icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbond wil onafhankelijk pensioenloket

Nieuws
|
De Consumentenbond pleit voor de oprichting van een Pensioenautoriteit waar consumenten terechtkunnen met al hun vragen en klachten over hun pensioen. Het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2027 ingaat vraagt om één laagdrempelig loket, vindt de Consumentenbond.
gerard spierenburg

Gerard Spierenburg   WoordvoerderGepubliceerd op:10 juni 2021

Pensioen

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er een einde aan het collectieve pensioen. Pensioenpotjes worden individueler en de pensioenuitkeringen minder zeker dan daarvoor. De verantwoordelijkheid voor een goede oudedagsvoorziening komt veel meer bij consumenten zelf te liggen. Hun risico wordt groter, terwijl ze daar lang niet altijd klaar voor zijn, want pensioenen zijn vaak ingewikkelde producten. De Pensioenautoriteit moet het belang van consumenten bewaken. 

Helpen kiezen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Vanaf de pensioenleeftijd is het inkomen afkomstig uit verschillende bronnen. Denk aan AOW, arbeidspensioen, lijfrente, spaar- of beleggingstegoed of de eigen woning. Dat is zo veel, dat consumenten soms door de bomen het bos niet meer zien. En dat maakt onzeker. De Pensioenautoriteit, een onafhankelijk overheidsorgaan, moet het belang van consumenten bewaken en hen helpen overzicht te houden en keuzes te maken. Consumenten hoeven dan niet direct een dure pensioenexpert in te schakelen of blind af te gaan op wat hun pensioenfonds aangeeft. 

Verder moet de voorgestelde autoriteit moet ook een einde maken aan de verschillende klachtenloketten. Molenaar: 'Er zijn nu veel te veel verschillende loketten voor je pensioen. Dat ontmoedigt consumenten om informatie te halen en klachten in te dienen.'

Signaleren

Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de Pensioenautoriteit al betrokken bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Daarna krijgt het een belangrijke signalerende rol. Molenaar: ‘De Pensioenautoriteit ziet toe op het functioneren van pensioenfondsen en verzekeraars en kan onderzoek doen. Als er sprake blijkt van structurele problemen, kan de Pensioenautoriteit deze aankaarten bij de wetgever.’

De Consumentenbond heeft zijn pleidooi voor een Pensioenautoriteit neergelegd bij de ministeries van Sociale Zaken en Financiën, De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.