icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbond matig enthousiast over hoofdlijnenakkoord. Veel onduidelijk

Nieuws
|
De Consumentenbond is matig enthousiast over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De Consumentenbond ziet positieve effecten voor consumenten, maar vreest ook dat die teniet worden gedaan door de rekening in een andere vorm bij consumenten neer te leggen.
joyce donat

Joyce Donat   WoordvoerderGepubliceerd op:21 mei 2024

Consumentenbond matig enthousiast over hoofdlijnenakkoord

De voorgestelde verlagingen van de energiebelasting en het eigen risico in de zorg zijn positief voor consumenten die deze basisbehoeften moeilijk kunnen betalen. Zij mijden nu vaak zorg of raken in de schulden. ‘Maar’, zo waarschuwt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, ‘als het verlagen van het eigen risico leidt tot verhoging van de zorgpremie, dan gaan consumenten er per saldo niet op vooruit. Dan schiet je er dus helemaal niets mee op. We zijn heel benieuwd hoe de partijen dit zien.’

Salderingsregeling

Een andere strop dreigt voor consumenten die kort geleden zonnepanelen hebben aangeschaft of dit nog willen doen. Volgens het akkoord wordt de salderingsregeling per 2027 in één keer gestopt. Hoe dat gebeurt en wat daarvoor in de plaats komt, is niet duidelijk. Molenaar: ‘Afschaffing van de salderingsregeling hangt al lang in de lucht. Wij hebben altijd gezegd: schaf hem niet af voordat er een alternatief plan ligt. Die oproep doen we nu ook aan het nieuwe kabinet.’ De Eerste Kamerfracties van de PVV en BBB stemden in februari nog tegen het wetsvoorstel voor afbouw salderingsregeling. Sindsdien investeerden ruim 100 duizend huishoudens in zonnepanelen.’ We verwachten dat de partijen oog blijven houden voor de nadelige effecten en daarvoor een oplossing vinden.’

Schuldenindustrie

De Consumentenbond juicht de aangekondigde verbetering van schuldhulpverlening toe. Nog beter zou het zijn om dit probleem bij de bron aan te pakken, de schuldenindustrie. Molenaar: ‘Er zijn veel verbeteringen in de wet doorgevoerd als het gaat om incassobureaus en incasseren. Maar daarmee is niet alles opgelost. Er zijn nog steeds bedrijven die veel geld verdienen aan schulden en zich daarbij rücksichtslos opstellen. Daarom pleiten we voor een maatschappelijk incassobureau, zonder winstoogmerk. Hoe de partijen denken over de aanpak van deze problemen blijft te abstract in het akkoord.’

Maatschappelijke organisaties betrekken

De Consumentenbond stelt vast dat het akkoord op meer punten te abstract blijft. Zo is er weliswaar veel aandacht voor veiligheid, maar onderwerpen als online fraude en privacy worden nauwelijks genoemd. Ook thema ’s als duurzaam consumeren en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg zijn belangrijke consumentenkwesties die niet of nauwelijks aan bod komen in het akkoord. Molenaar: ‘Om blinde vlekken te voorkomen, roepen we de Tweede Kamer en het aanstaande kabinet op om maatschappelijke organisaties, zoals de Consumentenbond, nauw te betrekken bij de uitwerking van het regeerakkoord.'