icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Sjabloon premieopbouw zorgverzekeraars

Eerste indruk|Zorgverzekeraars moeten vanaf 2015 aan consumenten duidelijk maken hoe de premie van hun basisverzekering is opgebouwd. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft hiervoor een sjabloon ontwikkeld dat ze moeten gebruiken. De Consumentenbond onderzocht wat de consument aan deze verantwoording heeft: het sjabloon roept eerder vragen op dan dat het duidelijkheid biedt.

Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:24 december 2014


Merk Achmea, CZ, Menzis en VGZ

Richtprijs € nvt


Zorgverzekeraars

Achmea


=> Hoe zit het sjabloon in elkaar? 


Labels

In deze review zijn de volgende labels van Achmea meegenomen:

  Achmea sjabloon

Conclusie
Voor consumenten roept het sjabloon eerder vragen op dan dat het duidelijkheid biedt. Het is niet mogelijk om de cijfers te vergelijken met officiële jaarverslagen en er vindt geen objectieve toets door een accountant plaats. De post 'overige opslagen' roept vragen op over de betaalbaarheid van de zorgpremie in de toekomst. Het aantal wanbetalers neemt alleen maar toe. Het label FBTO springt er in positieve zin uit qua resultaten.

Toelichting
Omdat onbekend is hoeveel verzekerden er per label zijn, is niet na te rekenen en te controleren of de bedragen overeenkomen met de jaarverslagen. Een objectieve toets van een accountantsbureau zou dit oplossen. De post 'overige opslagen' roept vragen op. In dit bedrag zijn de wanbetalers opgenomen, mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen.

Ook zitten alle collectiviteitskortingen in deze opslag verdisconteerd. De korting van uw buurman dus. Bij Achmea maakt vooral het label Achmea Avero heel bont met deze post: per verzekerde een opslag van €158 per jaar. Dat is 12,4% van je premie! Het College voor Zorgverzekeringen heeft berekend dat het bedrage aan openstaande premies door wanbetalers elke maand met 20 miljoen toeneemt. De teller staat al op één miljard euro.

Ook Zilveren Kruis en De Friesland gebruiken flinke percentages van hun jaarpremie hiervoor: 7,9% en 8,4%.  FBTO gebruikt hiervoor slechts 0,3% van zijn totale premie. Op meer fronten lijkt FBTO het goed te doen. Zo kunnen ze een bedrag van €202 teruggeven per verzekerde als resultaat op hun zorginkoop. De verschillen in de post per label zijn trouwens moeilijk te verklaren, omdat zorginkoop op concernniveau plaatsvindt. Vermoedelijk wordt in deze post ook de risicoverevening meegenomen. Kiezen voor label dat niet aan beleggen doet lijkt voordelig. De Friesland en FBTO voeren niets op bij deze post en zijn de voordeligste labels van Achmea.

Uitleg sjabloon 

Minister Edith Schippers van het Ministerie voor Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van premiejaar 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie van de basisverzekering. Minister Schippers heeft met de verzekeraars een sjabloon opgesteld, waarmee hierover inzicht kan worden gegeven.

Door de afspraken moet bijvoorbeeld duidelijk worden:

  • In welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie.
  • Hoeveel van de in het verleden behaalde resultaten verdisconteerd zijn in de premie en of er een opslag in de premie is opgenomen ten behoeve van een verbetering van de solvabiliteitspositie.

Vertrekpunt is de zogenaamde rekenpremie, die het Ministerie van VWS elk jaar op Prinsjesdag bekend maakt. Dat is de landelijk gemiddelde premie die nodig is om de verwachte zorgkosten te betalen. Per verzekeraar vormen daarnaast de eigen bedrijfskosten een onderdeel van de nominale premie. Ook gaan zorgverzekeraars aangeven of ze de premie mogelijk lager kunnen vaststellen door een bedrag te onttrekken aan hun reserves (uit een positief resultaat over eerdere jaren) of door hun beleggingswinst daarvoor in te zetten. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: een zorgverzekeraar kan een opslag op de premie nodig hebben om de solvabiliteitspositie te verbeteren. 

Het sjabloon premieopbouw moet als volgt opgebouwd worden:


Sjabloon zorgverzekeraars

CZ


=> Hoe zit het sjabloon in elkaar?

 

Labels

In deze review zijn de volgende labels van CZ meegenomen:

CZ Sjabloon

Conclusie
Voor consumenten roept het sjabloon eerder vragen op dan dat het duidelijkheid biedt. Het is niet mogelijk om de cijfers te vergelijken met officiële jaarverslagen en er vindt geen objectieve toets door een accountant plaats. De post 'overige opslagen' roept vragen op over de werkwijze van zorgverzekeraars.

Toelichting
In 2015 zet CZ Groep €425 miljoen van de reserves in voor lagere premies. Dat is €147 per premiebetalende klant. Omdat onbekend is hoeveel verzekerden er per label zijn, is niet na te rekenen en te controleren of deze cijfers overeenkomen met de jaarverslagen. Een objectieve toets van een accountantsbureau zou dit oplossen.

De post 'overige opslagen' roept vragen op. In dit bedrag zijn de wanbetalers opgenomen, mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Het College voor Zorgverzekeringen heeft berekend dat het bedrage aan openstaande premies door wanbetalers elke maand met 20 miljoen toeneemt. De teller staat al op een miljard euro.Ook zitten alle collectiviteitskortingen in deze opslag verdisconteerd. De korting van uw buurman dus. Bij OHRA is toch 6,7% van de premie en bij CZ 6,6%.

Uitleg sjabloon

Minister Edith Schippers van het Ministerie voor Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van premiejaar 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie van de basisverzekering. Minister Schippers heeft met de verzekeraars een sjabloon opgesteld, waarmee hierover inzicht kan worden gegeven.

Door de afspraken moet bijvoorbeeld duidelijk worden:

  • In welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie.
  • Hoeveel van de in het verleden behaalde resultaten verdisconteerd zijn in de premie en of er een opslag in de premie is opgenomen ten behoeve van een verbetering van de solvabiliteitspositie.

Vertrekpunt is de zogenaamde rekenpremie, die het Ministerie van VWS elk jaar op Prinsjesdag bekend maakt. Dat is de landelijk gemiddelde premie die nodig is om de verwachte zorgkosten te betalen. Per verzekeraar vormen daarnaast de eigen bedrijfskosten een onderdeel van de nominale premie. Ook gaan zorgverzekeraars aangeven of ze de premie mogelijk lager kunnen vaststellen door een bedrag te onttrekken aan hun reserves (uit een positief resultaat over eerdere jaren) of door hun beleggingswinst daarvoor in te zetten. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: een zorgverzekeraar kan een opslag op de premie nodig hebben om de solvabiliteitspositie te verbeteren. 

Het sjabloon premieopbouw moet als volgt opgebouwd worden:


Sjabloon zorgverzekeraars

Menzis


=> Hoe zit het sjabloon in elkaar?


Labels

In deze review zijn de volgende labels van Menzis meegenomen:

  Menzis sjabloon

Conclusie
Voor consumenten roept het sjabloon eerder vragen op dan dat het duidelijkheid biedt. Het is niet mogelijk om de cijfers te vergelijken met officiële jaarverslagen en er vindt geen objectieve toets door een accountant plaats. De post 'overige opslagen' roept vragen op over de betaalbaarheid van de zorgpremie in de toekomst. Het label Anderzorg lijkt zijn zaakjes het best op orde te hebben.

Toelichting
Omdat onbekend is hoeveel verzekerden er per label zijn, is dit niet na te rekenen en te controleren of de bedragen overeenkomen met de jaarverslagen. Een objectieve toets van een accountantsbureau zou dit oplossen. De post 'overige opslagen' roept vragen op. In dit bedrag zijn de wanbetalers opgenomen, mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Het College voor Zorgverzekeringen heeft berekend dat het bedrage aan openstaande premies door wanbetalers elke maand met 20 miljoen toeneemt. De teller staat al op een miljard euro.

Ook zitten alle collectiviteitskortingen in deze opslag verdisconteerd. De korting van uw buurman dus. Bij Menzis boekt het label Menzis zelf hier het hoogste bedrag op: €79. 6,6% op jaarbasis. Anderzorg en Azivo gebruiken hier respectievelijk 1,7% en 3,5% van hun jaarpremie voor.  Anderzorg lijkt het goed te doen. Zo kunnen ze een bedrag van €67,56 teruggeven per verzekerde als resultaat op hun zorginkoop. De verschillen in de post per label zijn trouwens moeilijk te verklaren, omdat zorginkoop op concernniveau plaatsvindt. Vermoeddelijk wordt hier ook de risicoverevening in meegenomen. Azivo moet echter meer dan €155 per verzekerde bijleggen.

Uitleg sjablonen 

Minister Edith Schippers van het Ministerie voor Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van premiejaar 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie van de basisverzekering. Minister Schippers heeft met de verzekeraars een sjabloon opgesteld, waarmee hierover inzicht kan worden gegeven.

Door de afspraken moet bijvoorbeeld duidelijk worden:

  • In welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie.
  • Hoeveel van de in het verleden behaalde resultaten verdisconteerd zijn in de premie en of er een opslag in de premie is opgenomen ten behoeve van een verbetering van de solvabiliteitspositie.

Vertrekpunt is de zogenaamde rekenpremie, die het Ministerie van VWS elk jaar op Prinsjesdag bekend maakt. Dat is de landelijk gemiddelde premie die nodig is om de verwachte zorgkosten te betalen. Per verzekeraar vormen daarnaast de eigen bedrijfskosten een onderdeel van de nominale premie. Ook gaan zorgverzekeraars aangeven of ze de premie mogelijk lager kunnen vaststellen door een bedrag te onttrekken aan hun reserves (uit een positief resultaat over eerdere jaren) of door hun beleggingswinst daarvoor in te zetten. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: een zorgverzekeraar kan een opslag op de premie nodig hebben om de solvabiliteitspositie te verbeteren. 

Het sjabloon premieopbouw moet als volgt opgebouwd worden:


Sjabloon zorgverzekeraars

 

VGZ


=> Hoe zit het sjabloon in elkaar?


Labels

In deze review zijn de volgende labels van VGZ meegenomen:

VGZ Sjabloon

Conclusie
Voor consumenten roept het sjabloon eerder vragen op dan dat het duidelijkheid biedt. Het is niet mogelijk om de cijfers te vergelijken met officiële jaarverslagen en er vindt geen objectieve toets door een accountant plaats. De post 'overige opslagen' roept vragen op over de betaalbaarheid van de zorgpremie in de toekomst. Er springt geen label van VGZ echt uit qua resultaten.

Toelichting
Omdat onbekend is hoeveel verzekerden er per label zijn, is niet na te rekenen en te controleren of de bedragen overeenkomen met de jaarverslagen. Een objectieve toets van een accountantsbureau zou dit oplossen. De post 'overige opslagen' roept vragen op. In dit bedrag zijn de wanbetalers opgenomen, mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Het College voor Zorgverzekeringen heeft berekend dat het bedrage aan openstaande premies door wanbetalers elke maand met 20 miljoen toeneemt. De teller staat al op een miljard euro.

Ook zitten alle collectiviteitskortingen in deze opslag verdisconteerd. De korting van uw buurman dus. Bij VGZ  maakt vooral het label IZA het bont met deze post: per verzekerde een opslag van €117,50 per jaar.  Dat is 9,2% van je jaarpremie! Maar ook IZZ, UMC en VGZ gebruiken flinke percentages van hun jaarpremie hiervoor: 7,2%,7,5 % en 7,8%. 
VGZ behaalt op alle labels hetzelfde resultaat op zorginkoop, ze kunnen namelijk €31,90 per verzekerde teruggeven. Er is niet echt een label dat eruit springt op basis van deze resultaten.

 

Uitleg sjablonen 

Minister Edith Schippers van het Ministerie voor Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van premiejaar 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie van de basisverzekering. Minister Schippers heeft met de verzekeraars een sjabloon opgesteld, waarmee hierover inzicht kan worden gegeven.

Door de afspraken moet bijvoorbeeld duidelijk worden:

  • In welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie.
  • Hoeveel van de in het verleden behaalde resultaten verdisconteerd zijn in de premie en of er een opslag in de premie is opgenomen ten behoeve van een verbetering van de solvabiliteitspositie.

Vertrekpunt is de zogenaamde rekenpremie, die het Ministerie van VWS elk jaar op Prinsjesdag bekend maakt. Dat is de landelijk gemiddelde premie die nodig is om de verwachte zorgkosten te betalen. Per verzekeraar vormen daarnaast de eigen bedrijfskosten een onderdeel van de nominale premie. Ook gaan zorgverzekeraars aangeven of ze de premie mogelijk lager kunnen vaststellen door een bedrag te onttrekken aan hun reserves (uit een positief resultaat over eerdere jaren) of door hun beleggingswinst daarvoor in te zetten. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: een zorgverzekeraar kan een opslag op de premie nodig hebben om de solvabiliteitspositie te verbeteren. 

Het sjabloon premieopbouw moet als volgt opgebouwd worden:


Sjabloon zorgverzekeraars