icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Vragen & antwoorden belastingexpert

Onze belastingexpert beantwoordt (algemene) vragen over de inkomstenbelasting. Hieronder staat een selectie van ingezonden vragen.

Algemeen 

Als er alleen inkomsten zijn in Box 3 vanuit de inkomstenbelasting moet er dan ook betaald worden aan de zorgverzekeringswet?

De premie zorgverzekeringswet wordt niet geheven over box 3 inkomen. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Telefonisch heb ik voor mijn echtgenote en mijzelf uitstel aangevraagd tot 1 september voor onze aangifte. Aan de Belastingtelefoon zei men dat dit geregeld zou worden voor ons. Nadien blijken er wel problemen te zijn. De inspecteur schrijft aan mijn echtgenote dat hij haar verzoek om uitstel niet behandelt 'omdat bij mij geen verplichting tot het doen van aangifte voor 2015 bekend is. Zodra er alsnog een verplichting bij mij bekend wordt, neem ik uw uitstelverzoek in behandeling'. Als ik daarna weer bel, krijg ik een enigszins onduidelijk verhaal (er is zogenaamd niets aan de hand); maar ik heb daar natuurlijk geen schriftelijk bewijs van. Nu wil ik van u als onafhankelijk raadgeefster weten of ik op dezelfde normale manier-  zoals ik dat al jaren doe - voor mijzelf en mijn echtgenote aangifte kan laten doen?

Of u nu wel of niet een uitnodiging voor het doen van aangifte heeft ontvangen, u kunt altijd aangifte doen en ook altijd samen met uw partner. Gewoon het onlineprogramma invullen en opsturen. U hoeft verder niets te doen. Dus het is gewoon een ongelukkige communicatie van de Belastingdienst.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Waar vind ik de aftrekpost voor gemaakte kosten voor het invullen van mijn belasting aangifte 2015 door een belasting adviesbureau of - consulent? 

Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Alleen als u een onderneming heeft, zijn administratiekosten aftrekbaar, maar niet de kosten voor het invullen van de aangifte.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

In verband met het grote aantal bezwaarschriften over de vermogensrendementsheffing over box 3 heeft de Staatssecretaris vaan Financiën vorig jaar gezegd dat men geen bezwaarschriften meer hoefde in te sturen. Hij zou uit eigen beweging de uitspraak van de rechter op alle nog niet definitieve aanslagen toepassen. Ik ontving deze week mijn definitieve aanslag 2014. Deze is conform de voorlopige aanslag vastgesteld. De uitspraak van de Hoge Raad is er echter nog niet. Desgevraagd deelde de Belastingtelefoon mij mede dat als de uitspraak daartoe aanleiding geeft dat alsnog de aanslag zal worden aangepast ook al is deze definitief. Mijn vraag is of dit antwoord correct is of dat ik beter alsnog tegen de definitieve aanslag bezwaar kan aantekenen. 

Dit antwoord is correct.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016
 

Ik heb in de belastingaangifte voor 2015 bij de vraag: 'Wilt U samen aangifte doen' geantwoord met Nee. Nu vragen ze bij het hoofdstuk 'Aanvullende inkomstengegevens' naar inkomsten van mijn vrouw. Hier heb ik ingevuld dat mijn vrouw €9639 heeft ontvangen voor pensioen en andere uitkeringen (AOW). Echter dit bedrag vind ik in alle verdere berekeningen voor de belastingaanslag nergens meer terug. Of had ik de vraag 'Wilt U samen aangifte doen' met Ja moeten beantwoorden? Ik heb nu Nee ingevuld maar toch vragen ze bij het hoofdstuk 'Verdelen' hoe we de bedragen moeten verdelen. Verleden jaar voor de aangifte van 2014 is precies hetzelfde gebeurd. Ook heeft de Belastingdienst toen geen verzoek tot aangifte naar mijn vrouw gestuurd. 

Uw vrouw hoeft geen aangifte te doen omdat zij (naar het oordeel van de Belastingdienst) geen belasting hoeft te betalen. Maar haar inkomen is wel van belang voor uw eigen aangifte omdat een aantal drempels voor aftrekposten worden berekend over het gezamenlijke inkomen. De verdeling van bepaalde posten kan ook nog steeds gebeuren, ondanks het feit dat zij in principe zelf geen belasting hoeft te betalen. U kunt dus rustig Nee invullen, maar dan nog moet de Belastingdienst haar gegevens hebben. Blijkt uit uw eigen aangifte dat uw vrouw wél belasting moet betalen, dan bent u alsnog verplicht om voor haar aangifte te doen. Dat kan dan met de gezamenlijke aangifte. Ook als uw vrouw belasting terugkrijgt kunt u alsnog gezamenlijk aangifte doen 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016
 

Ik heb van de Belastingdienst eind jan 2015 een voorlopige aanslag van 2016 ontvangen. Ik heb de Belastingdienst gebeld en gezegd dat ik net zoals voorheen de eventuele belasting voor 2016 pas wil betalen in augustus 2017 (na het invullen van de belastingaanslag van 2016). Net zoals alle jaren hiervoor. Het is immers niet mijn schuld dat ik tijdens het belastingjaar 2016 te weinig betaal. Nu eist de Belastingdienst dat ik de eventuele belasting aanslag over 2016, 1,5 jaar eerder ga betalen? Zijn dit nieuwe regels of kan ik gegrond bezwaar indienen bij de Belastingdienst. Bovendien betalen we nu een hypotheek waar ze geen rekening mee houden in de aanslag van 2016. 

Om te beginnen: u kunt vermindering vragen van de voorlopige aanslag over 2016, omdat u hypotheekrenteaftrek heeft. U kunt dat doen via de website van de Belastingdienst. Wat betreft het systeem van voorlopige aanslagen: dat is bedoeld om de burgers belasting te laten betalen in het jaar waarin de inkomsten zijn genoten. Daarom wordt er een voorlopige aanslag opgelegd over het lopende jaar als er te weinig belasting wordt ingehouden. Dat heeft niets te maken met wie zijn schuld dat is, het is gewoon objectief wat er vermoedelijk bijbetaald moet worden. In principe geldt dit systeem al lang, maar de Belastingdienst is er nu alerter op dan in het verleden. U kunt gewoon vragen om vermindering van de voorlopige aanslag over 2016 en hopelijk bent u daarmee uit de brand, zeker omdat hij in maandelijkse termijnen betaald mag worden. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Volgens de Belastinggids (pag. 147) kan tegen een voorlopige aanslag op dezelfde manier bezwaar aangetekend worden als tegen een definitieve aanslag. Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aan mij opgelegde voorlopige aanslag voor 2016, omdat het te betalen bedrag vooral voortvloeit uit de omstreden rendementsheffing op mijn vermogen. Volgens de Belastingdienst is vanaf het belastingjaar 2010 een bezwaarschrift tegen een voorlopige aanslag niet meer mogelijk. Mijn bezwaarschrift is aangemerkt als een verzoek om voorziening en als zodanig afgewezen. Het verzoek is afgewezen, omdat de Belastingdienst van mening is, dat de vermogensrendementsheffing niet in strijd is met artikel 1 van het eerste Protocol van het EVRM. Zoals u weet, worden aanslagen mogelijk herzien na een uitspraak van de Hoge Raad, maar daar heb ik nu nog niet veel aan. 

U heeft gelijk, het heet geen bezwaarschrift, maar een verzoek om wijziging. De situatie met betrekking tot de vermogensrendementsheffing is hangende. Er is nog niet definitief over beslist. De Belastingdienst heeft dus het recht om de aanslagen op te leggen met de normale 4% rendementswaardering. Als de Belastingdienst ongelijk krijgt, worden alle aanslagen ná 13 mei 2015 automatisch aangepast. De aanslag is dus terecht niet verminderd. Maar u kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent op grond van de vermeende strijd met het recht van de 4% rendement. Krijgt de Belastingdienst gelijk, dan moet dit bedrag alsnog worden betaald met rente. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016
 

Persoonlijke situatie 

Mijn vrouw en ik hebben niet samengewoond en zijn op 8 juli 2016 getrouwd. Kunnen wij ervoor kiezen heel 2016 elkaars fiscaal partners te zijn? Ik dacht dat het niet kan, omdat we net niet gedurende een half jaar getrouwd zijn in 2016. 

U was een deel van het jaar getrouwd. Dit deel van het jaar bent u elkaars fiscale partner, of u nu wel of niet samenwoont. Omdat u een deel van het jaar fiscaal partner bent, mag u ervoor kiezen om ook het andere deel fiscaal partner te zijn voor bepaalde inkomsten en aftrekposten. U kunt daarover alles vinden in hoofdstuk 2 van onze belastinggids. Let op, voor de teruggave van de algemene heffingskorting voor het geval uw vrouw geen of een laag inkomen heeft, moet u een half jaar echt elkaars fiscale partner zijn, en dat haalt u niet, omdat u een half jaar min een paar dagen fiscaal partner was. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Voor wat betreft de betaalde kinderalimentatie: ik heb vorig jaar de contante waarde van de nog te betalen kinderalimentatie reeds opgevoerd in box 3. Mij is niet duidelijk of ik dit jaar deze wederom kan opvoeren (exclusief de sinds vorige aangifte verrichte betalingen uiteraard).

In het belastingjaar mag dit nog als verplichting worden meegenomen. U kunt dat vinden op pagina 8, 23 en 170 van de Belastinggids. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Mijn schoonouders (86 en 83 jaar) wonen sinds maart 2016 gescheiden. Schoonmoeder in zorgappartement en mijn schoonvader is achtergebleven in aanleunwoning. Als ik jullie Belastinggids goed lees (pagina 18), dan kan fiscaal partnerschap beëindigd worden door schriftelijke opzegging. Klopt dit? Mijn schoonvader heeft AOW en klein pensioen. Verstandig? Ook nog een vraag over de huurtoeslag. Door het gescheiden wonen hoef ik het inkomen van mijn schoonmoeder (alleen AOW) niet meer mee te tellen voor het berekenen van de huurtoeslag. Klopt dat? 

Wat op pagina 18 staat, geldt voor ongehuwd samenwonenden. Dit geldt niet voor gehuwden. Wel kunnen zij beiden een AOW voor alleenstaanden krijgen, maar dat heeft niet altijd alleen maar voordelen. De vraag over de huurtoeslag heeft u helemaal goed beantwoord.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Sinds eind augustus 2015 woon ik samen met mijn vriendin in mijn koophuis met samenlevingscontract. Zij draagt (naar rato) bij in de rentelasten van mijn hypotheek. Hoe ga ik daar mee om in de aangifte? 

U bent vanaf eind augustus elkaars fiscale partner. U kunt er voor kiezen om het hele jaar partner te zijn. Dat is verreweg het eenvoudigste en veiligste. Er kan een probleem zijn als u dat niet doet voor de rentelasten die uw vriendin betaalt, omdat het niet haar woning is. Als u kiest voor het hele jaar partnerschap is de totale rente aftrekbaar en mag het saldo van de eigenwoning worden verdeeld over u en uw vriendin. U geeft het eigenwoningforfait aan bij de onroerende zaken en de rente bij de schulden voor de eigen woning. In het verdeelscherm kunt u dan het saldo verdelen. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016  
 

Ik woon al jaren samen met een zus in één huis die mijn eigendom is. Mijn zus betaalt maandelijks huur aan mij. We zijn beiden gezonde vijftigers. Moeten we in de aangifte vermelden dat we een huisgenoot hebben en dus samenwonen of kan mijn zus als kostganger gezien worden.  

Fiscaal gezien is er niets aan de hand, u moet wel aangeven dat u een huisgenoot heeft, maar als u de volgende vragen invult, zult u zien dat u geen fiscaal partner bent. En voor de toeslagen is er ook niets aan de hand. U bent ook geen toeslagpartner. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

In de Belastinggids 2016 staat op pagina 57 (tip) dat duurzaam gescheiden levende echtgenoten die nog geen echtscheiding hebben aangevraagd, niet als partners worden aangemerkt. En: Zij mogen dus wel ieder een eigen woning aangeven. Zolang de echtscheiding niet is aangevraagd, zijn ze toch nog fiscale partners en kunnen samen maar één eigen woning hebben? 

Zij zijn wel fiscale partners, maar alleen voor de eigenwoningregeling geldt een uitzondering. Voor deze regeling geldt niet het fiscale partnerschap, maar voor de rest van de aangifte wel. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Een goede vriend van mij is sinds 3 jaar bij mij komen wonen. Omdat ik wil dat hij bij mijn overlijden mijn huis krijgt hebben we een samenlevingscontract op laten stellen, waar expliciet in staat dat we ieder onze eigen huishouding hebben. Dan zijn wij toch geen fiscale partners neem ik aan? 

U bent elkaars fiscale partner als het samenlevingscontract notarieel is. Zo niet, dan bent u niet elkaars fiscale partner. Of u wel of niet een eigen huishouding voert, is daarvoor niet van belang.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Mijn echtgenote is per 16 juli 2015 opgenomen in een gesloten afdeling van een verpleegtehuis. Daardoor ontvang ik AOW voor een alleenstaande. Te zijner tijd ontvangt zij ook AOW voor een alleenstaande. Wij wonen dus niet langer duurzaam samen op het zelfde adres. Kan dit het einde betekenen van ons fiscaal partnerschap? En doe ik er 'slim' aan, dit bij de aangifte Belasting over het jaar 2015 en volgende jaren te hanteren? Wij betalen nu de maximale bijdrage via het C.A.K. 

Zolang u gehuwd bent, bent u elkaars fiscale partner. Dit fiscale partnerschap eindigt zodra u echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft aangevraagd én niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. In uw situatie bent u dus gewoon nog elkaars fiscale partner.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016


Inkomsten: uit loondienst 

Ik heb in 2016 8 maanden loon uitbetaald gekregen na het winnen van een bezwaar. Beslissing genomen in december 2015, uitbetaald in 2016. Het is officieel loon van 2015 dus, maar wordt belast in 2016. Kan ik dit terug laten zetten op 2015, zodat ik niet hoger belast ga worden? 

Loon is belast in het jaar waarin het is ontvangen, verrekend, of vorderbaar en inbaar is geworden. U zou zich eventueel, afhankelijk van de omstandigheden, op dit laatste kunnen beroepen. Maar dat zal een moeilijke zaak worden, het is namelijk de vraag of dit loon in 2015 inbaar was. En de Belastingdienst gaat gewoon uit van wat de werkgever opgeeft. Dus ik zou er, als ik u was, niet op rekenen dat dat gaat lukken. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik heb in 2015 het hele levenslooptegoed in één keer opgenomen en heb dus recht op de vrijstelling van 20% van de waarde per 31-12-2013. Bij de belastingaangifte moet ik (63 jaar oud) de levensloopuitkering en daarbij behorende loonheffing bij 'pensioenen en andere uitkeringen' invullen. Ik zie echter nergens staan waar ik het bedrag per 31-12-2013 kan invullen, noch het bedrag wat bij 20% ervan hoort. Bij de berekening van de te betalen belasting aan het einde van de aangifte zie ik er ook niets van terug, waardoor ik het vermoeden krijg dat die vrijstelling niet wordt verrekend. De persoon die ik bij de Belastingdienst aan de telefoon kreeg, zei dat de werkgever het al berekend had, wat voldoende moest zijn. Is het de bedoeling dat ik de 20% van het levensloopbedrag per 31-12-2013 niet opgeef bij de belastingaangifte, om zo die vrijstelling te krijgen? 

U geeft inderdaad alleen maar op wat belast is, en niet wat vrijgesteld is. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Inkomsten: pensioen en andere uitkeringen 

Na 25 jaar heb ik in 2016 de uitkering van mijn kapitaalverzekering ontvangen. De verzekering staat los van mijn eigen woning. De maandelijkse betalingen waren niet aftrekbaar. Moet ik deze uitkering in box 1 opgeven voor de inkomsten belasting?

U hoeft over de uitkering geen belasting te betalen. U moet wel ergens aangeven dat u de uitkering heeft ontvangen (in box 3 bij overige bezittingen), maar dan volgt er een riedel vragen waar uiteindelijk uitkomt dat de uitkering vrij van belasting is.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Van 2012 tot en met 2016 kreeg ik een lijfrente uitkering van Aegon, waar loonheffing en zorgverzekeringsbijdrage op is ingehouden. Achteraf was me duidelijk dat ik het ingelegde bedrag van 30.000 gulden in 1993 nooit had afgetrokken. Uiteindelijk kreeg ik van de belastingdienst een saldoverklaring van €13.614. Hoe verwerk ik deze nu in de aangifte van 2016 ( en 2015 en 2014) ? 

Het beste is om de aangiftes van de betreffende jaren aan te passen. U kunt de aangiftes, die u waarschijnlijk elektronisch heeft ingediend, gewoon herstellen en nog een keer insturen. Dan zou u, als het allemaal goed gaat, binnen niet al te lange tijd een negatieve aanslag over deze jaren moeten ontvangen. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017


Sinds ik met pensioen ging, had ik een discussie met het Pensioenfonds over de hoogte van mijn pensioen. Uiteindelijk is men mij daar op dit moment deels tegemoet gekomen. Over het na-verrekende bedrag kreeg ik ook wettelijke rente vergoed. Over het bedrag van de naverrekening alsmede over het bedrag van de wettelijke rente heeft het Pensioenfonds belasting ingehouden, volgens mij ten onrechte.. Klopt dat? 

Ik denk dat u gelijk heeft op grond van artikel 10 Wet LB 1964. Interest dat is verschuldigd wegens het te laat betalen van een verschuldigde geldsom (zogeheten moratoire interesten of wettelijke rente op grond van art. 6:119 BW) vormen geen loon, ook niet als de verschuldigde geldsom wel bestaat uit loon. De moratoire interest komt de schuldeiser niet toe in zijn hoedanigheid van werknemer. De werknemer geniet die rente als schuldeiser en niet op grond van zijn dienstbetrekking. U kunt het beste in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag zonder rente aangeven, en wel alle ingehouden loonheffing. Dan komt het te veel ingehouden bedrag vanzelf terug.

Geplaatst op donderdag 15 september
 

Ik wil gaan banksparen met vrijgekomen lijfrente, Nu is mijn vraag bij aankoop lijfrente over 6 jaar (dan wordt ik 67 jaar) of ik het goed heb met de belasting? Over de aankoop betaal ik uiteraard inkomsten belasting. Is dit opgetelde AOW, pensioen en de uitkering lijfrente van dat jaar? Naar mijn mening heeft het eigen vermogen en eigen huis, hierop geen invloed. Klopt dit? 

U zet uw lijfrente om in een lijfrentespaarrekening. Dat kan geruisloos. Deze spaarrekening valt niet in box 3 en daarover hoeft u dus geen belasting te betalen. Als de uitkering komt, dan moet dat een periodieke uitkering zijn. Die wordt in box 1 bovenop uw andere inkomen gezet en over het totaal van deze uitkeringen moet u dan het progressieve tarief van box 1 betalen. Het vermogen heeft hierop geen invloed. Uw eigen huis valt in box 1 en beïnvloedt daar wel de belastingheffing, namelijk als het eigenwoningforfait min de hypotheekrente negatief is. Dan is dat een aftrekpost in box 1 en dat verlaagt uw belasting. Meer invloed heeft het niet.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Ik dacht dat we er allemaal op vooruit zouden gaan, maar ik lever flink in. Kan het zijn dat een instantie te weinig belasting inhoudt? Zijn er meer mensen met dit probleem? Ik licht dit toe. Doordat de eerste schijf van 5.1% is verhoogd naar 8,35% moet ik in deze schijf €654 meer belasting betalen over €19.822. En de 2de is van 10,85% naar 13,85% gegaan. Daar zit nog een klein stukje inkomsten in. Ik begrijp dat de premie volksverzekeringen in 2015 28,15% is van het bedrag tot 19.822 (samen 8,35 + 28,15 = 36,5%). De 2de schijf volksverzekeringen gaat naar 42%. Aangezien ik ook inkomsten uit ander werk heb moet ik hier altijd belasting over betalen. Mijn aanslag zit dan zo rond de €800. Al jaren. Nu moet ik €1.333 belasting betalen. De vooraanslag was €666, ik moet nu dus nog €667 betalen. Dit, terwijl mijn verzamelinkomen €740 lager was. 

Het kan inderdaad zijn dat een van de uitbetalende partijen te weinig belasting inhoudt. In het algemeen is dat zo als er meer dan één inkomensbron is en het totaal van de inkomsten hoger is dan de eerste schijf. Daar heeft iedereen mee te maken. Waar het bij u dit jaar anders is dan andere jaren, kan ik niet beoordelen. U kunt het beste het overzicht van de te betalen belasting van 2014 en 2015 naast elkaar leggen en zien te achterhalen waar dit verschil vandaan komt. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Inkomen: resultaat uit overige werkzaamheden 

Voor mijn zoon die ZZP’er is vul ik de IB aangifte in. Mijn zoon doet overwegend interim-opdrachten. In de pauze gaat hij dan vaak naar het bedrijfsrestaurants en bestelt dan een paar broodjes en iets te drinken. Zijn die kosten fiscaal aftrekbaar? Af en toe gaat hij uit eten met een zakenrelatie. Ook hier de vraag of deze kosten aftrekbaar zijn.

De kosten voor zijn eigen maaltijden zijn niet aftrekbaar. De kosten voor uit eten met zakenrelaties zijn slechts deels aftrekbaar. U kunt dat vinden op de website van de Belastingdienst.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik ben werkzaam als voorganger in een kerk. Derhalve krijg ik ook wat extra inkomsten doordat ik soms spreek in andere kerken. Dit jaar ongeveer €1500. Ik was in de veronderstelling dat ik dit kan invullen bij inkomsten als artiest. Klopt dat? 

Uw inkomsten als voorganger en voor het spreken in andere kerken zijn geen inkomsten als artiest, maar wel inkomsten uit overig werk (zelfde categorie). U kunt zelf een omschrijving geven. 

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ik was executeur voor mijn oom. Bij testament werd mij via een legaat een klein bedrag toegewezen. Nu lees ik dat het executeursloon voor de inkomstenbelasting niet belast wordt als de executeur tevens legataris is en de werkzaamheden niet beroepsmatig zijn verricht. Begrijp ik het goed dat genoemd loon niet voor de inkomstenbelasting hoeft te worden opgegeven? 

Dit staat in de vakliteratuur: De beloning voor de werkzaamheden door een particulier als executeur (voorheen executeur-testamentair) is thans belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is echter anders voor zover de belastingplichtige zelf, als erfgenaam, mede aan het executeursloon heeft bijgedragen (HR 24 april 1940, B. nr. 7152). Op grond van het beleid van de minister is ook geen sprake van een overige werkzaamheid als de executeur tevens erfgenaam of legataris is en de werkzaamheden niet beroepshalve verricht. Dus het loon hoeft inderdaad niet te worden aangegeven. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Woningen en overige onroerende zaken 

In september 2015 hebben wij ons huis verkocht. De netto opbrengst van €240.000 is bijgeschreven op onze bankrekening. Omdat er niet direct een geschikt huis te koop was hebben wij een jaar gehuurd en in de loop van 2016 pas een volgend huis gekocht. Normaal zou het huis in Box 1 vallen, maar nu wordt de opbrengst in Box 3 belast (saldo per 1-1-2016), terwijl wij in 2016 ook hoge huurlasten hadden. Valt daar nog iets aan te doen ? Een verzoek aan de Inspecteur wellicht? 

Helaas, dit is een bekend verschijnsel en daar is niets aan te doen. De wet is daar heel duidelijk over en er zijn al talloze verzoeken ingediend, allemaal zonder succes.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Op pagina 65 van de Belastinggids wordt een tip gemeld dat Duurzaam gescheiden levende echtgenoten allebei hun eigen woning kunt aangeven in de belastingaangifte. Ieder kan zijn eigen woning bezitten? Betekend dit dat ieder zijn hypotheekrente kan aftrekken van zijn/ haar inkomsten in Box 1 (behalve het bedrag van eigenwoningforfait) en dus dat ieder van de twee woningen dan in Box 1 hoort?

U kunt gewoon bij de eigen woning twee woningen invullen en bij de schulden twee schulden. U moet dan wel zelf de verdeling maken.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik heb naast mijn eigen woning ook nog een garage, die als een apart geregistreerd onroerende zaak vermeld wordt en waarvan de WOZ-waarde alvast (goed) ingevuld staat. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: ik kan niet duidelijk maken, dat dit een garage is en niet, zoals de belastingdienst het voorstelt, dat dit een 'Woning: leegstaand of vakantiewoning' zou zijn.

Ik kan niet beoordelen of deze garage een aanhorigheid bij de eigen woning is, waardoor hij, samen met de woning zelf, onder de eigenwoningregeling zou vallen. Als dat niet zo is, valt hij in box 3. Dan valt hij inderdaad onder de andere onroerende zaken. Daarvoor zou u moeten aangeven de economische waarde per 1 januari 2016. Als het goed is, verandert u dit in de gegevens die u moet invullen bij woningen en andere onroerende zaken, en niet bij de vooringevulde gegevens. En als dat echt niet lukt, verwijdert u deze uit de aangifte en voegt u hem daarna weer toe. Dan krijgt u zeker de keuze om wat voor onroerende zaak het gaat. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Wij hebben een hypotheekvrije woning, waarde ongeveer €220.000. Wij willen graag een bouwkavel kopen voor €270.000. Hiervoor willen wij een hypotheek afsluiten van ongeveer €150.000 en de rest bekostigen uit ons spaargeld. Wij willen nog ongeveer 1 jaar in onze huidige woning blijven wonen, maar wel vast de kavel kopen. Wanneer we ons huis verkocht hebben (over ongeveer 1,5 jaar) willen we van de opbrengst starten met bouwen op deze gekocht kavel. Is de hypotheekrente voor ons aftrekbaar over de hypotheek die wij willen nemen voor de koop van de kavel? En zo ja, zijn wij dan ook verplicht onze huidige, hypotheekvrije woning per direct in de verkoop te zetten?

Zolang er geen bouwactiviteiten zijn, valt de kavel in box 3 en is de rente niet aftrekbaar. De rente is aftrekbaar vanaf 6 maanden vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Let op, het uitsluitend bouwrijp maken van de grond is niet voldoende om de kavel onder de eigenwoningregeling te laten vallen. U bent in ieder geval niet verplicht om uw oude woning direct in de verkoop te zetten. U kunt dat doen vanaf het moment dat u de woning verlaat. 

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

In juli 2013 is mijn echtgenote verhuisd naar een huurwoning, ik ben in de koopwoning blijven wonen. Deze woning is gezamenlijk bezit; de kosten (waaronder hypotheekrente) worden door ons gezamenlijk betaald. Er is geen sprake van echtscheiding, dus aangifte IB wordt nog als fiscale partners gedaan. Hoe dienen de aftrek eigen woning en het eigenwoningforfait in de aangifte voor 2015 te worden aangegeven? 

U bent elkaars fiscale partner en u geeft dus het eigenwoningforfait aan, trekt de rente af en verdeelt het saldo naar willekeur over u beiden. Er is wat dat betreft niets veranderd ten opzichte van de situatie dat u nog wel beiden in het huis woonde. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Bij het invullen van de aangifte over 2015 rijzen de volgende vragen: 1. het bedrag zoals genoemd in de samenvatting (Box 1: werk en woning 'Aftrek eigen woning') is niet gelijk aan de betaalde rente over 2015. Is deze aftrek uiteindelijk lager dan de betaalde rente vanwege de doorrekening van het eigen woningforfait? 2. Vanwege de verkoop van een eerdere woning in 2006 is een deel van de rente niet aftrekbaar in relatie tot de bijleenregeling. Hoe moet ik dit dan aangeven? In het programma moet ik aangeven welk deel van de schuld en de rente aan het 'Deel hoofdverblijf' en welk deel aan een 'Ander bestedingsdoel' is toe te wijzen. Het hypotheekdeel is wel volledig aan de woning gerelateerde zaken besteed en niet voor consumptieve doeleinden gebruikt. 

Vraag 1: de aftrek eigen woning in het overzicht is het eigenwoningforfait min de betaalde rente. 
Vraag 2: door de bijleenregeling is blijkbaar een deel van de schuld geen eigenwoningschuld en is de rente op dit deel niet aftrekbaar. Dit deel van de schuld valt in box 3 en daar geeft u hem op. Dat wordt gelijkgesteld met 'ander bestedingsdoel'. Of u het bedrag wel of niet voor de woning heeft gebruikt doet hier niet ter zaken. Het gaat er om dat dit deel van de schuld niet tot de eigenwoningschuld behoort. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Met de woning als hoofdverblijf had ik geen problemen bij het invullen. Wel had ik problemen met mijn garage waarvan de WOZ-waarde berekend was op €12.000. Toen ik op die plaats gekomen was stond er het volgende: Situatie op 01-01-2015: Woning: leegstaand of vakantiewoning. Ik kon nergens aangeven dat dát het niet was maar dat dit ging om de garage. Alle volgende vragen daarover heb ik dan ook met 'nee' beantwoord. Kan ik dit zo laten staan of moet ik dit veranderen? Zo ja: hoe dan? 

De eerste vraag die beantwoord moet worden is, of de garage een aanhorigheid van de eigen woning is. Als dat het geval is, moet de WOZ-waarde over het geheel worden genomen voor de berekening van het eigenwoningforfait. In dat geval telt u de WOZ-waardes bij elkaar op en verwijderd de garage uit de aangifte. Behoort de garage niet tot de woning, dan moet hij in box 3 worden aangegeven tegen de werkelijke waarde per 1 januari 2015. Ik neem aan dat u daarbij mag uitgaan van de WOZ-waarde. Het is dan geen woning, maar een ander gebouw. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Wij verhuren als particulier een zelfstandige woonruimte met huurbescherming voor de huurder. Bij de vooringevulde aangifte 2015 is de WOZ waarde van 1-1-2014 ingevuld €79.000 en geen leegwaarderatio toegepast. Een nieuwe huurder heeft dit vanaf 14-02 2015 pas gehuurd en 01-01 2015 stond het dus nog leeg. Voor de leegwaarderatio moet met 12 maanden huur gerekend worden. Dus 12 x maandhuur in dit geval 12x €580. Dit gedeeld door 79000 geeft als factor 8,8 %, dus een leegwaarderatio van 85%.Dat is het deel van de WOZ-waarde dat aangegeven moet worden. Dus 0,85 x €79.000 = €67.150. Ook als het huis een deel van het jaar leeg staat. Zie pagina 62 linksboven van de Consumentenbond Belastinggids. Nergens staat dat je de ratio niet mag toepassen als de verhuur pas in de loop van het jaar in gaat. Volgens de BelastingTelefoon moet het 1 januari al verhuurd zijn. 

Ik vrees dat het onduidelijk of zelfs fout in onze gids staat. De woning moet inderdaad op 1 januari verhuurd zijn. De leegwaarderatio wordt berekend aan de hand van de huur op 1 januari. Deze moet met 12 worden vermenigvuldigd, ook als de woning in de loop van het jaar leeg komt te staan. Maar als de woning op 1 januari leeg staat, mag geen leegwaarderatio worden toegepast. Mijn excuses voor deze onduidelijkheid in de gids. Ik zal hem volgend jaar verbeteren. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Pensioen en andere uitkeringen 

Ik heb een aantal jaar geleden een bankspaarrekening geopend. Saldo is 75 mille. Ik ging er altijd vanuit dat ik over uitkeringen die ik van deze rekening laat doen belasting moet betalen. Maar moet ik deze rekening ook opgeven in mijn belastingopgave? De bank heeft aangegeven dat ze alle gegevens aan de Belastingdienst hebben moeten doorgeven, maar ik kom de gegevens niet tegen in mijn vooraf ingevulde opgave.

Dit is een rekening die is opgebouwd uit aftrekbare inleg volgens de lijfrenteregeling, neem ik aan. Daarvan hoeft het saldo niet aangegeven te worden. De uitkeringen zijn wel belast. De gegevens worden weliswaar doorgegeven aan de Belastingdienst, maar dat wil niet zeggen dat ze belast zijn. Als die rekening niet voorkomt in de vooringevulde gegevens, des te beter. Als ze daarin wel voorkomt, dan kunt u hem gewoon verwijderen. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Per 1 januari 2015 zijn mijn vrouw en ik beiden gestopt bij dezelfde werkgever. Van deze hebben we elk een bedrag ineens meegekregen bedoeld als maandelijkse aanvulling tot onze AOW-leeftijd. Hierop is ook loonbelasting (bijzonder tarief) ingehouden. De Belastingdienst heeft deze bedragen niet opgenomen in de vooraf ingevulde digitale aangifte. Moeten we deze bedragen nog wel opnemen? En zo ja, waaronder? Bij 'inkomsten uit loon' of 'pensioen en andere uitkeringen'? Verder ontvangen we lijfrente waarop (zeker over 2015) een saldoverklaring van toepassing is. De lijfrenteverstrekker heeft op grond van deze verklaring geen loonheffing ingehouden. Moeten we deze inkomsten ook aangeven? Volgens mij niet. Klopt dit?

U moet deze bedragen wel aangeven, als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking (pensioen en andere uitkeringen). Eigenlijk is het een afkoopsom (gouden handdruk) en u moet hem dan ook onder die categorie aangeven. U hoeft de lijfrente uitkering niet aan te geven voor zover daarvoor een saldo verklaring is. Deze is niet belast.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

In 2015 is een lijfrente koopsom die nog onder het oude regiem viel vrijgekomen. Ik heb aan de maatschappij (Centraal Beheer) aangegeven dat ze de uitkering van €10.160 in twee delen als een schenking aan mijn zoon moesten uitkeren. Een deel van €5.080 in december 2015 en het tweede deel van €5.080 in jan 2016. Door een fout van Centraal Beheer zijn beide delen in jan 2016 uitgekeerd. Op de uitkering hebben ze belasting ingehouden. Hoe kan mijn zoon de ingehouden belasting terugvragen bij de Belastingdienst. Ik neem aan dat hij over de schenking geen belasting is verschuldigd.

Uw zoon moet aangifte inkomstenbelasting doen over 2016 en daar de hele uitkering aangeven. Als door de fout van Centraal Beheer meer belasting verschuldigd is dan bij een uitkering in twee gedeeltes, moet Centraal Beheer dat vergoeden. Over deze schenking is hij geen belasting verschuldigd als het formeel allemaal goed gegaan is. Dat is een ingewikkeld verhaal, dat kunt u nalezen op pagina 26 van onze Belastinggids, linker kolom onderaan. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Bij mij zijn de bedragen van mijn uitkering gouden handdruk door de Belastingdienst al ingevuld bij 'pensioenen en andere uitkeringen', maar ik moet zelf nog aangeven welk soort inkomsten het betreft. Ik heb maar ingevuld 'andere uitkeringen' omdat het volgens mij geen van de andere keuzes kan zijn. Of moet een gouden handdruk worden beschouwd als uitkering van een lijfrente? Invloed op het resultaat heeft het volgens mij niet.  

Deze valt onder pensioenuitkeringen en afkoopsommen. Andere uitkeringen is overigens ook helemaal prima, de helptekst is niet bijzonder duidelijk en verschil zal het niet maken. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Bankrekeningen en andere bezittingen 

Ik ben in het bezit van een eigen woning zonder hypotheek. In mei 2016 heb ik een hypotheek opgenomen op deze woning van €120.000. Dit geld heb ik via een familiebank doorgeleend aan mijn zoon (€165.000). We hebben dit onderhands geregeld, maar wel met contract. Hij heeft mij een advies-/afsluitprovisie betaald van €2400 euro. Waar moet ik dit allemaal aangeven?

U heeft geld geleend van de bank. Niet voor de eigen woning, maar om door te lenen aan uw zoon. Deze schuld valt dan ook in box 3, zodat u de rente niet bij de eigen woning kunt aftrekken. U leent het geld vervolgens aan uw zoon. U heeft dus een vordering op uw zoon. Die geeft u aan bij bezittingen, bij bankrekeningen en overige bezittingen. U hoeft geen rente aan te geven en de aan uw zoon in rekening gebrachte afsluitprovisie is voor u ook geen inkomen. Voor uw zoon geldt dat de lening wel is aangegaan voor de eigen woning (dat neem ik tenminste aan). Voor hem zijn de betaalde rente en kosten van geldlening aftrekbaar bij de eigen woning. Dat geldt in principe ook voor de afsluitprovisie. Maar omdat het geen hypothecaire lening, maar een onderhandse lening is, vraag ik mij af of zo'n provisie onder zakelijke omstandigheden door een bank ook in rekening gebracht zou worden. Als dat het geval is, is er geen probleem. Als dat niet zo is, dan zou deze aftrek geweigerd kunnen worden. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Als bewoner van een flatgebouw met een VVE, heeft ons administratiekantoor bij de financiële verantwoordingen een hoofdstukje 'reservefonds' t.b.v. de belasting aangifte. Wat moet ik met dit getal doen en wat is de consequentie van het eventueel opvoeren van dit bedrag?

Uw aandeel in dit reservefonds is voor u een bezitting. U moet per 1 januari 2016 uw aandeel daarin dus in box 3 aangeven. Of u er wel of niet aan kunt komen, is daarbij niet van belang. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik heb redelijk gespaard met mijn vriendin en heb dit jaar meer moeten betalen aan de belasting dan dat ik krijg aan rente over dat bedrag. Ik vind dit zuur geld en wil het anders gaan doen. Wat is uw advies?

Heel zuur, maar heel Nederland heeft daar last van. Dit is wel op bepaalde manieren te verzachten, bijvoorbeeld door groen te beleggen. Daarvoor geldt een vrijstelling in box 3 tot een bepaald bedrag en ook een extra heffingskorting. U kunt dat nalezen in onze belastinggids of op de site van de Belastingdienst. U kunt natuurlijk ook in andere fondsen gaan beleggen, en dan krijgt u misschien een hoger rendement, maar daar is wel risico aan verbonden. 

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Vader is al voor de eeuwwisseling overleden. Wij hebben indertijd ons kindsdeel aan moeder gelaten. Ook hebben we het niet opgevraagd toen moeder in een verzorgingstehuis werd opgenomen. Sindsdien heeft onze belastingadviseur dat kindsdeel opgegeven als vordering en hebben wij daarover inkomstenbelasting betaald. Ons kindsdeel bedraagt inclusief rente ongeveer €60.000 per persoon. Het huis van moeder is verkocht aan mijn broer, die ook haar financiën beheert. Haar kapitaal is geslonken tot €22.000, dus ons kindsdeel lijkt niet meer bestaat . Wij betalen belasting over niet bestaand vermogen. Met name mijn zuster komt daardoor in de problemen. Er is voor haar geen zorgtoeslag en/of bijstand mogelijk vanwege haar ‘vermogen’. Dit terwijl zij vreest binnenkort haar huur niet meer te kunnen betalen. De vraag is, hoe komen wij hiervan af? Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om het kindsdeel officieel op te vragen, zodat dan blijkt dat het niet (meer) bestaat? 

De waarde van de vordering is duidelijk niet meer de oorspronkelijke €60.000. U mag deze vordering opgeven voor de geschatte waarde. Dat is dan waarschijnlijk wel te onderbouwen met gegevens, gezien uw verhaal. Ook voor de vijf voorafgaande jaren kunt u nog een correctie opgeven en de vordering waarderen op de werkelijke waarde. Mocht de Belastingdienst niet akkoord gaan, dan kunt u het beste een notaris raadplegen of het opeisen van het kindsdeel mogelijk is en inderdaad de oplossing is. Maar ik denk dat dit niet eens nodig is.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Mijn moeder van 93 jaar heeft een schuld bij mij van €360.000. Vanwege de kosten van vele jaren verzorgingshuis teert zij snel in en kan zij mij die schuld nooit meer terugbetalen. Zij heeft nog €200.000. Ik voer de schuld op als vordering; zij als schuld. Maar aangezien ik dat geld nooit meer zal ontvangen vraag ik me nu af wat ik nu moet doen. 

U kunt uw vordering op uw moeder lager waarderen. Dat kan op een geschatte waarde. Die is dus hoogste het bedrag dat zij nog heeft, maar als haar gezondheid nog goed is, kan dat zelfs lager. Het is nattevingerwerk. Ik ken de omstandigheden verder niet, dus dat moet ik aan u overlaten. 

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Als je een spaarhypotheek hebt met een gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning in box 1 die op einddatum de eigenwoningschuld aflost, moet ik dan bij bankrekeningen en andere bezittingen het vinkje bij kapitaalverzekering aanzetten en de spaarpolis aanmelden? 

Ja dat moet. U geeft de waarde aan, maar daarmee is niet gezegd dat hij ook belasting is in box 3. Waarschijnlijk is hij vrijgesteld. Kijkt u maar wat er uit komt als u alle vragen invult.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 

Onze moeder is eind 2014 overleden. In de loop van 2015 is de erfenis afgehandeld en de erfbelasting uit de erfenis betaald. Op 1 januari 2015 stond dit bedrag nog op de spaarrekening van onze moeder. Kunnen wij als nabestaanden bij het invullen van onze persoonlijk inkomstenbelasting 2015 nog iets slims met de betaalde erfbelasting doen? Nu telt het bedrag mee voor onze inkomstenbelasting 2015. Wanneer datum van overlijden en betaling van erfbelasting binnen hetzelfde kalenderjaar vallen, was dat niet het geval geweest. De peildatum is immers 1 januari 2015. Of vergis ik me hier in? 

Voor de aangifte over 2015 telt de erfenis mee, ook al staat hij niet op uw eigen bankrekening. Maar de erfbelasting die is verschuldigd, mag als schuld worden afgetrokken. Als het bedrag van de erfbelasting niet bekend is, mag u een schatting maken. De Belastingdienst heeft daarvoor een rekenhulp. De peildatum is 1 januari 2015.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Tijdens het afsluiten van onze spaarhypotheek in 2004 bij BLG wonen hebben we tevens een premiedepotrekening geopend bij deze geldverstrekker. We hebben een deel van ons vermogen hierop gestort en daarvan wordt maandelijks onze premie betaald. Moeten we deze rekening opgeven aan de belasting. Zo ja, valt deze dan in box 1 of box 3? Onder welke rubriek moeten we hem dan opgeven? 

Dit premiedepot moet inderdaad worden aangegeven. het is een bezitting die in box 3 wordt belast. Dat moet onder de rubriek "overige bezittingen"

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Wij hebben als ouders in 2015 een hypotheek verstrekt aan elk van onze twee zonen in verband met de aankoop van voor elk een eigen huis. In de belastingaangifte kan ik alleen iets invullen bij 'uitgeleend geld'. Hiervoor heb ik de twee hypotheken bij elkaar opgeteld. Is dat juist of moet er nog iets anders mee gedaan worden. Ik kan ook nergens invullen dat het hypotheken voor onze zonen betreft en ook niet wat de hoogte is van de hypotheek per kind. De bedragen zijn verschillend. 

Dit zijn vorderingen op uw beider zonen. U kunt de bedragen bij elkaar optellen, onder vorderingen aangeven maar hoeft verder niets aan te geven. Maar uw zoons moeten de lening wel melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te krijgen.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Ik heb precies voor het einde van 2014 een ontslagvergoeding gekregen. Dit bedrag stond op 1 januari 2015 op mijn rekening. Van het bedrag heb ik een auto gekocht en die werd te laat geleverd. Nu moet ik vermogensbelasting betalen, terwijl ik maar één maand genoten heb van dat vermogen. Zijn er mogelijkheden dit netjes te verwerken zonder er €400 belasting over te moeten betalen? Voorheen had de Belastingdienst twee meetpunten van vermogen (begin en eind van het jaar) nu slechts één. 

Helaas is hier niets aan te doen. Dit is het gevolg van het systeem van de wet. De andere kant van de zaak is dat vermogen dat u bijvoorbeeld op 2 januari ontvangt en voor 31 december weer uitgeeft, helemaal niet belast wordt. Daarom is het onmogelijk om uw situatie anders op te lossen. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Bij het eigen vermogen van mij en mijn fiscale partner dien ik ook het vermogen van de kinderen op te tellen. Zijn en mijn kinderen zijn van eerdere huwelijken. Nu heb ik begrepen dat ik de helft van het eigen vermogen van de kinderen bij ons vermogen moet optellen. Maar bij ons is niet bekend wat de kinderen voor een vermogen bij de ex-partners hebben opgebouwd. Mogen wij dan toch het vermogen wat ze bij ons hebben opgebouwd daarvan de helft nemen en dat optellen bij ons eigen vermogen? 

U kunt alleen maar uitgaan van de gegevens die tot uw beschikking staan. Het zou me niks verbazen als het hele vermogen van de kinderen in de vooringevulde aangifte staan ingevuld en daarvan telt u dan gewoon de helft bij uw vermogen op. Meer kunt u niet doen. Als het fout is, hoort u het wel van de Belastingdienst. Maar het is onwaarschijnlijk dat die meer weten dan wat in de vooringevulde aangifte staat ingevuld. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Hypotheken en andere schulden 

Ik heb een huis met daarop een hypotheek. In verband met de lage spaarrente heb ik in 2016 een groot gedeelte van de hypotheek afgelost. In 2016 is het huurwaardeforfait groter dan de af te trekken rente. Ik val in het 52%-tarief voor de inkomstenbelasting. Het betreft een aflossingsvrije hypotheek van 20 jaar geleden. Het is mij bekend dat de hypotheek niet naar box 3 kan. bij het doen van de aangifte is mij gebleken dat bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting en toch een correctie wordt uitgevoerd op de afgetrokken rente. Immers er mag niet lager 52% afgetrokken worden maar 1,5% minder. Dat bedrag moet ik extra aan inkomstenbelasting betalen. Nu doet zich het rare dus voor; geen renteaftrek maar wel een 52% correctie. Vraag: Is het toegestaan de rente niet bij de aangifte af te trekken? De hypotheek blijft in box 1. Immers het kan toch niet zo zijn dat ik door het opvoeren van een aftrekpost een bijtelling krijg?

Dat is niet toegestaan. Tot mijn verbazing staat in de Elsevier Belasting Almanak dat dat wel mag. Als een schuld tot de eigenwoningschuld behoort, is de wet duidelijk; er is geen keuze om de kosten ervan af te trekken. En daarom is er dus ook de correctie voor renteaftrek in de vierde schijf. U kunt de schuld alleen maar naar box 3 verhuizen door hem helemaal af te lossen en dan later - bij voorkeur met een tussenpoos van enkele weken of maanden – een nieuwe hypotheek af te sluiten. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Door aflossingen op mijn aflossingsvrije hypotheek zal dit jaar het bedrag van de te betalen hypotheekrente onder het bedrag van het huurwaardeforfait komen, die daardoor 0 wordt. Mag ik dan de resterende hypotheekschuld aftrekken van vermogen in box 3?

Nee, dat kan niet zomaar. Daarvoor moet de schuld echt omgezet worden in een box 3 schuld. Dat kan door een nieuwe lening af te sluiten, het bedrag daarvan op uw eigen rekening te laten storten en daarmee de andere lening af te lossen. Niet zo eenvoudig dus.  

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ik wil mijn spaarhypotheek (met ORV) na ca 9,5 jaar stoppen en omzetten in een aflossingsvrije hypotheek tegen een veel lagere rente. De totale schuld van deze hypotheek is €143.750. Met een initiële storting van €17.000 en elke maand premie betalen zit er nu een saldo in van ongeveer €39.900. Alle premies en die initiële storting bij elkaar opgeteld heb ik ongeveer €36.000 betaald. Kunt u mij voorrekenen hoeveel mij dit vroegtijdig stopzetten van deze spaarhypotheek ongeveer gaat kosten? 

Om te beginnen: er is geen vrijstelling als er niet 15 jaar premie is betaald. Dus als u de verzekering laat uitkeren na 9,5 jaar, moet u belasting betalen over het rentebestanddeel in de hele uitkering. Dit rentebestanddeel bedraagt het uitgekeerde kapitaal minus de betaalde premies. In uw geval is het rentebestanddeel €39.900 minus de betaalde €36.000, dus bijna €4.000. Dit is belast in box 1, u betaalt daar dus het progressieve tarief van box 1 over. Hoeveel dat precies is, hangt af van uw inkomen in box 1. 

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Mijn overlijdensrisicoverzekering/ kapitaalverzekering is gekoppeld aan mijn aflossingsvrije hypotheek. In 2025 heb ik een gegarandeerd kapitaal dat uitgekeerd moet gaan worden en dat ik dan moet gaan besteden voor aflossen van mijn hypotheek. Maar wat zal de belasting gaan doen als het uitgekeerde kapitaal hoger is dan mijn hypotheek waard is? Of als ik mijn hypotheek volledig aflos en de kapitaalverzekering gewoon door laat lopen? 

Als uw verzekering is afgesloten vóór 1 januari 2001, maakt het niet uit of de uitkering hoger is dan de hypotheek. Voorwaarde is wel dat de hoogste premie niet meer dan 10 keer hoger is dan de laagste premie en er jaarlijks premies zijn voldaan. Zo'n polis valt in box 3, waar hij is vrijgesteld tot een bedrag van €123.428 (het dubbele voor fiscale partners) als het verzekerde kapitaal niet is verhoogd en de looptijd niet is verlengd. De uitkering is vrijgesteld als hij niet hoger is dan €28.134 bij 15 jaar premiebetaling en een extra €95.294 bij 20 jaar premiebetaling. U kunt dit allemaal nalezen op pagina 83 van onze Belastinggids.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Ik heb in maart 2016 een huis gekocht. Mijn ouders hebben daarvoor een lening van €30.000 aan mij uitgeleend die ik over 30 jaar annuïtair ga terugbetalen met een rentepercentage van 8%. Moet ik mijn lening aan mijn ouders maandelijks afbetalen of kan dat ook jaarlijks? 

De leningen moeten voldoen aan de aflossingseis. Dat wordt maar één keer per jaar getoetst en wel per 31 december. Dus op die datum moet voldaan zijn aan de aflossingseis. Dat kunt u uitrekenen op de website van de Belastingdienst, via de rekenhulp aflossen. U krijgt geld terug van de Belastingdienst door volgend jaar aangifte te doen over 2016 en daarbij de vraag over de inkomsten eigen woning en schulden in te vullen. 

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Kan ik de rente van een doorlopend krediet aftrekken via mijn aangifte IB bij de rubriek 'overige schulden '? Hoeveel jaren terug kan ik dit doen en via welk formulier of webpagina van de Belastingdienst ? 

Rente op een doorlopend krediet is niet aftrekbaar. Maar de stand van het doorlopende krediet per 1 januari van het belastingjaar kan wel als een schuld worden opgenomen in box 3. Daar leidt hij tot aftrek voor zover de totale schulden hoger zijn dan €3.000 (fiscale partners het dubbele) en u uiteraard zoveel bezittingen heeft in box 3 dat dat tot belastingheffing leidt. Het vermogen in box 3 kan in de aangifte niet negatief worden, dan wordt het op nul gesteld. U kunt dat allemaal nalezen in onze Belastinggids. Dus soms leidt de schuld tot een lager belastingbedrag. Heeft u de schuld ten onrechte niet opgevoerd in uw aangifte, dan kunt u dat alsnog doen voor vijf jaar terug. U doet dat door uw elektronische aangifte opnieuw in te dienen met nu de schuld wel erin. U krijgt dan automatisch vermindering van reeds opgelegde aanslagen.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Mijn echtgenoot is 54 jaar en moet nog 3 jaar en 11 maanden alimentatie betalen aan zijn zoon van 18 jaar. Hoe kan ik de contante waarde berekenen om als schuld op te nemen in Box 3 van de belasting aangifte? 

Dat is niet echt eenvoudig. U kunt een uitleg met voorbeelden vinden op: https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/waarde-kinderalimentatie-in-box3

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik heb een aflossingsvrije hypotheek waarvan het opgenomen bedrag lager is dan 65% van de woningwaarde. De aflossingsvrije hypotheek heeft de mogelijkheid 15% boetevrij af te lossen. Ik heb het idee om deze 15% af te lossen en tegelijkertijd om te zetten in een deelhypotheek met een lagere rente. De totale hypotheek ondergaat dan geen verandering. Kan, fiscaal gezien, de rente van het omgezette deel aftrekbaar blijven en kan dit nieuwe gedeelte ook aflossingsvrij zijn. 

De rente op het omgezette deel blijft aftrekbaar, en ja, dit nieuwe deel kan aflossingsvrij blijven.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Ik heb €8.000 teruggestort gekregen wegens te veel betaalde boeterente voor het omzetten van mijn hypotheek door mijn bank (ABN Amro). Waar moet ik dit in de aangifte vermelden? 

U moet dit in mindering brengen op de betaalde rente bij de eigen woning.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Mijn vraag gaat over de hypotheekrenteaftrek waarbij de hypotheekschuld deels consumptief is gebruikt. Ik stel de vraag met behulp van een voorbeeld: de hypotheekschuld is €100.000, het consumptieve deel €40.000 en de eigenwoningschuld €60.000. Nu mag ik 60% van de hypotheekrente af trekken. Nu los ik €10.000 af op de hypotheekschuld. Mag ik die aflossing laten gelden voor het consumptieve deel? 

U mag zelf bepalen op welk deel de aflossing betrekking heeft. Dat mag dus geheel voor het box 3 deel zijn. Dan is na vier aflossingen van €10.000 de hele box 3 schuld afgelost en blijft alleen het eigenwoningdeel over met volledige renteaftrek.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Na bestudering van uw Belastinggids duizelt het mij aan alle kanten. Ik heb over 2015 een ingewikkelde situatie; ik ben namelijk in april AOW-gerechtigd geworden en heb mijn huis verkocht en een ander gekocht. Hierover een paar vragen: 1. Ik heb een overbruggingshypotheek met een gedeelte -krediet gehad van 1 mei tot 1 september. Op de oude woning zat geen hypotheek meer en de nieuwe heb ik uit de opbrengst kunnen financieren en is dus ook hypotheekvrij. Zijn de kosten van die overbruggingslening aftrekbaar? En mag de leveringsakte voor de nieuwe woning nu wel of niet worden afgetrokken? 2. Indien alle kosten aftrekbaar zijn, is het dan slim om ze af te trekken in verband met het eigenwoningforfait, dat per 1 januari 2015 voor het oude huis €0 was of heeft dat verder sowieso alleen betrekking op de toestand per 1 januari? Het zal in totaal om zo'n €3.500 gaan. 

En dan is onze gids nog één van de meest toegankelijke. Kunt u nagaan hoe ingewikkeld het belastingstelsel is. 

1. De kosten van de overbruggingshypotheek zijn aftrekbaar bij de eigen woning. De kosten van de leveringsakte zijn nooit aftrekbaar. Aftrekbaar zijn alleen de kosten van geldlening. 

2. Deze kosten moeten worden afgetrokken bij de eigenwoning. Als u geen hypotheek had, zal de aftrek weinig effect sorteren, omdat ze alleen maar het eigenwoningforfait verminderen en dat hoefde u niet aan te geven wegens de aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Zijn de notariskosten voor het royeren van een hypotheekinschrijving aftrekbaar? 

Jazeker

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Ik heb vorige eeuw een verzekering afgesloten bij NN die verpand is aan NN ter dekking van een aflossingsvrije hypotheek. De verzekering bestaat uit 4 polissen die ofwel een vast bedrag uitkeren wanneer ik op de einddatum nog in leven ben ofwel bij mijn overlijden voor de einddatum. Is deze verzekering daarmee automatisch een Kapitaalverzekering Eigen Woning, zoals u die beschrijft op pagina 76, en is de premie aftrekbaar wanneer aan de regels (professionele verzekeraar, langer dan 15 jaar, hoogste premie niet meer dan 10 x zo hoog als de laagste), of zijn er speciale vereisten (naam?) om dat te kunnen zijn?  

Deze verzekeringen zijn geen kapitaalverzekeringen eigen woning. De premie is niet aftrekbaar, maar het uitgekeerde kapitaal is belastingvrij als wordt voldaan aan de premie-eisen (die u zelf noemt) en het kapitaal niet hoger is dan een bepaald bedrag. Dit is dus een vorm van belastingvrij sparen. Dit is weerbarstige materie, dus lees goed de informatie in onze Belastinggids of op de website van de Belastingdienst. Neemt u vooral de tijd om het goed door te lezen. U heeft uw verzekering niet omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning, daarvoor was indertijd actie vereist en die heeft u (terecht) niet genomen.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Wij hebben een garantieverzekering (kapitaalverzekering), die onderdeel is van de spaarhypotheek. Het is geen KEW en is afgesloten voor 13 september 1999. Daardoor valt de fiscale waarde van de verzekering onder de vrijstelling voor kapitaalverzekeringen. Vrijstelling €123.428. Mijn vraag: moet ik op het aangiftebiljet bij 'overige bezittingen' een vinkje geven bij kapitaalverzekeringen en vervolgens invullen , zodat de status hiervan bekend wordt voor de Belastingdienst? Of hoef ik deze vrijgestelde kapitaalverzekering nergens te vermelden?  

U moet het hokje aanvinken en de vervolgvragen beantwoorden. Dan komt er overigens vanzelf uitrollen dat deze verzekering is vrijgesteld tot het bedoelde bedrag.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016
 

Uitgaven: Lijfrentes 

Mijn inkomen in 2016 is ca. € 6500 bruto, dus ik betaal bijna geen belasting. In 2015 was dat ca. €27.000,00 bruto dus er kan lijfrente aftrek worden toegepast, maar ik betaal geen belasting dus geen aftrek? Mijn vrouw heeft wel een normaal inkomen, kan het dan met haar inkomstenbelasting worden verrekend?

Als u een lijfrentepremie betaalt, kan dat bedrag niet bij uw vrouw worden afgetrokken. Maar u kunt wel een lijfrentepremie betalen en die niet van uw inkomen aftrekken. Dan wordt tot dat bedrag de uitkering niet belast (saldomethode). U mag namelijk kiezen of u de premie wel of niet aftrekt. Zie pagina 49 van onze belastinggids, in de rechterkolom onderaan.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Mijn inkomen in 2016 is ca. €6.500 bruto, dus ik betaal bijna geen belasting. In 2015 was dat ongeveer €27.000 bruto. zodat er lijfrenteaftrek kan worden toegepast. Ik betaal echter geen belasting, dus heb ik ook geen aftrek. Mijn vrouw heeft wel een normaal inkomen. Kan het dan met haar inkomstenbelasting worden verrekend? 

Als u een lijfrentepremie betaalt, kan dat bedrag niet bij uw vrouw worden afgetrokken. Maar u kunt wel een lijfrentepremie betalen en die niet van uw inkomen aftrekken. Dan wordt tot dat bedrag de uitkering niet belast (saldomethode). U mag namelijk kiezen of u de premie wel of niet aftrekt. Zie pagina 44 van onze belastinggids, linkerkolom in het midden.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ik heb al jaren een lijfrenteverzekering. De ingelegde premie kon altijd worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Sinds een aantal jaren kan ik dat echter niet meer (helemaal). Ik hou de jaarruimte per jaar goed in de gaten en maak hiervan gebruik. Er blijft echter wel in de loop van de jaren een aanzienlijk bedrag over (dat uiteindelijk over de jaren heen alleen maar oploopt) dat niet afgetrokken kan worden van de inkomsten belasting. Dat zijn dus netto betaalde premies, terwijl de uiteindelijk uitbetaling van de lijfrente bruto bedragen zijn. Hoe moet ik hiermee omgaan?  

Voor deze lijfrente geldt de saldomethode. De premie die niet is afgetrokken, mag van de uitkering worden afgehaald voordat er belasting over wordt betaald. Deze netto-inleg wordt dus netto uitbetaald. Als er na 1-1-2010 niet-aftrekbare premie is betaald, mag per premiejaar niet meer dan €2.269 van de uitkering worden afgetrokken voor de berekening van de belasting. U geeft in uw aangifte alleen maar het belaste deel aan. Is over het onbelaste deel toch loonbelasting ingehouden door de verzekeringsmaatschappij, dan wordt deze van de uiteindelijk verschuldigde belasting afgetrokken. U kunt dit alles nalezen in onze Belastinggids. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik heb bij Nationale- Nederlanden twee uitkeringen gouden handdruk en hiervoor heb ik 2 x €199 advies en afsluitkosten moeten betalen. Kan ik deze ergens aftrekken bij mijn aangifte over 2015. 

Die zijn helaas niet aftrekbaar. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

In 2015 heb ik €744 premie betaald voor een lijfrente. Mijn jaarruimte 2015 is €713. In de 7 jaren voor 2015 heb ik nog niet-benutte jaarruimte waarvan ik de €31 kan aftrekken. In de 7 jaren voor 2015 heb ik zelfs nog genoeg niet-benutte jaarruimte om daar de in 2015 betaalde premie van €744 af te kunnen trekken, zodat ik de jaarruimte van €713 van 2015 niet hoef te benutten en deze over heb om in één van de komende jaren te gebruiken als niet-benutte jaarruimte. Mag dat of moet ik eerst de jaarruimte van €713 van 2015 opmaken en alleen de resterende €31 van één van voorgaande jaren aftrekken?  

U mag eerst de reserveringsruimte over de voorgaande jaren benutten zodat de jaarruimte over 2015 doorschuift naar een volgend jaar.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Ik krijg van mijn pensioenfonds een opgaaf 'factor A' over 2014 van €1.322. Ze geven daarbij aan dat ik die kan benutten in geval van banksparen. Ik en mijn echtgenoot hebben een bankspaarhypotheek sinds 1-12-2012 met 2 geblokkeerde bankspaarrekeningen. In 2015 hebben we daar samen ruim €5.000 op ingelegd. Kan ik het bedrag bij factor A aftrekken, en zo ja hoe? In de rekenhulp lijfrente premie kun je terug tot 2008, ik heb tot op heden nooit gebruik gemaakt van deze aftrek zou dat voor onze bankspaarrekeningen kunnen? 

Als ik het goed zie, zijn uw bankspaarrekeningen geen lijfrentespaarrekening maar hypotheek bankspaarrekeningen. De factor A heeft te maken met lijfrenteaftrek. U heeft daar dus niets aan voor hypotheeksparen. De bedragen die u daar inlegt zijn niet aftrekbaar. De factor A is alleen van belang als u inlegt op een lijfrentespaarrekening (of echte lijfrente). Maar dat is volgens mij bij u niet het geval. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Uitgaven: Specifieke zorgkosten 

Is een sta-op-stoel aftrekbaar onder zorgkosten? 

De kosten van een sta-op-stoel zijn niet aftrekbaar. Alleen in heel hoge uitzonderingsgevallen wil aftrek nog wel eens een kans van slagen hebben. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

In de Consumentenbond Belastinggids op pagina 125 staat dat kosten van particuliere verpleging geheel aftrekbaar zijn, mits het voor dit doel ontvangen pgb hierop in mindering is gebracht. Onder welke post in de elektronische aangifte kan dit worden afgetrokken?

Dit valt onder de genees- en heelkundige hulp. Aftrekbaar zijn alleen de regelrechte kosten voor verpleging. De betaalde eigen bijdrage aan het CAK hoeft niet in mindering te worden gebracht.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

In het najaar 2015 is een begin gemaakt met het plaatsen van twee implantaten met kroon. In het najaar van 2015 zijn de `basisschroeven` geplaatst; in februari 2016 zijn de kronen erop gemonteerd en was de behandeling afgerond. In december 2015 heb ik een deelrekening gekregen en betaald, in februari 2016 de rekening voor het restant. Mag ik de in 2015 betaalde kosten voor de deelbehandeling - die zijn niet aangegeven op de aangifte 2015- aftrekken als specifieke zorgkosten in 2016, het jaar waarin de behandeling was afgerond?

Nee, dat mag niet. U moet ze in 2015 aftrekken. Het jaar van betaling is het jaar waarin de kosten aftrekbaar zijn. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik heb een vraag over de specifieke zorgkosten. De inkomensdrempel van 1.65% moet deze afgetrokken worden voor of na de vermenigvuldigingsfactor? 

Eerst komt de vermenigvuldigingsfactor en daarna pas de drempel. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Mijn vrouw heeft in 2015 haar moeder veelvuldig met eigen vervoer gehaald en gebracht naar het ALV ziekenhuis in Amsterdam. Hierbij gaat het om 52 kilometer per bezoek. Zijn deze vervoerskosten binnen het deel specifieke zorgkosten, kosten regelmatig ziekenbezoek en halen brengen aftrekbaar?  

Deze kosten zijn voor uw vrouw niet aftrekbaar, omdat het niet haar ziektekosten zijn. Als haar moeder haar zou vergoeden voor deze kosten, zouden ze voor haar moeder wel aftrekbaar zijn.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik heb een PGB voor huishoudelijke hulp via WMO, maar mijn eigen bijdrage via CAK is even hoog als het PGB. Kan ik de eigen bijdrage nu opvoeren als zorgkosten? Daarnaast ben ik diabeet, heb een lactose intolerantie en COPD. Wat kan ik opvoeren als dieetkosten? 

De eigen bijdrage is helaas niet aftrekbaar. De aftrek voor dieet staat in de dieetkostentabel in het aangifteprogramma.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik ben in 2015 geopereerd in een ziekenhuis op 54 kilometer van mijn woning. Met onze eigen auto heb ik voor onderzoek, operatie en nazorg totaal 2656 km gereden. Zijn deze kosten aftrekbaar en ook à €0,39/km zoals in de Geldgids stond?(gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 sept. 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:6402).  

Deze kosten zijn aftrekbaar als ziektekosten. Het gaat dan om de werkelijke kilometerprijs voor uw auto. Dat is niet eenvoudig te bepalen. De tabellen bij de ANWB kunnen hier misschien uitkomst bieden, zie www.anwb.nl/auto/autokosten. Anders moet u een schatting maken waarbij u rekening moet houden met merk en type auto, brandstof, aantal kilometers per jaar, leeftijd van de auto enzovoort. Of dat €0,39 per kilometer is, kan ik niet beoordelen.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Ik kan jonggehandicaptenkorting aftrekken, maar ik kan dit nergens invullen. Aangezien ik nu geld moet betalen over mijn Wajonguitkering, wil ik deze aftrekpost graag gebruiken.  

De jonggehandicaptenkorting is een heffingskorting en geen aftrekpost. De heffingskorting gaat regelrecht van de te betalen belasting af. Nadat u alle inkomsten, vermogen en aftrekposten heeft ingevuld, komt u in een scherm over de heffingskortingen en daar wordt gevraagd of u recht heeft op een Wajonguitkering. Daar vult u dan ja in en de jonggehandicaptenkorting wordt van de te betalen belasting afgetrokken. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Uitgaven: Aftrekbare giften 

Mijn vraag betreft de aftrekbare giften. Ik heb 2 schriftelijk vastgelegde periodieke giften en een heleboel ANBI gewone giften. Als ik alle giften bij elkaar doe heb ik evenveel aftrek (minus het drempelbedrag) als wanneer ik mijn vastgelegde en gewone giften apart opgeef (minus het drempelbedrag) . Wat heeft het dan voor zin om giften periodiek vast te leggen? Ik vind het geen optie om dit met de (vele) andere giften ook te doen. Ik hoor graag van u of dit klopt.

Onder omstandigheden loopt het inderdaad zo. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld als er alleen maar vastgelegde periodieke giften worden gedaan. Maar het kan inderdaad zijn dat de drempel wordt opgesoupeerd door de gewone giften. En dat de daar bovenop gedane periodieke giften dus ook volledig aftrekbaar zouden zijn als ze niet periodiek, maar gewoon waren. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik wil vastleggen dat ik jaarlijks een gift doe aan een culturele ANBI. Hierdoor 'ontloop' ik mijn drempel van 1% van het drempelinkomen. Ik geef echter ook aan andere ANBI's. Geldt voor giften aan deze ANBI's dan opnieuw de 1% drempel of is de eenmalige vastlegging aan die ene ANBI voldoende om alle giften aan de ANBI's volledig aftrekbaar te maken? Of moet ik per ANBI een overeenkomst opstellen? En wat te doen met de vakbondscontributie, ook via een ANBI-formulier? 

Het ontlopen van de drempel geldt alleen voor periodieke giften aan deze ene instelling. Wilt u voor al uw giften deze drempel ontlopen, dan moet u voor iedere ANBI apart een periodieke gift regelen. Vakbondscontributie is volgens mij geen gift. Daar staat een prestatie tegenover.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ik ben gevraagd toe te treden tot het bestuur van een in oprichting zijnde culturele ANBI. Als bestuurder heb ik recht op vacatiegeld. Als ik van deze vergoeding afzie, kan ik dat als gift aan de ANBI beschouwen. Over de aftrekbaarheid van een dergelijke gift vind ik tegenstrijdige informatie. De hoogte van een niet bovenmatig vacatiegeld bedraagt momenteel maximaal €275 per vergadering, zijnde 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Is het aan de ANBI geschonken vacatiegeld zonder meer als gift aftrekbaar (uiteraard wel rekeninghoudend met de drempel), of gelden voor aftrekbaarheid de criteria voor vrijwilligersvergoedingen (max. €1500 per jaar, max. €150 per maand en/ of €4,50 per uur)? Als het criterium van €4,50 per uur geldt zou het vacatiegeld slechts €45 per vergadering mogen bedragen (uitgaande van 3 uur vergaderen en ruim bemeten 7 uur voorbereiding). Of (zonder urencriterium) max. €150 per vergadering (uitgaande van één vergadering per maand). 

Er zijn een heleboel misverstanden over de aftrekbaarheid van giften. De grens van €1500 en het uurbedrag van €4,50 hebben namelijk helemaal niet te maken met de aftrekbaarheid van de gift, maar met de belastbaarheid van de inkomsten. Blijft de vergoeding beneden deze bedragen, dan zijn de inkomsten niet belast. En als ze dan ook nog eens als gift kunnen worden afgetrokken, dan is dat zogezegd dubbelop. In uw geval zullen de inkomsten belast zijn, ook als u er van afziet door ze te schenken aan de ANBI. Dan zijn ze namelijk belast omdat ze zijn verrekend met de daar tegenoverstaande gift. U geeft de inkomsten dan aan en trekt hetzelfde bedrag als gift af. Afgezien van de drempel valt dat dus tegen elkaar weg.   

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Van een aantal ANBI's is duidelijk dat ik mijn lidmaatschap als gift kan opvoeren. Er zijn ook ANBI's waarvan ik een soort tegenprestatie kan ontvangen, zoals VPRO, Diergaarde Blijdorp, Museumkaart en de Openbare Bibliotheek. Klopt het dat ik deze niet als gift voor de inkomstenbelasting kan opvoeren? 

Het klopt dat u deze niet als gift kunt opvoeren. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik ben door de rechtbank in Hoorn officieel aangesteld als mentor voor een persoon die hulpbehoevend is. Als richtlijn geldt minimaal 4 uren per week of 16 uren per maand aan begeleiding in de persoon te investeren. Ik besteed meer tijd aan de betreffende persoon. Officieel (landelijke norm) krijgt een mentor van de hulpbehoevende een maandelijkse vergoeding van ongeveer €75. De hulpbehoevende heeft te weinig geld om een vergoeding te betalen. Kan ik op mijn belastingaangifte 2015 een bedrag opgeven voor het groot aantal gereden kilometers en andere zaken wegens gift, bijzondere uitgaven of iets dergelijks?

Aftrek als ziektekosten is niet mogelijk omdat deze persoon niet behoort tot de kring van verwanten waarvoor u ziektekosten mag aftrekken (zie pagina 117 van onze Belastinggids). Aftrek als gift is niet mogelijk omdat het niet gaat om een gift aan een ANBI. De enige aftrekmogelijkheid die ik eventueel zie is de aftrek wegens weekenduitgaven voor gehandicapten. Maar die aftrek is zeer beperkt. U kunt dat nalezen in onze Belastinggids op pagina 129. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Uitgaven: Scholingsuitgaven 

Ik overweeg een XML-cursus te volgen om bij te blijven in mijn vakgebied: kosten voor de cursus bedragen €1200 ex btw. Kan ik als particulier de gemaakte studiekosten aftrekken van mijn inkomstenbelasting 2017? 

Studiekosten zijn als scholingsuitgaven aftrekbaar als zij dienen ter verwerving van inkomen uit werk en woning. Dus als u een baan hebt, zijn deze kosten aftrekbaar. Als u in dit vakgebied wilt gaan werken, zijn zij ook aftrekbaar als aannemelijk is dat daar werk te vinden is. Als u het uit pure hobby doen, zijn de kosten niet aftrekbaar. De scheidslijn is niet altijd even duidelijk. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Onze dochter gaat komend jaar studeren. Nu gaat zij via het nieuwe stelsel lenen aangezien wij niet de volledige kosten kunnen betalen. Daarbij wil zij op kamers omdat de enkele reistijd 2 uur bedraagt. Vanaf 1 mei kan zij zich definitief inschrijven en moet zij collegegeld gaan betalen. Als zij zelf dit collegegeld en straks boekengeld gaat betalen kan zij dit vervolgens opvoeren als aftrekpost bij de belastingaangifte over 2016 of op later tijdstip. Nu kunnen wij wel iets bijdragen, maar hoe kunnen wij dit het beste doen. Een maandelijkse toelage wordt gezien als schenking? Of kunnen wij haar studiekosten voor haar betalen, maar dan is het niet aftrekbaar? 

Studiekosten zijn helaas niet meer aftrekbaar voor mensen die studiefinanciering ontvangen. Ook kosten voor levensonderhoud van kinderen zijn niet aftrekbaar. U kunt wel zonder fiscale gevolgen bijdragen. Een maandelijkse bijdrage wordt niet als een schenking gezien.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Onze zoon van bijna 20 jaar valt onder de oude regeling studiefinanciering. Ook heeft hij een bijbaantje waar hij niet meer verdient dan toegestaan bij deze oude regeling. De kosten voor het studiejaar 2014/2015 zijn wel aftrekbaar. Deze kosten zoals boeken en collegegeld hebben wij aan hem overgemaakt zodat hij de betalingen zelf kon afhandelen. Vraag 1 Kan onze zoon het gehele bedrag van de studieboeken/ collegegeld aftrekken of is het maar een gedeelte omdat 2014/2015 2 fiscale kalenderjaren betreft? Onze dochter van 17 jaar volgt een mbo opleiding eerste jaar. Ze krijgt geen studiefinanciering of een OV-reisproduct. Wel ontvangen we kinderbijslag. Studiekosten (2015/2016) voor haar kunnen we niet aftrekken. Vraag 2 Kunnen we wel haar reiskosten opvoeren als aftrekpost? Wij zijn als ouders wettelijk verplicht te voorzien in de kosten van onderhoud en studie van onze kinderen onder de 21 jaar. Voor beide kinderen hebben we een laptop moeten aanschaffen. Veel lesstof wordt namelijk digitaal aangeboden. Deze laptops hebben wij via onze rekening betaald. Vraag 3: Kunnen we deze laptops als aftrekpost opvoeren? 

Vraag 1 Studiekosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin ze betaald zijn door uw zoon. Als dat in 2014 is, dan zijn ze dus in 2014 aftrekbaar, en is dat in 2015 is, dan is het jaar van aftrek 2015. Let wel op dat niet alle kosten aftrekbaar zijn, omdat hij studiefinanciering heeft. Dat kunt u nalezen in onze Belastinggids. 

Vraag 2 Nee, die kunt u niet opvoeren als aftrekpost Vraag 3 De kosten van een laptop zijn uitdrukkelijk uitgesloten van aftrek. Helaas.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Onze zoon heeft van 2013 tot en met 2015 zijn master opleiding afgerond. Hij heeft alles zelf betaald. In 2014 heeft hij aangifte gedaan omdat hij een klein klusje heeft gedaan voor een architectenbureau. Is het mogelijk dat hij alsnog aangifte doet over de jaren 2013, 2014 en 2015? Hij had verder geen inkomen maar in 2016 wel. Hoe pakken wij dit aan? 

Uw zoon heeft dus waarschijnlijk aftrek van studiekosten. Zolang hij geen inkomen heeft, leidt dat tot niets. Maar dit is een persoonsgebonden aftrekpost die doorschuift naar volgende jaren als er geen inkomen is. Hij kan over 2013 alsnog aangifte doen en daaruit blijkt dan de hoogte van de aftrekpost die doorschuift. Eerst naar 2014, waar hij samengevoegd wordt met de aftrekpost van dat jaar. Dat wordt verrekend met zijn inkomen in 2014 en wat niet verrekend kan worden schuift door naar 2015. Dat schuift dan weer door naar 2016 waar hij wel inkomen heeft. Dat wordt verrekend en vermindert dus in 2016 zijn belasting. Dus gewoon aangifte doen over alle jaren. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016
 

Is onze bijdrage aan de studiekosten van onze kinderen (21 en 23 jaar) aftrekbaar? En is de premie van de ziektekostenverzekering aftrekbaar, voor ons als ouders en/ of voor de kinderen? 

Het antwoord op alle vragen is nee.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016
 

Aanvullende vragen 

Mijn vrouw heeft, naast andere inkomsten ook een klein Frans pensioen. Voor het gemak 1000 euro per jaar. Volgens Verdragstaten IB-ingezetene wordt dit in Frankrijk belast (19,lid 1)e n dus niet in Nederland. Indien ik dit in de aangifte als zodanig vermeld (€1000) wordt automatisch de premie volksverzekeringen met € 257 en bijdrage zorgverzekering met € 55 verhoogd. Inkomen wordt dus wel in Nederland belast. Wat is er niet juist? Of wat doe ik fout? 

De vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting geldt alleen voor het belastingdeel en niet voor de premies. Dat weet bijna niemand en daarom valt het meestal erg tegen. U kunt de vermindering terugvinden in het overzicht van de te betalen belasting, daar kunt u dit zien.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017


Buitenlandse onroerende zaken zouden vrijgesteld zijn van belasting (zie 10.3c bladzijde 138 van de Belastinggids). Echter, in het aangifteprogramma op de site van de belastingdienst wordt deze aftrek nergens berekend.

Die aftrek vindt u, als het goed is, terug bij de berekening van de belasting. Daar staat eerst het inkomen in box 3, vervolgens de belasting en daarna de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik heb een stamrecht BV maar er zit helemaal geen geld meer in aangezien ik afgelopen jaren geld uit de BV had geleend voor aanvulling van mijn WW/bijstand. Vanaf 2015 ontvang ik geen uitkeringen van de BV aangezien het leeg is. Moet ik alsnog de loonbelastingen van de niet te ontvangen uitkering betalen? Hoe kan ik van deze BV afkomen? 

Dit is een veelvoorkomend probleem. Lenen uit de stamrecht BV en vervolgens de uitkeringen niet kunnen betalen. Een stamrecht BV is juist bedoeld om door middel van uitkeringen aan te vullen op WW et cetera. En dat heeft u gedaan, maar niet door uitkeringen, maar door te lenen. De BV heeft nu een vordering op u, die gebruikt kan worden om de netto-uitkeringen te 'betalen' (met gesloten beurzen). Dat houdt in dat inderdaad de loonbelasting afgedragen moet worden. Het bedrag daarvan moet door u vanuit privé in de BV worden gebracht, wederom ter aflossing van de schuld die u aan de BV heeft. Het is niet eenvoudig om van zo'n BV af te komen. De BV heeft namelijk middelen om de uitkeringen te betalen (namelijk de vordering op u) en dan kan hij niet zomaar geliquideerd worden. U kunt óf overleggen met de Belastingdienst over de mogelijkheden, óf u kunt een belastingadviseur inschakelen. Maar reken er niet op dat er een gunstige uitkomst te vinden is.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ik heb buitenlands dividend uit Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Daar is veel belasting op ingehouden. Moet ik daar nu 15% van opgeven of het hele bedrag? 

Ik begin met het kopiëren van de helptekst van de Belastingdienst: "U kunt de buitenlandse bronbelasting verrekenen die wordt ingehouden op dividend, royalty's of rente die u ontvangt op uw buitenlandse beleggingen. Vermeld bij 'Inkomsten' het bedrag van de ontvangen dividend, royalty's of rente. De buitenlandse bronbelasting die u kunt verrekenen, vult u in bij 'Verrekenbare bronbelasting'. Kies ook het land waar u deze beleggingen hebt. Let op! U mag de waarde van uw buitenlandse beleggingen niet vermelden bij 'Aftrek om dubbele belasting te voorkomen'. U moet de waarde van deze buitenlandse beleggingen wel vermelden bij 'Bezittingen' (box 3: sparen en beleggen). U kunt de ingehouden bronbelasting alleen verrekenen als dat kan volgens het belastingverdrag met het betreffende land. Of als u de inkomsten hebt in bepaalde ontwikkelingslanden. Het gaat hier niet om de specifieke bronheffing die volgens de Europese Spaarrenterichtlijn wordt ingehouden op rente uit spaartegoeden buiten Nederland. Een aantal landen houdt namelijk een specifieke bronheffing in op de rente over die spaartegoeden. In belastingverdragen staat welk percentage van de bronbelasting u kunt verrekenen. Meestal is dit 15% van het genoten dividend."

U vult dus bij de vraag over voorkoming van dubbele belasting het ontvangen dividend in en mag daar de bronbelasting invullen die dan verrekend wordt (meestal niet meer dan 15%). De beleggingen zelf geeft u alleen aan bij de bezittingen in box 3. Voor deze waarde op zichzelf krijgt u geen vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Sinds eind 2014 wonen wij in Nederland, en over 2015 zullen wij dus belastingaangifte moeten doen. In 2015 was mijn man in loondienst bij een Engelse werkgever, en voerden deze werkzaamheden op het kantoor in Engeland uit maar ook vanuit ons huis in Nederland (50/50). Hij staat ingeschreven bij de gemeente hier, en heeft een BSN nummer. Ik kom er niet uit met het aangifteformulier hoe ik kan aangeven dat hij al in Engeland belasting over zijn inkomen betaalt, en daar bijdraagt aan de Engelse zorgverzekering. Moet hij dubbele belasting betalen? 

Hij moet eerst zijn aangifte invullen met zijn volledige inkomen. Bij zijn inkomsten uit dienstbetrekking kunt u aangeven uit welk land deze inkomsten afkomstig zijn. Daar vult u dan Engeland in. Vervolgens kijkt u bij aanvullende vragen. Daar staat een vraag over het slechts gedeeltelijk verzekering zijn voor o.a. de zorgverzekeringswet en als het goed is staat er ook een vraag over vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik heb een vraag over 'Buitenlandse onroerende zaken waarvoor ik vermindering van inkomstenbelasting wil' (zie 10.3c bladzijde 138 van de Belastinggids). Ik heb de waarde van onze vakantiewoning in Frankrijk opgegeven bij 'woningen en andere onroerende zaken'. Waar moet ik invullen in de online aangifte, dat ik deze dubbele belasting kan voorkomen? 

Als alles in de aangifte is ingevuld, kijkt u bij aanvullende vragen. Als u bij de woning heeft ingevuld dat hij in Frankrijk is gelegen, krijgt u bij deze aanvullende vragen automatisch een vraag over de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting. Die vult u in en bij de berekeningen moet u de aftrek terugvinden. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Onze zoon is 24 jaar, heeft nog geen werk en ook geen uitkering, dus geen inkomsten. Staat ingeschreven bij uitzendbureau. Woont bij ouders thuis en volledig in de kost. Ik zie in de Belastinggids (Geldgids) alleen mogelijkheden voor aftrek onderhoud voor kinderen tot 21 jaar. Bestaat er nog een manier om deze kosten via de inkomstenbelasting te verrekenen? 

De aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen is met ingang van het belastingjaar 2015 geheel vervallen. Er zijn geen mogelijkheden meer. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Verdelen 

Is het inderdaad zo dat bij de rubriek Verdelen alleen rekening wordt gehouden met reeds ontvangen voorlopige aanslagen en dat reeds betaalde voorlopige aanslagen terugkeren bij de rubriek Overzicht belasting en premies? Zijn de uiteindelijk te betalen/ ontvangen bedragen terug te vinden in de rubriek Overzicht belasting en premies?

Zo werkt het programma kennelijk. Ik heb het uitgeprobeerd. En ja, dit komt bij de uiteindelijke berekeningen inderdaad goed. Ik kan er verder ook niets van zeggen. Gelukkig staat het wel duidelijk vermeld. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik heb een notarieel samenlevingscontract. Het aangifteprogramma rekent mij toe bij de berekening van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen het volledige heffingsvrije vermogen in plaats van het halve. Dat terwijl mijn partner en ik expliciet hebben aangegeven afzonderlijk aangifte te doen. Dit komt alleen in het overzicht aan het eind van de aangifte naar voren, in een grijs, niet door mij te wijzigen vakje. 

Mensen die het hele jaar een fiscale partner hebben, hebben een gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Dit zijn de bezittingen min de schulden verminderd met het heffingvrije vermogen. Het is deze grondslag die verdeeld wordt tussen fiscale partners. De heffingvrije vermogen kan niet afzonderlijk worden verdeeld. Dus als u 100% van het vermogen aan uzelf toedeelt, krijgt u ook 100% van het (gezamenlijke) heffingvrije vermogen. Rekent u een deel toe aan uw echtgenote, dan krijgt zij dus automatisch een zelfde deel van het heffingvrije vermogen. Het maakt niet uit of u gezamenlijk aangifte doet of apart. Dit is de regel en het programma past die gewoon toe. Ook als u apart aangifte doet, moet u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen over u beiden. 

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Tot nog tot kreeg of ik of mijn echtgenote een voorlopige aanslag. Nu hebben we er allebei een gehad. Betekent dat nu dat wij geen gebruik meer kunnen maken (door 'verdelen') van de aanslaggrens van €45?  

Een voorlopige aanslag met een bedrag te betalen betekent inderdaad dat daar geen gebruik meer van kan worden gemaakt. Als een van de twee onterecht is, kunt u vragen om vermindering tot nihil. Dan geldt voor die persoon weer wel de aanslaggrens. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Mijn vraag gaat over verdelen bij fiscale partners. Door verschuiven kun je de belasting bij een persoon op €45 euro krijgen (aanslaggrens). In het verdeelscherm komt het te betalen bedrag dan op 0 uit. Bij ons gebeurt dat niet in het scherm. Een van ons heeft wel een voorlopige aanslag betaald. Wordt deze meegerekend bij de vaststelling van de aanslaggrens? 

Als er een voorlopige aanslag is betaald, geldt de aanslaggrens niet. Dat staat beschreven op pagina 146 van onze Belastinggids.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Mijn echtgenote en ik doen samen aangifte Inkomstenbelasting 2015. Ik heb zelf over 2015 een voorlopige aanslag gehad waarbij ik moest betalen. Mijn echtgenote heeft ook een voorlopige aanslag ontvangen waarbij zij een gedeelte van de algemene heffingskorting ( €2.158 van de totaal te verkrijgen heffingskorting van €2.203) heeft ontvangen. Mijn echtgenote heeft geen inkomen. Om gebruik te maken van de aanslaggrens van €45 deel ik mijn echtgenote een deel van onze bezittingen toe, zodanig dat zij onder de aanslaggrens blijft van €45. Echter hoe wij de verdeling van het verzamelinkomen ook toerekenen aan mijn echtgenote om het totaal van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor haar onder de €45 te brengen, het zorgt er niet voor dat mijn echtgenote die €45 alsnog daadwerkelijk uitbetaald krijgt. Dit niettegenstaande de melding in het 'overzicht belasting en premie' van onze aangifte, waarbij de Belastingdienst aangeeft dat het bedrag dat mijn echtgenote zou moeten betalen lager of gelijk is aan €45 en dat dat betekent dat zij niets hoeft te betalen. 

Vreemd, het zou moeten werken. Ik kan me van een eerder jaar herinneren dat ditzelfde probleem speelde. Als u er voor zorgt dat haar belasting uitkomt op maximaal €45 te betalen, zou zij een nihilaanslag moeten krijgen. Het kan goed zijn dat het in de aanslagregeling wel goed gaat. Verdeelt u dus uw vermogen maar gewoon zodanig dat haar aanslag op dat bedrag uitkomt en wacht de aanslag af. Als die inderdaad fout is, kunt u op dat moment bezwaar maken. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Tarieven en heffingskortingen 

Eind september bereik ik de AOW leeftijd en ga dan ook met pensioen. Ik heb gelezen dat je de loonheffingskorting het beste toe kunt laten passen op het hoogste loon, in mijn geval het aanvullende pensioen. Is dat zo en waarom. Ik ben alleenstaand als dat van belang is.

Voor de uiteindelijk te betalen belasting maakt het niet uit waar de loonheffingskorting wordt toegepast, maar het maakt wel uit voor de netto-uitkering in het jaar. Maar na afloop van het jaar na het doen van aangifte, wordt dit weer rechtgetrokken. Het is dus maar waar u de voorkeur aan geeft, meer inkomen gedurende het jaar maar een grotere nabetaling na het doen van aangifte (of een kleinere teruggave) of een lager inkomen in het jaar, maar een kleinere nabetaling. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017

Ik ben 66 jaar en mijn inkomen valt voor €6.228 in schijf 3 met 40.4% belasting. Aangezien mijn inkomen €3.994 boven de grens zit, vervalt €1117 aan ouderenkorting. De algemene korting wordt 2,46 % gekort en te samen kom ik dan over de laatste €3.994 aan 71 % belasting. Is dit correct? Zo ja kan in mijn inkomen over 2016 nu nog verlagen door b.v. schenkingen aan goede doelen? 

Uw aannames zijn correct. Het is zuur dat er zo weinig overblijft. Er is achteraf niets meer te doen om uw inkomen omlaag te krijgen, maar voor het komende jaar natuurlijk wel. Bijvoorbeeld door schenkingen te doen die aftrekbaar zijn. Dan zijn periodieke schenkingen de beste oplossing omdat er dan geen niet-aftrekbare drempel geldt. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017

Middelen van inkomen. Mijn partner heeft in 2016 een ontslagvergoeding van zijn werkgever gekregen omdat hij volledig is afgekeurd voor zijn werk en in de WAO is beland. We willen gaan uitzoeken over welke jaren we het beste onze inkomens kunnen middelen. Naast de ontslagvergoeding speelt verminderd inkomen en lagere hypotheekrentelasten een rol. Uiteraard moet 2016 meegenomen worden en daarnaast 2014/2015 of 2015/2017 of 2017/2018. Onze vraag is als volgt: Moet 2016 fiscaal eerst afgehandeld zijn voordat we een beroep kunnen doen op het middelen van inkomen? 

Alle jaren die in de middeling betrokken worden, moeten geheel afgehandeld zijn. Dat wil zeggen dat de definitieve aanslag vast moet staan. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Bij de belastingaangifte 2015 heb ik bij de verdeling met name van box3 voor mij en mijn vrouw niet de juiste keuze gemaakt. Hierdoor is mijn ouderentoeslag veel minder. Als ik meer vermogen naar mijn vrouw had overgebracht zou mijn ouderentoeslag hoger zijn geweest. De definitieve aanslag is reeds meer dan 6 weken binnen. Is er nog een mogelijkheid om bij de inspecteur een ambtshalve vermindering aan te vragen? 

Nee, helaas is die mogelijkheid er niet. Volgend jaar meer succes! Artikel 2.17 lid 4 zegt: de voor een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, voor de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen of voor de geheven dividendbelasting tot stand gekomen onderlinge verhouding kan door de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk worden gewijzigd tot het moment waarop de aanslag, navorderingsaanslag, conserverende aanslag of conserverende navorderingsaanslag van de belastingplichtige en zijn partner, onherroepelijk vaststaan.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Mijn man en ik doen samen aangifte. We hebben als aftrekpost alleen de hypotheekrente van €1.514 (na aftrek van het eigenwoningforfait). Mijn man zit met zijn bruto-inkomen van €50.000 euro in de derde belastingschijf. Ik zit met mijn bruto-inkomen van €26.904 in de tweede schijf. Hoe ik ook verdeel in het verdeelscherm van de Belastingdienst, we blijven toch €896 aan belasting betalen. Hoe kan dit? Als ik de aftrekpost aan mijn man geef, moet dat toch belastingvoordeel opleveren omdat hij in een hogere belastingschijf valt dan ik? 

Dat komt omdat voor mensen die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt, het tarief in de tweede en de derde schijf even hoog is, namelijk 42%. De opbouw is weliswaar anders, in de tweede schijf zitten premies volksverzekeringen en de derde schijf bestaat alleen uit belastingen, maar het resultaat is hetzelfde. 

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 

Het zoontje van mijn broer is de weekenden en vakanties bij hem, gemiddeld meer dan drie dagen per week. Is er dan sprake van co ouderschap om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Zo ja, moet dit ergens zijn vastgelegd? 

Nee, dan is er geen sprake van co-ouderschap. Gemiddeld is het zoontje dan misschien wel drie dagen per week bij de vader, maar het moet echt gaan om een vast patroon van drie dagen per week (kleine afwijkingen daargelaten) en daarvan is hier geen sprake. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Wat is de volgorde van verrekening van de diverse heffingskortingen? Voor iemand met hogere heffingskortingen dan de verschuldigde belasting is dit van belang, in verband met het wel of niet uitbetaling van het restant, als er een fiscaal partner is met nog een 'overschot' van verschuldigde belasting. Zo komt iemand met alleen AOW al snel in de situatie dat de algemene heffingskorting en de ouderenkorting hoger zullen zijn dan het bedrag van de verschuldigde belasting. Wordt éérst de algemene heffingskorting in mindering gebracht en dan pas de ouderenkorting, dan kan het resterende bedrag aan korting niet alsnog uitbetaald worden. Andersom wel. 

Zoals u al zegt, zijn er kortingen die altijd uitbetaald worden als er een partner is met voldoende belasting; dat zijn de algemene heffingskorting, arbeidskorting, combinatiekorting en de levensloopverlofkorting. Als er daarnaast nog kortingen zijn die niet verrekend kunnen worden met de eigen belasting, zoals de ouderenkorting, dan worden die niet uitbetaald, óók niet als de partner voldoende belasting betaalt. Het staat wel in de Belastinggids (per. 10.4l), maar niet zo expliciet als u hier aangeeft.   

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Mijn vrouw heeft alleen AOW en dus geen andere inkomsten. Bij invulling van haar gegevens bij de Belastingdienst in 'Aangifte inkomstenbelasting 2015' wordt automatisch ingevuld bij 'totaal te verrekenen heffingskortingen 1822euro. Echter geeft men ook aan dat het totaal van de heffingskortingen €2.165 (= algemene heffingskorting €1.123 plus ouderenkorting €1.042). Waarom wordt wel met €1.822 gerekend en niet met €2.165 en dus krijgen we het verschil (=€343) niet uitgekeerd? 

Dat heeft te maken met het feit dat de ouderenkorting niet wordt uitbetaald als de eigen belasting niet voldoende is om mee te verrekenen. Ik durf te wedden dat in het overzicht van de te betalen belasting staat dat de verschuldigde inkomstenbelasting voor verrekening van de heffingskortingen €1.822 is. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Ik ben in 2014 vervroegd gestopt met werken en leef van een lijfrente uitkering waarop inkomensafhankelijke premie ZVW is ingehouden. Heb ik recht op de tijdelijke heffingskorting groot €61? 

Deze heffingskorting is niet van toepassing op een lijfrente uitkering. Het moet echt gaan om een pensioenregeling.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 

Arbeidskorting krijg je wanneer je arbeid verricht. Maar als je een 'vroegpensioen' krijgt en dus nog geen AOW, heb je dan recht op arbeidskorting?  

Nee, helaas niet. Het gaat echt om inkomsten uit arbeid. De wet zegt: "arbeidsinkomen: het gezamenlijke bedrag van hetgeen door de belastingplichtige met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit een of meer ondernemingen, loon en resultaat uit een of meer werkzaamheden". er zijn wel wat uitbreidingen voor de arbeidskorting, maar vroegpensioen valt daar niet onder. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Toeslagen 

Voor de berekening van huurtoeslag, is het van belang een niet te hoog vermogen te hebben. Voor 2016 was dat €24.437 per persoon. Ik ben alleenstaande ouder en woon samen met mijn zoon van 4. Samen hadden wij op 1 januari 2016 niet meer dan €48.847 als vermogen. Volgens deze berekening zouden wij dus recht hebben op huurtoeslag. Echter, ons vermogen was niet evenredig verdeeld over de bankrekeningen van mij en mijn zoon. Op mijn rekening stond meer dan €24.437. Nu is mijn vraag: wordt er bij de berekening van het vermogen uitgegaan van het totaal ongeacht hoe dit is verdeeld over d rekeningen van de bewoners?

Uw zoon heeft geen recht op een apart belastingvrij vermogen. Zijn vermogen wordt bij u belast en u heeft maar 1x recht op deze €24.437. Als het gezamenlijk vermogen meer is dan dit, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Dus hoe u het vermogen ook verdeelt, dat maakt allemaal niet uit. Helaas. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Wij hebben ons aangifteformulier ingevuld, maar er werd niet gevraagd naar de post van toeslagen die de Belastingdienst ons heeft gegeven (mijn vrouw krijgt op haar naam huur- en zorgtoeslag). De computer berekende dat wij een flink bedrag terug gaan krijgen. Bij navraag bij de Belastingdienst werd door de dame gezegd, dat de toeslagen niet hoefde te worden vermeld. Is dat juist? Kunt u ons helpen, zodat we later niet weer een vordering van de Belastingdienst krijgen?

In het aangifteformulier wordt niet gevraagd naar de toeslagen. Dat is een andere afdeling. De teruggave van de Belastingdienst die uit uw aangifte volgt blijft staan. Maar de gegevens uit de aangifte worden wel gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de toeslagen. Voor de uiteindelijke hoogte van de toeslagen krijgt u inderdaad een aparte beschikking. Of u daarbij extra toeslag krijgt uitgekeerd of juist terug moet betalen, kunt u zelf berekenen door met uw aangifte in de hand te gaan naar www.belastingdienst.nl/toeslagen/.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Mijn schoonmoeder(weduwe) geeft in haar huurhuis gratis woonruimte aan een dochter met twee meerderjarige zoons. Alle drie zijn formeel ingeschreven op het zelfde adres als mijn schoonmoeder maar vormen een totaal gescheiden huishouding. Ik heb mijn schoonmoeder uitgelegd dat er bij de aangifte wordt gevraagd of er sprake is van een 'huisgenoot' en dat vanwege het criterium 'ingeschreven bij de gemeente op het zelfde adres 'die vraag vermoedelijk met 'ja' moet worden beantwoord. Vervolgens zal daar in het programma wel uitrollen dat zij met haar dochter en kleinzoons geen fiscaal partnerschap heeft. Mijn schoonmoeder vindt dit onzin en wil simpel 'nee' aankruisen. Klaar! 

Ik weet niet of uw schoonmoeder huurtoeslag krijgt, maar daarvoor is het ingeschreven staan van deze personen wel van belang, zij zijn medebewoners en hun inkomen telt mee voor de huurtoeslag. Fiscaal maakt het niet uit, maar problemen zal het wel geven omdat de Belastingdienst weet dat deze personen op dit adres staan ingeschreven. Het heeft daarom geen zin om nee in te vullen. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016