icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Meer nieuws

Kies de beste zorgverzekering

Ook chirurgen willen minimumaantal kankerbehandelingen

Nieuws|De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde willen dat ziekenhuizen vanaf 2012 een minimum aantal kankerbehandelingen uitvoeren om die zorg te mogen blijven verlenen. Dat is een lager aantal dan de vorig jaar door zorgverzekeraar CZ voorgestelde norm.

Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:31 januari 2011


De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwacht dat komend jaar ook voor andere complexe behandelingen afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuizen en verzekeraars.

Vorig jaar besloot zorgverzekeraar CZ om geen ziekenhuizen meer te contracteren die jaarlijks minder dan zeventig borstkankerbehandelingen uitvoeren. Dat leverde een storm van kritiek op, maar nu kiezen zowel de verenigde chirurgen als de Inspectie voor een leidende rol in de discussie met het advies aan de verzekeraars om de door de specialisten geformuleerde norm als uitgangspunt te nemen. In eerst instantie gelden de minimumeisen voor:

 • Borstkanker;
 • Darmkanker;
 • Longkanker;
 • Tumoren in spier en bindweefsel.

Andere behandelingen

In de loop van dit jaar volgen dan ook nog kwalitatieve normen voor de chirurgische behandeling van: aorta-aneurysma, slokdarmkanker, alvleesklierkanker en leverkanker.

Chirurgen en ziekenhuizen hebben een jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen. Lukt dat niet, dan moeten ze gaan samenwerken met andere ziekenhuizen of de behandeling staken.

Registreren

De NVvH gaat de kwaliteitsnormen voortdurend tegen het licht te houden door landelijk de resultaten van de behandelingen te registreren. Voor darmkanker is al zo'n registratiesysteem in gang gezet. Het streven is om voor de zomer dergelijke registratiesystemen op te zetten voor minimaal 3 andere aandoeningen.

De IGZ verwacht dat onder regie van de Orde nu ook de andere wetenschappelijke verenigingen snel komen met kwaliteitsvoorwaarden en minimumnormen, voor bijvoorbeeld galblaasonderzoek (ERCP), interventieradiologie en coloscopie.

Lees de reactie van de Consumentenbond.

De eisen per kankersoort:

Borstkanker

 • Ziekenhuizen waar chirurgische behandeling van borstkanker plaatsvindt, moeten jaarlijks minimaal 50 operaties uitvoeren.
 • Verder moeten ze beschikken over een gespecialiseerde polikliniek met een team van medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen, een plastisch chirurg en een radiotherapeut.
 • Voor en na de behandeling overleggen de betrokken medisch specialisten over de beste aanpak.

Darmkanker

 • Voor darmkanker geldt (ook) een jaarlijks minimum van vijftig operaties.
 • Minimaal beschikt een ziekenhuis over 2 maag-lever-darmartsen of gespecialiseerde internisten en er wordt gewerkt met moderne apparatuur zoals speciale CT- en MRI-scanners.
 • Er is een pathologieafdeling met ervaring in het beoordelen van snijvlakken en de omliggende lymfeklieren.
 • Ook is er een stomapolikliniek en stomaverpleegkundige of een in de stomazorg getrainde verpleegkundige aanwezig.

Spieren, bindweefsel en bloedvaten

 • Voor het verwijderen van tumoren in spieren, bindweefsel en bloedvaten moet een ziekenhuis een MRI kunnen (laten) doen.
 • Ook moet weefselonderzoek met een echogeleide dikkenaaldpunctie mogelijk zijn.
 • Er wordt voor de diagnose, behandeling en het weefselonderzoek gewerkt met een team waarin alle betrokken specialisten zijn vertegenwoordigd.
 • Voor overleg of verwijzing zijn er contacten met instellingen die veel ervaring hebben met de betreffende operaties.

Longkanker

 • Instellingen waar longkankeroperaties plaatsvinden, moeten dat minimaal 20 keer per jaar doen.
 • Een afdeling radiologie waar met spoed diagnoses gesteld kunnen worden met behulp van moderne scan-, echo- en röntgenapparaten is een harde voorwaarde.
 • Ook moet opsporing van longembolie mogelijk zijn.
 • Verder moet er een intensive care zijn waar patiënten 24 uur per dag beademd kunnen worden onder toezicht van een arts.
 • Er is een laboratorium dat 24 uur per dag bloed- en weefselonderzoek kan doen en er is een afdeling pathologie.

Kies de beste zorgverzekering