! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bondsraad

De bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden en benoemt de leden van de raad van toezicht en van de directie. De bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden die worden gekozen door de leden van de Consumentenbond. 

Wat doet de bondsraad?

De bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden. Zo stelt deze raad de hoofdlijnen van het beleid vast via de strategienota en van het financiële beleid via de meerjarenraming en jaarbegroting. De controle daarop gebeurt achteraf door bespreking en goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening. Dat wordt gevolgd door decharge van directie en raad van toezicht voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop.

Verder heeft de bondsraad de bevoegdheid de leden van de raad van toezicht en van de directie te benoemen. En tenslotte kan de bondsraad besluiten tot wijziging van de statuten van de Consumentenbond.  

De bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden die worden gekozen door de leden van de Consumentenbond. Bondsraadsleden zitten 4 jaar in de raad en kunnen zich daarna nog 2 keer herkiesbaar stellen. Elke 2 jaar zijn er verkiezingen. 

Vergaderingen

De voltallige bondsraad vergadert 2 keer per jaar (april en november), op een zaterdag in het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. Deze vergaderingen worden in 4 voorbereidende vergaderingen voorbereid, waarbij de leden de vergaderstukken intensief en diepgaand met directie en raad van toezicht bespreken.

Daarnaast zijn er ongeveer 6 keer per jaar discussieavonden waar de leden van de bondsraad met bureaumedewerkers over beleidsonderwerpen van gedachten wisselen, zoals garantie, hypotheken, gezondheidszorg of wat er verder nog relevant is voor consumenten en voor de Consumentenbond.  

Vergadering bijwonen?

De plenaire vergaderingen van de bondsraad in april en november zijn voor leden van de Consumentenbond toegankelijk. Op de agenda van de voorjaarsvergadering staan in ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening. Op de agenda van de najaarsvergadering staan de strategienota en de meerjarenraming.

Als je een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail met je naam en lidmaatschapsnummer naar vereniging@consumentenbond.nl. Je ontvangt 1 week voor de vergadering een mail met de conceptagenda en informatie. De Bondsraadsvergaderingen worden vooraf aangekondigd in de Consumentengids.

Voor meer informatie over de voordracht of de Bondsraad kunt u terecht bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl of 070-4454508