icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

3©-DA Platform voor eerlijk vergoedings- en licentiesysteem voor digitale content

Nieuws
|
Nederlandse en Franse consumenten- en makersorganisaties hebben zich verenigd in het Platform 3©-DA – Consumers and Creators for Creation in the Digital Age. De organisaties presenteren donderdag 29 november een gezamenlijke visie voor een eerlijk vergoedings- en licentiesysteem voor digitale content. Dit platform, verwelkomt door Europarlementariërs van verschillende politieke stromingen , wil een evenwichtig antwoord bieden voor alle betrokken belangen bij het rechtenbeheer online.

   Gepubliceerd op:29 november 2012

De problemen en discussies rond rechtenbeheer online zijn zeker niet nieuw. Veel van de onderliggende vragen zijn de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal uitgebreid bediscussieerd. Ambitieuze, concrete wetsvoorstellen of beleidsvoornemens heeft dit echter noch nationaal, noch Europees opgeleverd. De meest recente repressieve maatregelen en oplossingen (Hadopi in Frankrijk of recenter, het mislukte ACTA voorstel) lijken de al bestaande kloof tussen artiesten en hun publiek alleen maar te vergroten. Daarnaast is de efficiëntie van dergelijke oplossingen voor het verkrijgen van een eerlijke vergoeding door auteurs en artiesten te betwijfelen. Over een ding zijn alle partijen het echter eens: de huidige status quo, waarin zowel voldoende legaal aanbod, als een eerlijke beloning voor auteurs en artiesten ontbreekt, is niet langer acceptabel.

Voorstellen

Het 3©-DA Platform stelt daarom twee, elkaar aanvullende, maatregelen voor:

I. Legaliseer het niet-commercieel up- en downloaden (p2p-gebruik) door privépersonen door de introductie van een internetvergoeding (te betalen via het internet abonnement). Het commercieel faciliteren van peer-to-peer gebruik zal enkel toegestaan zijn onder de voorwaarden zoals beschreven in deel II van het voorstel.

II. Voor on-demand streaming diensten en sites die p2p-gebruik faciliteren, stelt het Platform invoering van verplicht collectief beheer voor. Dit systeem geeft online ondernemers de mogelijkheid nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert rechthebbenden een eerlijke vergoeding.

Deze wettelijke vergoedings- en licentiemodellen (die in Frankrijk, Nederland en de meeste andere Europese lidstaten voor radio-uitzendingen en thuis kopiëren al jaren ingezet worden) beogen een duurzaam evenwicht te creëren tussen de betrokkenen en respecteren zowel de privacy van consumenten en de vrijheid van meningsuiting, als het recht van makers en producenten op een eerlijke vergoeding.

De leden van het 3©-DA Platform nodigen geïnteresseerde consumenten, auteurs en artiesten uit om actief deel te nemen aan het debat op www.3c-da.org. Vanaf 29 november is deze website ook actief.

Reacties Europarlementariërs:

  • MEP Marietje SCHAAKE (NL, ALDE): 'Hoewel partijen met gevestigde belangen in de bestaande modellen er geen voorstander van zullen zijn, hebben we nieuwe business modellen nodig in the online wereld. In plaats van vast te houden aan rigide handhaving van auteursrechten, zijn innovatieve oplossingen nodig die een eerlijker deel van de opbrengsten aan artiesten en auteurs opleveren. Daarnaast zijn transparantie en keuze belangrijke principes.'
  • MEP Malika BENARAB-ATTOU (FR, Greens - ALE): 'Het recht op niet-commercieel delen door privépersonen, met name het recht om bestanden te kunnen up- en downloaden, is noodzakelijk. Het 3©-DA voorstel garandeert dit recht. Tegelijkertijd maakt dit het innen van vergoedingen voor online aanbod en commerciële diensten mogelijk en dit komt ten goede aan zowel toegang als uitwisseling van content.'
  • MEP Catherine TRAUTMANN (FR, S&D): 'Het eerste principe waar ieder zich in zal kunnen vinden is dat we moeten ontkomen aan de verleiding eindgebruikers en makers tegenover elkaar te plaatsen. De wetgeving die wij introduceren mag niet vanuit louter een kant van de medaille worden geformuleerd. Om die reden ben ik bijzonder gelukkig dat het initiatief van het 3©-DA platform deze zelfde richting kiest.'

Initiatiefnemers

3©-DA is een initiatief van UFC Que Choisir (de Franse Consumentenbond), de Consumentenbond, Ntb (vakbond voor musici, componisten/tekstschrijvers en acteurs), FNV KIEM (vakbond voor Kunsten, Informatie-Industrie, Entertainment en Media) en wordt ondersteund door onder meer ACT, DDG, Netwerk Scenarioschrijvers, VvL, Fla, NVJ, Pour le Cinema, La Quadrature du Net, Creation Public Internet en SAMUP.

nw-logo-zonder 3cda ntb UFC fnv