icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorwaarden Bemiddeling

De Consumentenbond biedt consumenten, die een geschil met een commercieel bedrijf hebben, de mogelijkheid om gebruik te maken van onze Bemiddelingsdienst. Wij trachten in overleg met de aanbieder tot een oplossing/schikking voor jouw conflict te komen.

Deelname

De dienst Bemiddeling is voor leden met het lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd.

Je kunt je via 2 kanalen aanmelden voor onze Bemiddelingsdienst: 

 • Je kunt telefonisch contact opnemen met onze adviesafdeling. Deze zal aan de hand van jouw mondelinge toelichting beoordelen of een geschil aangemeld kan worden voor de Bemiddelingsdienst.  
 • Je kunt je ook via onze website aanmelden voor onze Bemiddelingsdienst. Op onze website kun je nagaan of jouw geschil in aanmerking komt voor Bemiddeling. 

Wij kunnen helaas niet in alle gevallen bemiddelen. Wij bemiddelen alleen in geschillen die gaan over het consumentenrecht. De volgende kwesties vallen in ieder geval buiten het bereik van onze Bemiddelingsdienst:

 • Zakelijke overeenkomsten
 • Aankopen gedaan bij een andere particulier
 • Een klacht over een overheidsinstantie
 • Geschillen over een huurwoning
 • Kwestie omtrent onroerende zaken
 • Problemen met een werkgever
 • Geschillen met een buitenlands bedrijf
 • Problemen met een financiële dienstverlener
 • Een klacht over een zorgverlener of zorginstelling
 • Geschillen met een luchtvaartmaatschappij
 • Kwesties die al bij de rechter of een geschillencommissie zijn voorgelegd

Daarnaast kan het voorkomen dat wij over een bepaald onderwerp niet voldoende kennis hebben en daarom een geschil niet kunnen aanmelden voor onze Bemiddelingsdienst. Wij behouden ons het recht voor om aanmeldingen af te wijzen.

Kosten

Tarief: €350
Tarief screening: €50*

* Als onderdeel van de bemiddeling worden de door jou aangeleverde stukken zorgvuldig bestudeerd. Indien je case na bestudering van de stukken toch niet in aanmerking komt voor bemiddeling of je wilt afzien van onze bemiddeling dan ontvang je het betaalde bedrag minus €50 bestuderingskosten van ons retour.

Bemiddeling

De dienst vangt aan nadat wij jouw betaling en de relevante stukken hebben ontvangen. Na bestudering van de stukken zullen wij telefonisch contact met jou opnemen om de haalbaarheid te bespreken. Wij streven ernaar dit gesprek binnen een week na ontvangst van de stukken en betaling plaats te laten vinden.

Na het gesprek treedt de bemiddelaar telefonisch in contact met de wederpartij om tot een oplossing te komen. Mocht het nodig zijn, dan kan de bemiddelaar de klacht per e-mail of per brief voorleggen bij jouw wederpartij. Wij zijn voor de doorlooptijd en een mogelijke oplossing afhankelijk van de medewerking van jouw wederpartij.

Oplossing/schikking

De bemiddelaar zal zich maximaal inspannen om de best passende oplossing/schikking te realiseren. De bemiddelaar handelt zorgvuldig en stelt het belang van de consument altijd voorop. Op basis van de door de consument verstrekte informatie, eventuele stukken én diens opgegeven voorkeuren, zal de bemiddelaar het belang van de consument zo goed als mogelijk behartigen.

Om uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Wanneer alle mogelijkheden zijn benut en de bemiddelaar van mening is dat een positief resultaat niet bereikt kan worden, wordt de bemiddeling afgesloten. De adviseur informeert de consument in dat geval over mogelijke vervolgstappen die de consument zelf kan ondernemen.

Procedure bij de rechtbank of geschillencommissie

De bemiddelaar kan je niet bijstaan wanneer je besluit een procedure bij de rechtbank of de geschillencommissie te starten. Je kunt je in dit geval wenden tot jouw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat raadplegen.

Uitdrukkelijke toestemming en bedenktermijn

Je dient ons per e-mail uitdrukkelijk toestemming te geven om de dienst Bemiddeling tijdens de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen uit te voeren. Daarbij dien je te verklaren afstand te doen van deze wettelijke bedenktermijn. De dienst Bemiddeling gaat direct na de betaling van start.

Machtiging

Indien je een geschil bij ons aanmeldt en deze betrekking heeft op een overeenkomst die je niet zelf hebt gesloten maar bijvoorbeeld een familielid, dan vragen wij je om een machtiging aan ons toe te zenden. Hierin dient de desbetreffende persoon jou te machtigen om zijn of haar belangen te mogen behartigen. Het machtigingsformulier zenden wij je apart toe.

 

 

Privacy

De Consumentenbond heeft bescherming van privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring. Voor de dienst Bemiddeling houdt dat in dat wij jouw persoonsgegevens, voor zover deze nog niet bekend zijn én dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bemiddeling, met de wederpartij zullen delen.

Aansprakelijkheid

De Consumentenbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van enig resultaat. Bemiddeling wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden Bemiddeling is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden en wijzigingen

Op alle diensten en producten van de Consumentenbond zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.

Inwerkingtreding

Deze Voorwaarden Bemiddeling treden op 1 maart 2020 in werking.