er binnen 2 jaar geen kostbare of specialistische behandeling nodig is. Dit moet de tandarts doen 6 weken vóór de datum dat je kunt worden ingeschreven bij zo'n uitgebreide tandartsverzekering. De tandarts kan de kosten voor het invullen declareren bij de zorgverzekeraar.

Totdat de verklaring van de tandarts er is, krijg (of houd) je de aanvullende verzekering Delta Lloyd TandenGaaf met een maximum van €500. Op het moment dat de verklaring van de tandarts binnen is en is goedgekeurd, wordt de verzekering omgezet naar de uitgebreidere polis.

Als je bij een vorige verzekeraar een uitgebreide tandartsverzekering had, kun je een kopie van de polis sturen waaruit dit duidelijk blijkt. Delta Lloyd bekijkt dan of je hun aanvullende verzekering met uitgebreide tandartsdekking kan afsluiten.

Interpolis ZorgActief

Bij Interpolis geldt een acceptatieprocedure voor tandartsverzekeringen GebitActief 3 (tot €1000) en 4 (tot €1250) .

 • De verzekeraar wil weten of je meer dan 4 tanden en/of kiezen mist (verstandskiezen uitgezonderd) en zo ja, of deze vervangen zijn en of ze ontbreken vanwege ruimtegebrek of beugelbehandeling.
 • Daarnaast vraagt Interpolis of je een voorziening hebt, zoals bijvoorbeeld kronen/stifttanden, (ets)bruggen, implantaten of een (gedeeltelijk) kunstgebit (ook frame of plaatje). Als dit het geval is moet je doorgeven welke voorzieningen het betreft en hoeveel. Ook moet je aangeven welke voorzieningen en hoeveel er ouder zijn dan 10 jaar.
 • Verder vraagt de verzekeraar of je bij meer dan 2 tanden en/of kiezen een wortelkanaalbehandeling hebt gehad zonder dat er een kroon op is geplaatst.
 • En ook of je een (uitgebreide) tandvleesbehandeling bij een parodontoloog of mondhygiënist hebt gehad. Als dit zo was moet je aangeven of deze is uitgevoerd door een parodontoloog of mondhygiënist en of de behandeling van de mondhygiënist preventief was.
 • Ook wil Interpolis weten of je een tandheelkundige behandeling verwacht, en zo ja welke.
 • Tot slot vraag de verzekeraar of je ergens anders een uitgebreide tandartsverzekering hebt.

 

National Academic

Bij deze verzekeraar geldt een acceptatieprocedure voor tandartsverzekering Tandzorg 3.

 • National Academic vraagt of je in de afgelopen 12 maanden voor een controle bij de tandarts bent geweest.
 • Verder wil de verzekeraar weten of je bent gestart of binnen nu en 2 jaar verwacht te starten met één of meer behandelingen voor:
  • Vervanging van zes of meer vullingen
  • Tandvlees en/of kaakbotafwijkingen
  • Implantaten
  • Gedeeltelijke gebitsprothese (plaatje of frame)
  • Twee of meer kronen en/of twee of meer bruggen

ONVZ

Bij de volgende tandartsverzekeringen moet je een vragenlijst invullen: ONVZ Tandfit B, C en D.

 • De verzekeraar wil weten of je een behandeling bij een tandarts hebt gehad voor het aanbrengen van een facing, kroon, inlay, brug, implantaat of (gedeeltelijke) prothese.
 • Daarnaast wordt gevraagd of er tanden of kiezen ontbreken (verstandskiezen uitgezonderd).
 • ONVZ vraagt verder of je binnen 1 jaar een behandeling bij de tandarts verwacht voor het aanbrengen en/of vervangen van een facing, kroon, inlay, brug, implantaat of (gedeeltelijke) prothese.
 • Ook vraagt de verzekeraar of je een behandeling aan je tandvlees hebt gehad, of deze verwacht te krijgen.
 • Tot slot vraagt ONVZ of je klachtenvrij bent als het gaat om tanden, kiezen en tandvlees.

 

OZF Achmea

Bij OZF Achmea geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekering OZF Achmea Tand Royaal.

 • OZF Achmea vraagt wanneer de laatste controle bij de tandarts plaatsvond.
 • Ook wil de verzekeraar weten of het gebit op dit moment in goede staat is.
 • Daarnaast vraagt OZF Achmea uit of je binnen 1 jaar behandelingen verwacht voor:
  • Kronen, bruggen, inlays en/of implantaten
  • 4 of meer vullingen
  • Gedeeltelijk of volledig kunstgebit
  • Orthodontie

PNOzorg

Bij de volgende tandartsverzekeringen geldt een acceptatieprocedure: PNO Tandarts Extra en Tandarts Compleet.

 • De verzekeraar wil weten of je een behandeling bij een tandarts hebt gehad voor het aanbrengen van een facing, kroon, inlay, brug, implantaat of (gedeeltelijke) prothese.
 • Daarnaast wordt gevraagd of je één of meerdere tanden en/of kiezen mist (verstandskiezen uitgezonderd).
 • Ook wil PNOzorg weten of je binnenkort een tandartsbehandeling verwacht (bijvoorbeeld voor een facing, kroon, inlay, brug, implantaar of (gedeeltelijke) prothese).
 • Verder vraagt de verzekeraar of je een behandeling aan het tandvlees hebt gehad of deze verwacht te krijgen.
 • Ook moet je (als je ouder bent dan 18) aangeven of je onder behandeling bent bij een orthodontist of dit binnen 1 jaar verwacht te zijn.
 • Tot slot wordt gevraagd of je vrij bent van klachten als het gaat om tanden, kiezen en tandvlees.

Pro Life

Bij Pro Life geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekering Pro Life Tand Large.

 • Pro Life vraagt of je de afgelopen 13 maanden voor controle naar de tandarts bent geweest.
 • Daarnaast wil de verzekeraar weten of je meer dan 4 tanden en/of kiezen mist (verstandskiezen uitgezonderd). Als dit zo is, dien je aan te geven of de missende tanden en/of kiezen vervangen zijn en of de tanden en/of kiezen missen vanwege ruimtegebrek of beugelbehandeling.
 • Verder wordt gevraagd of je een voorziening als kronen/stifttanden, (ets)bruggen, implantaten of een (gedeeltelijk) kunstgebit (ook frame of plaatje) hebt. Als dit het geval is moet je aangeven welke voorzieningen het betreft en hoeveel, en of ze ouder zijn dan 10 jaar.  
 • De verzekeraar wil weten of je bij meer dan 2 tanden en/of kiezen een wortelkanaalbehandeling hebt gehad en daar geen kroon op is geplaatst.
 • Ook wordt er gevraagd of je een tandvleesbehandeling bij een parodontoloog of mondhygiënist hebt of hebt gekregen. Wanneer dit zo is moet je aangeven of dit bij een parodontoloog of een mondhygiënist gebeurde of zal gebeuren en of de behandeling preventief is. 
 • Daarnaast vraagt Pro Life of je een tandheelkundige behandeling verwacht, en zo ja, welke.
 • Tot slot vraagt de verzekeraar uit of je ergens anders een uitgebreide tandartsverzekering hebt.

Promovendum

Bij Promovendum geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekering Optimaal.

 • Promovendum vraagt of je in de afgelopen 12 maanden voor een controle bij de tandarts geweest bent.
 • Daarnaast wil de verzekeraar weten of je binnen 2 jaar één of meer van de volgende behandelingen verwacht of daar al mee gestart bent:
  • vervanging van 6 of meer vullingen
  • tandvlees en/of kaakbotafwijkingen
  • implantaten
  • gedeeltelijke gebitsprothese (plaatje of frame)
  • 2 of meer kronen en/of 2 of meer bruggen

Salland

Bij Salland geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekering TandTop.

 • Je moet aan Salland kunnen verklaren dat je binnen een jaar na afsluiten van de verzekering niet één van de volgende behandelingen nodig verwacht te hebben:
  • vervanging van 6 of meer vullingen
  • behandeling van problemen met tandvlees
  • behandeling in verband met een kaakafwijking
  • behandeling voor implantaten, bruggen, 2 of meer kronen of jackets.
 • Verder moet je kunnen aantonen dat je de afgelopen 2 jaar jaarlijks voor controle bij de tandarts bent geweest.

Univé

Bij Univé geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekering Tand Best

 • Univé vraagt of je (als je ouder bent dan 18) in de afgelopen 2 jaar voor een jaarlijkse controle bij de tandarts geweest bent.
 • Daarnaast wil de verzekeraar weten of je binnen 2 jaar 1 of meer van de volgende behandelingen verwacht of daar al mee gestart bent:
  • Vervanging van 6 of meer vullingen.
  • 2 of meer kronen.
  • Eén of meer brug(gen). 
  • Eén of meer implanta(a)t(en). 
  • Een gedeeltelijke gebitsprothese (plaatje of frame).
  • Een uitgebreide tandvleesbehandeling (parodontale behandeling). 
  • Behandelingen voor orthodontie (voor 8 jaar en ouder)

VGZ

Bij deze verzekeraar geldt een tandheelkundige selectie op het tandartsverzekering Tand Best

 • VGZ vraagt of je (als je ouder bent dan 18) in de afgelopen 2 jaar voor een jaarlijkse controle bij de tandarts geweest bent.
 • Daarnaast wil de verzekeraar weten of je binnen 2 jaar 1 of meer van de volgende behandelingen verwacht of daar al mee gestart bent:
  • Vervanging van 6 of meer vullingen.
  • 2 of meer kronen.
  • Eén of meer brug(gen). 
  • Eén of meer implanta(a)t(en). 
  • Een gedeeltelijke gebitsprothese (plaatje of frame).
  • Een uitgebreide tandvleesbehandeling (parodontale behandeling). 
  • Behandelingen voor orthodontie (voor 8 jaar en ouder)

VvAA

Bij de volgende tandartsverzekeringen moet je een vragenlijst invullen: VvAA Tandplus B, C en D.

 • De verzekeraar wil weten of je een behandeling bij een tandarts hebt gehad voor het aanbrengen van een facing, kroon, inlay, brug, implantaat of (gedeeltelijke) prothese.
 • Daarnaast wordt gevraagd of je ontbrekende tanden of kiezen hebt (verstandskiezen uitgezonderd).
 • ONVZ vraagt verder of je binnen 1 jaar een behandeling bij de tandarts verwacht voor het aanbregnen van een facing, kroon, inlay, brug, implantaat of (gedeeltelijke) prothese.
 • Ook vraagt de verzekeraar of je een behandeling aan je tandvlees hebt gehad, of deze verwacht te krijgen.
 • Tot slot vraagt ONVZ of je klachtenvrij bent als het gaat om tanden, kiezen en tandvlees.

Zilveren Kruis 

Bij Zilveren Kruis geldt een acceptatieprocedure voor de volgende tandartsverzekeringen: Tandartsverzekering 3 en 4 sterren.

 • Zilveren Kruis vraagt of je de afgelopen 13 maanden voor controle naar de tandarts bent geweest.
 • Daarnaast wil de verzekeraar weten of je meer dan 4 tanden en/of kiezen mist (verstandskiezen uitgezonderd). Als dit zo is, dien je aan te geven of de missende tanden en/of kiezen vervangen zijn en of de tanden en/of kiezen missen vanwege ruimtegebrek of beugelbehandeling.
 • Verder wordt gevraagd of je een voorziening als kronen/stifttanden, (ets)bruggen, implantaten of een (gedeeltelijk) kunstgebit (ook frame of plaatje) hebt. Als dit het geval is moet je aangeven welke voorzieningen het betreft en hoeveel, en of ze ouder zijn dan 10 jaar.  
 • De verzekeraar wil weten of je bij meer dan 2 tanden en/of kiezen een wortelkanaalbehandeling hebt gehad en daar geen kroon op is geplaatst.
 • Ook wordt er gevraagd of je een tandvleesbehandeling bij een parodontoloog of mondhygiënist hebt gekregen of krijgt. Wanneer dit zo is moet je aangeven of dit bij een parodontoloog of een mondhygiënist gebeurde of gebeurt en of je de behandeling kreeg of krijgt om tandvleesproblemen te voorkomen. 
 • Daarnaast vraagt Zilveren Kruis of je een tandheelkundige behandeling verwacht, en zo ja, welke.
 • Tot slot vraagt de verzekeraar uit of je ergens anders een uitgebreide tandartsverzekering hebt.

ZorgDirect

Bij ZorgDirect geldt een acceptatieprocedure voor de tandartsverzekering TandTop.

 • Je moet aan ZorgDirect kunnen verklaren dat je binnen een jaar na afsluiten van de verzekering niet verwacht één van de volgende behandelingen nodig te hebben:
  • vervanging van 6 of meer vullingen
  • behandeling van problemen met tandvlees
  • behandeling in verband met een kaakafwijking
  • behandeling voor implantaten, bruggen, 2 of meer kronen of jackets.
 • Verder moet je kunnen aantonen dat je de afgelopen 2 jaar jaarlijks voor controle bij de tandarts bent geweest.

Zorgverzekeraar UMC

Bij deze verzekeraar geldt een tandheelkundige selectie op de tandartsverzekering UMC Extra Tand 3. 

 • Om bij Zorgverzekeraar UMC voor de Extra Tand 3 in aanmerking te komen, moet je de gegevens van je tandarts invullen.
 • Daarnaast vraagt de verzekeraar of er kronen en/of bruggen zijn geplaatst, en als dit zo is, bij hoeveel voortanden en hoeveel kiezen.
 • Ook moet je aangeven of er binnen 5 jaar bepaalde tandheelkundige behandelingen te verwachten zijn, en zo ja welke.
 • Verder vraagt UMC of je een beugel draagt of onder orthodontische behandeling bent.
 • Zorgverzekeraar UMC vraagt je je meest recente röntgenfoto’s (van goede kwaliteit en niet ouder dan 3 jaar) bij te sluiten. Als je geen röntgenfoto’s kunt sturen, moet je verklaren waarom niet.

Tandartsverzekering kiezen 

Bepaal voor jezelf of een tandartsverzekering nodig is. Ga na of het bedrag dat je zou betalen aan premie opweegt tegen de kosten die je maakt als je geen verzekering afsluit.

Meer informatie over het kiezen van een tandartsverzekering.

Zorgverzekeringen vergelijken

Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken. Vind in een paar simpele stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen. Let op: zeg uiterlijk 31 december je huidige zorgverzekering op. Je hebt dan nog tot en met 31 januari om een nieuwe af te sluiten.

Lees meer:

 

Artikelen binnen Keuzeadvies

Alle artikelen