icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Nieuw regeerakkoord

PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord opgesteld. Het is een akkoord op hoofdlijnen, dus nog niet alle maatregelen zijn in detail uitgewerkt.

   Gepubliceerd op:23 mei 2024

Werkende lagere en middeninkomens gaan erop vooruit, door de introductie van een extra belastingschijf en het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Het belastingtarief in box 3 gaat omlaag en de accijnsverlaging op autobrandstof blijft tot 2026 behouden.

Er komen minder fiscale aftrekposten, te beginnen met een versobering van de giftenaftrek in 2025. Het minimumloon wordt niet verder verhoogd en de aanschafsubsidie voor elektrische auto’s verdwijnt.

Het nieuwe kabinet wil breken met de politieke koers van de afgelopen jaren en onrust om toekomstig beleid wegnemen. Het belooft de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait ongemoeid te laten en de verplichting te schrappen om vanaf 2026 alleen nog warmtepompen te installeren. De uitbreiding van het aantal ambtenaren van de afgelopen jaren wordt ongedaan gemaakt. Er komt een restrictief asielbeleid en de woningnood moet opgelost worden.

2027

Een aantal ingrepen worden pas in 2027 gerealiseerd. Dat geldt voor de verlaging van het eigen risico van de zorgverzekering naar €165 en maximaal €50 eigen risico per behandeling, het afschaffen van de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen, het verkorten van de maximale WW-duur van 2 naar 1,5 jaar en extra investeringen in de ouderenzorg. Ook is het de bedoeling om vanaf 2026 het collegegeld te verhogen voor studenten die lang over hun studie doen. En er komt extra schuldaflossing voor studenten uit het sociale leenstelsel.

Verdere maatregelen zijn:

  • De plannen om de kinderopvang (bijna) gratis te maken gaan door, maar de kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2026 niet geïndexeerd.
  • De kansspelbelasting gaat omhoog.
  • Het btw-tarief op culturele diensten, boeken en print en online-uitgaven gaat van 9 naar 21%, met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie.
  • Het btw-tarief voor hotels en logementen stijgt, met uitzondering van kampeerterreinen.
  • Er komt vanaf 2027 een extra vliegtaks voor verre afstanden.
  • De energiebelasting voor aardgas daalt vanaf 2025.