icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Manifest tegen nieuwe Warmtewet 2.0

Nieuws
|
Op 10 juni 2020 bood een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder de Consumentenbond, de Tweede Kamer een manifest aan. Hierin pleiten zij voor aanpassing van het wetsvoorstel Warmtewet 2.0. Het wetsvoorstel bevoordeelt nu te veel de grote warmteleveranciers en zet kleine initiatieven buitenspel. 
joyce donat

Joyce Donat   WoordvoerderGepubliceerd op:10 juni 2020

Warmtenet nieuws

In de nieuwe Warmtewet 2.0, zoals die nu is voorgelegd aan de Tweede Kamer, eist de wetgever dat warmteaanbieders niet alleen warmte leveren, maar ook produceren. Ook is de eis dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van het transportnet (integrale bedrijfsvoering).

Kleine, buurtgedragen initiatieven kunnen onmogelijk aan deze criteria voldoen. ‘Alleen de grote energiejongens kunnen aan de eisen van de nieuwe Warmtewet voldoen. Zij krijgen hiermee een monopoliepositie. En daar zijn consumenten over het algemeen niet mee geholpen’, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. 

Marktwerking en keuzevrijheid

De ondertekenaars van het manifest vinden het belangrijk dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties die kleinschalige en open warmtenetten stimuleren. Maar ook gebruikmaken van de kennis en ervaring van diverse partijen. Dat leidt, juist in deze fase van de warmtetransitie, tot meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. En dat stimuleert weer de broodnodige concurrentie waardoor innovatieve, duurzame warmtenetten sneller en goedkoper worden uitgerold. 

Geen 'one size fits all'

Via het manifest vraagt de coalitie aan de politiek niet te kiezen voor een 'one size fits all-model' van slechts integrale warmtebedrijven. Maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. En ook te zorgen voor een echte versnelling van de uitrol van duurzame, voor consumenten aantrekkelijke warmtenetten. Op sommige plaatsen zal een warmtenet van een grote leverancier wel een logische keuze zijn. Maar zo’n leverancier moet niet een eeuwigdurend alleenrecht op warmtelevering krijgen.

De Warmtecoalitie

De warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen. Dit zijn partijen variërend van maatschappelijke organisaties tot private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties en bewonersverenigingen. 

Lees ook: