icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Anne Fransen Fonds

logo-aff-aprilDe Stichting Anne Fransen Fonds (AFF) heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (beginnende) consumentenorganisaties in de ontwikkelingslanden en Oost-Europa.

Doel van het Anne Fransen Fonds

AGF_crIn 1988 richtte de Consumentenbond de Stichting Anne Fransen Fonds op. De stichting is genoemd naar Anne Fransen, de eerste directeur van de Consumentenbond. Zij heeft van 1964 tot haar overlijden in 1981 de organisatie laten groeien.

Het AFF is een organisatie die zich richt op het versterken van consumentenrechten. Dat doet het door financiële steun te geven aan consumentenorganisaties in zich ontwikkelende economieën. Hiervoor selecteert het bestuur van het AFF jaarlijks projecten en programma's. Het AFF werkt tijdens de projectencyclus samen met de overkoepelende internationale consumentenorganisatie Consumers International (CI).

Werkwijze Anne Fransen Fonds

Per jaar geeft het AFF circa €60.000 aan consumentenorganisaties. Dit geld is voornamelijk afkomstig van de Consumentenbond, die jaarlijks 0,15% van zijn omzet bijdraagt. Uitgaande van de jaarlijkse bijdrage van de Consumentenbond kunnen 5 à 6 aanvragen voor projectondersteuning gehonoreerd worden.

Criteria projecten

Aanvragen dienen aan de volgende 7 door het bestuur vastgelegde criteria te voldoen:

 1. De aanvrager dient lid te zijn van Consumers International.
 2. Het project moet duidelijk gelinkt zijn aan 1 van de 8 consumentenrechten:
  • Toegang tot noodzakelijke producten en diensten
  • Veiligheid
  • Informatie
  • Keuze
  • Inspraak en vertegenwoordiging
  • Klacht en verhaal
  • Consumenteneducatie
  • Gezonde leef-/werkomgeving
 3. Het project moet gericht zijn op een van de door het Anne Fransen Fonds vastgestelde prioriteiten (financiële dienstverlening, consumentenrecht en -bescherming, voeding, digitaal, medicijnen en gezondheid).
 4. Het project moet binnen 1 jaar worden uitgevoerd.
 5. Het budget mag niet hoger zijn dan €10.000.
 6. Aanvragers moeten vrij zijn van onethische praktijken, waaronder financiële en juridische kwesties, die van invloed kunnen zijn op de juridische status van de organisatie of de voortzetting van het lidmaatschap van CI.
 7. Overhead en indirecte kosten (locatie, eten, reizen, personeel en vrijwilligers) mogen niet meer dan 40% van het budget bedragen.

Projecten

In 2021 heeft het bestuur van het AFF 23 projectvoorstellen beoordeeld. Uit deze lijst koos het bestuur van het fonds 6 projecten in de jaarlijkse bestuursvergadering. Elk project krijgt een bedrag tussen de €9650 en €10.000. Het gaat om de volgende plannen:

1. ODECU, Chili

Het doel van Organización de Consumidores y Usuarios de Chile is het verbeteren van het consumentenbewustzijn met betrekking tot voedselveiligheid. Meer specifiek gaat het bij dit project om de voedselkwaliteit en voedselveiligheid van tonijn in blik te testen en te analyseren. Met de resultaten van het onderzoek kunnen consumenten geïnformeerde keuzes te maken op het gebied van veiligheid en kwaliteit van voedsel.

2. Asociación Colombiana de Educación al Consumidor, Colombia

Het doel van het project is de rechten te garanderen van consumenten op het gebied van voeding. Met name het verbeteren van voedselveiligheid, voedselinformatievoorziening en educatie op het gebied van voeding en voedselkeuze wil men aanpakken. Dit wil men doen door het ontwikkelen en uitvoeren van een digitale campagne waarin de negatieve gevolgen van het ultra bewerkt voedsel voor de jongeren centraal staan. En waarin informatie wordt gegeven ten aanzien van alternatieve meer gezonde voedselkeuzes.

3. Consumer Council of Fiji, Fiji

Het doel van het project is om consumenten van voldoende kennis en informatie te voorzien om gezondere voedingskeuzes te maken. De gedachte erachter is het terugbrengen van het groeiend aantal gevallen van diabetes in het land. Hoe? Door op dorpsniveau bewustzijn en kennis te vergroten ten aanzien van de risico’s die je loopt als je diabetes hebt. En diabetes een halt toeroepen met name door het verspreiden van informatie op het gebied van een gezond leef- en eetpatroon.

4. CERS, India

Het doel van het project van de Consumer Education and Research Society is om consumenten te voorzien van informatie ten aanzien van het belang van jodiumhoudend zout. De focus van het project zal liggen op enerzijds het wijzen op de gevolgen van jodiumtekort op de gezondheid van de consumenten. Daarnaast op hoe je door het uitvoeren van controles op het jodiumgehalte de kans op jodiumtekorten kunt verminderen en beter geïnformeerd voedselkeuzes kunt maken.

5. SEWA, Nepal

Het doel van het project van Skill Education and Work Academy uit Nepal is om de digitale vaardigheden van lokale boeren en stedelijke consumenten te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat door digitale geletterdheid consumenten en boeren hun sociaal economische positie kunnen versterken. En op die manier een betere toegang te krijgen tot digitale faciliteiten van overheid, financiële instellingen en andere sectoren.

6. VINASTAQ, Vietnam

Het doel van het project van de Vietnam Standards and Consumers Association is om de rechten van de consumenten te verbeteren in het aankoopproces van goederen. Hoe: door het ontwikkelen van een elektronisch etiketsysteem. Volledige productinformatie en de traceerbaarheid van producten komt hierdoor voor consumenten beschikbaar. Vinastaq zal daarnaast stakeholders aansporen hiervoor juridische kaders te ontwikkelen en overheid vragen elektronische etikettering bij wet te regelen.

Donateur worden?

De Consumentenbond geeft ieder jaar een bedrag aan het Anne Fransen Fonds. Maar dat is niet genoeg om alle projectaanvragen te financieren. Meer steun is dus altijd welkom. Voor €10 ben je al donateur. Je kunt dit bedrag overmaken op rekening NL81INGB0003224200 ten name van Stichting Anne Fransen Fonds, o.v.v. donateur.

De gift is in principe aftrekbaar voor belasting.

ANBI-organisatie

Lees meer informatie over de ANBI-organisatie.