icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Algemene Bankvoorwaarden aangepast en duidelijker

Nieuws
|
De Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben de Algemene Bankvoorwaarden uit 2009 vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast.

   Gepubliceerd op:1 september 2016

bankvoorwaarden nieuws

Alle leden van de NVB hanteren dezelfde Algemene Bankvoorwaarden (ABV) waarin de afspraken voor de relatie tussen klant en bank staan. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands. Er staan bijvoorbeeld in de voorwaarden voorbeelden ter verduidelijking van de regels. Voor specifieke diensten of producten hebben banken algemene productvoorwaarden (bijzondere voorwaarden). Deze verschillen per bank en per product. Deze bijzondere voorwaarden mogen nooit afbreuk doen aan de rechten die consumenten hebben volgens de ABV.  

Belangrijke bepalingen

Het artikel met de zorgplicht is uitgebreid met een bepaling waaruit blijkt dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten. Als de bank een derde partij inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden, zoals het verrichten van een betaling aan het buitenland, dan blijft de bank aanspreekpunt en contractpartij voor de klant. In de AVB staat nu dat er door de bank vooraf duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de kosten van hun producten. Ook is geregeld dat consumenten zoveel mogelijk vooraf worden geïnformeerd over tariefswijziging. Hoe de prijswijziging precies wordt gecommuniceerd en op grond waarvan de prijs mag worden gewijzigd staat in de productvoorwaarden, want dat verschilt per product. Verder moet de bank nu duidelijk vertellen waarom bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages nodig zijn. De ABV hebben verder betrekking op zaken als storingen, overlijden, tarieven en geschillen. Zie voor een beknopt overzicht ‘Algemene Bankvoorwaarden in het kort' (pdf).

De ABV zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam en worden op 1 maart 2017 van kracht. De banken gaan hun klanten hierover rechtstreeks informeren.

Ook interessant: