icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Duidelijkheid over claimstichtingen

Nieuws
|
Gedupeerde consumenten krijgen meer duidelijkheid over stichtingen die namens hen gaan procederen voor genoegdoening, zoals bijvoorbeeld bij de woekerpolisaffaire. De Claimcode die consumenten meer duidelijkheid en meer garanties geeft, is opgesteld door een onafhankelijke commissie, onder leiding van mr. Bert van Delden, voormalig voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. 'De Consumentenbond is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de Claimcode. Met deze code wordt het kaf van ‘t koren gescheiden bij claimstichtingen en dat is belangrijk voor consumenten', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

   Gepubliceerd op:28 juni 2011

De Claimcode moet een einde maken aan mogelijke misstanden en wildgroei van claimstichtingen. De Claimcode regelt bijvoorbeeld het behartigen van collectieve belangen zonder winstoogmerk, een onafhankelijk en goed bestuur zonder belangentegenstellingen en transparantie over de verdiensten van de stichting.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Claimcode op dinsdag 28 juni in ontvangst genomen. De commissie hoopt dat de  minister in overleg met de organisaties achter de Claimcode snel een monitoringscommissie zal instellen die toeziet op naleving van de Claimcode. 'De afgelopen jaren hebben geleerd dat consumenten toch regelmatig een beroep moeten doen op stichtingen of verenigingen om hun belangen te behartigen. Juist consumenten die op zoek zijn naar hulp omdat hen onrecht is aangedaan, moeten kunnen vertrouwen op de stichting of vereniging die voor ze opkomt,' aldus Bart Combée.

Collectieve belangenbehartiger

De Claimcode treedt vanaf 1 juli 2011 in werking, bestaande stichtingen krijgen tot 1 januari 2012 de tijd om hun werkwijze en bestuursstructuur in overeenstemming te brengen met de Claimcode. De Consumentenbond heeft, als collectieve belangenbehartiger, de Claimcode op 28 juni 2011 onderschreven. De Consumentenbond roept iedereen op dit voorbeeld snel te volgen.