icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Anne Fransen Fonds

logo-aff-aprilDe Stichting Anne Fransen Fonds (AFF) heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (beginnende) consumentenorganisaties in de ontwikkelingslanden en Oost-Europa.

Doel van het Anne Fransen Fonds

AGF_crIn 1988 richtte de Consumentenbond de Stichting Anne Fransen Fonds op. De stichting is genoemd naar Anne Fransen, de eerste directeur van de Consumentenbond. Zij heeft van 1964 tot haar overlijden in 1981 de organisatie laten groeien.

Het AFF is een organisatie die zich richt op het versterken van consumentenrechten. Dat doet het door financiële steun te geven aan consumentenorganisaties in zich ontwikkelende economieën. Hiervoor selecteert het bestuur van het AFF jaarlijks projecten en programma's. Het AFF werkt tijdens de projectencyclus samen met de overkoepelende internationale consumentenorganisatie Consumers International (CI).

Werkwijze Anne Fransen Fonds

Per jaar geeft het AFF circa €60.000 aan consumentenorganisaties. Dit geld is voornamelijk afkomstig van de Consumentenbond, die jaarlijks 0,15% van zijn omzet bijdraagt. Uitgaande van de jaarlijkse bijdrage van de Consumentenbond kunnen 5 à 6 aanvragen voor projectondersteuning gehonoreerd worden.

Criteria projecten

Aanvragen dienen aan de volgende 7 door het bestuur vastgelegde criteria te voldoen:

 1. De aanvrager dient lid te zijn van Consumers International.
 2. Het project moet duidelijk gelinkt zijn aan 1 van de 8 consumentenrechten:
  • Toegang tot noodzakelijke producten en diensten
  • Veiligheid
  • Informatie
  • Keuze
  • Inspraak en vertegenwoordiging
  • Klacht en verhaal
  • Consumenteneducatie
  • Gezonde leef-/werkomgeving
 3. Het project moet gericht zijn op een van de door het Anne Fransen Fonds vastgestelde prioriteiten (financiële dienstverlening, consumentenrecht en -bescherming, voeding, digitaal, medicijnen en gezondheid).
 4. Het project moet binnen 1 jaar worden uitgevoerd.
 5. Het budget mag niet hoger zijn dan €10.000.
 6. Aanvragers moeten vrij zijn van onethische praktijken, waaronder financiële en juridische kwesties, die van invloed kunnen zijn op de juridische status van de organisatie of de voortzetting van het lidmaatschap van CI.
 7. Overhead en indirecte kosten (locatie, eten, reizen, personeel en vrijwilligers) mogen niet meer dan 40% van het budget bedragen.

Projecten

In 2022 heeft het bestuur van het AFF 29 projectvoorstellen beoordeeld. Uit deze lijst koos het bestuur van het fonds 5 projecten in de jaarlijkse bestuursvergadering van april. Elk project krijgt een bedrag tussen de € 9.994 en € 10.000. Het gaat om de volgende plannen:

1. Consumer Council Of Zimbabwe (CCZ), Zimbabwe

Men wil het aantal onopgeloste klachten van consumenten met kleine (MKB-) bedrijven verminderen. Dit wordt bereikt door 100 kleine middenstanders en 10 consumentenactiegroepen te informeren en te trainen met de principes van consumentenbescherming en de verplichtingen op grond van de 'Consumer Protection Act'.

2. Voluntary Organization in Interest of Consumer Education (VOICE), India

Doel van het project is consumenten te informeren en vertrouwd te maken met het belang van 'Front of Pack Labelling' van voeding. Hierdoor kunnen zij gezondere keuzes maken. Men doelt met name op het snel, juist en eenvoudig herkennen van producten die veel suikers, vetten en zout bevatten. Meer algemeen gaat het erom consumenten mondiger en gezonder te maken, rekening houdend met ongezonde voeding en de groeiende crisis van niet-overdraagbare ziekten.

3. Associação para Defesa do Consumidor (ADECO), Kaap Verdië

Men wil kwetsbare consumenten opleiden, informeren en mondiger maken door middel van bewustmakingsacties op het gebied van financiële geletterdheid. Daarvoor worden 4 workshops gehouden op 2 eilanden om consumenten te trainen op het gebied van gezinsbudgettering en verantwoord gebruik van financiële diensten. Daarnaast worden er 10 televisieprogramma’s over financiële educatie geproduceerd, welke worden uitgezonden op de nationale televisie.

4. Consumer Libanon Association (CL), Libanon

Het algemene doel van het project is, dat consumenten zich bewust zijn en geïnformeerd worden over hun 8 fundamentele consumentenrechten. Men gebruikt daarvoor een trainingsprogramma specifiek voor jongeren en vrouwen. Dit wordt gegeven via een digitaal trainingsplatform.

Daarnaast is er een digitale bewustmakingscampagne via webinars en sociale media, waarbij elk van de 8 fundamentele consumentenrechten wordt aangepakt. Tenminste 2 universiteiten zullen het trainingsprogramma onder hun studenten promoten.

5. Yogyakarta Consumer Institute (YCI), Indonesië

Doel van het project is de vorming van consumenten-bewustwordingsgroepen van gezond en veilig voedsel in plattelandsgebieden. Meer specifiek: Het vergroten van de capaciteit van vrouwen als consumenten bij het kiezen, beheren en verwerken van gezond en veilig voedsel. Dit alles gericht op het terugdringen van groeiachterstanden in plattelandsgebieden.

Donateur worden?

De Consumentenbond geeft ieder jaar een bedrag aan het Anne Fransen Fonds. Maar dat is niet genoeg om alle projectaanvragen te financieren. Meer steun is dus altijd welkom. Voor €10 ben je al donateur. Je kunt dit bedrag overmaken op rekening NL81INGB0003224200 ten name van Stichting Anne Fransen Fonds, o.v.v. donateur.

De gift is in principe aftrekbaar voor belasting.

ANBI-organisatie

Lees meer informatie over de ANBI-organisatie.