icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring Consumentenbond 

De Consumentenbond is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor consumenten. Via onze websites bieden we verscheidene diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Consumentenbond en privacy

Privacy is voor de Consumentenbond van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:

 • Duidelijk vermeldenwelke doeleindenwe persoonsgegevens verwerken. Dat doen we op het moment dat we jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer we jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Cv
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Gegevens over je energieverbruiktechnische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Gegevens over je gebruik van diensten en producten die je invoert als je gebruik maakt van onze vergelijkers en overstapservices
 • Genderidentiteit
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Leeftijd
 • Lidnummer
 • Motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Inloggegevens
 • Onderwerpen die je wil laten testen
 • Opleiding
 • Profielnaam/schermnaam
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Telefoonnummer
 • Vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft
 • De onderwerpen en inhoud van klachten die jij ons stuurt
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever
 • BKR-registratie
 • Gegevens over je huidige hypotheek
 • Verwachting van je financiële situatie
 • Persoonsgegevens van je partner of huisgenoot
 • Apparaatdata van je telefoon
 • Aankopen die je hebt gedaan met kortingscodes van de Consumentenbond

Doeleinden van de verwerking

We verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, het Consumentenbond Panel, de Consumentenbond-app of een van onze overige diensten.
 • Om diensten aan jou te verlenen van bemiddeling bij en advies over (zorg)verzekeringen of hypotheken.
 • Om je te kunnen informeren over je energieverbruik en je aan de hand daarvan tips te geven om te besparen en/of over te stappen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als hypotheekadviseur en bemiddelaar (Hypotheekadvies van de Consumentenbond), bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft).
 • Om je te kunnen adviseren bij je aangifte inkomstenbelasting en met je mee te kijken in het aangifteprogramma.
 • Om je sollicitatie te verwerken.
 • Om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken.
 • Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten we gaan testen of controleren.
 • Om de aanmelding en afhandeling van een collectieve claim waarvoor jij je hebt aangemeld te faciliteren.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies).

Grondslagen

De Consumentenbond verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daar een rechtmatige grondslag voor is. Afhankelijk van het doel worden jouw gegevens verwerkt omdat:

 • Jij hier toestemming voor geeft. Je kan de gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken.
 • Het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met jou is gesloten.
 • Het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De Consumentenbond hier een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Verstrekking aan derden

De Consumentenbond verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de Consumentenbond, als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen of we dat wettelijk verplicht zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het valideren van een collectieve claim. De Consumentenbond zal niet meer persoonsgegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk is.

Daarnaast kan de Consumentenbond verwerkers inschakelen omdat dat nodig is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Met deze verwerkers sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin afspraken worden gemaakt hoe met jouw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

De Consumentenbond kan bijvoorbeeld gebruik maken van de volgende verwerkers:

 • Verzendhuizen en bezorgers die door jou bestelde producten leveren.
 • Partijen die digitale betalingen in onze webshop afhandelen.
 • Leveranciers van applicaties of systemen die we gebruiken.

Profilering

We combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste ervaring te kunnen bieden. We combineren deze persoonsgegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via, een van de websites van de Consumentenbond.

Door al deze persoonsgegevens met elkaar te combineren kunnen we een persoonlijk profiel van jou opstellen, mits je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. Dit houdt in dat je wordt ingedeeld in een bepaald profiel. Dit profiel gebruiken we om onze diensten en content voor jou te personaliseren. We zullen je op basis van dit opgestelde profiel nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Gebruik voor marketingdoeleinden

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen of om je te informeren over nieuwe claims, acties en aanbiedingen. Je ontvangt alleen direct marketing van ons als je daar toestemming voor hebt gegeven en kunt je daar altijd weer voor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door in te loggen bij Mijn Consumentenbond en je voorkeuren aan te passen. Het is ook mogelijk om je af te melden via het contactformulier op onze website.

Als je e-mails van de Consumentenbond ontvangt, kunnen we met behulp van een techniek (pixel) het klikgedrag in e-mails opslaan. Dit doen we om je een goede service te kunnen verlenen en de communicatie voor jou persoonlijker en dus relevanter te maken. Daarvoor hebben we een gerechtvaardigd belang.

We maken gebruik van Google Consent Mode. Dit is een tool die voor websitebeheerders bijhoudt of bezoekers toestemming hebben gegeven voor tracking tools van Google, waaronder Google Analytics en Google Ads. Als je toestemming geeft voor het gebruik van tracking tools, worden naast de gegevens die worden verzameld door de tools, ook gegevens verzameld over de toestemmingsstatus. Deze gegevens worden gedeeld met Google. Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal bezoekers dat geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van tracking cookies, maar wel op een advertentie hebben geklikt en een aankoop hebben gedaan.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.

Beveiligingsmaatregelen

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. We hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken we geregeld back-ups.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat we jouw persoonsgegevens 2 jaar nadat je lid en/of voor het laatst actief bent geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst of persoonsgegevens die we korter kunnen bewaren, indien we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben.

Uitoefening van jouw rechten

Je kunt een verzoek bij de Consumentenbond indienen ter uitoefening van de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens: 

 • Recht op inzage van jouw persoonsgegevens
 • Recht op correctie en/of aanvulling van jouw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je basisgegevens in te zien en te wijzigen. Verzoeken tot inzage, correctie, wijzigen en verwijderen kun je telefonisch, via e-mail of per post bij ons indienen. Je vindt onze contactgegevens in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Contact’. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen we ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen? Dan brengen we je daarvan op de hoogte.

Om misbruik te voorkomen vragen we je om je bij een schriftelijk en telefonisch verzoek te identificeren. We proberen je identiteit zoveel mogelijk aan de hand van de al bij ons bekende persoonsgegevens vast te stellen. Dit doen we door je een aantal controlevragen te stellen en we vragen je om in te loggen in je account.

Vragen of klachten

Heb je een vraag of klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via het contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Consumentenbond kan deze privacyverklaring wijzigen. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Contact

Consumentenbond
Postbus 1000
2500BA Den Haag
Telefoon: 070 445 45 45
Inschrijvingsnummer KvK: 40409495 0000

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Hoewel we proberen enkel met betrouwbare partijen samen te werken, kunnen we niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens als je lid bent van het Consumentenbond Panel verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van het Consumentenbond Panel.

Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een claim door Consumentenbond Claimservice verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van Consumentenbond Claimservice.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2024.