icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Hoe wij schone en zuinige auto’s testen

De ‘Ecotest’ biedt de mogelijkheid auto’s te vergelijken op verbruik en uitstoot van schadelijke componenten. Per december 2016 is de testmethode aangescherpt met onder meer een testdeel op de openbare weg. Bekijk welke auto van de meer dan 1300 geteste modellen de hoogste score heeft behaald.
Gerard Kroon
Gerard Kroon

Expert Auto, Fiets & Reizen

Bijgewerkt op:  17 januari 2018


Huidige testcyclus en toekomstige WLTP-cyclus

Nieuwe meetmethode

De meetmethode van de test schone en zuinige auto's is eind 2016 duidelijk strenger geworden. Een belangrijke aanleiding om de test aan te scherpen is natuurlijk het Volkswagen-schandaal. Om te waarborgen dat een auto niet in een zogenoemde 'testmodus' overgaat (waarbij de auto herkent dat hij op een rollenbank staat) en tot extreem lage uitstootcijfers komt, is een meting op de openbare weg in de methode opgenomen.

ecotest1Met deze RDE-test (Real Driving Emissions) worden de uitlaatgassen opgevangen in een PEMS-systeem (Portable Emission Measurement System) en na de rit geanalyseerd. Een auto wordt alleen met RDE getest wanneer hij op de rollenbank tot minimaal 4 sterren was gekomen. Bij de RDE-meting wordt een Conformity Factor gebruikt van 2,1. In de huidige Euro6-meting ligen de grenzen voor CO en NOx op resp. 1,0 gram per kilometer en 0,08 g/km. De grenswaarden bij de RDE-meting komen met de CF van 2,1 uit op 2,1 g/km en 0,168 g/km.

Als alle schadelijke uitgestoten stoffen onder de grenswaarden blijven, behoudt de auto de 4 of 5 sterren die hij voorheen had. Komen er ook na herhaalde metingen hogere waarden uit, dan valt de auto terug naar 3 sterren.

Of een auto volgens de oude of de nieuwe methode is gemeten, blijkt uit de waarde 'nieuw', 'tot 2016' of 'tot 2012' bij  de meetmethode.

Bekijk welke schone en zuinige auto's als Beste uit de Test komen of vergelijk alle schone en zuinige auto's.

Andere testonderdelen

WLTP-testcyclus 

Zuinige Autos Hoe we Eco Testen Graph WLTP-testcyclus

Naast de nu gebruikte NEDC-rit (nu nog maar 1 maal, was 2 maal) wordt ook de toekomstige 'wereldcyclus'-rit WLTP gereden. In die cyclus ligt meer nadruk op snelweggebruik (de hoogst bereikte snelheid wordt 130 km/h) en wordt er ook enige tijd volgas gereden. Ook gaat de airco enige tijd aan en wordt de verlichting ingeschakeld. Zodoende gaat het testverbruik nog meer het werkelijke verbruik benaderen.

De weergegeven CO2-uitstoot geldt voor de Duitse uitvoering van de auto. De Nederlandse uitvoering kan in sommige gevallen hier iets van afwijken, omdat in Nederland belasting wordt geheven over CO2-uitstoot en de fabrikant om die reden soms speciaal voor Nederland minder CO2 uitstotende versies produceert.

De ‘Ecotest’: Hoe komt het oordeel tot stand?

Er worden twee zaken gemeten en beoordeeld: het verbruik (uitgedrukt in CO2 -uitstoot in gram per kilometer) en de uitstoot van schadelijke stoffen. Hoe minder de auto verbruikt en hoe minder schadelijke stoffen hij uitstoot, des te hoger de eindscore. Bij de uitstoot kan de auto maximaal 50 punten scoren, bij het verbruik maximaal 60.

De ‘Ecotest’ wordt uitgevoerd door de ADAC, de Duitse zustervereniging van de ANWB. Deze hebben samen met de FIA Foundation de Ecotest ontwikkeld. De ADAC bepaalt op een rollenbank wat de gemiddelde uitstoot in CO2 is - en daarmee het gemiddelde verbruik - en wat de uitstoot van schadelijke stoffen is.

'Well-to-wheel'

In de oude meetmethode was de CO2-uitstoot nog direct gekoppeld aan het verbruik. In de nieuwe methode wordt ook de CO2-uitstoot in aanmerking genomen, die optreedt tijdens de productie van de brandstof. Daardoor is de totale uitstoot van een conventionele benzine- of dieselmotor beter vergelijkbaar met die van een elektrische auto, de zogenoemde 'well-to-wheel'-rekenwijze.

Het simpelweg omrekenen via verbruik naar totale CO2-uitstoot is in de nieuwe meetmethode dus niet meer mogelijk. Dit zijn de omrekeningsfactoren die je in de oude methode nog kunt gebruiken.

Ook elektrische auto's

In de nieuwe meetmethode wordt bij conventionele motoren ook de CO2 meegerekend die bij de productie van de brandstof nodig was. Daardoor is het mogelijk ook (volledig) elektrisch aangedreven auto's op CO2-verbruik te vergelijken met andere auto's. Hun CO2-verbruik wordt berekend uit de verbruikte stroom en de daarmee verbonden CO2-uitstoot in de energiecentrale. In de Duitse stroommix van de verschillende centrales wordt nu gerekend met een CO2-uitstoot van 563 gram per kWh. Als de elektrische auto vooral met groene stroom wordt opgeladen, kan dit getal flink afnemen.

NEDC

Tot medio 2012 werd de NEDC-rit voor de 'oude' Ecotest-meetmethode 2 maal gereden; de 1e keer is deze identiek aan de testrit die ook voor de typegoedkeuring wordt gereden en omvat:

  1. Koude start;
  2. Deel stadsverkeer (stoppen-stilstaan spitsverkeer);
  3. Buitenwegrit met max. 120 km/h.

De cyclus wordt vervolgens een 2e keer gereden, nu - in tegenstelling tot wat de EU-richtlijn voorschrijft - met warme motor en met de airconditioning op een gemiddelde stand ingeschakeld.

Snelwegrit

Zuinige Autos Hoe we Eco Testen Graph Snelweg rit

Deze rit representeert vrij natuurgetrouw een rit over de snelweg en wordt ook met airco aan gereden. Er wordt ook een keer voluit in geaccelereerd; de maximale snelheid in de rit is 130 km/h, de maximumsnelheid in veel EU-landen.

Op basis van deze 3 ritten wordt het testverbruik bepaald. Deze gemeten CO2-uitstoot komt veel meer in de buurt van het verbruik dat de koper in werkelijkheid heeft. Sommige auto's lijken naar de Europese testcyclus geoptimaliseerd te zijn en laten een veel groter meerverbruik zien in de Ecotest dan andere.

Puntental

Het puntental dat aan de CO2-uitstoot wordt gehangen was tot eind 2016 gekoppeld aan de grootte van de auto. Per december 2016 is deze koppeling losgelaten, omdat de indeling in klassen tot onuitlegbare verschillen leidde.

De score voor uitstoot van schadelijke componenten is gebaseerd op de uitstoot van:

  • HC (onverbrande koolwaterstoffen);
  • NOx (stikstofoxiden);
  • CO (koolmonoxide);
  • (bij diesels) Roet.

Aan de score voor uitstoot van schadelijke stoffen wordt maximaal 50 punten toegekend, aan de score voor CO2-uitstoot maximaal 60. De optelling van de score voor uitstoot van schadelijke componenten en de score voor CO2-uitstoot wordt vertaald in een aantal sterren:

  • 5 sterren: vanaf 90 punten;
  • 4 sterren: tussen de 70 en 90 punten;
  • en zo verder.

Hoe komt jouw auto uit de test schone en zuinige auto's? Zoek 'm op in de tabel schone en zuinige auto's.

De test is onder de merknaam 'EcoTest' ontwikkeld door de ADAC en de FIA Foundation.

Bekijk de beste schone en zuinige auto Vergelijk alle schone en zuinige auto's

Test schone en zuinige auto's

Over onze predicaten

Beste uit de Test
Deze producten hebben de beste kwaliteit.

Beste Koop
Deze producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de door ons genoemde richtprijs.

Afrader
Deze producten hebben een slechte kwaliteit.

Lees meer over onze predicaten.

Hoe wij testen - Predicatenuitleg