icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Naam instelling

Stichting Anne Fransenfonds (afgekort: AFF)

RSIN-nummer

816172675

IBAN

NL 81 INGB 000 322 4200

Contactgegevens

Bezoekadres: Enthovenplein 1, 2521 DA ’s-Gravenhage
Postadres: Postbus 1000, 2500 BA ’s-Gravenhage
Tel. 070-4454508 (ambtelijk secretaris: Anja Verhoef)
aff@consumentenbond.nl

Doelstelling ANBI

Het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa (niet in EU-landen).
Het AFF heeft als doel om zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen uit het budget dat jaarlijks beschikbaar is, met een maximum van € 10.000 per aanvraag en de mogelijkheid tot één vervolgaanvraag per project.

Hoofdlijnen beleidsplan

In 1988 heeft de toenmalige directeur van de Consumentenbond het AFF opgericht met als missie: de consumentenrechten te waarborgen en te versterken, door financiële steun te verlenen aan startende consumentenorganisaties in ontwikkelingslanden.

De inspanningen van het AFF zijn essentieel om voor alle consumenten een eerlijke, veilige en bestendige leefomgeving te waarborgen, vooral daar waar de consumentenrechten nog met voeten worden getreden. 

De rechtspositie van de consument uit genoemde landen is zwak en er worden vaak nog onveilige producten op de markt gebracht. Ook voorlichting en communicatie staan nog in de kinderschoenen. Door de jaren heen heeft het AFF wereldwijd talrijke projecten op deze gebieden ondersteund. 

Het AFF wil dat consumenten over de hele wereld de basis consumentenrechten kunnen verwerven die wereldwijd door de consumentenorganisaties worden nagestreefd. Dit inspirerende toekomstbeeld heeft het AFF voor ogen, totdat uiteindelijk Consumers International met gelieerde organisaties op strategische plaatsen in de wereld nog slechts toezicht hoeft te houden, en consumenten zal informeren en vertegenwoordigen.

Het AFF stelt zich voor de periode van 2016 tot en met 2020 ten doel om zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen met de circa € 60.000 die het jaarlijks tot zijn beschikking heeft, met een maximum van €10.000 per aanvraag, en de mogelijkheid tot één vervolgaanvraag per project. Door deze limiet te stellen kan het AFF maximaal zes projectvoorstellen honoreren. Projecten dienen binnen een jaar te zijn afgerond en een projectevaluatie dient te worden ingestuurd binnen drie maanden na oplevering.

Bestuurders

de heer Marcel Warmerdam, voorzitter
mevrouw Sandra Molenaar, secretaris
de heer Hugo Brink, penningmeester
de heer Herbert van den Ende, bestuurslid
mevrouw Maria Huibers, bestuurslid

De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

de heer Sanford Cijntje, lid
de heer Wim Stille, lid
de heer Peter Stutvoet, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders krijgen de reiskosten vergoed en een vergadervergoeding van €60 per vergadering.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2019

-

Financiële verantwoording 2019

Jaarstukken AFF 2019 (pdf)
 

Artikelen binnen Internationale samenwerking

Alle artikelen