icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voordracht kandidaten Bondsraad 2023

Nieuws
|
De Bondsraad, de algemene ledenvergadering van de Consumentenbond, (her)benoemt 25 (nieuwe) Bondsraadsleden. De (herkiesbare) kandidaten zijn, zonder tegenkandidaten, per 1 januari 2023 lid van de Bondsraad.
 
gerard spierenburg

Gerard Spierenburg   WoordvoerderGepubliceerd op:30 september 2022

Consumentenbond

De Bondsraad vormt de wettelijke algemene ledenvergadering van de vereniging Consumentenbond. De Bondsraad heeft specifieke taken voor het vaststellen van de jaarrekening, de begroting, de strategie en benoemt de leden van de Directie en leden van de Raad van Toezicht. De lijst met voorgedragen kandidaten (nieuwe kandidaten én herkiesbare leden) staat op de pagina over de Bondsraadsverkiezingen.

Voordracht tegenkandidaten tot 1 november mogelijk

Leden die bezwaar hebben tegen de voordracht, kunnen tot uiterlijk 2 maanden voor het einde van de zittingsperiode 1 of meer tegenkandidaten voordragen (artikel 11.4 statuten). Dit betekent dat de uiterste datum voor het voordragen van tegenkandidaten 1 november 2022 is.

Een tegenkandidaat moet door tenminste 25 leden van de Consumentenbond worden voorgedragen (artikel 11.4 statuten). De leden beslissen vervolgens door stemming wie tot lid van de Bondsraad is verkozen (artikel 11.4 statuten en reglement Bondsraad).

Meer informatie

Voor meer informatie over de voordracht of de Bondsraad kunt u terecht bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl of 070-4454508.