icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgmijden huisarts om kosten jarenlang op 3%

Nieuws
|
Onderzoek naar zorgmijding van het ministerie van VWS met de Consumentenbond, de Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland laat zien dat ongeveer 3% van de Nederlanders om financiële redenen weleens afziet van bezoek aan de huisarts.

   Gepubliceerd op:28 oktober 2015

Huisarts dokter

Dat percentage is sinds 2009 niet veranderd.

Zorgen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij maken ons zorgen over het percentage zorgmijders. We zien nu dat de stijging van het eigen risico in de loop der jaren geen invloed op de percentages gehad lijkt te hebben, maar maatregelen om ongewenste zorgmijding te voorkomen, zijn nodig. Alleen voorlichting over compenserende maatregelen als zorgtoeslag, fiscale aftrek van zorgkosten en gemeentelijke voorzieningen is niet voldoende.'

Vervolgonderzoek

Volgens de Consumentenbond zullen alle verzekeraars hun verzekerden beter moeten wijzen op de mogelijkheid het in rekening gebrachte eigen risico gespreid te betalen. Daarnaast moeten vooral de groepen die in het onderzoek onvoldoende in zicht zijn gekomen beter in kaart worden gebracht. Vervolgonderzoek hiervoor is nodig. Daarnaast moet er nader onderzoek gedaan worden naar de redenen voor afzien van het opvolgen van een verwijzing naar de specialist.

Resultaten

Het percentage dat door de huisarts wordt doorverwezen naar de specialist, maar daar geen gevolg aangeeft is tussen 2008 en 2013 gestegen van 20% naar 27%. De toename bij het niet opvolgen van de verwijzing naar de specialist vond vooral in 2011 en 2012 plaats, terwijl de stijging in 2013 (het jaar van de verhoging van het eigen risico van €220 tot €350) relatief beperkt is. Uit het onderzoek blijkt geen relatie tussen het percentage zorgmijders en de verhoging van het eigen risico. Uit het onderzoek blijkt verder dat het percentage mensen dat voorgeschreven medicijnen niet heeft opgehaald, is gedaald van 34% in 2008 naar 29% in 2014.