icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie. En op de algemene gang van zaken in de Consumentenbond en de met hem verbonden instellingen. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Consumentenbond en de met hem verbonden instellingen.

Lousewies van der Laan

Voorzitter sinds november 2021

Lousewies van der Laan RVT 2022Lousewies van der Laan is een ervaren manager, voorzitter, toezichthouder en bestuurder, op nationaal en internationaal niveau. Zij is verbonden geweest aan een aantal internationale instellingen, heeft brede ervaring met digitalisering, stakeholdermanagement en sociale veiligheid. Zij was politica in het Europees Parlement en in de Tweede kamer, beschikt over een breed netwerk dat relevant is voor het maatschappelijke middenveld en heeft goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en beleidsbeïnvloeding op hoog niveau. Momenteel is zij algemeen directeur van Transparency International Nederland.

Guusje ter Horst

Vicevoorzitter en lid sinds 2015
Guusje ter Horst

Guusje ter Horst vervulde vele jaren diverse politieke functies als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester, als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als lid van de Eerste Kamer. Momenteel is zij Directeur/eigenaar van Ter Horst Agency en mede-eigenaar van OnderstebovenAdvies. Verder is zij lid van de Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, voorzitter van de Hoofdpijn Alliantie, voorzitter van de Sectorraad Paarden en lid van de Raad van Toezicht van Omroep Zwart.

 

Marco Loos

Lid sinds 2015
Marco LoosMarco Loos is werkzaam als Hoogleraar in het bijzonder Europees Consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam (met optredens als 'visiting professor' in Estland, Duitsland en Curaçao). Daarnaast maakt hij deel uit van de Redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht, is hij lid van het College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ook is hij bestuurslid van de International Association for Consumer Law en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid.

Mieke Pigeaud-Wijdeveld

Lid sinds 2017
Mieke PigeaudMieke Pigeaud-Wijdeveld heeft brede financiële ervaring. Haar financiële veelzijdigheid komt tot uitdrukking in de diversiteit van branches en ondernemingen (met name Akzo, Ahold, NS, van Eeghen) waarbinnen zij sinds 1987 in financiële-, advies- of toezichthoudende functies geopereerd heeft. Daarvoor studeerde zij bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en heeft zij een postdoctorale controllersopleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. Zij is op dit moment directeur-eigenaar van adviesbureau Pi Control. Verder is zij lid van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam en lid van de Raad van Commissarissen van Waterbedrijf Noord-Holland.

Raoul Teeuwen

Lid sinds 2015
RRaoul Teeuwenaoul Teeuwen heeft zeer gevarieerde werkervaring op IT-gebied opgebouwd bij o.a. het Rekencentrum van Defensie, AtosOrigin, Kennisnet en SURF. Voor zijn lidmaatschap van de raad van toezicht was hij sinds 2009 lid van de bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond.

Matthijs Tetteroo

Lid sinds 2019

Matthijs Tetteroo

Matthijs Tetteroo  is een onafhankelijke denker en digitaal leider met veel ervaring op het gebied van digital & analytics. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en is nu werkzaam als CEO van Company.info (een FD Mediagroep dochter).

Hij heeft veel ervaring met het voeden van beslissingen met objectieve informatie. Daarvoor heeft hij bij Sanoma een managementrol vervuld en is hij als consultant werkzaam geweest bij The Boston Consulting Group. Matthijs is een uitdrager van de onafhankelijke informatievoorziening en kijkt ernaar uit om zijn bijdrage te leveren aan de strategische vraagstukken die voor de vereniging relevant zijn.

Lees ook: