icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De Bondsraad: voor en door leden

De Bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden en benoemt de leden van de raad van toezicht en van de directie. Er zitten maximaal 75 leden in de Bondsraad. Een commissie selecteert de kandidaten voor de Bondsraad en draagt ze voor.

Takenpakket

De Bondsraad heeft een breed takenpakket.

  • De Bondsraad stelt in hoofdlijnen het strategisch en financieel beleid vast. 
  • De Bondsraad controleert, bespreekt en keurt het beleid goed. Dat doen ze met het jaarverslag en de jaarrekening.
  • De Bondsraad controleert de directie.
  • De Bondsraad controleert de raad van toezicht.
  • De Bondsraad benoemt de leden van de directie en de leden van de raad van toezicht.
  • De Bondsraad kan besluiten om de statuten van de Consumentenbond te wijzigen.

Er zijn ook themagroepen en adviesraden. Zo worden Bondsraadsleden betrokken bij de activiteiten van de Consumentenbond.

De leden van de Consumentenbond kiezen de leden van de Bondsraad voor een periode van 4 jaar. Elke 2 jaar treedt ongeveer de helft af en zijn er verkiezingen.

Meedenken en doen

De Bondsraad vergadert 2 keer per jaar plenair, op een zaterdag in het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. Of digitaal, zoals tijdens de corona-maatregelen. In deze vergaderingen worden de beslissingen genomen die statutair bij de bondsraad horen.

Ter voorbereiding zijn er ook andere vergaderingen waarin wordt geïnformeerd en gediscussieerd. Tijdens deze vergaderingen overleggen Bondsraadsleden met de directie en raad van toezicht.

Ook zijn er ongeveer 6 keer per jaar discussieavonden. Leden van de Bondsraad wisselen van gedachten met bureaumedewerkers over beleidsonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan garantie, hypotheken, gezondheidszorg, privacy of wat er verder nog relevant is voor consumenten en voor de Consumentenbond.

Maak het mee

Als lid van de Consumentenbond kun je de plenaire vergaderingen van de Bondsraad meemaken.

De aankondiging van de bondsraadsvergaderingen staan vooraf in de Consumentengids. Interesse? Stuur dan uiterlijk 2 weken van tevoren een e-mail met je naam en lidmaatschapsnummer naar vereniging@consumentenbond.nl. Je krijgt 1 week voor de vergadering een mail met de conceptagenda en informatie.