icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Extra toets bij fusies ziekenhuizen nodig

Nieuws
|
In een brief aan de Tweede Kamer hebben de Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond hun zorgen over fusies in de zorg uitgesproken. Het tempo waarin ziekenhuisfusies plaatsvinden en worden goedgekeurd ligt te hoog en het voordeel voor patiënten is onduidelijk. Patiëntenorganisaties en de lokale samenleving moeten worden betrokken bij het beoordelen van een fusie. 13 februari debatteert de Tweede Kamer over een fusietoets.

   Gepubliceerd op:13 februari 2013


De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kijkt nu alleen of er na de fusie voldoende concurrerende ziekenhuizen overblijven. Met het wetsvoorstel komt er een extra toets door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze toets gaat het om de gevolgen van de voorgenomen fusie op kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De Consumentenbond en NPCF vinden dat bij voornemens tot fusies goed duidelijk gemaakt moet worden wat de voordelen voor consumenten zijn: welke innovaties worden toegepast, wat zijn de prijseffecten en welke keuzemogelijkheden blijven er voor consumenten? Straks kan een zorgverzekeraar niet meer om een contract met een groot fusieziekenhuis heen omdat de alternatieven weg gefuseerd zijn. Dat betekent minder keuzevrijheid voor patiënten en dat heeft een kosten opdrijvend effect.

Samenwerken

Vorig jaar keurde de NMa zeven ziekenhuisfusies goed. Voor dit jaar worden er opnieuw zeven verwacht. Het is een goede zaak dat er in de zorg meer wordt samengewerkt. Het komt de kwaliteit ten goede als hele ingewikkelde en zeldzame ingrepen in wat minder ziekenhuizen worden verricht. Samenwerking is daarbij van belang, maar dat is iets anders dan fuseren. Fusies zijn vaak onomkeerbaar en er kunnen machtsblokken door ontstaan.

Brief Fusietoets