icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

logo-aff-aprilNaam instelling

Stichting Anne Fransenfonds (afgekort: AFF)

RSIN-nummer

816172675

IBAN

NL 81 INGB 000 322 4200

Contactgegevens

Bezoekadres: Enthovenplein 1, 2521 DA ’s-Gravenhage
Postadres: Postbus 1000, 2500 BA ’s-Gravenhage
Tel. 070-4454508 (ambtelijk secretaris: Anja Verhoef)
aff@consumentenbond.nl

Doelstelling ANBI

Het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa (niet in EU-landen).

Het doel van het AFF is om zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen uit het budget dat jaarlijks beschikbaar is. Dat met een maximum van €10.000 per aanvraag en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project.

Hoofdlijnen beleidsplan

In 1988 is door de toenmalige directeur van de Consumentenbond het Anne Fransen Fonds (AFF) opgericht. De missie: Consumentenrechten waarborgen en versterken door financiële steun te verlenen aan startende consumentenorganisaties in economieën die zich ontwikkelen.

De inspanningen van het AFF zijn essentieel om voor alle consumenten een eerlijke, veilige en bestendige leefomgeving te waarborgen.  Dat geldt vooral voor landen waar de consumentenrechten nog met voeten worden getreden. 

De rechtspositie van de consument die landen is zwak en er worden vaak nog onveilige producten op de markt gebracht. Ook voorlichting en communicatie staan er nog in de kinderschoenen. Door de jaren heen heeft het AFF wereldwijd talrijke projecten op deze gebieden ondersteund. 

Het AFF wil dat consumenten over de hele wereld de basis-consumentenrechten kunnen verwerven die wereldwijd door de consumentenorganisaties worden nagestreefd. Dit inspirerende toekomstbeeld heeft het AFF voor ogen. Het doel: Er ontstaat uiteindelijk een situatie waarin toezicht houden door vertegenwoordigende consumentenorganisaties voldoende is om de consumentenrechten te waarborgen.

Het doel van het AFF is  voor de periode van 2024 tot en met 2027 zo veel mogelijk consument-gerelateerde projecten te ondersteunen met de circa €60.000 die het jaarlijks tot zijn beschikking heeft. Er geldt een maximum van €10.000 per aanvraag, en de mogelijkheid tot 1 vervolgaanvraag per project.

Door deze limiet te stellen kan het AFF maximaal 6 projectvoorstellen honoreren. Projecten moeten binnen 1 jaar afgerond zijn en een projectevaluatie moet worden ingestuurd binnen 1 maand na oplevering.

Bestuurders

Herbert van den Ende, voorzitter
Sandra Molenaar, secretaris
Henk Bezemer, bestuurslid
Han Damsté, penningmeester
Els Hamer, bestuurslid

De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:
Halide Ozcan, lid
Maarten van Tiggelen, lid
Marcel Warmerdam, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders krijgen de reiskosten vergoed en voor 2024 een vergadervergoeding van €71,50 per vergadering.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2023

Het bestuur van het AFF is in 2023 2 keer bijeengekomen in een fysieke vergadering.

In de bestuursvergadering op 3 mei zijn de jaarstukken vastgesteld en de binnengekomen projectaanvragen besproken en beoordeeld.

In de vergadering van 16 oktober is het proces rondom de projectevaluaties geëvalueerd, de methode projectbeoordeling besproken en aangescherpt. Ook zijn de formulieren 'Application Form' en 'Application Instructions' geoptimaliseerd.

Besloten werd om projectsubsidies voortaan in 2 delen beschikbaar te stellen. Het eerste deel van 90% wordt bij aanvang van het project overgemaakt. Het tweede deel van 10% ontvangen de organisaties na afloop van het project en ontvangst van de schriftelijke evaluatie.

Financiële verantwoording 2023

Jaarstukken AFF 2023 (pdf)