icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbelangen in Europa

Wat heeft 'Europa' de afgelopen jaren gedaan voor consumenten? En wat staat nu bovenaan op het verlanglijstje van de consumentenorganisaties?

Wat heeft Europa bereikt?

Verenigd in BEUC

In 32 Europese landen bepleiten 43 consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, consumentvriendelijke Euro­pese wetten en regels. Dat doen de consumentenorganisaties samen in de overkoepelende BEUC: het Bureau Européen des Unions de Consommateurs, onze lobbyclub in Brussel. De missie van BEUC is zorgen voor een zo klantvriendelijk mogelijke Europese regelgeving en een goede handhaving daarvan. Om dat te bereiken lobbyt de BEUC bij Europese Commissie en Parlement namens de leden: de nationale consumentenorganisaties.

Wensenlijstje van BEUC

Voor de komende 5 jaar heeft BEUC een wensenlijstje met daarop 5 topprioriteiten:

 • Kunstmatige intelligentie moet het klantbelang dienen, niet schaden
 • Consumentenproducten moeten langer meegaan en duurzamer worden
 • Een begrijpelijk voedselkeuzelabel moet een gezonde keuze makkelijk maken
 • Geneesmiddelen moeten beschikbaar en betaalbaar zijn
 • Consumenten mogen niet worden blootgesteld aan schadelijke stoffen

Lees meer over de 5 topprioriteiten van BEUC

 

 

Wat is er geregeld voor Consumenten in Europa?

Veiliger Producten

 • Voor veel producten, zoals speelgoed en cosmetica, bestaat specifieke EU-wetgeving die de veiligheid ervan moet waarborgen. Mochten er toch onveilige producten op de markt komen, dan worden de nationale consumentenautoriteiten, zoals onze NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), dankzij een waarschuwingssysteem snel geïnformeerd, zodat zij meteen kunnen ingrijpen. Helaas verloopt dit nog niet altijd vlekkeloos.
 • Er zijn diverse maatregelen genomen tegen vervuilende stoffen in ons voedsel. Bijvoorbeeld tegen het kankerverwekkende acrylamide in chips en gefrituurde producten, en tegen ongezonde transvetten. Desondanks worden vooral kinderen nog onvoldoende beschermd tegen acrylamide.
 • Ook de strijd tegen antibiotica in met name de veehouderij is nog lang niet gewonnen. Er zijn regels opgesteld om preventief gebruik van antibiotica tegen te gaan, om zo belangrijke antibiotica voor resistentie te behoeden en als medicijn te behouden.
 • In Europa zijn meer dan 100.000 chemicaliën op de markt. Die moeten eerst geregistreerd en op hun veiligheid getoetst worden. Toch zijn er over bijvoorbeeld hormoonverstorende stoffen nog wel veel zorgen.

Meer rechten

 • Voor bijna elk in de EU via internet gekocht product heb je rechten, zoals het recht van retour en geld terug. Er geldt een minimale garantieduur voor alle producten, ongeacht of die online of in een stenen winkel gekocht zijn. In Nederland zijn de garantierechten overigens gebaseerd op de redelijkerwijs te verwachten levensduur. De periode van ‘omgekeerde bewijslast’ (dat is een halfjaar waarin de verkoper moet aantonen dat het product door schuld van de koper is stukgegaan) is te kort.
 • Sinds kort is in Europa je privacy beschermd. Iedereen krijgt controle over wie wat van hem of haar weet. En iedereen kan zijn eigen persoonsgegevens inzien en zo nodig wijzigen. Van niemand mogen de persoonsgegevens zonder toestemming worden verkocht. Maar deze wetgeving is jong en moet zich in de praktijk nog gaan bewijzen.
 • Bij annulering of vertraging hebben passagiers in bepaalde situaties recht op geld terug of een compensatie. Dit recht moet je vaak wel met hulp van een professionele claimorganisatie afdwingen.
 • Voedingsmiddelen en dranken moeten een ingrediënten- lijst hebben, die in detail aangeeft wat er aan vet, zout, suiker, eiwitten en hulpstoffen in zit. Veel consumenten lezen en begrijpen die chemisch-technische informatie niet. Daarom pleiten wij voor een begrijpelijk voedselkeuzelogo.
 • ‘Netneutraliteit’ is wettelijk geregeld. Dit betekent dat providers alle gegevens op internet gelijk moeten behandelen en dus op geen enkele wijze mogen discrimineren.

Betere deals

 • Op reis binnen de EU kun je bellen, sms’en en internetten zonder extra te hoeven betalen voor dure en overbodige roamingkosten bij het gebruik van een ander netwerk. Maar bellen vanuit je eigen land naar het buitenland blijft buitensporig duur.
 • Bij een (elektronische) betaling of geld opnemen in een ander EU-land mag de bank je hiervoor niet méér kosten in rekening brengen dan voor dezelfde handeling in eigen land.
 • De open interne markt heeft consumenten toegang gegeven tot veel nieuwe producten en diensten. En eerlijke concurrentie heeft die producten en diensten bovendien betaalbaar gehouden of goedkoper gemaakt. Bij oneerlijke concurrentie of een (dreigende) te grote macht van één of enkele spelers op de markt kan de EU ingrijpen, en doet dat soms ook. Maar gedupeerde consumenten vissen nog te vaak achter het net als het gaat om compensatie voor de geleden schade.

Duurzamer leven

 • Nieuwe EU-wetgeving die op stapel staat, wil alle consumenten het recht geven om eigen energie op te wekken, op te slaan en te verkopen, en daarbij de administratieve lasten zo veel mogelijk beperken.
 • Veel huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten en wasmachines, verbruiken minder energie, dankzij Europese regels voor een energiezuinig ontwerp. En Europese (eco)-labels helpen je bij de aanschaf van milieusparende producten en diensten.
 • Dankzij Europese milieuwetgeving verbetert de kwaliteit van drinkwater, en van de binnen- en buitenlucht. En deze wetgeving zorgt voor minder schadelijke chemicaliën in producten, minder afval en meer recycling.
 • Maar het Volkswagen ‘sjoemel-diesel’-schandaal heeft aangetoond dat we er nog lang niet zijn.

Laatste update pagina: 13 mei 2019