icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

93 Vragen en antwoorden belastingexpert

Expert Marjan Langbroek heeft een hoop lezersvragen over de belastingaangifte beantwoord. Hieronder een selectie van 93 vragen voor de aangifte over het jaar 2023, op volgorde van het aangifteprogramma. Abonnees van de Geldgids kunnen gratis algemene vragen over de inkomstenbelasting voorleggen aan Marjan Langbroek.

   Gepubliceerd op:1 februari 2024

Belastinggids 2024

Webwinkel Belastingids 2024 1200x1200Wist je dat 61% van de Nederlanders zelf belastingaangifte doet? Met een beetje hulp lukt dat best. De Consumentenbond geeft ieder jaar De Belastinggids uit, waarvan in 25 jaar ruim 1,5 miljoen exemplaren zijn verkocht. Deze gids volgt de aangifte stap voor stap met handige printscreens en tips.

 • Probeer de digitale editie voor slechts €14 (leden) of €17,25 (niet-leden)
 • Liever papier? Bestel de gids voor €21,50 (leden) of €26,50 (niet-leden)

Aangifte doen

 • Mijn vrouw en ik hebben een alleenstaande-AOW. Mijn vrouw verblijft in een verpleeghuis. Moeten we apart aangifte doen?

Nee. Samen aangifte doen is nog steeds mogelijk. Getrouwde stellen blijven in zo’n situatie fiscale partners. Ook als je beiden een alleenstaande-AOW krijgt.

 • Als ik géén uitnodiging van de Belastingdienst heb gekregen ben ik dan toch verplicht aangifte te doen?

Ook als u geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, moet u aangifte doen als u meer dan €51 (jaar 2023) belasting moet betalen. Dat moet voor 15 juli van het jaar volgend op het belastingjaar.

 • Mijn (fiscale) partner is vorig jaar begin december overleden, kan ik de 2023-aangifte nog "samen met haar" (in 1 aangifte) invullen?

Ja dat kan. U kunt kiezen voor het fiscale partnerschap in dat jaar.

 • Mijn partner en ik hebben een samenlevingscontract en wonen in hetzelfde huis dat van ons beiden is. Zijn wij dan verplicht aangifte te doen als fiscale partners? De aangifte heeft de mogelijkheid om te kiezen dat ieder zijn eigen aangifte doet. Er komt dan een heel ander (voor ons gunstiger) uitkomst uit.

U bent verplicht elkaars fiscale partner. Dat zegt de wet. U kunt wel apart aangifte doen (wel als fiscale partners), maar als u dat volgens de regels doet, geeft dat dezelfde uitkomst als wanneer u gezamenlijk aangifte doet. U moet dan in ieders aangifte bepaalde gegevens van de ander invullen, omdat sommige posten gezamenlijk zijn, of een gemeenschappelijke drempel kennen. U geeft in het begin van het programma dan aan dat u fiscale partners bent, maar dat u apart aangifte wil doen, en dan komt bij de betreffende vragen het verzoek om extra informatie. Dit maakt het doen van aangifte overigens wel bijzonder gecompliceerd en ik zou het u niet aanraden.

 • Ik kwam er recent achter dat ik bij de aangifte 2020 blijkbaar het vinkje “geen beleggingen” heb aangezet en daardoor mijn beleggingen niet heb opgevoerd in de aangifte. Hoe kan ik dit rechtzetten, en zijn hier nog consequenties aan verbonden? Ik heb de definitieve aanslag al geruime tijd geleden ontvangen.

U kunt de aangifte openen door in te loggen met uw DigiD, wijzigen en opnieuw indienen. Dan krijgt u een navorderingsaanslag voor het bedrag dat u moet bijbetalen, maar zonder boete (als het goed is).

Loon

 • Ik ben in loondienst van een postorderbedrijf en bezorg op mijn eigen elektrische fiets post. Mijn werkgever geeft geen vergoeding voor de kosten van de fiets. Kan ik die aftrekken?

Als je in loondienst bent, heb je geen recht op aftrek van reiskosten. De fietskosten zijn dus niet aftrekbaar. Misschien is het een idee om de werkgever nog eens te vragen om een vergoeding? Of een deel van uw belastbare loon om te laten zetten in een onbelaste vergoeding? Dat heet het cafetariasysteem (zie handboek loonheffingen, pdf). Daar moet u overigens wel goed over nadenken, want dat heeft ook gevolgen voor een eventuele uitkering (lager loon) en voor de pensioenrechten.

 • Ik heb een vraag over dienstverlening aan huis. Als je minder dan 3 dagen werkt, moet je je inkomsten zelf aangeven bij de fiscus. Maar hoe bewijs je je inkomsten als je het geld contant krijgt en geen loonstrookje hebt?

Je bent verplicht de inkomsten aan te geven. Doe je dat niet en de fiscus komt daarachter, dan moet je naast belasting een boete betalen. Het is dus een kwestie van eerlijk zijn.

 • Ik reis 4 dagen per week naar mijn werk. Dat doe ik deels met de auto en deels met het ov. Mag ik de ov-kosten minus de ontvangen reiskosten aftrekken als reiskosten woon-werkverkeer?

Ja, als de ov-kosten hoger zijn dan de vergoeding en je voldoet aan alle voorwaarden, zijn die aftrekbaar.

 • Ik heb een transitievergoeding ontvangen. Hoe moet ik die opgeven bij de aangifte? En waar moet ik op letten?

Bij inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, pensioenen en andere uitkeringen. En dan kiezen voor andere uitkering. Omdat het inkomen hoger is dan normaal, kun je misschien door middeling belasting terugkrijgen. Maar dat kan pas nadat de aanslag van de 3 middelingsjaren definitief vaststaat. Dit is allemaal na te lezen en te berekenen op de website van Berekenhet.nl.

Pensioenen

 • Ik betaal loonbelasting over mijn AOW. Door verrekening met de loonheffingskorting staat op het jaaroverzicht van de SVB €0 loonbelasting. In de aangifte moet ik mijn inkomen en betaalde loonbelasting invullen. Over mijn verzamelinkomen wordt loonbelasting berekend. Dit wordt verrekend met de betaalde loonbelasting. Betaal ik nu 2 keer loonbelasting over mijn AOW?

Nee. De loonbelasting wordt niet in de aangifte berekend. Daar wordt door de Belastingdienst ingevuld wat werkelijk is ingehouden. Als het goed is, staat bij de AOW-uitkering dus €0 loonbelasting ingevuld. Uiteraard moet je over het totale inkomen wel inkomstenbelasting betalen. Dus ook over de AOW.

 • Mijn belastingadviseur gaf aan dat het voor mij verstandig zou zijn om de loonheffingskorting anders in te zetten. En wel om een aanzienlijke nabetaling over 2023 te voorkomen. Nu zet ik hem in bij de hoogste inkomstenbron, dat is mijn pensioen ABP. Hij adviseerde om de loonheffingskorting in te zetten bij de inkomsten van de SVB, ook wel AOW genoemd.

Uiteindelijk maakt het voor de te betalen inkomstenbelasting niet uit bij welke inkomensbron u rekening laat houden met heffingskortingen. In de aangifte inkomstenbelasting wordt hij toegepast op het hele inkomen. Het maakt wel uit voor uw netto inkomen gedurende het jaar en de nabetaling na het doen van aangifte. U kunt er zelfs voor kiezen om bij geen enkele inkomensbron rekening te laten houden met de heffingskortingen. Dan heeft u gedurende het jaar een lager netto inkomen, maar ook een lagere nabetaling na afloop van het jaar. 

 • De huidige werkgever staat via het pensioenreglement toe dat er vrijwillig ingelegd mag worden via het salaris. Je geeft dat door aan de pensioenmaatschappij en automatisch wordt de storting ingehouden van het salaris. Onbekend of dat van het bruto of netto salaris gaat. Valt een storting in de pensioenpot via de werkgever van bijvoorbeeld €5000 fiscaal onder de een derde pensioenpijler? Dus is het een aftrekpost?

Als dit bedrag wordt gestort via de pensioenregeling bij de werkgever, zal het worden ingehouden van het brutoloon en in de loonbelasting al voor aftrek zorgen. Het bedrag kan dan niet ook nog eens in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. U kunt dat overigens bij de werkgever navragen. 

 • Ik ben gepensioneerd (76). Bij invullen van de belastingaangifte moet ik een bedrag onder loonheffing opgeven. Bestaat dit bedrag uit: de ingehouden loonbelasting + ingehouden premie Zvw? Of alleen uit ingehouden loonbelasting?

Het gaat alleen om het bedrag ingehouden loonbelasting. De premies Zvw volgen een ander regime.

 • Ik ben sinds september vorig jaar (2023) met pensioen. Tot die tijd heeft mijn werkgever de Zwv-bijdrage over mijn inkomen betaald. Hoef ik dan alleen nog over het inkomen vanaf september tot en met december Zvw te betalen? Op mijn pensioen en AOW is al meer ingehouden dan wat ik voor de Zvw zou moeten betalen. Kan ik het verschil terugvragen via de aangifte?

Je hoeft dat niet aan te geven in de aangifte. De verrekening gaat automatisch.

 • Tot mei vorig jaar (2023) had ik alleen inkomsten in box 3. Vanaf mei ontvang ik AOW, pensioen en lijfrente. Bij de aangifte wordt er AOW-premie over mijn pensioeninkomen berekend. Klopt dit wel? 

In het jaar van het bereiken van de AOW-leeftijd wordt het inkomen in box 1 ‘uitgesmeerd’ over het hele jaar. Daar wordt een verlaagd tarief op los gelaten, inclusief een tijdsevenredige AOW-premie. Dat kun je nalezen in onze Belastinggids en op de website van de Belastingdienst. Er wordt dus over je AOW-uitkering inderdaad AOW-premie berekend. Maar dat is alleen dit ene jaar. Volgend jaar is dat niet meer zo.

Lijfrente

 • Mijn vrouw, 43 jaar, werkt al enige jaren niet meer en heeft dus geen inkomen. Zij heeft in feite een enorm pensioentekort. Is het mogelijk dat ik op haar naam een aftrekbare storting te doen in een bankspaar- of beleggingsproduct voor haar oudedagsvoorziening? Hier kom ik tot heden nog niet uit. Als ik een berekening jaarruimte/reserveringsruimte maak, komt er geen jaarruimte/reserveringsruimte uit die we fiscaal aantrekkelijk kunnen benutten. Weet u hoe dit zit en of er kansen zijn?

Het is niet mogelijk om voor een ander lijfrentes of bankspaarproducten af te sluiten. Deze aftrekpost is strikt persoonlijk. Als uw vrouw geen jaar- of reserveringsruimte heeft, houdt het daarmee op.

 • Ik had tussen 1999 en 2018 2 verschillende lijfrenteverzekeringen lopen. In 2022 heb ik beide laten doorstorten in bancair uitstelproduct. Volgend jaar laat ik lijfrente in termijnen uitkeren. Kan ik, gezien de lagere inkomsten van mijn vrouw, de uitkering op haar naam laten doen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

 • In februari vorig jaar (2023) is mijn bancaire lijfrente omgezet naar een lijfrente-uitkeerrekening. Deze omzetting kon alleen via een adviseur. Kosten voor periodieke uitkeringen zijn aftrekbaar. Kunnen wij de bemiddelingskosten van €120 aftrekken?

Kosten om belaste periodieke uitkeringen te verkrijgen, te innen of te behouden, zijn aftrekbaar. Dat geldt dus ook voor bemiddelingskosten. Wil je online een direct ingaande lijfrente afsluiten, dan kan dat vaak zonder een advies. Je moet dan wel een kennis- en ervaringstoets doen. Biedt de verzekeraar die toets niet aan maar wordt verwezen naar een adviseur of wil je zelf liever een adviseur, dan zijn die advieskosten aftrekbaar. Een bedrag van €250 wordt door de belastingdienst geaccepteerd als normale kosten.

Neveninkomsten

 • Accepteert de Belastingdienst naast de maximale vrijwilligersvergoeding van €190 per maand een reiskostenvergoeding van €0,21 per km, als het gezamenlijke bedrag niet boven €1900 per jaar uitkomt?

Nee, helaas mag het bedrag niet hoger zijn dan €190 per maand. Dat is inclusief kostenvergoedingen. Daarnaast mag het totale jaarbedrag niet hoger zijn dan €1900 per jaar.

 • Als freelance-journalist heb ik inkomsten uit overige werkzaamheden. Mag ik de aanschaf van mijn laptop als aftrekbare kosten opvoeren?

Deze kosten zijn aftrekbaar als de computer tot het zakelijke vermogen gerekend wordt. Dat kan als je de laptop voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. De kosten zijn niet in 1 keer aftrekbaar. Je moet de laptop op de balans zetten en daarop afschrijven (de regels hiervoor zijn te vinden op de site van de Belastingdienst). De afschrijving mag ten laste van de winst worden gebracht.

Gebruik je de computer ook privé, dan moet je daarvoor een bedrag bij de winst tellen. Allemaal niet eenvoudig dus.

 • Mijn hobby is muziek maken. Thuis maak ik geluidsopnamen voor bandjes. Ik krijg daar een vergoeding voor. Hoe geef ik die op? Ik heb ook kosten voor apparatuur die ik een aantal jaren geleden heb aangeschaft.

De vergoeding hoef je pas op te geven als er sprake is van een bron van inkomen. Het is best ingewikkeld om uit te zoeken wanneer dat zo is. Als de vergoeding niet hoog is en niet regelmatig, wordt die waarschijnlijk gezien als hobby-inkomsten. Deze hoef je niet aan te geven.

 • Mijn vrouw bezorgt post op een elektrische fiets die zij zelf least. Deze extra inkomsten geef ik op bij 'overige inkomsten’. Welke kosten kan ik aftrekken? Zij sorteert de post in een kamer in ons huis. Verder moet haar mobiel tijdens de bezorging aan staan.

Zij mag €0,21 per zakelijke km voor de fiets aftrekken, maar moet die kilometers dan wel goed bijhouden. Verder zijn er geen kosten aftrekbaar voor de fiets.

De kosten van de werkkamer zijn alleen aftrekbaar als de kamer gescheiden is van de rest van het huis, dus met een eigen opgang en eigen sanitair. De kamer moet je als het ware kunnen verhuren.

De kosten van de mobiele telefoon zijn alleen aftrekbaar voor het zakelijke deel. Dus alleen de zakelijke gesprekskosten en waarschijnlijk een deel van de abonnementskosten.

 • Mijn vrouw en ik zijn fiscale partners. Zij geeft naast haar baan 2 uur per week yogales. Ze houdt hier per maand zo’n €70 aan over (huur ruimte €130 per maand en inkomsten €200 per maand). Ze heeft geen KVK-nummer. Het gaat om een hobby. Moeten wij de inkomsten opgeven?

Ja, bij inkomsten uit nevenwerkzaamheden. Gevoelsmatig is dit misschien wel een hobby, maar zij verdient er geld mee, structureel en regelmatig. En dat moet aangegeven worden.

 • Ik werk voor een mevrouw die mij uitbetaalt via dienstverlening PGB. Ik heb zorgovereenkomst/arbeidsovereenkomst elke week voor 3 dagen voor 3 uur per dag, totaal 9 uur per week. Ik krijg bruto betaald en er gaat niets af. Ik bouw geen pensioen op en ook ben ik niet voor de WW verzekerd. Deze vrouw is eigenlijk mijn werkgever. Moet ik dit opgeven als gewoon inkomen of zijn hier andere regels?

Ja u moet dit inkomen aangeven. Als inkomsten uit overig werk. En daarover wordt belasting berekend en ook premies zorgverzekeringswet. U mag wel bepaalde kosten aftrekken. Welke dat zijn, kunt u vinden in het aangifteprogramma.

Teruggekregen kosten die eerder zijn afgetrokken

 • Ik heb vorig jaar (2023) boeterente voor mijn hypotheek betaald. De hypotheekverstrekker heeft die als aftrekbare rente doorgegeven aan de Belastingdienst. Ik heb de boeterente met succes bij de bank aangevochten. Moet ik de boeterente corrigeren in de aangifte?

Het is waarschijnlijk het handigst om de boeterente af te trekken van dit jaar (2023) en het teruggekregen bedrag aan te geven in de aangifte van volgend jaar (2024). Dat voorkomt een hoop gedoe en discussie.

 • Wij hebben een huis gekocht. De overdracht bij de notaris was op 3 januari 2023. De kosten voor de hypotheek hebben we al gemaakt in 2022.Waar in de aangifte kunnen we het bezit van de eigen woning en de aftrekbare hypotheekkosten invullen?

Tot en met het jaar 2021 was dit inderdaad een probleem. Je kon dat nergens kwijt. Wij hebben dat aangekaart bij de Belastingdienst en vanaf het belastingjaar 2022 staat er een aparte vraag in de aangifte over deze situatie. Die kom je vanzelf tegen.

 • Onze garage staat op circa 50 meter afstand van onze woning. De WOZ-waarde van de garage is €22.000. Ik wil voorkomen dat die in box 3 komt. In de aangifte staat dat ik de garage alleen als tweede woning of terrein kan aangeven en niet als 'aanhorig' aan mijn woning. Hoe moet ik dit oplossen?

Je kunt de WOZ-waarde van de woning verhogen met €22.000 en de garage verwijderen uit de aangifte. Dan begint waarschijnlijk de strijd of de garage wel of niet een aanhorigheid is. Of die te winnen is, kan ik niet beoordelen want dat is zeer afhankelijk van de omstandigheden.

 • Na het tekenen van een koopcontract voor een woning hebben we opdracht gegeven voor hypotheekadvies en het taxeren van de oude en nieuwe woning. In de bedenktijd van 3 dagen hebben we de koop afgeblazen. Mogen we de advies- en hypotheekkosten aftrekken?

Nee, want er is geen geldlening gesloten en dus zijn er geen aftrekbare kosten van een geldlening.

 • Wij willen onze tuin ingrijpend veranderen. Stel, wij sluiten hiervoor een annuïteitenhypotheek af. Zijn de afsluit- en rentekosten dan aftrekbaar?

Het lijkt mij dat de rente voor een hypotheek die je met dit doel sluit, aftrekbaar is.

 • Ik heb mijn hypotheek in mei 2023 afgelost. Mag ik het eigenwoningforfait met het oog op de Wet Hillen met 7/12 verlagen?

Nee, dat werkt niet zo. Het gaat om de inkomsten uit de eigen woning over een heel jaar. Als dat positief is, geldt de Wet Hillen voor het hele jaar. Deze wordt dus niet tijdsevenredig toegepast.

 • Wij zijn op 26 januari vorig jaar (2023) verhuisd naar een nieuwbouwwoning. De koopsom is beduidend hoger als wij de meerwerkkosten (aanbouw, aanpassingen, badkamer, keuken, tuin et cetera) meerekenen. Dat is gunstiger, want dan is het bedrag dat wij voor een eigenwoninglening mogen afsluiten hoger. De eigenwoningreserve (overwaarde) wordt dan namelijk van dit hogere bedrag afgetrokken. Mogen wij de meerkosten meerekenen?

Ja, je mag al die meerwerkkosten meenemen bij de aankoopprijs van de woning.

 • Ik heb mijn dochter per mei 2023 een annuïteitenhypotheek verstrekt. Mijn dochter betaalt 1 keer per jaar aflossing en rente. De eerste keer is in mei 2024. Had mijn dochter eind december 2023 al een deel moeten betalen?

Ja, maar de achterstand mag je in het volgende jaar inhalen. Het juiste aflossingsschema is te vinden op de site van de Belastingdienst. Jullie kunnen in de aangifte over 2023 gewoon de werkelijke (dus te hoge) hypotheekstand invullen. Het is wel verstandig de rente en aflossing in de volgende jaren op tijd te betalen. Na de inhaalslag in 2024 voldoet de hypotheek dan aan de eisen van de Belastingdienst.

 • Ik heb in september 2021 een opknaphuis gekocht en een annuïteitenhypotheek hiervoor afgesloten. Ik ben het huis zelf aan het opknappen en hoop na de zomer (2024) het huis te kunnen betrekken. Tot welk jaar kan ik de hypotheekrente aftrekken zonder dat ik het eigenwoningforfait aangeef? Ik woon er namelijk nog niet.

Het criterium is dat je aannemelijk kunt maken dat de woning uitsluitend bestemd is als hoofdverblijf in het aangiftejaar (in dit geval dus 2023) of in 1 van de volgende 3 jaren. Dit kan eindeloos vooruit worden geschoven. Hier zit geen grens aan, tenzij je nu al weet dat het langer dan 3 jaar gaat duren.

Uiteraard kan de inspecteur dit aanvechten. Je kunt dan het beste zeggen dat je onverwachte tegenslagen hebt gehad. Als je zegt dat je al die tijd structureel te weinig vrije tijd hebt gehad en dat ook in toekomst zult hebben, kan het fout gaan.

 • In oktober vorig jaar hebben wij ons oude tuinhuisje vervangen door een nieuwe. Het bedrag hebben we betaald met spaargeld. Mogen we dit bedrag aftrekken als uitgaven voor onze eigen woning?

Nee, dat mag niet. Voor de eigen woning zijn alleen financieringskosten aftrekbaar.

 • Wij hebben in maart vorig jaar (2023) een woning gekocht. Onze oude woning is in april verkocht. Bij de hypotheekrente van het oude huis heeft de Belastingdienst ‘nee’ ingevuld als antwoord op de vraag of het gaat om een lening voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de woning. Verander ik dit in 'ja', dan krijg ik de melding dat ik afwijk van de invulling van de Belastingdienst. Ik vind de rente nu terug als schuld in box 3. Zelf denk ik dat ik ‘ja’ moet invullen. Klopt dit?

Je kunt dat veranderen in ‘ja’.

 • Ik heb een eigen woning. Mijn partner heeft een huurhuis. Wij hebben niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Af en toe zaten wij in het huurhuis, soms ook ieder apart. Kan ik mijn eigenwoningforfait en de hypotheekrente voor het hele jaar opgeven?

Ja. Het huis stond je immers het hele jaar ter beschikking als hoofdverblijf. Dat je daar niet het hele jaar hebt gewoond, doet daar niet aan af. Je moet daar dan ook wel ingeschreven staan.

 • Mijn vriend en ik zijn in vorig jaar uit elkaar gegaan. Wij hadden samen een eigen woning en hypotheek. De woning is in november verkocht. Mogen wij beiden de helft van de betaalde rente en de helft van het eigenwoningforfait opgeven?

Om te beginnen: jullie kunnen voor dat jaar nog kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap. Het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente mag je dan verdelen zoals je zelf wilt. Kiezen jullie niet voor partnerschap, dan geeft ieder de helft van het eigenwoningforfait en de helft van de rente aan.

 • Ik heb in 2017 mijn oude hypotheek omgezet in nieuwe hypotheekdelen bij een andere bank. Een deel van de hypotheek is nog steeds aflossingsvrij. Ik weet niet wat ik bij de vraag 'Heeft u of uw fiscale partner deze lening afgesloten na 28 oktober 2012?' moet invullen. Moet ik 'ja' of 'nee' invullen bij deze vraag? 

Je vult daar 'nee' in. Dat kun je ook zien als je op het vraagteken naast de vraag klikt. Daar staat: Is dit een lening die u hebt overgesloten en bestond de oorspronkelijke lening al vóór 29 oktober 2012? Kies dan 'Nee'.

Inkomsten tijdelijke verhuur eigen woning

 • Ik woon bij mijn vriendin en heb mijn woning verhuurd. Moet ik de huurinkomsten in box 3 opgeven? Ik sta nog op mijn oude adres ingeschreven.

Je moet de waarde van de woning opgeven in box 3. Hiervoor neem je de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2022. Die staat in de WOZ-beschikking van 2023. Als de huurder huurbescherming heeft, dan mag je de waarde verlagen met de leegwaarderatio. Je kan op die term zoeken op de website van de Belastingdienst. De huur zelf hoef je niet op te geven.

Verhuurde woningen

 • Mijn zoon heeft vorig jaar een appartement gekocht voor zijn dochter. Zij betaalt een vergoeding hiervoor aan haar vader. Er is geen contract. Moet mijn zoon dit appartement aangeven als tweede huis?

Dit is een woning die je in box 3 moet aangeven als een bezitting. Misschien is er een mogelijkheid om de waarde te splitsen in een deel gebruiksrecht en een deel bloot eigendom. Het gebruiksrecht moet de dochter dan aangegeven in box 3. Als zij geen belasting in box 3 betaalt, kan dat schelen. Dit is allemaal na te lezen in onze Belastinggids.

 • Ik ben op 1 oktober vorig jaar (2023) gaan samenwonen in het huis van mijn partner. Vanaf die datum zijn wij fiscale partners. Mijn huis verhuur ik per 1 oktober. Op 1 december heb ik mijn hypotheek overgesloten, zodat ik de rente langer vast kon zetten. De advieskosten wil ik aftrekken. Per 1 oktober is mijn woning geen eigen woning meer. Kan ik die kosten nog aftrekken?

Helaas is dat niet meer mogelijk. De schuld valt in box 3 en dan is er niets meer aftrekbaar (behalve natuurlijk de schuld zelf in box 3).

Vakantiewoning

 • Wij hebben een tweede huis in Oostenrijk. Hiervoor betalen we lokale belastingen. In de Belastinggids staat dat je voor buitenlandse onroerende zaken vermindering van inkomstenbelasting kunt krijgen. Hoe kan ik dat aanvragen?

Je geeft de woning aan in box 3 bij onroerende zaken, dus als vakantiewoning. Als land geef je daar Oostenrijk aan. Bij de aanvullende vragen zie je dan staan dat de vraag over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is aangevinkt. Die kun je invullen. Dan volgt de rest vanzelf. Je krijgt in box 3 vermindering van belasting voor dat huis. Dat kun je zien door naar de berekeningen te gaan.

Wil je voor 5 jaar terug correcties indienen, dan log je op de site van de Belastingdienst in met je DigiD. Je opent vervolgens de aangifte en verandert hem.

 • Wij hebben in augustus vorig jaar ons tweede huis verkocht. Zijn de gemaakte makelaarskosten aftrekbaar?

Nee, die zijn helaas niet aftrekbaar.

Bank- en spaarrekening

 • Ik heb een en/of rekening met mijn kind. Hoe geven wij het banksaldo op bij de aangifte?

Een gezamenlijke bankrekening is fiscaal gezien eigendom van degene die de rekening voedt. Die persoon moet het saldo opgeven. De andere rekeninghouder vult €0 in bij het saldo van die rekening.

Wordt de rekening door beiden gevoed (en gebruikt), dan is het een lastiger verhaal. Dan is het vaak een kwestie van schatten. De Belastingdienst zal overigens waarschijnlijk niet moeilijk doen over de verdeling, zolang het hele saldo maar wordt aangegeven.

 • In mei 2023 is mijn schoonvader overleden. Het erfdeel is op 1 januari 2023 nog niet uitbetaald. Omdat vermogen een peildatum van 1 januari 2023 heeft, geef ik nog niets op in box 3. Maar moet ik het dividend of de rente die over het erfdeel is ontvangen wel opgeven? En hoe wordt ingehouden belasting verrekend?

Het erfdeel, dividend en de rente hoef je inderdaad niet aan te geven. De dividendbelasting die na het overlijden is ingehouden op uitgekeerd dividend, mag je verrekenen met je eigen inkomstenbelasting. Daarvoor moet je aangeven dat je beleggingen had.

Er volgt dan een vraag om de beleggingen te specificeren. Daar kun je bijvoorbeeld invullen: aandelen in onverdeelde erfenis. Bij de vraag ‘Had u de belegging op 1 januari?’ vul je 'nee' in. Vervolgens kun je de ingehouden dividendbelasting invullen.

Het is wel een gedoe, maar anders krijg je geen verrekening van de dividendbelasting.

 • Mijn vrouw is in december 2022 overleden. Via een testament heb ik haar nalatenschap gekregen. Een deel daarvan is voor mij een schuld aan onze 2 dochters. Die wordt voldaan na mijn overlijden. Kan ik de schuld in 2023 en volgende jaren opvoeren?

Nee. Je mag de schuld niet aftrekken en de kinderen geven de vordering niet aan. Dat staat in artikel 5.4 van de Wet inkomstenbelasting

 • In januari 2024 heb ik over 2023 dividend ontvangen van een Nederlands bedrijf waarin ik aandelen heb. Mag ik de ingehouden dividendbelasting van 15% verrekenen in mijn aangifte over 2023?

Nee, de dividendbelasting mag je pas verrekenen bij de aangifte over 2024. Het gaat om het jaar waarin de dividendbelasting is ingehouden, dus niet om het jaar waarop het betrekking heeft.

Kapitaalverzekeringen

 • Ik bezat tot 1 september 2023 een kapitaalverzekering met een belastingvrijstelling van voor 14 september 1999. Die verzekering is op 1 september tot uitkering gekomen. Moet ik dit geld opgeven in box 3?

Je kunt de vrijstelling helaas niet behouden. Maar in de aangifte over 2023 hoef je nog niets aan te geven. Je had de verzekering immers nog op 1 januari 2023. In de aangifte over 2024 behoort het uitgekeerde kapitaal, voor zover nog aanwezig, tot het vermogen. Het bedrag moet je in de aangifte over 2024 opgeven in box 3

Bouwdepot

 • In november 2022 is ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Door drukte heeft de bank de resterende bouw- en rentedepots (waaruit hypotheekrente tijdens de bouw betaald werd) pas in januari 2023 in mindering gebracht op de hypotheek. Vallen de resterende bedragen in de depots in box 3?

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat het bouwdepot 2 jaar lang in box 1 valt (dus niet in box 3). Je kunt het bouwdepot verwijderen uit box 3. Het rentedepot is een andere zaak, dat valt in box 3.

Uitgeleend geld

 • Ik heb iemand €30.000 geleend. Deze persoon kan dat geld niet terugbetalen. Ik ben daarom een juridische procedure begonnen. Hoewel die in mijn voordeel verlopen is, is het vonnis nog niet uitgevoerd en is het nog niet bekend hoe dit zal aflopen. Al met al is het allerminst zeker hoeveel van mijn geld ik ooit ga terugzien, en wanneer. Uitgeleend geld moet ik normaal gesproken als onderdeel van mijn vermogen in box 3 opgeven. Kan dat in dit geval niet anders?

Ja, hier kan dat anders. Je mag rekening houden met een lagere waarde van deze vordering. Hoeveel lager dat is, hangt van de kans of en hoeveel geld je terugkrijgt. Je moet zelf een redelijke schatting maken.

Eigenwoningschuld

 • Vanaf 2016 heb ik een achtergestelde lening van mijn moeder gebruikt voor het kopen van mijn huis. In oktober vorig jaar schrijft de inspecteur mij dat hij met ingang van de volgende aangifte het opgewekte vertrouwen rond de hypotheekrenteaftrek opzegt. Ik betaal mijn moeder 8% hypotheekrente. De inspecteur vindt de lening een onzakelijke transactie. Kan dit zomaar? Een andere inspecteur nam eerder een ander standpunt in.

Ja, opgewekt vertrouwen kan opgezegd worden, als dat maar niet met terugwerkende kracht gebeurt. De inspecteur is blijkbaar van mening dat de rente onzakelijk hoog is. Ik zou de inspecteur vragen wat volgens hem een acceptabele rente is. De overeenkomst kun je dan aanpassen.

 • Mijn zoon en zijn ex hadden sinds 2012 samen een woning. Hij huurt sinds september 2022 een ander huis. Ze zijn gescheiden sinds december 2023. De uitschrijving bij de gemeente vond ook in die maand plaats. De woning is in januari 2022 verkocht aan de ex. Mijn zoon heeft tot en met december 2023 de helft van de hypotheeklasten betaald en heeft een veel hoger inkomen dan zijn ex. Hoe moet hij de hypotheeklasten aangeven?

Omdat zij in 2023 nog een deel van het jaar getrouwd waren, kunnen zij het hele jaar nog kiezen voor fiscaal partnerschap. Je zoon mag dan de hele post eigen woning aangeven. De renteaftrek komt dan bij hem terecht.

 • Onlangs hebben we een appartement (met erfpacht) gekocht (nieuwbouw). De leverings- en de hypotheekakte zijn inmiddels gepasseerd. Nu kregen we het aanbod van de ontwikkelaar ook een parkeerplaats onder het gebouw aan te kopen. Als we hiervoor een annuïtaire lening afsluiten is dan ook ten aanzien van deze parkeerplaats de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar?

Het lijkt mij dat deze parkeerplaats een aanhorigheid van het appartement is en dus tot de eigen woning behoort. Dan is de rente aftrekbaar als aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 • In 2020 hebben wij een andere woning gekocht. Onze bestaande woning was vrij van hypotheek. Onze nieuwe woning is gefinancierd uit de verkoop van ons oude huis met daarnaast een kleine nieuwe aflossingsvrije hypotheek. Klopt het dat ik vanwege de nieuwe aflossingsvrije hypotheek, waarvan de rente niet aftrekbaar is, nu geen recht heb op aftrek eenmalige kosten zoals taxatiekosten, hypotheekbemiddelingskosten e.d.

Als een schuld geen eigenwoningschuld is en dus de rente niet aftrekbaar, dan zijn de kosten ven geldlening ook niet aftrekbaar. Dus helaas, de door jou genoemde kosten zijn niet aftrekbaar.

 • Ik heb 2 hypotheekdelen en een eigen vermogen van €65.000. Ik heb begrepen dat je een deel van de woningschuld in box 3 kunt plaatsen, zodat je niet zo veel vermogensheffing hoeft te betalen. Klopt dat? Is dat voor mij voordelig, en hoe geef ik dat op in de aangifte?

Of dat voordelig is, kan ik niet beoordelen. Daarvoor heb ik te weinig gegevens. Het zomaar verplaatsen van een schuld naar box 3 is niet mogelijk. Je moet daarvoor een nieuwe hypotheek afsluiten, het geld daarvan eerst op je bankrekening laten storten en daarna de oude hypotheek aflossen. Ik denk overigens niet dat dit veel zoden aan de dijk zet. Het vermogen is in dit geval zo laag dat je niet zo veel belasting in box 3 betaalt.

 • Ik heb notaris-, taxatie- en bemiddelingskosten betaald voor het oversluiten van een hypotheek. Zijn die aftrekbaar?

Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn gemaakt voor een eigenwoningschuld.

 • In januari hebben wij van de gemeente en Vereniging Natuurmonumenten een stuk grond gekocht bij ons huis. Kunnen wij bepaalde kosten van deze koop (bijvoorbeeld notaris- en kadasterkosten) aftrekken?

Nee, de kosten van de aankoop van een stuk grond zijn nooit aftrekbaar. Alleen als je er geld voor leent, zijn de kosten van de geldlening aftrekbaar. De grond moet dan wel bij de eigen woning horen. Of dat laatste zo is, hangt af van allerlei omstandigheden. De grond moet dan een aanhorigheid bij de eigen woning zijn.

Andere schulden

 • Mijn zoon is gestopt met een hbo-opleiding en heeft een studieschuld van €16.000. Kan hij die in de aangifte 2023 meenemen? Bij het kopje ‘Hypotheken en andere schulden’ komt hij niet verder dan de optie 'Heeft u een restschuld voor een woning die u heeft verkocht?’.

Die schuld mag hij in box 3 aftrekken, door hem op te voeren onder de schulden. Maar ik weet niet of dat zoden aan de dijk zet. Dit is alleen het geval als het totale vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen.

 • In 1993 hebben mijn schoonouders aan hun 3 kinderen een schenking op papier gedaan via een notaris. Mijn schoonouders betalen hiervoor elk jaar 6% rente aan ieder kind. Hoe moeten de schenkingen en rente worden aangegeven in de aangifte?

De rente is voor de ouders geen box 3-schuld en geen schenking. De rente wordt immers gewoon betaald. De kinderen hoeven de rente niet aan te geven. De kinderen moeten de vordering aangeven als bezitting in box 3 en de ouders mogen de schuld in box 3 opvoeren.

 • Na het overlijden van mijn broer ben ik 3 maanden eigenaar geweest van zijn woning. Ik heb de hypotheeklasten voor die woning betaald. Waar kan ik deze kosten aftrekken in mijn aangifte?

Die kosten zijn niet aftrekbaar, omdat het niet om een eigen woning gaat. De woning en schuld vallen in box 3. Maar: als er in die 3 maanden geen peildatum (1 januari) van box 3 zit, hoef je de woning en de schuld niet aan te geven.

 • De afwikkeling van de erfenis van mijn tante zal medio 2024 zijn afgerond. De notaris gaf aan dat ik bij de aangifte 2023 mijn netto-erfdeel als vordering moet opvoeren. Dit moet onder vermelding van 'onverdeeld erfdeel nalatenschap van mevrouw ...'. Is dit inderdaad de correcte formulering?

De berekening van het inkomen in box 3 gaat in 2023 anders dan vroeger. Je hebt soorten inkomsten die ieder een eigen fictief inkomen hebben. Voor bank- en spaartegoeden is dat inkomen laag, voor beleggingen een stuk hoger. En voor schulden mag je ook maar een bepaald rentepercentage in aftrek brengen. Zie de website van de belastingdienst onder “Box 3”. De onverdeelde erfenis van je tante moet dan ook in deze categorieën worden verdeeld en bij de bijbehorende categorie worden aangegeven.

 • Het lukte mij niet om de erfbelasting van een in 2022 ontvangen erfenis op tijd te betalen. Hierdoor was mijn vermogen in box 3 op 1 januari 2023 eigenlijk ‘te hoog’. Volgens de Belastingdienst kan ik de inmiddels betaalde erfbelasting als schuld opgeven. Het vermogen op 1 januari 2023 zou dan dalen. Maar door de schuldendrempel van €6800 (fiscale partners) kan ik €6800 minder als schuld aftrekken van het vermogen. Het was dus gunstiger geweest als ik de erfbelasting in 2022 had betaald. Kan ik hier nog iets aan doen?

Dit klopt, en nee, daar is helaas niets aan te doen. Bezwaar maken tegen de aanslag heeft geen zin, want het staat gewoon op die manier in de wet.

Zorgkosten

 • Via de gemeente hebben wij een traplift voor mijn vrouw in huis gekregen. Wij betalen hiervoor een periodieke bijdrage aan het CAK. Zijn die kosten aftrekbaar?

Nee, helaas zijn die kosten niet aftrekbaar.

 • Ik heb een tillift gekocht voor het in- en uitstappen van het bad. Zonder dit hulpmiddel kan ik dat niet. Ik heb de lift zelf betaald, dus ik heb geen bijdrage via de Wmo gekregen. Kan ik de afschrijvings- en onderhoudskosten aftrekken als hulpmiddelen?

Als er geen recht is op een vergoeding, mag je de kosten aftrekken onder de post specifieke zorgkosten. Dan moet je wel meer uitgaven dan de drempel hebben.

 • Mijn vrouw is 100% doof vanaf haar jeugd. Zij kan alleen maar met een mobiele telefoon communiceren via sms en whatsapp. Zijn de kosten hiervan aftrekbaar?

De kosten van de mobiele telefoon zijn niet aftrekbaar, omdat een mobiele telefoon niet specifiek geschikt is voor zieke/invalide personen. Iedereen heeft een mobiele telefoon en daarom zijn ze niet aftrekbaar.

 • Ik heb een (verplicht) abonnement op PersonenAlarmering. Dit houdt in dat ik met een alarmknop op mijn lichaam hulp kan inroepen van een thuiszorgorganisatie, indien dit nodig is. Kan ik de kosten van dit abonnement opgeven bij de specifieke zorgkosten en dan bij de hulpmiddelen?

Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als u het systeem heeft in verband met een specifieke ziekte, bijvoorbeeld epilepsie. Zonder het verband met een specifieke ziekte zijn deze kosten niet aftrekbaar.

 • Reumapatiënt (80+): In 2023 heb ik rollator, scootmobiel en gehoorapparaat aangeschaft. Kunnen deze bedragen als specifieke zorgkosten worden afgetrokken?

De kosten van een scootmobiel en de rollator zijn niet aftrekbaar. De kosten van een gehoorapparaat in principe ook niet, maar onder voorwaarden wel.

 • Van mijn longarts en nu ook van mijn cardioloog moet ik regelmatiger gaan sporten. Ze raden me aan bij een sportschool aan de slag te gaan. Mij werd verteld dat dit aftrekbaar is van de belasting. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Als het sporten plaats zou vinden onder begeleiding van een arts of paramedicus, zou dat misschien anders kunnen zijn. Maar zomaar lid worden van een sportschool en daar gaan sporten, dat valt niet onder de ziektekostenaftrek. 

 • De zorgverzekeraar vergoedt bepaalde medicijnen maar gedeeltelijk. Mag ik mijn eigen bijdrage aftrekken als specifieke zorgkosten?

De wet is daar niet helemaal duidelijk over. Maar ik ga ervan uit dat de eigen bijdrage aftrekbaar is. Dat geldt alleen voor het deel dat niet onder het eigen risico valt.

 • De Belastingdienst wijst de aftrek van aangepast bestek als hulpmiddel af. Bestek zou geen lichaamsfunctie overnemen. Je zou denken dat 'eten' een lichaamsfunctie is. Is de afwijzing van de Belastingdienst terecht?

Het gaat er niet alleen om of een hulpmiddel een normale lichaamsfunctie overneemt. Het moet ook gaan om een hulpmiddel dat hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt. Ik vermoed dat het daar fout is gegaan. Ik denk ook dat er weinig kans is om deze zaak te winnen.

 • Moet je betaalde zorgkosten opvoeren op de datum van de rekening of op de datum van de betaling? De rekening was van december en de betaling was in januari.

Op de datum van de betaling.

 • Mijn nichtje is op 22 juli vorig jaar (2023) in een ziekenhuis overleden. Als zij ziek was, ging ik haar altijd verzorgen. Ik was daar al op 21 juli en ben daar ook in het ziekenhuis blijven slapen. Mag ik de kosten van vervoer en verblijf aftrekken?

Nee, daarvoor bestaat geen aftrekpost. De kosten voor ziekenbezoek zijn niet aftrekbaar, omdat jullie (waarschijnlijk) voor de ziekte geen gezamenlijke huishouding voerde.

 • Mijn vrouw werd op 13 december 2022 opgenomen in een ziekenhuis vanwege een hersenbloeding. De afstand vanaf huis was voor mij 99 km. Van 4 januari 2023 tot en met 12 januari 2023 zat ze een revalidatiekliniek. Daarna heeft mijn vrouw nog het hele jaar therapie gekregen. Ik moest haar regelmatig daarnaartoe brengen. Welke kosten kan ik aftrekken?

Voor de aftrekpost ‘reizen wegens ziekenbezoek’ moet zij meer dan een maand verpleegd zijn geweest. Die termijn wordt net niet gehaald. De reiskosten hiervoor mag je dus niet aftrekken.

De reiskosten voor het volgen van therapie zijn wel aftrekbaar. Het gaat dan om de werkelijke kosten. Op de website van de Belastingdienst is daar veel informatie over te vinden.

 • Regelmatig ga ik met mijn moeder mee naar de dokter, ziekenhuis, tandarts, audicienwinkel, et cetera. De autokosten mag zij mij vergoeden tegen ongeveer €0,35 per km, heb ik begrepen. Maar ik ben ook haar begeleider en spreek namens haar bij de bezoeken. Deze bezoeken kosten mij veel tijd. Mag mijn moeder deze uurkosten vergoeden? En zijn die dan als ziektekosten aftrekbaar?

Dat is helaas niet mogelijk.

 • Ik heb een volwassen dochter met een ernstig psychiatrische aandoening. Zij gaat 3 keer per week met de trein naar de dagbesteding. Deze reiskosten worden niet vergoed. Ik heb een verwijzing van de psychiater. Zijn de reiskosten aftrekbaar als specifieke zorgkosten?

Ik denk niet dat dagbesteding onder genees- en heelkundige behandeling valt. Daarom zullen de reiskosten niet aftrekbaar zijn.

 • Mijn vrouw verbleef heel 2023 in een verpleeghuis en ik doe de was voor haar. Mag ik dan €300 als aftrekpost opvoeren voor kleding en beddengoed zonder bewijs?

Ja, dat mag.

 • Ik heb aan beide ogen een staaroperatie ondergaan. Per oog heeft dit €800 gekost. Mag ik de kosten opvoeren onder 'geneeskundige hulp'?

Ik neem aan dat er geen recht was op een vergoeding van deze kosten. Dan vallen ze onder ziektekosten (geneeskundige hulp) en mag je ze aftrekken. De totale ziektekosten moeten dan wel boven de drempel komen.

 • In 2023 heb ik vanwege een medische behandeling veel kilometers gereden. Gezien het aantal kilometers en het drempelbedrag kom ik in aanmerking voor aftrek vervoerskosten. Ik heb een oude auto waarvoor ik geen ANWB-kostenplaatje kan maken. Het ontbreekt mij aan kennis en informatie om de ingewikkelde berekening zelf te maken. Wat moet ik nu doen?

Bij vervoerskosten die je maakt om een arts te bezoeken, mag je uitgaan van de werkelijke autokosten. De rekenhulp van de ANWB kan daarbij helpen. Maar als de auto te oud is, heb je niets aan die tool. Ook de Belastingdienst geeft een voorbeeld van de berekening van deze kosten.

Een bedrag van €0,21 per km opvoeren is ook een optie. Dat zal vrijwel zeker geen problemen opleveren. Dat bedrag staat namelijk overal in de wet. Maar wie rijdt er nu nog een auto voor €0,21 per kilometer, dus het is toch verstandig om even een berekening te maken.

Giften

 • Ik doe voor 3 ANBI-organisaties vrijwilligerswerk. Van 2 van die organisaties wil ik geen vergoeding ontvangen. Deze wil ik namelijk als gift aftrekken. De 2 organisaties zijn bereid een verklaring af te geven dat zij wel een vergoeding kunnen/willen betalen. Geldt de maximale aftrek van €1900 (2023) per organisatie?

Nee. De maximale aftrek van €1900 geldt per belastingplichtige. Oppassen geblazen dus.

 • Ik heb een vraag over de aftrek voor vrijwilligerswerk. Ik ben al jaren vrijwilliger bij de Zonnebloem, maar heb nooit geweten dat er aftrek voor vrijwilligerswerk mogelijk was. Welke voorwaarden zijn eraan verbonden. Als ik daaraan voldoe, kan ik dan nog een bezwaarschrift indienen over voorgaande jaren?

De voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst. Je kunt over 5 jaar terug een herziene aangifte indienen en het belastingvoordeel alsnog krijgen.

 • Ik doe sinds 2020 periodieke giften aan een vereniging. Ik heb hiervoor een overeenkomst/akte voor 5 jaar. In 2022 heb ik niets geschonken. Daarom heb ik in 2023 de schenkingen voor 2022 en 2023 gedaan. Kan ik bij de aangifte 2023 beide bedragen aftrekken?

Ja, je mag het dubbele bedrag in de aangifte 2023 opvoeren.

 • Zijn giften aan een ziekenhuis in Uganda aftrekbaar als ik die voor 5 jaar vastleg? Ik kon geen ANBI-nummer vinden.

Helaas niet. De instelling is geen ANBI en heeft zijn werkzaamheden niet uitgebreid tot Nederland.

 • Mijn giften komen bij elkaar opgeteld boven de 10% van mijn inkomen uit. Mag ik het bedrag boven die 10% aftrekken? Het gaat om giften aan culturele instellingen.

Nee, het bedrag boven de 10% van het inkomen komt niet voor aftrek in aanmerking. Het bedrag dat je wel mag aftrekken, mag je ingeval van culturele instellingen verhogen met 125%.

 • Mijn giften aan ANBI’s komen in totaal niet boven de aftrekdrempel voor giften. Als ik alle giften in de periode 2021-2023 bij elkaar optel, kom ik wel daarboven uit. Mag ik het totaal van die giften alsnog opvoeren in 2023?

Nee, dat is niet mogelijk. Giften zijn alleen aftrekbaar in het jaar van betaling.

Betaalde alimentatie

 • Ik moet alimentatie betalen aan mijn ex. In 2023 is zij verhuisd naar Noorwegen. Zij bezit de Noorse nationaliteit. Ik stort de alimentatie op haar Nederlandse bankrekening. Mag ik de betaalde alimentatie nog steeds aftrekken in box 1?

Het maakt niet uit waar de alimentatiegerechtigde woont. De alimentatiebetaler mag de alimentatie als aftrekpost opvoeren.

Voorlopige aanslag/teruggave

 • Stel, je hebt een voorlopige aanslag voor 2023 gehad. Wordt die dan automatisch verrekend met de definitieve aanslag?

De voorlopige aanslag wordt inderdaad automatisch verrekend na de aangifte. Dat gebeurt via de definitieve aanslag.

Heffingskortingen

 • Ik ben samen met mijn vrouw gepensioneerd. Klopt het dat de loonheffingskorting wordt toegepast op de AOW die wij beiden ontvangen en niet op mijn pensioen?

De hoofdregel is dat de loonheffingskorting op de AOW wordt toegepast en niet op de andere uitkeringen. U kunt een verzoek indienen om dat te veranderen. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst

Daar staat overigens dat het verstandig is de loonheffingskorting te laten toepassen bij de instantie waarvan je het hoogste loon krijgt. Dat is een advies dat ik niet zomaar zou overnemen. Dit betekent dat je gedurende het jaar netto meer loon krijgt. Maar na afloop van het jaar moet je dan meer bijbetalen. Dat staat allemaal uitgelegd in onze Belastinggids.

 • Ik ben alleenstaand en heb een pensioeninkomen van meer dan 1 ton. Klopt het dat ik geen algemene heffingskorting krijgt? En hoe krijg ik de 0,7% heffingskorting voor groene beleggingen?

Omdat het inkomen hoger is dan €73.031 (2023), is er inderdaad geen recht op de algemene heffingskorting.

De heffingskorting voor groene beleggingen krijg je door deze beleggingen in te vullen in box 3. Daar is een speciale vraag voor. Tot het bedrag van de vrijstelling worden die beleggingen niet meegerekend bij het vermogen. Maar er wordt wel heffingskorting over toegekend.

 • Mijn vrouw is 71 en heeft recht op de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Bij de aangifte is de te betalen belasting (inclusief de volksverzekering) €2251. Hoe verrekent de Belastingdienst die kortingen? Ik heb uitgerekend dat als zij eerst de ouderenkorting zou nemen en daarna de algemene heffingskorting, alle belastingkortingen uitbetaald worden.

De fiscus verrekent eerst de algemene heffingskorting. De ouderenkorting komt als laatste aan de beurt. Een deel daarvan wordt dus niet uitbetaald, omdat je vrouw daarvoor niet voldoende belasting betaalt. Voor deze korting is nodig dat zij zelf voldoende belasting betaalt om de korting mee te verrekenen. Zo staat het in de wet.

Verdelen inkomsten, aftrekposten en vermogen

 • Naar aanleiding van een tip in de Belastinggids heb ik in de aangifte 2023 zo met aftrekposten geschoven dat mijn vrouw een voorlopige aanslag van €51 krijgt. Tot mijn verbazing vervalt dit niet, maar moet ik dat overmaken aan de fiscus. Hoe kan dat?

Als de fiscus eerst een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag oplegt, werkt de aanslaggrens niet. Met schuiven kun je dit voordeel in dit geval dus niet binnenhalen.

 • Ik had sterk wisselende inkomens over de jaren 2021, 2022 en 2023. Ik wil graag middelen, omdat ik dan een behoorlijk bedrag kan terugvorderen. Ik heb helaas nog steeds geen definitieve aanslag over 2021.
   
 1. Maakt een verzoek tot middelen kans van slagen op basis van voorlopige aanslagen?
 2. Mijn vrouw heeft geen heffingskorting in 2022 gekregen, omdat ik over 2022 niet voldoende inkomen had. Wordt hier rekening mee gehouden bij middeling van inkomens?

1. Nee
2. Nee

 • Sinds juni vorig jaar woon ik met mijn partner in een gezamenlijke koopwoning. Sinds die tijd zijn wij fiscale partners. Ik heb een modaal inkomen en mijn vriendin heeft een zeer laag inkomen. Hoe kunnen wij de kosten voor de aankoop van het huis optimaal verdelen?

De inkomsten (en dus ook de kosten) van de eigen woning kunnen alleen verdeeld worden als er het hele jaar partnerschap is. Dat is bij jullie niet het geval.

Maar jullie kunnen wel kiezen voor uitbreiding naar een heel jaar partnerschap. Dan mogen alle eigenwoningposten (het saldo van inkomsten en kosten) worden verdeeld. Het maakt dan niet uit wie de kosten heeft betaald.

Waarschijnlijk is het handig om de aftrekpost voor de eigen woning bij de meestverdienende partner aan te geven.

 • Mijn vrouw heeft alleen AOW en doet geen aangifte. Ik heb AOW en bedrijfspensioen. Wij hebben een eigen huis en geen schulden. Ons vermogen zit ruim boven de vrijstelling in box 3. Heeft het zin om wat vermogen naar haar toe te schuiven, of moet zij dan aangifte doen?

Het zou heel goed zin kunnen dat dit zin heeft. Via de digitale aangifte kun je dat uitzoeken. Kijk eens wat er gebeurt als je samen aangifte zou doen. Je komt dan uiteindelijk in het verdeelscherm. Daar kun je schuiven met vermogen.

Door de verdeling te veranderen, kun je zien of je meer of minder belasting gaat betalen.

 • Ik wil het inkomen van mijn vrouw middelen. Zij heeft vorig jaar namelijk een ontslagvergoeding ontvangen. Ik heb begrepen dat je bij middeling de exacte bedragen van de belastingaanslagen moet invullen. Welke bedragen moet ik dan invullen?

Je kunt alleen middelen met het inkomen (in box 1) dat je voor je vrouw hebt aangegeven. De aanslag moet dan onherroepelijk vaststaan. Dit is het geval als je niet binnen 6 weken bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslag. Je pakt gewoon de aanslag van je vrouw en neemt daarvan het inkomen in box 1 over.