icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbond en massaclaims

Ben jij de dupe van de handelwijze van een bedrijf? Dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding. In je eentje kun je vaak niet veel, maar de Consumentenbond kan veel meer. Hoe doen we dat? We gaan eerst in gesprek met het bedrijf dat zich niet aan de regels houdt. Vergoedt een bedrijf jouw schade niet uit zichzelf? Dan gaan we voor jou het juridisch gevecht aan, bijvoorbeeld met een massaclaim. 
Massaclaims 1200x800

Hoe werken massaclaims?

Als een bedrijf zijn macht misbruikt en zich niet aan de regels houdt, kun je je als consument machteloos voelen. Bijvoorbeeld omdat je daardoor te veel betaalt voor een dienst of product en/of je rechten geschonden zijn. Dat is waar de Consumentenbond in actie komt. Namens een groep consumenten dienen wij een claim in. Dat kan op basis van de Wet afwikkeling massaschade collectieve actie (WAMCA) die sinds 2020 geldt. Daar hebben we tientallen jaren voor gestreden.

In je eentje maak je weinig kans tegen de grote bedrijven die zich laten bijstaan door een hele batterij aan advocaten. Zelf procederen is vaak kostbaar. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens die groep het juridisch gevecht aan. Wij strijden voor veranderingen van de praktijken van het bedrijf en een eerlijke schadevergoeding.

Meedoen is eenvoudig. Bekijk hier al onze lopende claims.  

Aanmelden is gratis

Aanmelden voor onze claims is gratis. Het uitgangspunt is ‘no cure no pay’. Dit betekent dat je een stukje van je schadevergoeding afstaat aan de partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht. De claim is een succes wanneer we tot een afspraak (schikking) of een positieve uitspraak van de rechter komen. 

Het 'no cure no pay'-percentage staat vooraf vast en ligt tussen 10 tot 25%. De hoogte van het percentage hangt samen met de omvang van de schade, het aantal gedupeerde consumenten en de verwachte kosten om de zaak te winnen. Komt er geen schikking of positieve rechterlijke uitspraak? Dan hoef jij niets te betalen: no cure, no pay. 

Een rekenvoorbeeld 

Stel, je meldt je aan voor een claim. Het 'no cure no pay'-percentage is 20%. Wij slagen erin voor jou een schadevergoeding te krijgen van €1000. Je ontvangt dan €800. De partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht, krijgen samen €200 voor de gemaakte kosten. 

We zorgen ervoor dat dit bedrag in een redelijke verhouding staat tot jouw vergoeding. Hoewel we niet kunnen garanderen dat dit lukt, proberen we altijd om het 'no cure no pay'- percentage ook op de aansprakelijke partij te verhalen. In dat geval kost onze dienstverlening je helemaal niets.

Consumentenbond Claimservice

In massaschadezaken werkt de Consumentenbond altijd samen met deskundige partijen, zoals advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in massaclaims en met procesfinanciers. In 2018 is de Consumentenbond met ConsumentenClaim een samenwerkingsverband aangegaan: de Consumentenbond Claimservice.

ConsumentenClaim is de massaschadespecialist die zorgt voor (juridische) ondersteuning en de juiste afhandeling van onze claims. De afgelopen 15 jaar zorgde ConsumentenClaim ervoor dat grote groepen gedupeerde consumenten via schikkingen en (massa)rechtszaken hun recht konden halen.

Zonder winstoogmerk

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. De eventuele opbrengsten uit claims gebruiken we voor nieuwe claims of onze andere diensten.

Voorwaarden claims

Nederlandse consumenten kunnen zich aanmelden voor één of meer van onze claims. Hiervoor hoef je geen lid van de Consumentenbond te zijn. Wel moet je een product of dienst waarmee het bedrijf rechten heeft overtreden zelf gekocht of gebruikt hebben.

Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan aan je ouders/verzorgers om de aanmelding voor je te doen.

De claim kan over een bepaalde periode gaan, bijvoorbeeld over schade die consumenten tussen nu en 5 jaar geleden hebben geleden. Dit heeft te maken met de maximumtermijn waarover de rechter een uitspraak kan doen over een zaak.

Door een zogeheten stuitingsbrief te sturen aan het bedrijf, kun je er vaak voor zorgen dat de termijn niet verjaart. Als zo’n brief nodig is voor jouw schade, dan melden we je dit. 

Afmelden voor een claim

Voor de claims die we samen met ConsumentenClaim doen: stuur een e-mail naar vragen@claimservice.nl. Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven. Soms gelden er voorwaarden voor de opzegging. Deze voorwaarden vind je terug in de deelnemersovereenkomst. Deze kunnen per claim verschillen.

Schikken ook een optie 

Soms komen we er al eerder uit met een bedrijf en hoeft het niet tot een rechtzaak uit te draaien. Dan treffen we een regeling. Samen met het bedrijf stellen we vast hoe hoog de schade is en maken we afspraken over de compensatie van gedupeerden. Dat noem je een schikking.