icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Maak collectieve schadevergoeding in geld mogelijk!

Nieuws
|
Het kabinet en de Tweede Kamer moeten zo snel mogelijk collectieve schadevergoeding in geld mogelijk maken voor groepen consumenten die slachtoffer zijn geworden van dezelfde ongeoorloofde praktijken door bedrijven. Representatieve consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond moeten in staat worden gesteld, zonodig via de rechter, een schadevergoeding in geld af te dwingen voor alle gedupeerden. Het huidige collectieve actierecht (waar stichtingen en organisaties, zoals de Consumentenbond gebruik van kunnen maken) schiet tekort. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade biedt alleen mogelijkheden voor de afwikkeling van massaschadegevallen wanneer partijen erin zijn geslaagd tot een schikking te komen. De mogelijkheid tot het eisen van een collectieve schadevergoeding in geld is op dit moment expliciet uitgesloten.

   Gepubliceerd op:4 november 2009

Ook in Europa wordt nagedacht over verbeteringen voor het collectief verhalen van schade. Eurocommissaris Kroes van mededinging heeft plannen in de maak waarbij enerzijds consumentenorganisaties namens alle gedupeerden schadevergoeding in geld kunnen afdwingen en daarnaast de mogelijkheid voor gedupeerden om zichzelf te organiseren en een gezamenlijke collectief schadevergoeding te eisen voor de leden van dat collectief. De Consumentenbond ondersteunt deze plannen, het ziet er alleen niet naar uit dat de Europese Commissie nog binnen deze termijn tot een voorstel komt.

Keurmerk leedstichtingen

Op dit moment zijn diverse stichtingen actief om de belangen van gedupeerde consumenten te behartigen, bijvoorbeeld voor de verschillende belangen van gedupeerden van DSB Bank. De Consumentenbond stelt echter dat een keurmerk voor stichtingen die opkomen namens gedupeerde consumenten niet meer duidelijkheid en helderheid biedt aan consumenten. De bond benadrukt dat consumenten niet verplicht zijn zich bij een stichting aan te sluiten. Door zich nergens bij aan te sluiten verliezen consumenten hun individuele rechten niet. Consumenten kunnen bijvoorbeeld ook zelf naar een geschillencommissie zoals het Klachten instituut Financiële Dienstverlening of zelf naar de rechter.