icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Meer nieuws

Kies de beste zorgverzekering

ACM: Zorgverzekeraars te weinig concurrerend

Nieuws|Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) benutten zorgverzekeraars de ruimte om te concurreren te weinig. Daarnaast maken toetredingsregels het onnodig lastig voor potentiële nieuwe verzekeraars om tot de markt toe te treden. Het grote aantal (op elkaar lijkende) verzekeringspolissen kan er bij verzekerden voor zorgen dat zij niet overstappen van zorgverzekering. Deze conclusies komen voort uit de tussenrapportage van de ACM.

Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:17 februari 2016


Concurrentieruimte

De wet- en regelgeving op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt beperkt de concurrentiemogelijkheden van zorgverzekeraars. Door zaken als acceptatieplicht in de basisverzekering en de vastgestelde inhoud van het basispakket is onderscheiden op dit niveau lastig. Voor de aanvullende verzekering is er meer ruimte om te differentiëren, maar ook daar wordt de concurrentieruimte beperkt door maatschappelijke druk. Toch meent de ACM dat de ruimte die er wél is om onderscheidende polissen aan te bieden (bijvoorbeeld door verschil in premie of contracten met zorgverleners) door zorgverzekeraars te weinig benut wordt.

Niet overstappen

Gevolg is dat er in Nederland een groot aantal polissen op de markt is, zonder dat voldoende duidelijk is waarop deze polissen verschillen. Dit kan ertoe leiden dat consumenten huiverig zijn om over te stappen. Sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006 is 70% van de verzekerden nog nooit overgestapt van zorgverzekeraar. Ook het wantrouwen dat verzekerden hebben jegens verzekeraars kan hierbij een rol spelen.

Polisjungle

De Consumentenbond deelt de conclusies van de ACM. In Nederland is er door dit gebrek aan onderscheidend vermogen een groot aantal sterk op elkaar lijkende polissen op de markt. De Consumentenbond hekelt deze schijnkeuze en de zogenoemde 'polisjungle' die hieraan ten grondslag ligt. Om deze reden is de Consumentenbond een actie begonnen om het aantal vrijwel identieke polissen terug te dringen en de markt inzichtelijker te maken voor consumenten.

Kies de beste zorgverzekering