! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Vragen & antwoorden belastingexpert

Onze expert beantwoordt vragen over de inkomstenbelasting. Hieronder een selectie van ingezonden vragen (update 9 november 2018).

 


Algemeen 

De meeste jaren krijgen wij een bedrag(je) van de Belastingdienst terug. Zij doen dat in 10 maandelijkse termijnen. Nu wij aan de beurt zijn moet ik het bedrag in 1 keer ophoesten. Er wordt in een niet-ondertekende brief gedreigd met incassokosten. Ik ben van plan dezelfde betalingsdiscipline te hanteren al welke zij doen.

De regels zijn als volgt. Een voorlopige teruggave over het belastingjaar zelf wordt in maandelijkse termijnen betaald. Moet u zelf een aanslag betalen over het lopende belastingjaar, dan mag dat ook in maandelijkse termijnen. Maar aanslagen over verstreken jaren moeten in 1 keer betaald worden. Doet u dat niet, dan komt u in de problemen. Zelf zomaar maandelijkse termijnen aanhouden zal leiden tot aanmaningen en boetes. Ik zou u dat dan ook afraden.

Geplaatst 9 november 2018
 

Ik vul altijd de belastingaangifte in voor familie. Alleen de man heeft van de Belastingdienst het verzoek gekregen aangifte te doen. De vrouw heeft slechts een half jaar gewerkt. Daarom dacht ik dat zij geld terugkreeg. Samen met haar ben ik ingelogd bij de Belastingdienst. Nu blijkt dat ze ook WW heeft gehad en volgens het aangifteprogramma geld moet betalen. Maar de vrouw heeft geen verzoek van de Belastingdienst gehad om aangifte te doen. Als ik niets gezegd zou hebben, dan zouden ze niet weten dat ze moet betalen. Ben ik verplicht de vrouw te vragen haar aangifte in te sturen, waardoor ze €250 moet betalen?

U bent dat niet verplicht, maar de vrouw is wel verplicht aangifte te doen, nu zij weet dat ze belasting moet bijbetalen.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Als er alleen inkomsten zijn in box 3 vanuit de inkomstenbelasting moet er dan ook betaald worden aan de zorgverzekeringswet?

De premie zorgverzekeringswet wordt niet geheven over box 3-inkomen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Mijn man is per 3 augustus 2017 AOW-gerechtigd geworden en hij ontvangt vanaf dat tijdstip AOW. Daarnaast heeft hij heel 2017 ABP-pensioen ontvangen en een lijfrente-uitkering. Dit alles is verwerkt in de aangifte 2017. Nu verandert de belastingheffing bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Mag ik ervan uitgaan dat het aangifteprogramma van de Belastingdienst de belastingheffing correct heeft berekend, dat wil zeggen met inachtneming van de gewijzigde heffing gedurende het jaar? 

Daar mag u van uitgaan.

Geplaatst 30 maart 2018
 

Waar vind ik de aftrekpost voor gemaakte kosten voor het invullen van mijn belastingaangifte 2015 door een belastingadviesbureau of - consulent? 

Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Alleen als u een onderneming heeft, zijn administratiekosten aftrekbaar, maar niet de kosten voor het invullen van de aangifte.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

De Belastingdienst heeft mijn vrouw geen verzoek tot aangifte gestuurd, omdat zij alleen AOW krijgt. Bij de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ heb ik 'Nee' ingevuld. Later bij aanvullende inkomstengegevens heb ik toch het inkomen van mijn vrouw vermeld. Doe ik dat goed?

Uw vrouw hoeft geen aangifte te doen omdat zij (naar het oordeel van de Belastingdienst) geen belasting hoeft te betalen. Maar haar inkomen is wel van belang voor uw eigen aangifte omdat een aantal drempels voor aftrekposten worden berekend over het gezamenlijke inkomen. De verdeling van bepaalde posten kan ook nog steeds gebeuren, ondanks het feit dat zij in principe zelf geen belasting hoeft te betalen. U kunt dus rustig Nee invullen, maar dan nog moet de Belastingdienst haar gegevens hebben. Blijkt uit uw eigen aangifte dat uw vrouw wél belasting moet betalen, dan bent u alsnog verplicht om voor haar aangifte te doen. Dat kan dan met de gezamenlijke aangifte. Ook als uw vrouw belasting terugkrijgt kunt u alsnog gezamenlijk aangifte doen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Persoonlijke gegevens

Mijn broer en ik ontvangen elk de helft van het AOW-gehuwdenpensioen. Tevens ontvang ik een aanvullend pensioen. Mijn broer betaalt van zijn (geringe) AOW-uitkering geen belasting. Kan hij toch teruggave van heffingskortingen claimen, aangezien ik als fiscale partner elk jaar een (behoorlijke) aanslag krijg? Indien ja, kan dat ook over voorbije jaren gebeuren? In mijn jaarlijkse aangifte heb ik steeds aangegeven dat mijn broer geen aangifte doet.

Het feit dat u ieder de halve AOW krijgt, wil nog niet zeggen dat u ook fiscale partners bent. Alleen fiscale partners kunnen heffingskortingen terugkrijgen van de Belastingdienst. Of u fiscaal partner bent, kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

Geplaatst 9 november 2018
 

Mijn vrouw en ik hebben niet samengewoond en zijn begin juli vorig jaar getrouwd. Kunnen wij ervoor kiezen heel 2017 elkaars fiscaal partners te zijn? 

U was een deel van het jaar getrouwd. Dit deel van het jaar bent u elkaars fiscale partner, of u nu wel of niet samenwoont. Omdat u een deel van het jaar fiscaal partner bent, mag u ervoor kiezen om ook het andere deel fiscaal partner te zijn voor bepaalde inkomsten en aftrekposten. Let op, voor de teruggave van de algemene heffingskorting voor het geval uw vrouw geen of een laag inkomen heeft, moet u een half jaar echt elkaars fiscale partner zijn, en dat haalt u niet, omdat u een half jaar min een paar dagen fiscaal partner was. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Sinds eind augustus vorig jaar woon ik samen met mijn vriendin in mijn koophuis met samenlevingscontract. Zij draagt (naar rato) bij in de rentelasten van mijn hypotheek. Hoe ga ik daar mee om in de aangifte? 

U bent vanaf eind augustus elkaars fiscale partner. U kunt ervoor kiezen om het hele jaar partner te zijn. Dat is verreweg het eenvoudigste en veiligste. Er kan een probleem zijn als u dat niet doet voor de rentelasten die uw vriendin betaalt, omdat het niet haar woning is. Als u kiest voor het hele jaar partnerschap is de totale rente aftrekbaar en mag het saldo van de eigenwoning worden verdeeld over u en uw vriendin. U geeft het eigenwoningforfait aan bij de onroerende zaken en de rente bij de schulden voor de eigen woning. In het verdeelscherm kunt u dan het saldo verdelen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Voor wat betreft de betaalde kinderalimentatie: ik heb vorig jaar de contante waarde van de nog te betalen kinderalimentatie reeds opgevoerd in box 3. Mij is niet duidelijk of ik dit jaar deze wederom kan opvoeren (exclusief de sinds vorige aangifte verrichte betalingen uiteraard). 

In dit belastingjaar mag u dit niet meer als verplichting meenemen. U kunt dat vinden op pagina 118 van de Belastinggids.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik woon al jaren samen met een zus in één huis die mijn eigendom is. Mijn zus betaalt maandelijks huur aan mij. We zijn beiden gezonde vijftigers. Moeten we in de aangifte vermelden dat we een huisgenoot hebben en dus samenwonen of kan mijn zus als kostganger gezien worden. 

Fiscaal gezien is er niets aan de hand, u moet wel aangeven dat u een huisgenoot heeft, maar als u de volgende vragen invult, zult u zien dat u geen fiscaal partner bent. En voor de toeslagen is er ook niets aan de hand. U bent ook geen toeslagpartner. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

In de Belastinggids 2018 staat op pagina 23 (tip) dat duurzaam gescheiden levende echtgenoten die nog geen echtscheiding hebben aangevraagd, niet als partners worden aangemerkt. En: Zij mogen dus wel ieder een eigen woning aangeven. Zolang de echtscheiding niet is aangevraagd, zijn ze toch nog fiscale partners en kunnen samen maar één eigen woning hebben? 

Zij zijn wel fiscale partners, maar alleen voor de eigenwoningregeling geldt een uitzondering. Voor deze regeling geldt niet het fiscale partnerschap, maar voor de rest van de aangifte wel. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Een goede vriend van mij is sinds 3 jaar bij mij komen wonen. Omdat ik wil dat hij bij mijn overlijden mijn huis krijgt hebben we een samenlevingscontract op laten stellen, waar expliciet in staat dat we ieder onze eigen huishouding hebben. Dan zijn wij toch geen fiscale partners neem ik aan? 

U bent elkaars fiscale partner als het samenlevingscontract notarieel is. Zo niet, dan bent u niet elkaars fiscale partner. Of u wel of niet een eigen huishouding voert, is daarvoor niet van belang.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Mijn echtgenote is opgenomen in een gesloten afdeling van een verpleegtehuis. Wij wonen dus niet langer duurzaam samen op hetzelfde adres. Kan dit het einde betekenen van ons fiscaal partnerschap? 

Zolang u gehuwd bent, bent u elkaars fiscale partner. Dit fiscale partnerschap eindigt zodra u echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft aangevraagd én niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. In uw situatie bent u dus gewoon nog elkaars fiscale partner.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016

Inkomsten: uit loondienst 

Ik heb vorig jaar 8 maanden loon uitbetaald gekregen na het winnen van een bezwaar. De beslissing is genomen in december 2016 en uitbetaald in 2017. Het is officieel loon van 2016 dus, maar wordt belast in 2017. Kan ik dit terug laten zetten op 2016, zodat ik niet hoger belast ga worden?

Loon is belast in het jaar waarin het is ontvangen, verrekend, of vorderbaar en inbaar is geworden. U zou zich eventueel, afhankelijk van de omstandigheden, op dit laatste kunnen beroepen. Maar dat zal een moeilijke zaak worden, het is namelijk de vraag of dit loon in 2016 inbaar was. En de Belastingdienst gaat gewoon uit van wat de werkgever opgeeft. Dus ik zou er, als ik u was, niet op rekenen dat dat gaat lukken. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018

Inkomsten: pensioen en andere uitkeringen 

Na 25 jaar heb ik in 2016 de uitkering van mijn kapitaalverzekering ontvangen. De verzekering staat los van mijn eigen woning. De maandelijkse betalingen waren niet aftrekbaar. Moet ik deze uitkering in box 1 opgeven voor de inkomstenbelasting?

U hoeft over de uitkering geen belasting te betalen. U moet wel ergens aangeven dat u de uitkering heeft ontvangen (in box 3 bij overige bezittingen), maar dan volgt er een riedel vragen waar uiteindelijk uitkomt dat de uitkering vrij van belasting is.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Sinds ik met pensioen ging, had ik een discussie met het Pensioenfonds over de hoogte van mijn pensioen. Uiteindelijk is men mij daarin op dit moment deels tegemoet gekomen. Over het na-verrekende bedrag kreeg ik ook wettelijke rente vergoed. Over het bedrag van de naverrekening alsmede over het bedrag van de wettelijke rente heeft het Pensioenfonds belasting ingehouden, volgens mij ten onrechte. Klopt dat? 

Ik denk dat u gelijk heeft op grond van artikel 10 Wet LB 1964. Interest dat is verschuldigd wegens het te laat betalen van een verschuldigde geldsom (zogeheten moratoire interesten of wettelijke rente op grond van art. 6:119 BW) vormen geen loon, ook niet als de verschuldigde geldsom wel bestaat uit loon. De moratoire interest komt de schuldeiser niet toe in zijn hoedanigheid van werknemer. De werknemer geniet die rente als schuldeiser en niet op grond van zijn dienstbetrekking. U kunt het beste in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag zonder rente aangeven, en wel alle ingehouden loonheffing. Dan komt het te veel ingehouden bedrag vanzelf terug.

Geplaatst op donderdag 15 september 2017
 

Ik wil gaan banksparen met vrijgekomen lijfrente. Nu is mijn vraag bij aankoop lijfrente over 6 jaar (dan word ik 67 jaar) of ik het goed heb met de belasting? Over de aankoop betaal ik uiteraard inkomstenbelasting. Is dit opgetelde AOW, pensioen en de uitkering lijfrente van dat jaar? Naar mijn mening heeft het eigen vermogen hierop geen invloed. Klopt dit? 

U zet uw lijfrente om in een lijfrentespaarrekening. Dat kan geruisloos. Deze spaarrekening valt niet in box 3 en daarover hoeft u dus geen belasting te betalen. Als de uitkering komt, dan moet dat een periodieke uitkering zijn. Die wordt in box 1 bovenop uw andere inkomen gezet en over het totaal van deze uitkeringen moet u dan het progressieve tarief van box 1 betalen. Het vermogen heeft hierop geen invloed. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018

Inkomen: resultaat uit overige werkzaamheden 

Mijn zwager (ALS-patiënt) wordt thuis verzorgd door mijn zus. Hij ontvangt een pgb verpleging en verzorging (VGZ) van €23 per uur bruto. Is dit inkomen voor mijn zwager of mijn zus? Moet dit bedrag (€18.000) als inkomen worden aangegeven? Welke aftrekposten zijn eventueel hierop van toepassing? 

Voor uw zwager is dit geen inkomen. Voor uw zus wel, want zij verricht werkzaamheden waarvoor zij betaald wordt. Dit zijn inkomsten uit overige werkzaamheden en de werkelijke kosten zijn aftrekbaar, zij het met aftrekbeperkingen. Als u deze inkomsten opgeeft bij inkomsten uit overig werk, dan krijgt u vanzelf een vraag over de kosten. Als u op het vraagtekentje daarbij klikt, dan krijgt u daarover uitgebreide informatie. 

Geplaatst 30 maart 2018
 

In de aangifte inkomstenbelasting geef ik aan dat ik inkomen uit een eigen onderneming heb. Met mijn eigen bedrijfje val ik onder de regeling voor kleine ondernemers waardoor ik geen belasting betaal. Vul ik dan bij opbrengsten geen bedragen in?

U haalt 2 dingen door elkaar. De kleine ondernemersregeling is een regeling waardoor u geen btw betaalt. Dat staat los van de inkomstenbelasting. In uw aangifte inkomstenbelasting moet u gewoon uw inkomsten aangeven en mag u de kosten (soms gedeeltelijk) aftrekken. U kunt op de site van de Belastingdienst kijken hoe dat in elkaar steekt. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

De moeder van mijn man kreeg jaarlijks geld van de firma Thonet uit een licentie van een door haar vader ontworpen stoel. De moeder is inmiddels overleden. Nu krijgt mijn man jaarlijks dit bedrag als erfgenaam. Mijn vraag is: moeten wij dit bedrag opgeven aan de belasting, en zo ja, hoe? Op welke plek? 

U moet dit bedrag aangeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Voor mijn zoon die ZZP’er is vul ik de IB-aangifte in. Mijn zoon doet overwegend interim-opdrachten. In de pauze gaat hij dan vaak naar het bedrijfsrestaurants en bestelt dan een paar broodjes en iets te drinken. Zijn die kosten fiscaal aftrekbaar? Af en toe gaat hij uit eten met een zakenrelatie. Ook hier de vraag of deze kosten aftrekbaar zijn.

De kosten voor zijn eigen maaltijden zijn niet aftrekbaar. De kosten voor uit eten met zakenrelaties zijn slechts deels aftrekbaar. U kunt dat vinden op de website van de Belastingdienst.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2018
 

Ik ben werkzaam als voorganger in een kerk. Derhalve krijg ik ook wat extra inkomsten doordat ik soms spreek in andere kerken. Dit jaar ongeveer €1.500. Ik was in de veronderstelling dat ik dit kan invullen bij inkomsten als artiest. Klopt dat? 

Uw inkomsten als voorganger en voor het spreken in andere kerken zijn geen inkomsten als artiest, maar wel inkomsten uit overig werk (zelfde categorie). U kunt zelf een omschrijving geven. 

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ik was executeur voor mijn oom. Bij testament werd mij via een legaat een klein bedrag toegewezen. Nu lees ik dat het executeursloon voor de inkomstenbelasting niet belast wordt als de executeur tevens legataris is en de werkzaamheden niet beroepsmatig zijn verricht. Begrijp ik het goed dat genoemd loon niet voor de inkomstenbelasting hoeft te worden opgegeven? 

Dit staat in de vakliteratuur: De beloning voor de werkzaamheden door een particulier als executeur (voorheen executeur-testamentair) is thans belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is echter anders voor zover de belastingplichtige zelf, als erfgenaam, mede aan het executeursloon heeft bijgedragen (HR 24 april 1940, B. nr. 7152). Op grond van het beleid van de minister is ook geen sprake van een overige werkzaamheid als de executeur tevens erfgenaam of legataris is en de werkzaamheden niet beroepshalve verricht. Dus het loon hoeft inderdaad niet te worden aangegeven. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016

Inkomen: pensioen en andere uitkeringen

Mijn lijfrentepolis loopt tot 15 december 2018. De koopsom is gestort op 15 december 1989. Volgens Interpolis hebben we de volgende mogelijkheden: Lijfrente kopen - uitkering via Bank - Uitkering uitstellen - in 1 keer afkopen - of Schenken. Mijn vraag: kunnen de uitkeringen aan mijn echtgenote toekomen en ook bij haar fiscaal belast worden? Dit zou ons een behoorlijk fiscaal voordeel geven.

De uitkeringen kunnen wel aan uw echtgenote toekomen, maar de belastingheffing daarvan blijft bij u. Dat is een antimisbruikbepaling. Omdat u als meestverdiener de koopsom heeft afgetrokken, moet u ook de belasting over de uitkering betalen.

Geplaatst 9 november 2018
 

Ik heb een aantal jaar geleden een bankspaarrekening geopend. Saldo is €75.000. Ik ging er altijd vanuit dat ik over uitkeringen die ik van deze rekening laat doen belasting moet betalen. Maar moet ik deze rekening ook opgeven in mijn belastingopgave? De bank heeft aangegeven dat ze alle gegevens aan de Belastingdienst hebben moeten doorgeven, maar ik kom de gegevens niet tegen in mijn vooraf ingevulde opgave.

Dit is een rekening die is opgebouwd uit aftrekbare inleg volgens de lijfrenteregeling, neem ik aan. Daarvan hoeft het saldo niet aangegeven te worden. De uitkeringen zijn wel belast. De gegevens worden weliswaar doorgegeven aan de Belastingdienst, maar dat wil niet zeggen dat ze belast zijn. Als die rekening niet voorkomt in de vooringevulde gegevens, des te beter. Als ze daarin wel voorkomt, dan kunt u hem gewoon verwijderen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Bij mij zijn de bedragen van mijn uitkering gouden handdruk door de Belastingdienst al ingevuld bij 'pensioenen en andere uitkeringen', maar ik moet zelf nog aangeven welk soort inkomsten het betreft. Ik heb maar ingevuld 'andere uitkeringen' omdat het volgens mij geen van de andere keuzes kan zijn. Of moet een gouden handdruk worden beschouwd als uitkering van een lijfrente? Invloed op het resultaat heeft het volgens mij niet.  

Deze valt onder pensioenuitkeringen en afkoopsommen. Andere uitkeringen is overigens ook helemaal prima, de helptekst is niet bijzonder duidelijk en verschil zal het niet maken. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016

Inkomen: ontvangen alimentatie en afkoopsommen

Met veel moeite heeft advocaat partneralimentatie weten af te dwingen. Die wordt vanaf 2018 betaald. Nota van de advocaat is volgens diens informatie voor 70% voor die partneralimentatie; diens factuur is betaald in 2017. Wanneer mogen de kosten afgetrokken worden: in 2017 of in 2018? 

De datum waarop is betaald, is het jaar waarin deze kosten afgetrokken mogen worden. 2017 dus. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018

Woningen en overige onroerende zaken

In de Geldgids (nr.6, 2018, p.19) las ik dat een koopwoning op een recreatiepark soms in box 1 kan vallen in plaats van in box 3. Ook voor ons geldt dat die recreatiewoning in Berlicum onze 'centrale levensplaats' is. We mogen daar elke dag zijn, maar overnachten mag maximaal 182 keer per jaar. Ons officiële adres is in Eindhoven bij mijn dochter waar we regelmatig op de kleinkinderen passen. In Berlicum komt de krant, is ons bankadres en komt het merendeel van de post. Wat kan ik het beste doen om deze woning in box 1 te laten vallen?

U kunt hem gewoon in box 1 aangeven. En dan maar zien wat er gebeurt. Het lijkt er op dat u deze strijd wel eens zou kunnen winnen.

Geplaatst 9 november 2018
 

Als de hypotheek wordt afgelost en de eigenaar blijft er wonen, blijft het eigen huis in box 1 of gaat het huis naar box 3? Ik heb verschillende antwoorden gelezen!

Zo'n woning blijft in box 1.

Geplaatst 9 november 2018
 

Wij hebben ons huis verkocht voor €550.000 en hebben nog een hypotheek op dat huis lopen van €140.000. Wij hebben een bestaand appartement gekocht voor circa €360.000 en willen graag weer een hypotheek van hetzelfde bedrag nemen, mét aftrek van de hypotheekrente voor de Inkomstenbelasting. Kan dit of moet de overwaarde van ruim 4 ton eerst geheel gebruikt worden voor de aanschaf van het appartement? Aan verbouwing en vervanging zijn wij circa €60.000 kwijt.

U heeft een overwaarde (eigenwoningreserve) van €410.000. U kunt het bestaande appartement dus niet financieren met een eigenwoningschuld met aftrekbare rente, omdat de eigenwoningreserve van de aankoopprijs moet worden afgeboekt en dan blijft er een negatief bedrag over. Dus geen eigenwoningschuld. Ook voor de vervanging is de renteaftrek beperkt. €50.000 daarvan kan niet met aftrekbare rente worden gefinancierd. Uiteraard kunt u wel geld lenen voor zowel de aankoop als voor de verbouwing, maar die schulden vallen dan in box 3. Of dat voor- of nadelig is, hangt af van uw vermogen in box 3.

Geplaatst 9 november 2018
 

Op 15 maart 2018 is mijn oude woning verkocht voor €309.000, vrij van hypotheek. Ruim een maand eerder, 9 februari 2018, heb ik een appartement gekocht voor €299.000. Voor dit appartement heb ik bij Munthypotheken bewust een aflossingsvrije - maar onbeperkt af te lossen - hypotheek genomen van €85.000 met een vaste renteperiode van 10 jaar. Begrijp ik goed dat voor deze nieuwe aflossingsvrije hypotheek geen rente aftrek geldt en dat wel de schuld voor bijna €79.000 kan worden afgetrokken van het vermogen in box 3? Zijn de advies-/bemiddelingskosten voor de verwerving van deze hypotheek fiscaal aftrekbaar, net als de geëiste taxatiekosten, de rente voor een overbruggingskrediet van €244.500, de hypotheekakte van de notaris, de inschrijving in het kadaster en het royeren van de (overbruggings)hypotheek?

Dat begrijpt u goed. De kosten voor de hypotheek van €85.000 zijn niet aftrekbaar. De overbruggingshypotheek is een eigenwoningschuld totdat het oude huis is verkocht. Daarom zijn de kosten en rente van deze hypotheek aftrekbaar. 

Geplaatst 9 november 2018
 

Is het bedrag van een extra aflossing ook een aftrekpost voor de inkomstenbelasting?

Nee.

Geplaatst 9 november 2018


Mijn klant kan een woning van haar vader kopen voor de WOZ-waarde van €125.000. De vrije verkoopwaarde is €170.000. Volgens de Belastingdienst zegt dat het verschil een schenking is, maar zonder onderbouwing. Waar baseren ze dit op?

Het antwoord is te vinden in het Burgerlijk wetboek, waar het begrip Gift wordt geregeld. In artikel 186 van boek 7 van het BW staat onder lid 2: Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die er toe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Het staat buiten twijfel dat de vader de dochter verrijkt ten koste van zijn eigen vermogen. En dus is het een gift en is er schenkbelasting verschuldigd. Maar misschien is er een vrijstelling van toepassing. Dat kan ik niet beoordelen, daarvoor kunt u het beste een belastingadviseur inschakelen.

Geplaatst 9 november 2018


Mijn dochter en schoonzoon willen een ander huis kopen en ik wil hen hierbij wel financieel helpen met een schenking. Echter heb ik mijn dochter in jaar 2013 al een schenking gedaan van €24.676. Hiervan is aangifte gedaan, en mijn inziens is daarmee haar verhoogde schenkvrijstelling verbruikt. Mijn vraag: Kan ik in 2018 of 2019 een onbelaste schenking doen aan mijn schoonzoon bedoeld voor aankoop van een eigen woning of aflossing van eigenwoning hypotheekschuld? En zo ja, tot welk bedrag is dit dan onbelast?

Haar verhoogde vrijstelling is inderdaad verbruikt, u mag haar niet nogmaals een schenking doen met een verhoogde vrijstelling. Gehuwden gelden voor de schenkbelasting als één persoon, u mag uw schoonzoon dus ook geen schenking doen met verhoogde vrijstelling. Wel mag u aan hen samen het gewone vrijgestelde bedrag schenken. Dat is in 2018 €5363. Wat u wel kunt doen is hen een bedrag lenen en dat in jaarlijkse porties kwijtschelden. Ik adviseer u om daarover advies in te winnen om te zorgen dat er recht blijft bestaan op renteaftrek voor uw dochter en schoonzoon.

Geplaatst 9 november 2018


Ik heb eind 2016 een appartement gekocht voor €225.000 met een overbruggingshypotheek van €180.000 en in januari 2017 is mijn woning verkocht voor €375.000. In de aangifte wordt gevraagd naar de verkoopprijs van de woning minus de verkoopkosten. Wat behoort tot de verkoopkosten? Ik denk daarbij aan: makelaarsprovisie, kadastraal recht royement en notariële kosten zoals honorarium royement, telefonische overboekingskosten aflossing hypotheken en de btw daarover. Is de betaalde rente over de overbruggingshypotheek aftrekbaar? 

Tot de verkoopkosten behoren de makelaarskosten. De overige door u genoemde kosten behoren daar niet bij. Dat zijn de kosten van de financiering en niet van de verkoop. De rente over de overbruggingshypotheek is aftrekbaar. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

In 2016 hebben wij ons huis verkocht. De netto-opbrengst van €240.000 is bijgeschreven op onze bankrekening. Omdat er niet direct een geschikt huis te koop was hebben wij een jaar gehuurd en in de loop van 2017 pas een volgend huis gekocht. Normaal zou het huis in box 1 vallen, maar nu wordt de opbrengst in box 3 belast (saldo per 1-1-2017), terwijl wij in 2017 ook hoge huurlasten hadden. Valt daar nog iets aan te doen? Een verzoek aan de Inspecteur wellicht?

Helaas, dit is een bekend verschijnsel en daar is niets aan te doen. De wet is daar heel duidelijk over en er zijn al talloze verzoeken ingediend, allemaal zonder succes.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik heb naast mijn eigen woning ook nog een garage, die als een apart geregistreerd onroerende zaak vermeld wordt en waarvan de WOZ-waarde alvast (goed) ingevuld staat. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: ik kan niet duidelijk maken, dat dit een garage is en niet, zoals de Belastingdienst het voorstelt, dat dit een 'Woning: leegstaand of vakantiewoning' zou zijn. 

Ik kan niet beoordelen of deze garage een aanhorigheid bij de eigen woning is, waardoor hij, samen met de woning zelf, onder de eigenwoningregeling zou vallen. Als dat niet zo is, valt hij in box 3. Dan valt hij inderdaad onder de andere onroerende zaken. Daarvoor zou u moeten aangeven de economische waarde per 1 januari 2017. Als het goed is, verandert u dit in de gegevens die u moet invullen bij woningen en andere onroerende zaken, en niet bij de vooringevulde gegevens. En als dat echt niet lukt, verwijdert u deze uit de aangifte en voegt u hem daarna weer toe. Dan krijgt u zeker de keuze om wat voor onroerende zaak het gaat. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Wij hebben een hypotheekvrije woning, waarde ongeveer €220.000. Wij willen graag een bouwkavel kopen voor €270.000. Hiervoor willen wij een hypotheek afsluiten van ongeveer €150.000 en de rest bekostigen uit ons spaargeld. Wij willen nog ongeveer 1 jaar in onze huidige woning blijven wonen, maar wel vast de kavel kopen. Wanneer we ons huis verkocht hebben (over ongeveer 1,5 jaar) willen we van de opbrengst starten met bouwen op deze gekocht kavel. Is de hypotheekrente voor ons aftrekbaar over de hypotheek die wij willen nemen voor de koop van de kavel? En zo ja, zijn wij dan ook verplicht onze huidige, hypotheekvrije woning per direct in de verkoop te zetten?

Zolang er geen bouwactiviteiten zijn, valt de kavel in box 3 en is de rente niet aftrekbaar. De rente is aftrekbaar vanaf 6 maanden vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Let op, het uitsluitend bouwrijp maken van de grond is niet voldoende om de kavel onder de eigenwoningregeling te laten vallen. U bent in ieder geval niet verplicht om uw oude woning direct in de verkoop te zetten. U kunt dat doen vanaf het moment dat u de woning verlaat. 

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Ongeveer 2 jaar geleden is mijn echtgenote verhuisd naar een huurwoning, ik ben in de koopwoning blijven wonen. Deze woning is gezamenlijk bezit; de kosten en rente worden door ons gezamenlijk betaald. Er is geen sprake van echtscheiding, dus aangifte IB wordt nog als fiscale partners gedaan. Hoe dienen de aftrek eigen woning en het eigenwoningforfait in de aangifte voor 2017 te worden aangegeven? 

U bent elkaars fiscale partner en u geeft dus het eigenwoningforfait aan, trekt de rente af en verdeelt het saldo naar willekeur over u beiden. Er is wat dat betreft niets veranderd ten opzichte van de situatie dat u nog wel beiden in het huis woonde. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Bankrekeningen en andere bezittingen

Moet ik belasting betalen uit de opbrengst van de verkoop van mijn overleden ouders huis? Als dat zo is, wat is de berekening en in welke box moet ik dat aangeven? De erfbelasting is reeds aangegeven en zal betaald worden.

De opbrengst van een huis is op zichzelf niet belast. Belastingheffing van onroerende zaken vindt plaats in box 3, waar ieder jaar de waarde moet worden aangegeven en waarover dan ieder jaar belasting moet worden betaald. Wordt het huis verkocht, dan is daarover geen belasting verschuldigd. Maar de geldsom die u ervoor krijgt, valt dan ook weer in box 3 per 1 januari van het volgende jaar.

Geplaatst 9 november 2018


Zoals veel gepensioneerden moet ik ieder jaar een behoorlijk bedrag belasting bijbetalen omdat ik diverse uitkeringen ontvang en iedere instantie inhoudt alsof het de enige inkomsten zijn. Er wordt te weinig loonbelasting ingehouden en de heffingskorting klopt ook niet. Ik heb al een voorlopige aanslag 2018 ontvangen. Nu hoor ik dat er wellicht met de voorlopige aanslag ook een box 3 voordeel behaald kan worden. Kunt u dit uitleggen?

Omdat u de voorlopige aanslag 2018 betaalt vóór 31 december 2018, is uw vermogen per 1 januari 2019 met dit bedrag gedaald en betaalt u hierover geen box 3 belasting meer. Als u geen voorlopige aanslag zou hebben en die dus ook niet zou betalen, zou het saldo op uw bankrekening op 1 januari 2019 hoger zijn en daarover moet u daarover belasting betalen na het doen van aangifte over 2019.

Geplaatst 9 november 2018


Onze zoon heeft een hoge spaarrekening waar hij vermogensrendementsheffing over moet betalen. Hij zou ons liever geld lenen voor deelaflossing van onze hypotheek. Onze hypotheek is nog €80.000 en hij zou ons €40.000 willen lenen. Hoewel wij zelf dit bedrag ook kunnen ophoesten willen we hem ook helpen. Het hoeft geen hypothecaire lening te worden wat ons betreft maar een 'gewone' lening. Mag dit van de Belastingdienst als het leendoel is aflossing op een bestaande hypotheek? Of moet het dan perse een hypothecaire lening worden met alle soesa van dien?

Als uw doel is om uw zoon minder belasting in box 3 te laten betalen, dan gaat dat mis. Weliswaar wordt zijn bankrekening lager als hij u geld leent, maar hij heeft voor hetzelfde bedrag een vordering op u. Zijn vermogen gaat dus niet omlaag. Of het voor u verstandig is om een deel van uw lening af te lossen is een geheel andere vraag. Het hoeft in ieder geval geen hypothecaire lening te zijn.

Geplaatst 9 november 2018


Als erfenis hebben we de woning van mijn zus aanvaard. De wordt nu beheerd door een vakantiemakelaar en verhuurd en die houdt dus toezicht. Wat moet ik hiervan opgeven voor de belasting? Er zijn verhuurinkomsten, maar ook een schuld om het huis geschikt in te richten voor verhuur. De inkomsten waren in 2017 nog net niet genoeg voor de aflossing van deze schuld. Hoe moet dit alles (in box 3) vermeld worden? Tweede vraag: In 2017 is de erfbelasting betaald. Daarvoor had ik contant extra geld nodig dat ik kreeg door de hypotheek op ons eigen woonhuis te verhogen. Geldt de erfbelasting in dit geval als schuld? En de extra hypotheek? En de schuld bij de vakantiemakelaar voor de inrichting? 

U moet de woning aangeven in box 3 voor de volle WOZ-waarde. Ik neem daarbij aan dat de woning op 1 januari 2017 al in uw bezit was. De schuld mag u in box 3 aftrekken, maar er is wel een drempel. U hoeft de inkomsten niet aan te geven en mag de kosten niet aftrekken, ook niet de rente van schulden. De erfbelasting is aftrekbaar als schuld in box 3. En de schuld om de erfbelasting te betalen is ook aftrekbaar in box 3, maar de rente zelf is niet aftrekbaar. Datzelfde geldt voor de schuld bij de vakantiemakelaar. 

Geplaatst 30 maart 2018
 

Bij het invullen van de buitenlandse dividendbelasting kan je het bruto dividend en de ingehouden belasting invullen. Die inhouding is voor veel landen meer dan 15%. Bij de online wordt dan vreemd genoeg verder gerekend alsof je dan alle opgegeven betaalde buitenlandse dividendbelasting terug zult krijgen. Maar je hebt slechts recht op 15% van het bruto dividend. Hoe werkt dat?

Wij maken precies over deze situatie een opmerking op pagina 80 van de Belastinggids rechterkolom onderaan. U moet het percentage zelf veranderen in het juiste percentage. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik ben in het bezit van een eigen woning zonder hypotheek. In mei 2016 heb ik een hypotheek opgenomen op deze woning van €120.000. Dit geld heb ik via een familiebank doorgeleend aan mijn zoon (€165.000). We hebben dit onderhands geregeld, maar wel met contract. Hij heeft mij een advies-/afsluitprovisie betaald van €2.400. Waar moet ik dit allemaal aangeven?

U heeft geld geleend van de bank. Niet voor de eigen woning, maar om door te lenen aan uw zoon. Deze schuld valt dan ook in box 3, zodat u de rente niet bij de eigen woning kunt aftrekken. U leent het geld vervolgens aan uw zoon. U heeft dus een vordering op uw zoon. Die geeft u aan bij bezittingen, bij bankrekeningen en overige bezittingen. U hoeft geen rente aan te geven en de aan uw zoon in rekening gebrachte afsluitprovisie is voor u ook geen inkomen. Voor uw zoon geldt dat de lening wel is aangegaan voor de eigen woning (dat neem ik tenminste aan). Voor hem zijn de betaalde rente en kosten van geldlening aftrekbaar bij de eigen woning. Dat geldt in principe ook voor de afsluitprovisie. Maar omdat het geen hypothecaire lening, maar een onderhandse lening is, vraag ik mij af of zo'n provisie onder zakelijke omstandigheden door een bank ook in rekening gebracht zou worden. Als dat het geval is, is er geen probleem. Als dat niet zo is, dan zou deze aftrek geweigerd kunnen worden. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Als bewoner van een flatgebouw met een VvE, heeft ons administratiekantoor bij de financiële verantwoordingen een hoofdstukje 'reservefonds' t.b.v. de belastingaangifte. Wat moet ik met dit getal doen en wat is de consequentie van het eventueel opvoeren van dit bedrag?

Uw aandeel in dit reservefonds is voor u een bezitting. U moet per 1 januari 2017 uw aandeel daarin dus in box 3 aangeven. Of u er wel of niet aan kunt komen, is daarbij niet van belang. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik heb redelijk gespaard met mijn vriendin en heb dit jaar meer moeten betalen aan de belasting dan dat ik krijg aan rente over dat bedrag. Ik vind dit zuur geld en wil het anders gaan doen. Wat is uw advies?

Heel zuur, maar heel Nederland heeft daar last van. Dit is wel op bepaalde manieren te verzachten, bijvoorbeeld door groen te beleggen. Daarvoor geldt een vrijstelling in box 3 tot een bepaald bedrag en ook een extra heffingskorting. U kunt dat nalezen in onze Belastinggids of op de site van de Belastingdienst

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Mijn moeder van 93 jaar heeft een schuld bij mij van €360.000. Vanwege de kosten van vele jaren verzorgingshuis teert zij snel in en kan zij mij die schuld nooit meer terugbetalen. Zij heeft nog €200.000. Ik voer de schuld op als vordering; zij als schuld. Maar aangezien ik dat geld nooit meer zal ontvangen vraag ik me nu af wat ik nu moet doen. 

U kunt uw vordering op uw moeder lager waarderen. Dat kan op een geschatte waarde. Die is dus hoogste het bedrag dat zij nog heeft, maar als haar gezondheid nog goed is, kan dat zelfs lager. Het is nattevingerwerk. Ik ken de omstandigheden verder niet, dus dat moet ik aan u overlaten. 

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Als je een spaarhypotheek hebt met een gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning in box 1 die op einddatum de eigenwoningschuld aflost, moet ik dan bij bankrekeningen en andere bezittingen het vinkje bij kapitaalverzekering aanzetten en de spaarpolis aanmelden? 

Ja dat moet. U geeft de waarde aan, maar daarmee is niet gezegd dat hij ook belasting is in box 3. Waarschijnlijk is hij vrijgesteld. Kijkt u maar wat eruit komt als u alle vragen invult.

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 
 

Onze moeder is eind 2016 overleden. In de loop van 2017 is de erfenis afgehandeld en de erfbelasting uit de erfenis betaald. Op 1 januari 2017 stond dit bedrag nog op de spaarrekening van onze moeder. Kunnen wij als nabestaanden bij het invullen van onze aangifte 2017 nog iets met de betaalde erfbelasting doen? 

Voor de aangifte over 2017 telt de erfenis mee, ook al staat hij niet op uw eigen bankrekening. Maar de erfbelasting die is verschuldigd, mag als schuld worden afgetrokken. Als het bedrag van de erfbelasting niet bekend is, mag u een schatting maken. De Belastingdienst heeft daarvoor een rekenhulp. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Wij hebben als ouders een hypotheek verstrekt aan elk van onze 2 zonen in verband met de aankoop van voor elk een eigen huis. In de belastingaangifte kan ik alleen iets invullen bij 'uitgeleend geld'. Hiervoor heb ik de 2 hypotheken bij elkaar opgeteld. Is dat juist of moet er nog iets anders mee gedaan worden. Ik kan ook nergens invullen dat het hypotheken voor onze zonen betreft en ook niet wat de hoogte is van de hypotheek per kind. De bedragen zijn verschillend. 

Dit zijn vorderingen op uw beider zonen. U kunt de bedragen bij elkaar optellen, onder vorderingen aangeven maar hoeft verder niets aan te geven. Maar uw zoons moeten de lening wel melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te krijgen.

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016
 

Bij het eigen vermogen van mij en mijn fiscale partner dien ik ook het vermogen van de kinderen op te tellen. Zijn en mijn kinderen zijn van eerdere huwelijken. Nu heb ik begrepen dat ik de helft van het eigen vermogen van de kinderen bij ons vermogen moet optellen. Maar bij ons is niet bekend wat de kinderen voor een vermogen bij de ex-partners hebben opgebouwd. Mogen wij dan toch het vermogen wat ze bij ons hebben opgebouwd daarvan de helft nemen en dat optellen bij ons eigen vermogen? 

U kunt alleen maar uitgaan van de gegevens die tot uw beschikking staan. Het zou me niks verbazen als het hele vermogen van de kinderen in de vooringevulde aangifte staan ingevuld en daarvan telt u dan gewoon de helft bij uw vermogen op. Meer kunt u niet doen. Als het fout is, hoort u het wel van de Belastingdienst. Maar het is onwaarschijnlijk dat die meer weten dan wat in de vooringevulde aangifte staat ingevuld. 

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2016 
 

Wij hebben het huis van mijn schoonouders gekocht (blooteigendom), waarbij schoonouders het vruchtgebruik hebben tot hun dood. WOZ-waarde is €185.000. Hoeveel moeten mijn schoonouders - beiden 66 jaar oud - opgeven in box 3 en hoeveel wij? 

Uw schoonouders geven €96.200 aan en u €88.800. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018

Hypotheken en andere schulden

Ik las in de Geldgids een suggestie over het verstrekken van een eigenwoninglening door kinderen aan de ouders. Dat bracht me op een gedachte, namelijk om mijn kinderen te schenken uit vrij vermogen zodat ze daarmee een deel van de bestaande hypothecaire lening uit mijn eigen BV overnemen. Is het mogelijk dat kinderen vanuit hun vermogen een eigen woning lening aan de ouders verstrekken waarbij de rentelasten aftrekbaar zijn bij de ouders in box 1 en de renteopbrengsten in box 3 belast bij de kinderen?

Kinderen kunnen hun ouders geld lenen om te gebruiken voor de woning. Het gaat dan om oversluiten van de lening die nu bij de BV loopt. Dan is de rente voor de ouders aftrekbaar. De vordering van de kinderen op de ouders valt inderdaad in box 3.

Geplaatst 9 november 2018
 

Er is een hypotheek voor nieuwbouwwoning en de oude lopende hypotheek in 2017. Bij de nieuwe hypotheekdelen vraagt men of deze voor de oude woning is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar als ik dit niet aanvink, merk ik dat ik geen aftrek krijg. Moet ik dus aankruisen dat de nieuwe hypotheek voor de in aanbouw zijnde woning, voor de oude woning is?

Nee, dat gaat niet goed. U moet de woning in aanbouw invullen als een onroerende zaak, eigen woning, voor toekomstige bewoning (in aanbouw). Dan kunt u wel de goede vragen over de renteaftrek beantwoorden. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik heb vorig jaar een nieuwbouwhuis gekocht dat nog in aanbouw is. Hier zit een overbruggingshypotheek met bouwdepot op. Ik heb advieskosten, afhandelingskosten en notariskosten. Mijn vraag is waar kan ik die invullen op mijn belastingformulier. 

U moet invullen dat u dit huis heeft en dat het een eigen woning (in aanbouw) is. Dan kunt u deze kosten wel kwijt. U hoeft over deze woning in aanbouw geen eigenwoningforfait te betalen. Dit wordt automatisch op 0 gezet. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Op 1 december 2017 hebben wij onze nieuwe woning gekocht. Nu wordt er in de aangifte in box 1 wel een eigenwoningforfait opgevoerd, terwijl er geen renteaftrek tegenover staat. De hypotheekverstrekker heeft pas in 2018 de eerste termijn geïncasseerd. Klopt dit? 

Of het eigenwoningforfait wordt opgevoerd, hangt af van of u daar al staat ingeschreven. Zo niet, dan is het eigenwoningforfait 0 zijnde een woning voor toekomstig gebruik. De rente is aftrekbaar in het jaar van betaling, dus dat zal inderdaad in 2018 zijn. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Door aflossingen op mijn aflossingsvrije hypotheek zal dit jaar het bedrag van de te betalen hypotheekrente onder het bedrag van het huurwaardeforfait komen, die daardoor 0 wordt. Mag ik dan de resterende hypotheekschuld aftrekken van vermogen in box 3?

Nee, dat kan niet zomaar. Daarvoor moet de schuld echt omgezet worden in een box 3 schuld. Dat kan door een nieuwe lening af te sluiten, het bedrag daarvan op uw eigen rekening te laten storten en daarmee de andere lening af te lossen. Niet zo eenvoudig dus.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Mijn overlijdensrisicoverzekering/kapitaalverzekering is gekoppeld aan mijn aflossingsvrije hypotheek. In 2025 heb ik een gegarandeerd kapitaal dat uitgekeerd moet gaan worden en dat ik dan moet gaan besteden voor aflossen van mijn hypotheek. Maar wat zal de belasting gaan doen als het uitgekeerde kapitaal hoger is dan mijn hypotheek waard is? Of als ik mijn hypotheek volledig aflos en de kapitaalverzekering gewoon door laat lopen? 

Als uw verzekering is afgesloten vóór 1 januari 2001, maakt het niet uit of de uitkering hoger is dan de hypotheek. Voorwaarde is wel dat de hoogste premie niet meer dan 10 keer hoger is dan de laagste premie en er jaarlijks premies zijn voldaan. Zo'n polis valt in box 3, waar hij is vrijgesteld tot een bedrag van €123.428 (het dubbele voor fiscale partners) als het verzekerde kapitaal niet is verhoogd en de looptijd niet is verlengd. De uitkering is vrijgesteld als hij niet hoger is dan €28.134 bij 15 jaar premiebetaling en een extra €95.294 bij 20 jaar premiebetaling. U kunt dit allemaal nalezen op pagina 83 van onze Belastinggids.

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2016 
 

Ik heb in maart een huis gekocht. Mijn ouders hebben daarvoor een lening van €30.000 aan mij uitgeleend die ik over 30 jaar annuïtair ga terugbetalen. Moet ik mijn lening aan mijn ouders maandelijks afbetalen of kan dat ook jaarlijks? 

De leningen moeten voldoen aan de aflossingseis. Dat wordt maar 1 keer per jaar getoetst en wel per 31 december. Dus op die datum moet voldaan zijn aan de aflossingseis. Dat kunt u uitrekenen op de website van de Belastingdienst, via de rekenhulp aflossen. U krijgt geld terug van de Belastingdienst door volgend jaar aangifte te doen over 2018 en daarbij de vraag over de inkomsten eigen woning en schulden in te vullen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Ik heb €8.000 teruggestort gekregen wegens te veel betaalde boeterente voor het omzetten van mijn hypotheek door mijn bank (ABN Amro). Waar moet ik dit in de aangifte vermelden? 

U moet dit in mindering brengen op de betaalde rente bij de eigen woning.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Mijn vraag gaat over de hypotheekrenteaftrek waarbij de hypotheekschuld deels consumptief is gebruikt. Ik stel de vraag met behulp van een voorbeeld: de hypotheekschuld is €100.000, het consumptieve deel €40.000 en de eigenwoningschuld €60.000. Nu mag ik 60% van de hypotheekrente af trekken. Nu los ik €10.000 af op de hypotheekschuld. Mag ik die aflossing laten gelden voor het consumptieve deel? 

U mag zelf bepalen op welk deel de aflossing betrekking heeft. Dat mag dus geheel voor het box 3 deel zijn. Dan is na 4 aflossingen van €10.000 de hele box 3 schuld afgelost en blijft alleen het eigenwoningdeel over met volledige renteaftrek.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Zijn de notariskosten voor het royeren van een hypotheekinschrijving aftrekbaar? 

Jazeker

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018

Uitgaven: Lijfrentes 

Mijn dochter heeft een baan waarin zij geen pensioen opbouwt. Daarom heeft zij zelf een bankspaarlijfrenterekening geopend bij SNS bank. Om zo'n rekening te openen moest zij €250 betalen. Zijn deze kosten aftrekbaar?

Ik weet het niet 100% zeker en kon geen uitsluitsel vinden over dit specifieke punt in de vakliteratuur. Maar ik denk dat ze niet aftrekbaar zijn. Ze maken immers geen onderdeel uit van de betaalde inleg. Dus áls u ze aftrekt, is de kans groot dat de aftrek geweigerd wordt. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Mijn inkomen in 2017 is €6.500 bruto, dus ik betaal bijna geen belasting. In 2016 was dat €27.000 bruto dus er kan lijfrente aftrek worden toegepast, maar ik betaal geen belasting dus geen aftrek? Mijn vrouw heeft wel een normaal inkomen, kan het dan met haar inkomstenbelasting worden verrekend?

Als u een lijfrentepremie betaalt, kan dat bedrag niet bij uw vrouw worden afgetrokken. Maar u kunt wel een lijfrentepremie betalen en die niet van uw inkomen aftrekken. Dan wordt tot dat bedrag de uitkering niet belast (saldomethode). U mag namelijk kiezen of u de premie wel of niet aftrekt. Zie pagina 123 van onze Belastinggids.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik krijg van mijn pensioenfonds een opgaaf 'factor A' over 2016 van €1.322. Ze geven daarbij aan dat ik die kan benutten in geval van banksparen. Ik en mijn echtgenoot hebben een bankspaarhypotheek sinds 1 december 2012 met 2 geblokkeerde bankspaarrekeningen. In 2017 hebben we daar samen ruim €5.000 op ingelegd. Kan ik het bedrag bij factor A aftrekken, en zo ja hoe?

Als ik het goed zie, zijn uw bankspaarrekeningen geen lijfrentespaarrekening maar hypotheek bankspaarrekeningen. De factor A heeft te maken met lijfrenteaftrek. U heeft daar dus niets aan voor hypotheeksparen. De bedragen die u daar inlegt zijn niet aftrekbaar. De factor A is alleen van belang als u inlegt op een lijfrentespaarrekening (of echte lijfrente). Maar dat is volgens mij bij u niet het geval. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Uitgaven: Specifieke zorgkosten

De kosten van een kroon zijn fiscaal aftrekbaar. Geldt die aftrek ook voor alle bijkomende kosten om die kroon te plaatsen? Met bijkomende kosten bedoelde ik: verdovingsprik, kosten tandarts, wegboren halve kies etc. Nog een vraag. Ik heb in 2015 2016 en 2017 een kroon laten plaatsen. Mag ik de totale kosten in 1 keer over 2017 verrekenen of moet ik dat per jaar doen?

Alle tandartskosten en ook de ritten naar de tandarts zijn inderdaad aftrekbaar. Wat betreft de oude kosten, die moeten afgetrokken worden in het jaar waarin zij zijn betaald. Mag dus niet in 2017.

Geplaatst 9 november 2018
 

Zijn de kosten van een orthodontist voor het plaatsen en onderhouden van een beugel voor een minderjarig inwonend kind aftrekbaar? Uiteraard de kosten boven de drempel.

Die kosten zijn inderdaad aftrekbaar als zij niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Geplaatst 9 november 2018


Ik ben 65+ en zou in aanmerking kunnen komen voor verhoging van bepaalde ziektekosten. Hoe gaat dat in zijn werk? Moet ik dat zelf uitrekenen?

Nee hoor, dat hoeft u niet zelf uit te rekenen. U vult uw ziektekosten in het aangifteprogramma in en die berekening wordt door het programma vanzelf gemaakt. Wel even controleren of dat goed gaat.

Geplaatst 9 november 2018
 

De wettelijke eigen bijdrage die betaald moet worden bij de aanschaf van orthopedische schoenen, is deze bij de Belastingdienst aftrekbaar als zorgkosten?

Helaas, deze is niet aftrekbaar.

Geplaatst op 9 november 2018
 

Ik heb in 2017 in een ziekenhuis in Nijmegen op IC (intensive care) gelegen. 4 à 5 dagen heeft mijn leven aan een zijden draadje gehangen. Mijn vrouw is in deze periode constant op het ziekenhuis geweest en heeft daar noodgedwongen gebruik moeten maken van ontbijt, lunch en warme maaltijden uit de kantine. Zijn deze kosten aftrekbaar bij de inkomstenbelasting? Zo ja, waar moet deze post dan worden ingevuld? 

Helaas, deze kosten zijn niet aftrekbaar. Wel fijn dat u het gehaald heeft. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

In 2017 heb ik van mijn tandarts een rekening ontvangen in verband met een behandeling. Een gedeelte is vergoed via de aanvullende verzekering. Het grootste deel moet ik zelf betalen. Kan ik dit als niet vergoede zorgkosten vermelden? Onder aftrek van het eigen risico?

U kunt het niet-vergoede deel inderdaad als zorgkosten aftrekken, onder aftrek van het eigen risico. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Mijn vrouw zit in de dagopvang voor een aantal dagen per week. Hiervoor betaal ik een eigen bijdrage. Voor de zekerheid: is deze eigen bijdrage aftrekbaar?

Deze is niet aftrekbaar.

Geplaatst op vrijdag 30 maart
 

Weggooi-handschoenen die bij persoonlijk verzorging gebruikt, zijn die aftrekbaar bij de inkomstenbelasting? 

Helaas, nee. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Is een sta-op-stoel aftrekbaar onder zorgkosten?

De kosten van een sta-op-stoel zijn niet aftrekbaar. Alleen in heel hoge uitzonderingsgevallen wil aftrek nog weleens een kans van slagen hebben. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

In de Belastinggids op pagina 127 staat dat kosten van particuliere verpleging geheel aftrekbaar zijn, mits het voor dit doel ontvangen pgb hierop in mindering is gebracht. Onder welke post in de elektronische aangifte kan dit worden afgetrokken?

Dit valt onder de genees- en heelkundige hulp. Aftrekbaar zijn alleen de regelrechte kosten voor verpleging. De betaalde eigen bijdrage aan het CAK hoeft niet in mindering te worden gebracht.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik heb een vraag over de specifieke zorgkosten. De inkomensdrempel van 1.65% moet deze afgetrokken worden voor of na de vermenigvuldigingsfactor?

Eerst komt de vermenigvuldigingsfactor en daarna pas de drempel. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Ik kan jonggehandicaptenkorting aftrekken, maar ik kan dit nergens invullen. Aangezien ik nu geld moet betalen over mijn Wajong-uitkering, wil ik deze aftrekpost graag gebruiken.  

De jonggehandicaptenkorting is een heffingskorting en geen aftrekpost. De heffingskorting gaat regelrecht van de te betalen belasting af. Nadat u alle inkomsten, vermogen en aftrekposten heeft ingevuld, komt u in een scherm over de heffingskortingen en daar wordt gevraagd of u recht heeft op een Wajong-uitkering. Daar vult u dan ja in en de jonggehandicaptenkorting wordt van de te betalen belasting afgetrokken. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Uitgaven: Aftrekbare giften 

Mijn vraag betreft de aftrekbare giften. Ik heb 2 schriftelijk vastgelegde periodieke giften en een heleboel ANBI gewone giften. Als ik alle giften bij elkaar doe heb ik evenveel aftrek (minus het drempelbedrag) als wanneer ik mijn vastgelegde en gewone giften apart opgeef (minus het drempelbedrag). Wat heeft het dan voor zin om giften periodiek vast te leggen? Ik vind het geen optie om dit met de (vele) andere giften ook te doen. Ik hoor graag van u of dit klopt.

Onder omstandigheden loopt het inderdaad zo. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld als er alleen maar vastgelegde periodieke giften worden gedaan. Maar het kan inderdaad zijn dat de drempel wordt opgesoupeerd door de gewone giften. En dat de daar bovenop gedane periodieke giften dus ook volledig aftrekbaar zouden zijn als ze niet periodiek, maar gewoon waren. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Van een aantal ANBI's is duidelijk dat ik mijn lidmaatschap als gift kan opvoeren. Er zijn ook ANBI's waarvan ik een soort tegenprestatie kan ontvangen, zoals VPRO, Diergaarde Blijdorp, Museumkaart en de Openbare Bibliotheek. Klopt het dat ik deze niet als gift kan opvoeren? 

Het klopt dat u deze niet als gift kunt opvoeren. 

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016 

Uitgaven: Scholingsuitgaven 

Momenteel volg ik een dure studie (totale kosten €84.000) waarvoor ik geen studiefinanciering ontvang. De studiekosten kan ik in de komende jaren (wanneer ik inkomen ontvang) opvoeren als aftrekbare studiekosten. Op de website van de Belastingdienst staat dit vermeld onder de noemer 'standaardstudieperiode'. Deze periode bedraagt maximaal 5 aaneengesloten kalenderjaren. Onder de 30 jaar geldt er geen maximum voor het op te voeren bedrag per jaar. Boven de 30 jaar is er een limiet van €15.000 per jaar. Op dit moment ben ik 29 jaar (word 30 jaar in augustus aanstaande). Echter ben ik pas van plan om de studiekosten op te voeren zodra ik een studie-gerelateerd inkomen heb. Op dat moment ben ik de 30 jaar al gepasseerd. Kunt u mij vertellen of ik met terugwerkende kracht deze studiekosten kan opvoeren, zodat deze niet onder de limiet van €15.000 per jaar vallen? De studiekosten zijn/ worden allemaal voor mijn 30ste levensjaar betaald.

De studiekosten moeten worden opgevoerd in het jaar dat ze betaald zijn. Daarbij heeft u dus geen last van de €15.000 grens. Dit moet ook als u in dat jaar geen inkomen heeft. Deze studiekosten worden dan overgebracht naar volgend jaar, waar ze tezamen met de kosten van dat jaar aftrekbaar zijn. Zo gaat dat door tot het jaar waarin u wel inkomsten hebt. U hebt dus geen last van de grens. U kunt deze methodiek nalezen in par. 7.8 van onze Belastinggids

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik overweeg een XML-cursus te volgen om bij te blijven in mijn vakgebied: kosten voor de cursus bedragen €1.200 exclusief btw. Kan ik als particulier de gemaakte studiekosten aftrekken van mijn inkomstenbelasting 2018?

Studiekosten zijn als scholingsuitgaven aftrekbaar als zij dienen ter verwerving van inkomen uit werk en woning. Dus als u een baan hebt, zijn deze kosten aftrekbaar. Als u in dit vakgebied wilt gaan werken, zijn zij ook aftrekbaar als aannemelijk is dat daar werk te vinden is. Als u het uit pure hobby doen, zijn de kosten niet aftrekbaar. De scheidslijn is niet altijd even duidelijk. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Is onze bijdrage aan de studiekosten van onze kinderen (21 en 23 jaar) aftrekbaar? En is de premie van de ziektekostenverzekering aftrekbaar, voor ons als ouders en/ of voor de kinderen? 

Het antwoord op alle vragen is nee.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017

Aanvullende vragen

In het verleden heb ik een eigen bedrijf gehad (een V.O.F.). Dit bedrijf is failliet gegaan. Door dit faillissement hebben mijn vrouw en ik beide een verrekenbaar verlies. Na dit faillissement heb ik een goed betaalde baan gevonden en het verrekenbaar verlies van mij in de belastingaangifte kunnen verrekenen. Nu is mijn verrekenbaar verlies op en wil ik het verrekenbaar verlies van mijn vrouw verrekenen. Zij werkt niet. De Belastingdienst zegt dat dit niet mag. Ik vind dat dit niet kan. Als mijn vrouw een belastingschuld zou hebben dan zou ik deze moeten voldoen, omdat wij in gemeenschap getrouwd zijn.

Het verrekenbare verlies is ontstaan uit een onderneming. Winst uit onderneming is een strikt persoonlijke inkomstenpost en ook het verlies is dus strikt persoonlijk. Dat houdt in dat u inderdaad het verlies van uw vrouw niet kunt verrekenen met uw eigen inkomen. Dat zegt de wet. Daar is helaas niets aan te doen.

Geplaatst 9 november 2018
 

Mijn vrouw heeft, naast andere inkomsten ook een klein Frans pensioen. Voor het gemak €1.000 per jaar. Volgens Verdragstaten IB-ingezetene wordt dit in Frankrijk belast (19, lid 1) en dus niet in Nederland. Indien ik dit in de aangifte als zodanig vermeld (€1.000) wordt automatisch de premie volksverzekeringen met €257 en bijdrage zorgverzekering met €55 verhoogd. Inkomen wordt dus wel in Nederland belast. Wat is er niet juist? Of wat doe ik fout?

De vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting geldt alleen voor het belastingdeel en niet voor de premies. Dat weet bijna niemand en daarom valt het meestal erg tegen. U kunt de vermindering terugvinden in het overzicht van de te betalen belasting, daar kunt u dit zien.

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Buitenlandse onroerende zaken zouden vrijgesteld zijn van belasting (zie 10.3c bladzijde 138 van de Belastinggids). Echter, in het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst wordt deze aftrek nergens berekend.

Die aftrek vindt u, als het goed is, terug bij de berekening van de belasting. Daar staat eerst het inkomen in box 3, vervolgens de belasting en daarna de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Ik heb een stamrecht BV maar er zit helemaal geen geld meer in aangezien ik afgelopen jaren geld uit de BV had geleend voor aanvulling van mijn WW/bijstand. Vanaf 2015 ontvang ik geen uitkeringen van de BV aangezien het leeg is. Moet ik alsnog de loonbelastingen van de niet te ontvangen uitkering betalen? Hoe kan ik van deze BV afkomen?

Dit is een veelvoorkomend probleem. Lenen uit de stamrecht BV en vervolgens de uitkeringen niet kunnen betalen. Een stamrecht BV is juist bedoeld om door middel van uitkeringen aan te vullen op WW et cetera. En dat heeft u gedaan, maar niet door uitkeringen, maar door te lenen. De BV heeft nu een vordering op u, die gebruikt kan worden om de netto-uitkeringen te 'betalen' (met gesloten beurzen). Dat houdt in dat inderdaad de loonbelasting afgedragen moet worden. Het bedrag daarvan moet door u vanuit privé in de BV worden gebracht, wederom ter aflossing van de schuld die u aan de BV heeft. Het is niet eenvoudig om van zo'n BV af te komen. De BV heeft namelijk middelen om de uitkeringen te betalen (namelijk de vordering op u) en dan kan hij niet zomaar geliquideerd worden. U kunt óf overleggen met de Belastingdienst over de mogelijkheden, óf u kunt een belastingadviseur inschakelen. Maar reken er niet op dat er een gunstige uitkomst te vinden is.

Geplaatst op donderdag 15 september 2016
 

Sinds eind 2016 wonen wij in Nederland, en over 2017 zullen wij dus belastingaangifte moeten doen. In 2017 was mijn man in loondienst bij een Engelse werkgever, en voerden deze werkzaamheden op het kantoor in Engeland uit maar ook vanuit ons huis in Nederland (50/50). Hij staat ingeschreven bij de gemeente hier, en heeft een BSN-nummer. Ik kom er niet uit met het aangifteformulier hoe ik kan aangeven dat hij al in Engeland belasting over zijn inkomen betaalt, en daar bijdraagt aan de Engelse zorgverzekering. Moet hij dubbele belasting betalen? 

Hij moet eerst zijn aangifte invullen met zijn volledige inkomen. Bij zijn inkomsten uit dienstbetrekking kunt u aangeven uit welk land deze inkomsten afkomstig zijn. Daar vult u dan Engeland in. Vervolgens kijkt u bij aanvullende vragen. Daar staat een vraag over het slechts gedeeltelijk verzekering zijn voor o.a. de zorgverzekeringswet en als het goed is staat er ook een vraag over vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Verdelen 

Is het inderdaad zo dat bij de rubriek Verdelen alleen rekening wordt gehouden met reeds ontvangen voorlopige aanslagen en dat reeds betaalde voorlopige aanslagen terugkeren bij de rubriek Overzicht belasting en premies? Zijn de uiteindelijk te betalen/ontvangen bedragen terug te vinden in de rubriek Overzicht belasting en premies?

Zo werkt het programma kennelijk. Ik heb het uitgeprobeerd. En ja, dit komt bij de uiteindelijke berekeningen inderdaad goed. Ik kan er verder ook niets van zeggen. Gelukkig staat het wel duidelijk vermeld. 

Geplaatst op donderdag 30 maart 2017
 

Tot nog tot kreeg of ik of mijn echtgenote een voorlopige aanslag. Nu hebben we er allebei een gehad. Betekent dat nu dat wij geen gebruik meer kunnen maken (door 'verdelen') van de aanslaggrens van €45?

Een voorlopige aanslag met een bedrag te betalen betekent inderdaad dat daar geen gebruik meer van kan worden gemaakt. Als 1 van de 2 onterecht is, kunt u vragen om vermindering tot nihil. Dan geldt voor die persoon weer wel de aanslaggrens. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Mijn man en ik doen samen aangifte. We hebben als aftrekpost alleen de hypotheekrente van €1.514 (na aftrek van het eigenwoningforfait). Mijn man zit met zijn bruto-inkomen van €50.000 in de derde belastingschijf. Ik zit met mijn bruto-inkomen van €26.904 in de tweede schijf. Hoe ik ook verdeel in het verdeelscherm van de Belastingdienst, we blijven toch €896 aan belasting betalen. Hoe kan dit? Als ik de aftrekpost aan mijn man geef, moet dat toch belastingvoordeel opleveren omdat hij in een hogere belastingschijf valt dan ik? 

Dat komt omdat voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, het tarief in de tweede en de derde schijf even hoog is, namelijk 40,80%. De opbouw is weliswaar anders, in de tweede schijf zitten premies volksverzekeringen en de derde schijf bestaat alleen uit belastingen, maar het resultaat is hetzelfde. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Tarieven en heffingskortingen 

Ik heb een vraag over de alleenstaande-ouderenkorting. Mijn schoonvader is overleden op 14 mei 2018. Mijn schoonmoeder ontvangt vanaf 15 mei 2018 de AOW voor alleenstaanden. Tot de datum van zijn overlijden ontving zij de AOW voor gehuwden. Heeft mijn schoonmoeder over 2018, ook recht op de alleenstaande-ouderenkorting? Gezien haar inkomen heeft ze wel recht op de ouderenkorting en de algemene heffingskorting.

Het maakt niet uit hoe lang recht bestaat op de alleenstaanden AOW, zelfs al is dat maar een korte periode. Er bestaat recht op de alleenstaande ouderenkorting als er gedurende een deel van het jaar recht bestaat op de alleenstaanden AOW. Dus ja, uw schoonmoeder heeft daar recht op.

Geplaatst 9 november 2018
 

Ik heb een aangifte ingevuld voor mijn vrouw en eentje voor mij. Mijn vrouw is vorig jaar augustus opgenomen in een verpleeghuis. Wij hebben nu recht op AOW voor alleenstaanden en kunnen dan ook aanspraak maken op een extra heffingskorting. Waar staat deze vraag? 

Ik heb de proefaangifte van de Belastingdienst ingevuld en zie nu dat deze vraag opkomt direct bij de pensioeninkomsten. Dus niet aan het einde van de aangifte. Hoop dat dat bij u ook het geval is. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Mijn vrouw heeft alleen AOW, de van toepassing zijnde heffingskortingen (algemene heffingskorting en ouderenkorting) zijn derhalve hoger dan het totaal te betalen bedrag aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Heffingskortingen zoals algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting kunnen in zo'n geval verrekend worden met de belastingruimte van de partner. Dit blijkt niet te gelden voor de ouderenkorting. Daar ik dat nergens kan terugvinden op de belastingsite, wil ik graag weten op dit klopt en zo ja waarom hier een uitzondering gemaakt is. 

Dit staat in par. 10.4k van de gids, op pagina 150 linkerkolom. Het klopt inderdaad. Op deze pagina staat het lijstje met kortingen die de Belastingdienst uitbetaalt. Daar staat de ouderenkorting niet bij. Blijkbaar vindt de Belastingdienst dit geen aparte opmerking waard. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Sinds september 2016 ben ik weduwe na het op 84-jarige leeftijd overlijden van mijn man na 55 jaar huwelijk. De aangifte over 2017 betreft dus het eerste volledige jaar zonder bijzondere zaken. Mijn vraag: Heb ik in deze nieuwe situatie nu recht op alleenstaande ouderenkorting van €438, ongeacht de hoogte van het inkomen (zie par. 10.4g op pag. 149 van de Belastinggids)? Mijn totale persoonlijke verzamelinkomen is hoger dan €36.057. De fiscus heeft op voorhand al de €71 van vroeger tijden ingevuld.

Dat heeft u. De €71 is niet de alleenstaande ouderenkorting, maar de gewone ouderenkorting die afhankelijk is van het inkomen. Of dat bedrag juist is, of dat dat het hoge bedrag moet zijn, kan ik niet beoordelen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Eind september bereik ik de AOW-leeftijd en ga dan ook met pensioen. Ik heb gelezen dat je de loonheffingskorting het beste toe kunt laten passen op het hoogste loon, in mijn geval het aanvullende pensioen. Is dat zo en waarom? Ik ben alleenstaand als dat van belang is.

Voor de uiteindelijk te betalen belasting maakt het niet uit waar de loonheffingskorting wordt toegepast, maar het maakt wel uit voor de netto-uitkering in het jaar. Maar na afloop van het jaar na het doen van aangifte, wordt dit weer rechtgetrokken. Het is dus maar waar u de voorkeur aan geeft, meer inkomen gedurende het jaar maar een grotere nabetaling na het doen van aangifte (of een kleinere teruggave) of een lager inkomen in het jaar, maar een kleinere nabetaling. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Middelen van inkomen. Mijn partner heeft in 2017 een ontslagvergoeding van zijn werkgever gekregen omdat hij volledig is afgekeurd voor zijn werk en in de WAO is beland. We willen gaan uitzoeken over welke jaren we het beste onze inkomens kunnen middelen. Naast de ontslagvergoeding speelt verminderd inkomen en lagere hypotheekrentelasten een rol. Uiteraard moet 2017 meegenomen worden en daarnaast 2015/2016 of 2016/2018 of 2018/2019. Onze vraag is als volgt: Moet 2017 fiscaal eerst afgehandeld zijn voordat we een beroep kunnen doen op het middelen van inkomen?

Alle jaren die in de middeling betrokken worden, moeten geheel afgehandeld zijn. Dat wil zeggen dat de definitieve aanslag vast moet staan. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Bij de belastingaangifte 2016 heb ik bij de verdeling met name van box 3 voor mij en mijn vrouw niet de juiste keuze gemaakt. Hierdoor is mijn ouderentoeslag veel minder. Als ik meer vermogen naar mijn vrouw had overgebracht zou mijn ouderentoeslag hoger zijn geweest. De definitieve aanslag is reeds meer dan 6 weken binnen. Is er nog een mogelijkheid om bij de inspecteur een ambtshalve vermindering aan te vragen? 

Nee, helaas is die mogelijkheid er niet. Volgend jaar meer succes! Artikel 2.17 lid 4 zegt: de voor een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, voor de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen of voor de geheven dividendbelasting tot stand gekomen onderlinge verhouding kan door de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk worden gewijzigd tot het moment waarop de aanslag, navorderingsaanslag, conserverende aanslag of conserverende navorderingsaanslag van de belastingplichtige en zijn partner, onherroepelijk vaststaan.

Geplaatst op vrijdag 15 september 2017
 

Wat is de volgorde van verrekening van de diverse heffingskortingen? Voor iemand met hogere heffingskortingen dan de verschuldigde belasting is dit van belang, in verband met het wel of niet uitbetaling van het restant, als er een fiscaal partner is met nog een 'overschot' van verschuldigde belasting. Zo komt iemand met alleen AOW al snel in de situatie dat de algemene heffingskorting en de ouderenkorting hoger zullen zijn dan het bedrag van de verschuldigde belasting. Wordt éérst de algemene heffingskorting in mindering gebracht en dan pas de ouderenkorting, dan kan het resterende bedrag aan korting niet alsnog uitbetaald worden. Andersom wel. 

Zoals u al zegt, zijn er kortingen die altijd uitbetaald worden als er een partner is met voldoende belasting; dat zijn de algemene heffingskorting, arbeidskorting, combinatiekorting en de levensloopverlofkorting. Als er daarnaast nog kortingen zijn die niet verrekend kunnen worden met de eigen belasting, zoals de ouderenkorting, dan worden die niet uitbetaald, óók niet als de partner voldoende belasting betaalt. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 
 

Arbeidskorting krijg je wanneer je arbeid verricht. Maar als je een 'vroegpensioen' krijgt en dus nog geen AOW, heb je dan recht op arbeidskorting?

Nee, helaas niet. Het gaat echt om inkomsten uit arbeid. De wet zegt: "arbeidsinkomen: het gezamenlijke bedrag van hetgeen door de belastingplichtige met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit een of meer ondernemingen, loon en resultaat uit een of meer werkzaamheden". Er zijn wel wat uitbreidingen voor de arbeidskorting, maar vroegpensioen valt daar niet onder. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018 

Toeslagen

Naar aanleiding van het begrip 'eigenaar van een woning' bij zorgtoeslag: je bent toeslag partner als je op zelfde adres woont en nog iets samen hebt, bijvoorbeeld een woning. Maar als je nu op hetzelfde adres woont en samen een nieuwbouwhuis hebt gekocht. De grond nog niet overgedragen, de overdracht is pas eind 2019. Wordt dat dan ook beschouwd als 'samen eigenaar van een woning', zodat je toeslagpartner wordt? Of kun je dit ontkennend antwoorden? Je hebt dat huis immers nog niet, zodat je geen partner van elkaar bent.

In dit geval is er geen sprake van partnerschap. Het gaat om een woning die als hoofdverblijf ter beschikking staat. En dat is hier niet zo, want dat is de oude woning.

Geplaatst 9 november 2018


Mijn inkomen is nu net te hoog om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Om mijn bruto inkomen van €22.713 te drukken wil ik periodieke schenkingen doen. Is dit verstandig? Blijven deze schenkingen nog 5 jaar aftrekbaar?

U kunt inderdaad uw inkomen drukken door periodieke schenking te doen. Kijk op de site van de Belastingdienst aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Dat is zeer belangrijk. Het ziet er niet naar uit dat deze giftenaftrek in de komende jaren gaat verdwijnen. En als dat zo is, dan komt er ongetwijfeld een overgangsregeling voor reeds bestaande periodieke giften.

Geplaatst 9 november 2018


Over 2017 bedraagt mijn inkomen €22.272. Nu het inkomen €72 hoger is dan het maximum van €22.200 moet ik €1.383 aan huurtoeslag terugbetaald worden. Is hier een beroep op een hardheidsclausule of iets dergelijks mogelijk? Het voelt zo onrechtvaardig.

Ik vrees dat daar niets aan te doen is. Voor het jaar 2018 kunt u misschien wel iets doen, bijvoorbeeld door een aftrekbare gift te geven waardoor uw inkomen omlaag gaat. Maar let wel op drempels en voorwaarden. Die kunt u nalezen op de site van de Belastingdienst.

Geplaatst 9 november 2018


Een echtpaar is in gemeenschap van goederen getrouwd. Hun gezamenlijk vermogen (ieder de helft) is hoger dan de grenswaarde die voor huurtoeslag voor ieder van het hen afzonderlijk geldt, maar lager dan de grenswaarde voor hen gezamenlijk. Wanneer een van hen langer dan een jaar in een verpleeghuis verblijft, telt die voor de huurtoeslag niet meer mee. Wat wordt voor de in het huis achterblijvende partner nu als vermogen in aanmerking genomen? Nog steeds de helft van het gezamenlijk vermogen, waardoor het recht op huurtoeslag overeind blijft? Of het gezamenlijk vermogen, waardoor het recht op huurtoeslag verloren gaat? Aan de overige criteria voor huurtoeslag is voldaan.

In deze situatie blijft het vermogen van de buitenshuis verblijvende echtgenoot buiten beschouwing. Wat dat precies is, hangt af van het huwelijksvermogensrecht. Is er sprake van algehele gemeenschap van goederen, dan is dat de helft van het vermogen.

Geplaatst 9 november 2018
 

Voor de berekening van huurtoeslag, is het van belang een niet te hoog vermogen te hebben. Voor 2018 was dat €30.000 per persoon. Ik ben alleenstaande ouder en woon samen met mijn zoon van 4. Samen hadden wij op 1 januari 2018 niet meer dan €60.000 als vermogen. Volgens deze berekening zouden wij dus recht hebben op huurtoeslag. Echter, ons vermogen was niet evenredig verdeeld over de bankrekeningen van mij en mijn zoon. Op mijn rekening stond meer dan €30.000. Nu is mijn vraag: wordt er bij de berekening van het vermogen uitgegaan van het totaal ongeacht hoe dit is verdeeld over de rekeningen van de bewoners? 

Uw zoon heeft geen recht op een apart belastingvrij vermogen. Zijn vermogen wordt bij u belast en u heeft maar 1 keer recht op deze €30.000. Als het gezamenlijk vermogen meer is dan dit, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Dus hoe u het vermogen ook verdeelt, dat maakt allemaal niet uit. Helaas. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 

Wij hebben ons aangifteformulier ingevuld, maar er werd niet gevraagd naar de post van toeslagen die de Belastingdienst ons heeft gegeven (mijn vrouw krijgt op haar naam huur- en zorgtoeslag). De computer berekende dat wij een flink bedrag terug gaan krijgen. Bij navraag bij de Belastingdienst werd door de dame gezegd, dat de toeslagen niet hoefde te worden vermeld. Is dat juist? Kunt u ons helpen, zodat we later niet weer een vordering van de Belastingdienst krijgen?

In het aangifteformulier wordt niet gevraagd naar de toeslagen. Dat is een andere afdeling. De teruggave van de Belastingdienst die uit uw aangifte volgt blijft staan. Maar de gegevens uit de aangifte worden wel gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de toeslagen. Voor de uiteindelijke hoogte van de toeslagen krijgt u inderdaad een aparte beschikking. Of u daarbij extra toeslag krijgt uitgekeerd of juist terug moet betalen, kunt u zelf berekenen door met uw aangifte in de hand te gaan naar www.belastingdienst.nl/toeslagen/.

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018
 
Mijn schoonmoeder (weduwe) geeft in haar huurhuis gratis woonruimte aan een dochter met 2 meerderjarige zoons. Alle 3 zijn formeel ingeschreven op hetzelfde adres als mijn schoonmoeder maar vormen een totaal gescheiden huishouding. Ik heb mijn schoonmoeder uitgelegd dat er bij de aangifte wordt gevraagd of er sprake is van een 'huisgenoot' en dat vanwege het criterium 'ingeschreven bij de gemeente op het zelfde adres' die vraag vermoedelijk met 'ja' moet worden beantwoord. Vervolgens zal daar in het programma wel uitrollen dat zij met haar dochter en kleinzoons geen fiscaal partnerschap heeft. Mijn schoonmoeder vindt dit onzin en wil simpel 'nee' aankruisen. Klaar! 

Ik weet niet of uw schoonmoeder huurtoeslag krijgt, maar daarvoor is het ingeschreven staan van deze personen wel van belang, zij zijn medebewoners en hun inkomen telt mee voor de huurtoeslag. Fiscaal maakt het niet uit, maar problemen zal het wel geven omdat de Belastingdienst weet dat deze personen op dit adres staan ingeschreven. Het heeft daarom geen zin om nee in te vullen. 

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018

Na de aangifte

De Belastingdienst blijft mijn VN-pensioen (UNJSPF) voor 100% in box 1 belasten, ook al heb ik - en met mij vele anderen - aangetoond dat dat anders moet: 1/3e gekapitaliseerd in box 3 (omdat dat gedeelte van de premie ingehouden is van mijn netto maandsalaris in de periode februari 1963 tot april 1970) en 2/3e in box 1 (het gedeelte indertijd betaald door mijn werkgever). De minister heeft er in 2010 in een beschikking over een ander onderwerp een potje van gemaakt en de Kamer zat te slapen. Op mijn uitgebreide bezwaarschrift over 2013 is nog steeds geen beslissing. Heeft u hier een mening over?

Heel vervelend dat er maar geen uitspraak komt. Daar kunt u wel wat tegen doen. U kunt een dwangsom eisen en u kunt een klacht indienen bij de Tweede Kamer. niet over de inhoud van het bezwaar, maar wel over het feit dat er niet beslist wordt. Maar begint u maar bij de dwangsom. Uiteindelijk kan ook de ombudsman nog ingeschakeld worden.

Geplaatst 9 november 2018
 

Ik woon in België en heb een ABP-pensioen, waarover ik volledig belastingplichtig in Nederland en deels in België. In 2016 is er een wetswijziging over ABP-pensioen voor buitenlanders: alle aftrekposten (hypotheek, ziektekosten, giften, enz) en alle heffingskortingen afgeschaft en voor mij ook geen zorgtoeslag meer. Dat is €180 per maand minder inkomsten. Nu ontvang ik een definitieve aanslag over 2016 en moet terugbetalen inclusief 4% rente? Is dat normaal in deze situatie dat men rente oplegt terwijl men moet terugbetalen. Van de wetswijziging is men in het buitenland niet op de hoogte gebracht! Kwam aan het licht als 'verrassing' bij de aanslag.

Die 4% is belastingrente en ja, dat is normaal. Het principe erachter is, dat u geld, dat eigenlijk van de Belastingdienst is, al die tijd onder u heeft gehouden. Het gaat er daarbij niet om of u dat expres heeft gedaan, of dat wel of niet uw schuld is of de schuld van de Belastingdienst. Het is een puur economische benadering en daar is niets aan te veranderen.

Geplaatst 9 november 2018
 

In de Geldgids (nr 5 2018, p. 18) las ik de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland over het belastingvrij verhuren van een tuinhuis. Wij verhuren van het door ons bewoonde huis ook zo nu en dan een zolderkamer (via Airbnb) en hebben de laatste jaren de inkomsten voor 70% opgegeven bij de aangifte. Het gaat om bedragen minder dan €5.200. Mijn vraag is of het mogelijk is alsnog bezwaar in te dienen tegen de aanslagen (vanaf 2014) en zo ja aan welke vereisten deze dan moeten voldoen.

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen wegens een rechterlijke uitspraak. Alleen als een aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat kan bezwaar gemaakt worden. Voor de oude jaren is het dus te laat.

Geplaatst 9 november 2018
 

Gisteren kreeg ik van de Belastingdienst bericht dat er na het overlijden van mijn vader geen erfbelasting verschuldigd is. Er is dus ook geen uiterste indiendatum genoemd. Volgens de notaris moet er wel een bedrag per erfgenaam te worden betaald, alleen is nog niet helemaal bekend hoeveel aangezien nog niet alles binnen is. De vraag is nu: blijft de termijn van 8 maanden na overlijden ook gelden als uiterste indiendatum erfbelasting indien de Belastingdienst geen uiterste inzenddatum op onze -nihil- brief vermeld? Of kunnen we nu rustig in 2019 eerst de gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting doen en vervolgens de erfbelasting zonder datumdruk. Mocht de termijn van 8 maanden wel blijven gelden dan is het beter direct uitstel te vragen en een voorlopige aanslag erfbelasting op te sturen.

De achtmaandstermijn geldt alleen als er tijdig een aangiftebiljet is uitgereikt, dat is niet het geval. Er geldt dus helemaal geen termijn en u hoeft ook geen uitstel te vragen. U kunt rustig eerst alles afhandelen en mocht daarna blijken dat er erfbelasting is verschuldigd, dan kunt u dan vragen om het uitreiken van een aangiftebiljet.

Geplaatst 9 november 2018