icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgverzekering 2022: wat verandert er?

Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? We houden je op deze pagina op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering van 2022.
Fauve Panis

Fauve Panis , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 7 oktober 2021

Bloeddruk meten huisarts

Belangrijke data

  • 21 september 2021: elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2022 zijn dan bekend.
  • 12 november 2021: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.
  • 31 december 2021: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
  • 31 januari 2022: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

De afgelopen jaren is de zorgpremie steeds gestegen. Bijvoorbeeld vanwege hogere zorgkosten en salariskosten. Ook in 2022 stijgt de premie van de basisverzekering.

Het kabinet liet op Prinsjesdag weten een stijging van de gemiddelde (nominale) zorgpremie van €31 op jaarbasis te verwachten (van €1478 in 2021 naar €1509 in 2022). Dat zou uitkomen op een premie van €125,75 per maand. Daarin was echter de loonsverhoging voor zorgpersoneel nog niet meegerekend. Die zorgt voor een premiestijging van nog eens €13, waarmee de premie in 2022 in totaal naar verwachting gemiddeld €44 op jaarbasis hoger uitkomt dan in 2021. De gemiddelde verwachte premie zou dan in 2022 uitkomen op €126,83.

De zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies voor hun zorgverzekeringen van 2022. DSW heeft zijn premie voor 2022 als eerste bekendgemaakt.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen tot en met 18 jaar en zorg door de huisarts.

Het verplichte eigen risico in 2022 is €385, net als de afgelopen jaren. In het regeerakkoord (2017-2021) stond dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk zou blijven. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor om ook voor 2022 het eigen risico te bevriezen. Dat gebeurt naar aanleiding van een motie hierover, die op 29 juni door de Tweede Kamer is aangenomen. 

In 2016 steeg het eigen risico voor het laatst: van €375 naar €385.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen.

De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. Op Prinsjesdag liet het kabinet weten dat de maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met €36 voor eenpersoonshuishoudens (van €1287 in 2021 naar €1323 in 2022) en met €40 voor meerpersoonshuishoudens (van €2487 in 2021 naar €2527 in 2022).

Dit werd gecommuniceerd vóór de bekendmaking dat zorgpersoneel hogere salarissen zou krijgen, wat leidt tot verdere premieverhoging. In een Kamerbrief liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat burgers met recht op zorgtoeslag worden gecompenseerd voor de hogere nominale premie. Huishoudens zonder recht op zorgtoeslag hebben als gevolg van de stijgende lonen in de zorg een koopkrachtnadeel van €13. 

Nieuwe bekostiging GGZ: zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op een nieuwe manier bekostigd. Voorheen maakte de basis GGZ voor de bekostiging gebruik van patiëntprofielen en de gespecialiseerde GGZ van DBC's

Vanaf 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties laten de daadwerkelijk geleverde zorg zien. Een patiënt kan ze daar beter herkennen en controleren. Er is wel een nadeel voor de verzekerde. Als een behandeling over de kalenderjaargrens heengaat wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken.

Eigen bijdrage geneesmiddelen

Ook in 2022 is de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) €250. 

In het regeerakkoord geldig tot 2021 is afgesproken dat de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS maximaal €250 per jaar is. Zonder aanvullende regeling zou de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS vanaf 2022 weer onbegrensd zijn. Door een aangenomen motie is de regeling nu verlengd tot 1 januari 2023. 

Wijzigingen inhoud basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2022 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket.

Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten zal een jaar doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt nu verlengd tot 1 augustus 2022. 

Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg ontvangen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

De regeling wordt ook op enkele punten gewijzigd. Zo moesten in de vorige regeling de verwijzing en zorg binnen 4 maanden na het ziektestadium worden gegeven. Dat wordt nu binnen 6 maanden. En in de nieuwe regeling mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandelperiode. In de vorige regeling mocht alleen de medisch specialist dat doen.

Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie 

Sinds 2022 is er vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis na CAR-T-celtherapie. Na deze behandeling kunnen ernstige complicaties optreden. Patiënten moeten daarom de eerste 2 weken na de behandeling in een expert-ziekenhuis blijven.

De 2 weken daarna moeten ze op een locatie verblijven die maximaal 60 minuten van het expert-ziekenhuis is verwijderd. Dat kan hun eigen huis zijn als ze binnen 60 minuten van het expert-ziekenhuis wonen. Wonen ze verder weg, dan mag het op een andere locatie zijn die maximaal 60 minuten van het expert-ziekenhuis verwijderd is.  Bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning. 

De kosten van verblijf in de buurt van het expert-ziekenhuis worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning declareren

Patiënten die thuis gebruikmaken van mechanische ademhalingsondersteuning kunnen de elektriciteitskosten hiervan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. Veel verzekeraars hebben hiervoor een declaratieformulier op hun website.

Medicijn voor patiënten met spierziekte SMA

Sinds 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor het medicijn Zolgensma. Dit is een gentherapie voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). De vergoeding geldt voor een specifieke groep kinderen. Namelijk voor patiënten met SMA type 1 en presymptomatische SMA-patiënten met maximaal 3 kopieën van het SMN2-gen.

Naar schatting kunnen er jaarlijks 10 tot 20 kinderen mee geholpen worden.

Medicijn voor patiënten met spierziekte Duchenne

Sinds 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor het medicijn ataluren (merknaam Translarna). Dit middel is geregistreerd voor de behandeling van de spierziekte Duchenne voor patiënten van 2 jaar en ouder.

De toelating van het medicijn tot het basispakket is voorwaardelijk. Dat betekent dat de effectiviteit beoordeeld wordt, waarna besloten wordt over definitieve toelating tot het basispakket.

Medicijn voor patiënten met chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte)

Sinds 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor recombinant humaan parathyreoïd hormoon 1-84 (merknaam Natpar). Dat is een medicijn dat als aanvullende behandeling kan dienen voor patiënten met chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte), voor wie standaardtherapie onvoldoende is. 

De toelating van het medicijn tot het basispakket is voorwaardelijk. Dat betekent dat de effectiviteit beoordeeld wordt, waarna besloten wordt over definitieve toelating tot het basispakket.

Medicijn voor patiënten met acute hepatische porfyrie

Sinds 1 november 2021 is er vergoeding vanuit de basisverzekering voor het middel givosiran (merknaam Givlaari). Het middel is toegevoegd na een succesvolle prijsonderhandeling. Givlaari is een middel dat aanvallen bij patiënten met de erfelijke en zeldzame stofwisselingsziekte acute hepatische porfyrie vermindert. 

Medicijn voor patiënten met ernstig overgewicht

Voor een kleine groep patiënten met ernstig overgewicht is er sinds 1 april 2022 vergoeding voor het medicijn liraglutide (Saxenda®). De vergoeding geldt voor mensen met een BMI van minstens 40. Of mensen met een BMI van minimaal 35 die ook een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben. En er gelden voorwaarden voor de vergoeding. Zo moet je al deelnemen aan een GLI-programma.

Schrijf je in voor onze e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Ben je ingelogd op onze website en heb je de personalisatie cookies geaccepteerd? Dan combineren we je klikgedrag met je persoonlijke gegevens. Zo ontvang je e-mails die zijn afgestemd op jouw interesses. Afmelden kan altijd. Lees ook onze privacyverklaring.
Artikelen binnen Keuzeadvies

Kies de beste zorgverzekering