! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Doe mee met de Bondsraadsverkiezingen

De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consumenten in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke vereniging en geven stem aan miljoenen consumenten. Als één van de grootste consumentenorganisaties van Europa is de Consumentenbond een serieuze partij waar rekening mee gehouden wordt.

Wie zoeken wij?

De Bondsraad zoekt gemotiveerde mensen die mee kunnen denken om de Consumentenbond in een continue veranderende omgeving mee te kunnen laten groeien.

Je kunt je kandidaat stellen voor de Bondsraad als je:

 • Minimaal 18 jaar oud bent en per 1 januari 2021 minimaal 2 jaar aaneengesloten lid bent van de Consumentenbond.
 • Geïnteresseerd bent in consumentenzaken en je betrokken voelt bij maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Voldoende tijd en energie kunt steken in je werkzaamheden als lid van de Bondsraad.

Ervaring met verenigingswerk is een pré.

Wij vinden het belangrijk dat de leden van de Bondsraad een representatieve mix vormen: van jong tot oud, mannen en vrouwen, met verschillende culturele achtergronden, afkomstig uit heel Nederland. Bij het samenstellen van de raad houdt de verkiezingscommissie daar rekening mee.

Alle informatie voor je werk als Bondsraadslid (aankondiging van vergaderingen, vergaderstukken, mededelingen en notulen) vind je op ons eigen Bondsraadsnet, een cloud-omgeving.

Iets voor jou? Bekijk de video

Let op!

Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies

Instellingen aanpassen

Aanmelden

De Verkiezingscommissie heeft besloten om de sluitingstermijn voor kandidaten te verlengen naar 31 augustus. Dit in verband met de pandemie-perikelen rondom Covid-19. 

Herken je jezelf in het profiel? Stel je verkiesbaar als Bondsraadslid. Lees hieronder wat we van je verwachten en stuur je aanmelding voor 31 augustus 2020  naar bondsraadsverkiezingen@consumentenbond.nl of
Consumentenbond, afd. Verenigingszaken
Enthovenplein 1
2521 DA Den Haag

Vermeld daarin je:

 • lidnummer van de Consumentenbond
 • naam en adresgegevens
 • geboortedatum en geslacht
 • telefoon en e-mailadres
  +
 • achtergrond (voeg evt. je cv toe)
 • waarom je lid wilt worden van de Bondsraad
 • wat jouw bijdrage aan de Consumentenbond kan zijn.

Vermeld ook of je beschikbaar bent voor een gesprek met de verkiezingscommissie op zaterdag 19 september 2020.

Let op! Door je aan te melden als kandidaat, ga je akkoord met onderstaande verklaring en toestemming.

Verklaring: Bij verkiezing als Bondsraadslid verklaart ondergetekende dat bij hem of haar geen feiten en/of omstandigheden zijn die, als ze bekend zouden worden, de Consumentenbond zouden schaden.

Toestemming: Door mij kandidaat te stellen voor het Bondsraadslidmaatschap, geef ik toestemming aan het bureau Verenigingszaken van de Consumentenbond tot het gebruik van mijn persoonlijke gegevens (inclusief cv) voor het verkiezingsproces.

Wat is de Bondsraad?

De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond en bestaat uit maximaal 75 leden. Leden van de Consumentenbond kunnen zich kandidaat stellen voor de Bondsraad. In de Bondsraad kunnen de leden van de vereniging invloed uitoefenen op het beleid van de Consumentenbond.

Iedere 2 jaar worden verkiezingen gehouden om te voorzien in de ontstane vacatures in de Bondsraad.

Wat doet de Bondsraad?

De Bondsraad legitimeert het beleid van de Consumentenbond. De Bondsraad is ook een klankbord in discussies over consumententhema’s. De directie voert het beleid uit. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid, houdt de leden van de Bondsraad op de hoogte van belangrijke beslissingen en legt aan hen verantwoording af. Het beleid is een vertaling van de strategie naar concrete activiteiten.

Belangrijke thema's in de strategie die de Consumentenbond nu uitwerkt zijn:

De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Bondsraad

 • De strategie en het financiële beleid vaststellen.
 • De jaarbegroting vaststellen.
 • Het jaarverslag en de jaarrekening bespreken en goedkeuren.
 • Discussiëren over actuele thema's voor consumenten, zoals privacy en duurzaamheid.
 • Leden van de raad van toezicht kiezen en benoemen.
 • De directie benoemen, schorsen en ontslaan.
 • De statuten van de Consumentenbond wijzigen.

In de statuten van de Consumentenbond (pdf) lees je alle taken en bevoegdheden van de Bondsraad. Je wordt voor 4 jaar gekozen als Bondraadslid en je kunt je 2 keer herkiesbaar stellen.

Bondsraadleden vertellen

Welke vergaderingen zijn er woon je bij?

 • 2  Bondsraadsvergaderingen: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar.
 • 2 voorbereidende vergaderingen: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar, in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven of Zwolle (je mag kiezen naar welke locatie je wilt gaan).
 • 5 à 6 discussiebijeenkomsten in Utrecht waar Bondsraadsleden met elkaar over actuele thema's  discussiëren, bijvoorbeeld over 'Massaclaims' en 'digitale publicaties van de Consumentenbond'.

Wil je alle bijeenkomsten bijwonen? Dan kost je dat ongeveer 1 avond per maand en 2 zaterdagen per jaar voor de Bondsraadsvergaderingen. Bovendien heb je meestal meerdere uren nodig om je voor te bereiden op een vergadering: de agenda doornemen en vergaderstukken lezen en daarover een mening vormen.

Je krijgt reiskostenvergoeding en een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Meer over de Bondsraad, de vergaderingen en vergoedingen lees je in de Bondsraadswijzer 2018 (pdf).

Hoe gaat het verder?

De verkiezingscommissie van de Bondsraad selecteert uit de aanmeldingen een aantal kandidaten en nodigt ze uit voor een gesprek op het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. De verkiezingscommissie evalueert deze gesprekken. Daarna worden de geschikte kandidaten op de voordracht tot benoeming als lid van de Bondsraad geplaatst. Zowel de afgewezen kandidaten als de kandidaten die op de voordracht zijn geplaatst krijgen hiervan schriftelijk bericht.

Eind september 2020 presenteert de Consumentenbond de gekozen kandidaten (nieuwe en herkiesbare leden) op de website. Ben je het niet eens met de voorgedragen kandidaten? Dan kun je je tot uiterlijk 1 november 2020 opgeven als tegenkandidaat via vereniging@consumentenbond.nl.

Om je aan te melden als tegenkandidaat heb je steun nodig van 25 leden van Consumentenbond met hun handtekening. Als er geen tegenkandidaten zijn, is de benoeming van de leden op 1 november 2020 definitief en gaat het Bondsraadslidmaatschap in per 1 januari 2021.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met:
Anja Verhoef
secretaris Verenigingszaken
Telefoon: 070 - 445 45 08
E-mail: vereniging@consumentenbond.nl

Meer informatie: