icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Downloadverbod nee, vergoedingenstelstel ja

Nieuws
|
De Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM doen gezamenlijk een oproep aan de Tweede Kamer tot het afwijzen van het downloadverbod en het behouden en moderniseren van het recht om voor privé gebruik muziek en film te kopiëren. De oproep zal - mede namens een groot aantal maatschappelijke organisaties - door enkele prominente rechthebbenden en FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Consumentenbond-directeur Bart Combée overhandigd worden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Dat gebeurt dinsdag 29 november, de dag voor het onderwerp besproken wordt in de Tweede Kamer.

   Gepubliceerd op:24 november 2011

De Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM (de vakbonden voor musici, dansers en acteurs) zijn tegen het voornemen van het kabinet, om de Nederlandse thuiskopieregeling te vervangen door een downloadverbod. De bonden deden daarom al vorig jaar een voorstel om in twee stappen het thuiskopiëren en het up- en downloaden voor eigen gebruik op internet te reguleren en legaliseren. 

Geen verbod op downloaden

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het essentieel dat de vrijheden van consumenten op het net beschermd worden en dat we tezelfdertijd de rechten van artiesten respecteren. Uit een peiling onder de leden van de Consumentenbond blijkt dat 91% van de leden een vergoedingenstelsel verkiest boven een downloadverbod.'

Erwin Angad-Gaur, secretaris/directeur van de Ntb: 'Artiesten maken hun werk juist om gehoord en gezien te worden, niet om gebruik of verspreiding van hun werk te verbieden. Wel willen ze daarvoor een redelijke vergoeding ontvangen. Een keuze voor een vergoedingenstelsel is daarom verre te prefereren boven verbieden.'

Caspar de Kiefte, bestuurder van FNV KIEM: 'Wij hopen dat de Tweede Kamer het voornemen van de staatssecretaris niet zal steunen en met ons als vertegenwoordigers van artiesten en consumenten de keuze vóór vergoedingen en tégen verboden zal durven maken. Op die manier krijgen èn auteurs èn uitvoerend kunstenaars een redelijke vergoeding voor het gebruik van hun prestaties, wordt het auteursrecht gerespecteerd en worden de vrijheden van consumenten op het internet behouden. Het is hoog tijd dat artiesten en consumenten meer centraal komen te staan dan nu het geval is. Verboden zijn slechts in het voordeel van producenten.'

Uploaden legaliseren

Daarnaast pleiten de bonden ervoor om - naast de mogelijkheden om te downloaden voor privégebruik - in de toekomst ook het niet-commercieel uploaden door privépersonen door middel van een vergoedingensysteem te legaliseren. Deze week bleek onder meer uit uitspraken van Eurocommissaris Kroes opnieuw dat ook Europa zoekende is naar een nieuwe inrichting van het auteursrecht online. De bonden zijn ervan overtuigd dat een auteursrecht gericht op vergoedingen en licenties een antwoord kan bieden, daar waar het huidige stelsel van verboden en exclusieve rechten van producenten slechts tot stagnatie heeft geleid.

Tijd voor creatieve oplossingen

Zoals Eurocommissaris Kroes deze week stelde: 'Het is tijd voor creatieve oplossingen.' De bonden menen dat dat een keuze moet zijn voor een auteursrecht dat de maker en de consument centraal stelt; een auteursrecht dat niet uitgaat van verbieden en beperken, maar van licenties en vergoedingen. Zij roepen de Tweede Kamer op tot het maken van deze principiële keuze.