icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bezuiningsplannen Teeven zijn doodsteek voor consumentenrecht

Nieuws
|
De plannen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om consumenten- en huurgeschillen uit te sluiten van gefinancierde rechtsbijstand zijn volgens de Consumentenbond onacceptabel en moeten direct van tafel. Om haar eis kracht bij te zetten, biedt de Consumentenbond op dinsdag 11 maart de Eerste Kamer een met een mes doorkliefd Burgerlijk Wetboek aan, om zo op symbolische wijze duidelijk te maken dat het mes in de rechtsbijstand de doodsteek is voor het recht van de consument. De plannen zijn volgens de Consumentenbond in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

   Gepubliceerd op:11 maart 2014

wetboek met mes erdoor

Consumenten hebben recht op hulp van een door de overheid betaalde advocaat wanneer zij die nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is principieel onjuist om nu te zeggen: ''je mag naar de rechter, maar als het over consumentenzaken gaat, sta je er alleen voor. De overheid helpt je daar niet bij''. Zo kunnen schrijnende situaties ontstaan van mensen die bijvoorbeeld een probleem hebben met een aannemer of een provider en er zonder rechter niet uitkomen. Als dat gewoonweg te duur voor hen is, zet je mensen buitenspel. Je creëert hiermee klassenjustitie.'

Eerste Kamer

Op 11 maart 2014 debatteert de Eerste Kamer over de 'staat van de rechtsstaat'. De voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand zijn daar onderdeel van. De Consumentenbond roept de Eerste Kamer op niet akkoord te gaan met de plannen. Het Grondwettelijk verankerde recht tot de toegang tot de rechter en rechtshulp moet voor alle burgers, dus ook voor consumenten worden gegarandeerd. De Consumentenbond strijdt met de campagne Haal je Recht voor verbeteringen van consumentenbescherming en een betere rechtspositie van de consument.

Update 27 maart 2014

Op woensdag 26 maart 2014 werd tijdens het algemeen overleg (AO) van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer opnieuw gesproken over de bezuinigingsplannen van het kabinet met betrekking tot de gefinancierde rechtsbijstand. Verschillende politieke partijen gaven aan bezwaren te hebben tegen de voorstellen en met moties te zullen komen. Staatssecretaris Teeven werkt de plannen verder uit en er zal nader overleg komen met betrokken partijen. De Consumentenbond heeft zijn bezwaren tegen de voorgestelde maatregelen nog eens in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Eerder werden in de Eerste Kamer al twee moties aangenomen op initiatief van SP en GroenLinks naar aanleiding van het debat over de staat van de rechtsstaat op 11 maart 2014. Via de Motie Ruers c.s. (SP) heeft de Eerste Kamer de regering verzocht het bezuinigingsplan te heroverwegen. Via de motie Strik c.s. (GroenLinks) heeft de Eerste Kamer het verzoek aan het kabinet gedaan het waarborgen van de toegang tot de rechter voor een ieder, leidend te laten zijn. De Consumentenbond staat hier vierkant achter en heeft de Tweede Kamer opgeroepen zich achter de inhoud en strekking daarvan te scharen.

De Consumentenbond blijft ook de komende tijd actie voeren onder het motto 'Het mes in de rechtsbijstand is de doodsteek voor het recht van de consument'.