icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek geeft duidelijkheid

Nieuws
|
Met de Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt het voor consumenten duidelijker waar preventief onderzoek voor dient en wat het op kan leveren. Bart Combée, directeur Consumentenbond, over deze onlangs gepubliceerde richtlijn van de artsenfederatie KNMG: 'Veel consumenten zijn niet op de hoogte van mogelijke risico's van preventief medisch onderzoek en welke onderzoeken goed en minder goed zijn. We zijn erg blij met deze richtlijn waarmee consumenten beter worden geïnformeerd.' Over 2 jaar wordt geëvalueerd of dit afdoende is. Ook hierbij zal de Consumentenbond nauw betrokken zijn.

   Gepubliceerd op:14 juni 2013

Voorbeelden van onderzoeken waar de richtlijn over gaat, zijn dragerschapstests voor taaislijmziekte en onderzoeken naar verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. De richtlijn omvat onder meer voorschriften over deelname aan PMO, zo moet duidelijk zijn op welke doelgroep het onderzoek zich richt. Cliënten die niet tot de doelgroep behoren of te hoge medische risico's lopen, moeten een beargumenteerd advies krijgen om geen preventief onderzoek te ondergaan. Ook schrijft de richtlijn voor dat er vooraf afspraken met gekwalificeerde partners moeten worden gemaakt om eventuele noodzakelijke vervolgacties of -behandelingen te waarborgen.

PMO

Preventief Medisch onderzoek wordt steeds vaker ingezet; het betreft medisch onderzoek zonder dat de cliënt een concrete gezondheidsklacht heeft of zelfs maar een indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem.  De onderzoeken worden meestal gehouden onder afgebakende doelgroepen.

De Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek is te vinden op: www.knmg.nl/pmo.