icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Pluimveevleesketen moet orde op zaken stellen

Nieuws
|
Misstanden in de pluimveevleesketen zijn schering en inslag, blijkt uit een risicoanalyse van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. De Consumentenbond roept de sector, de supermarkten en de politiek op hun verantwoordelijkheid te nemen om de geconstateerde misstanden definitief uit te bannen.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:29 maart 2018

kip-scharrelen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Fraude met bedorven vlees of stiekem toegevoegd water, met registratie van salmonella en met antibiotica én het stelselmatig overtreden van dierenwelzijnsregels. Dit rapport geeft voor de zoveelste keer een schokkende inkijk in de misstanden in de pluimveesector. De NVWA kan dit niet alleen oplossen. Het belangrijkste is dat de sector zelf aan de bak gaat. Daarnaast moeten supermarkten meer verantwoordelijkheid nemen, want die leggen het vlees in de schappen. En een sterke politieke wil om orde op zaken te stellen, is ook onontbeerlijk om de deels verziekte sector te saneren.’

Gericht toezicht helpt

De NVWA constateert dat gericht toezicht helpt om het nalevingsniveau bij bedrijven te verbeteren, bijvoorbeeld bij de hygiëne tijdens het slachtproces. Maar doordat er maar beperkte capaciteit is, kan de NVWA niet alles continu controleren. Zodra de NVWA een nieuw speerpunt kiest, verslapt de sector in de naleving op andere punten.

Benodigde maatregelen

De Consumentenbond is het eens met de aanbevelingen van de NVWA, die de bal bij de sector legt. Maar goed toezicht is ook onmisbaar. De politiek moet staan voor stevig en onafhankelijk toezicht, gebaseerd op 3 principes:

  • Voldoende pakkans
    Voldoende middelen voor de NVWA voor onaangekondigde inspecties, zodat de pakkans van frauderende bedrijven omhoog gaat.
  • Afschrikwekkende boetes
    Inzet van hogere boetes en meer lik-op-stuk beleid. De NVWA mag sinds enkele jaren fors hogere boetes uitdelen, maar dit gebeurt nog nauwelijks.
  • Meer transparantie
    Zodat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen. Denk aan openbaarmaking van besmettingen met campylobacter per supermarktketen, hygiëne inspecties bij slachterijen, inspectieresultaten van antibioticagebruik en overtredingen van dierenwelzijnsregels.

Om echt effectief te zijn, moet de politiek bovendien het voornemen van het vorige kabinet om de huidige kleurcodering bij openbaar gemaakte inspectiegegevens af te schaffen, terugdraaien.

In 2013 publiceerde de Consumentenbond 7 maatregelen tegen voedselfraude, waarin ook deze principes zijn opgenomen.

Lees ook: