icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Doorbraak voor consumenten: Tweede Kamer akkoord met wet collectieve schadevergoeding

Nieuws
|
‘Een historisch moment voor Nederlandse consumenten’, zo noemt de Consumentenbond de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel dat collectieve schadevergoeding mogelijk maakt.
gerard spierenburg

Gerard Spierenburg   WoordvoerderGepubliceerd op:29 januari 2019

rechter-rechtbank

Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond: ‘De nieuwe wet betekent een enorme versterking van de positie van Nederlandse consumenten. Een historisch moment.' Met de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie kunnen belangenorganisaties, zoals de ANWB, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, voor groepen consumenten die door dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden via de rechter collectief schadevergoeding eisen. De rechter bepaalt vervolgens in één procedure of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is.

Historisch

King: ‘We hebben 30 jaar lang gestreden voor invoering van deze wet. In 1988 adviseerde de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER, waar de Consumentenbond ook lid van is, de toenmalige minister van justitie al om een dergelijke regeling in te voeren. Helaas nam het kabinet deze wens toen niet over. In de jaren die volgden, zijn we blijven lobbyen. In 2011 leek het er met de motie Dijksma doorheen te komen, maar door de val van de regering bleef het opnieuw liggen. Tot nu. Dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nu aangenomen heeft, is een echte doorbraak.’

Collectief in plaats van individueel

De huidige wetgeving biedt geen ruimte om voor groepen consumenten compensatie in geld te eisen. Belangenorganisaties kunnen wel namens gedupeerden collectief een rechtszaak voeren, maar als de rechter heeft vastgesteld dat een bedrijf aansprakelijk is omdat het zich niet aan de regels heeft gehouden, moeten de partijen met elkaar om tafel om een schikking te treffen over het vergoeden van de schade. Loopt dat op niets uit, dan zijn consumenten gedwongen om alsnog individueel naar de rechter te stappen.
Voor veel consumenten is die drempel te hoog. Juridische procedures zijn vaak duur, ingewikkeld en langdurig, waardoor veel gedupeerden ervan afzien. Dit maakt het lonend voor bedrijven om de wet te overtreden, terwijl consumenten jaarlijks daardoor naar schatting voor honderden miljoenen euro’s schade lijden.

Lees ook: