icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Elektrische auto’s en het milieu: hoe zit het nu echt?

Nieuws
|
Elektrische auto’s dragen minder bij aan het broeikaseffect dan auto’s met brandstofmotor. Zelfs als je de productie meerekent. Er zijn wel flinke verschillen. Met een nieuwe website kun je de verschillende elektrische auto's met elkaar vergelijken.
Ronald Vroman_S

Ronald Vroman   Expert Auto, Fiets & ReizenBijgewerkt op:1 december 2022

Auto laadpaal

In mei 2022 publiceerden we vergelijkingen tussen elektrische en traditionele brandstofmotoren. Daaruit bleek dat elektrische auto’s minder bijdragen aan het broeikaseffect dan auto’s met brandstofmotor. Ook als je de hele levensloop meerekent: dus productie, gebruik en afdanken. Nu voegt de Green NCAP organisatie daar een interactieve (Engelstalige) website aan toe. Daar kunnen gebruikers de broeikasgasuitstoot van specifieke auto’s over de gehele levensloop vergelijken.

Green NCAP bestaat al enkele jaren en op onze site publiceren we de door Green NCAP op uitstoot- en verbruikscijfers geteste auto’s. Deze organisatie is – net als de zusterorganisatie Euro NCAP die auto’s beoordeelt op veiligheid – gelinkt met de Consumentenbond.

Interactieve vergelijkingswebsite

Nieuw is een interactieve website waarop je de uitstoot van auto’s over hun hele levensloop kunt vergelijken. In deze levenscyclusanalyse (LCA)  wordt de bijdrage aan het broeikaseffect ‘van wieg tot graf’ voorspeld, dus inclusief productie en afdanken. Je kunt er gegevens van tienduizenden nieuwe auto’s bekijken en tot 3 modellen direct vergelijken. Ook de gebruikte elektriciteitsmix - de verhouding tussen groene en grijze stroom - kun je aanpassen.

Elektrisch groener in gebruik

Elektrische auto’s stoten indirect broeikasgassen uit. In de regel geldt: hoe zwaarder en groter, hoe meer uitstoot. Die gassen komen vrij bij de productie van elektriciteit om op te rijden, maar ook bij het produceren van auto’s. Bij de productie legt een elektrische auto het af tegen een traditionele, maar dat wordt in de gebruiksfase en het recyclen bij afdanken (ruimschoots) goedgemaakt. En hoe meer groene elektriciteit, hoe groter het verschil.

Elektriciteitsmix

Voor de voetafdruk van elektrische auto’s is van belang wat de bron van de elektriciteit is waarmee je de accu oplaadt. In de basis wordt uitgegaan van het Europees gemiddelde van de 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Tussen die landen bestaan aanzienlijke verschillen. Elektriciteit in Polen komt veelal van kolen, in Zweden is het aandeel hernieuwbare (‘groene’) energie groot. Daarmee is een elektrische auto op 'Zweedse' stroom milieuvriendelijker.

Toch heeft de elektrische auto bij gebruik van de gemiddelde Europese elektriciteitsmix een zeker broeikasgasvoordeel ten opzichte van auto's die (deels) op brandstof rijden. En hoe groener de Europese mix wordt, des te groter dat voordeel wordt. Op de Green NCAP website kun je kiezen uit verschillende opties voor elektriciteitsproductie; per land, Europees gemiddelde of alleen groene stroom.

Primaire energie

Naast de uitstoot van broeikasgassen is van belang hoeveel energie er nodig is om een auto te produceren en te laten rijden. Energiebronnen kunnen onder meer kolen, olie, aardgas, waterkracht, wind, afval, zonne- en kernenergie zijn. Ook op dit punt kunnen auto’s op de Green NCAP website vergeleken worden.

Achtergrondinformatie

De website met het vergelijk van auto's op levenscyclusanalyse (LCA) gaat uit van een levensduur van de auto van 16 jaar met een maximale kilometerstand van 240.000. Voor elektriciteitsproductie wordt rekening gehouden met een toenemend aandeel groene elektriciteit in de komende jaren. De LCA is beperkt tot broeikasgassen en laat bijvoorbeeld fijnstof nog buiten beschouwing. Ook de vervuiling van water of bodem is nog niet meegenomen in de beoordeling. Joanneum Research (Oostenrijk) ontwikkelde de methodologie.

Deze pagina vervangt een eerder nieuwbericht over de levenscyclus-analyse, oftewel Life Cycle Assessment (LCA), van personenauto’s.