icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De bondsraad: voor en door leden

De bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden en benoemt de leden van de raad van toezicht en van de directie. De bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden. Kandidaten worden geselecteerd en voorgedragen door een daartoe samengestelde commissie van de Bondsraad. 

De bondsraad heeft een breed takenpakket. Denk onder andere aan het in hoofdlijnen vaststellen van het beleid (strategisch en financieel). De controle daarop gebeurt achteraf door bespreking en goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening. Dat wordt gevolgd door decharge van directie voor het gevoerde beleid en de raad van toezicht voor het toezicht daarop.

Verder benoemt de bondsraad de leden van de raad van toezicht en van de directie. En kan de bondsraad besluiten tot wijziging van de statuten van de Consumentenbond. 

Om bondsraadsleden nog meer te betrekken bij de activiteiten van de Consumentenbond, zijn er vanaf 2021 bijvoorbeeld ook themagroepen en adviesraden ingesteld. 

De bondsraad wordt gekozen door de leden van de Consumentenbond voor een periode van 4 jaar. Elke 2 jaar treedt ongeveer de helft af en zijn er verkiezingen.

Meedenken en doen

De bondsraad vergadert 2 keer per jaar plenair, op een zaterdag in het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. Of digitaal, zoals tijdens de corona-maatregelen. In deze vergaderingen worden de beslissingen genomen die statutair bij de bondsraad horen. Ter voorbereiding zijn er ook andere vergaderingen waarin wordt geïnformeerd en gediscussieerd. Dat zijn ook momenten waarop bondsraadsleden met de directie en raad van toezicht overleggen.

Daarnaast zijn er ongeveer 6 keer per jaar discussieavonden waar de leden van de bondsraad met bureaumedewerkers over beleidsonderwerpen van gedachten wisselen. Denk bijvoorbeeld aan garantie, hypotheken, gezondheidszorg, privacy of wat er verder nog relevant is voor consumenten en voor de Consumentenbond.

Maak het mee

Als lid van de Consumentenbond kun je de plenaire vergaderingen van de bondsraad meemaken. Op de agenda van de voorjaarsvergadering staan in ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening. Op de agenda van de najaarsvergadering staan de strategienota en de meerjarenraming.

De bondsraadsvergaderingen worden vooraf aangekondigd in de Consumentengids. Interesse? Stuur dan uiterlijk 2 weken van tevoren een e-mail met je naam en lidmaatschapsnummer naar vereniging@consumentenbond.nl. Je ontvangt 1 week voor de vergadering een mail met de conceptagenda en informatie.