icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie. En op de algemene gang van zaken in de Consumentenbond en de met hem verbonden instellingen. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Consumentenbond en de met hem verbonden instellingen.

Lousewies van der Laan

Voorzitter sinds november 2021
Lousewies van der Laan RVT 2022Lousewies van der Laan (1966) is een ervaren manager, voorzitter, toezichthouder en bestuurder, op nationaal en internationaal niveau. Zij is verbonden geweest aan een aantal internationale instellingen, heeft brede ervaring met digitalisering, stakeholdermanagement en sociale veiligheid. Zij was politica in het Europees Parlement en in de Tweede kamer, beschikt over een breed netwerk dat relevant is voor het maatschappelijke middenveld en heeft goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en beleidsbeïnvloeding op hoog niveau. Momenteel is zij algemeen directeur van Transparency International Nederland.

Matthijs Tetteroo

Vicevoorzitter sinds 2024 en lid sinds 2019
Matthijs TetterooMatthijs Tetteroo (1983) is een onafhankelijke denker en digitaal leider met veel ervaring op het gebied van digital & analytics. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en is nu werkzaam als CEO van Company.info (een FD Mediagroep dochter).

Hij heeft veel ervaring met het voeden van beslissingen met objectieve informatie. Daarvoor heeft hij bij Sanoma een managementrol vervuld en is hij als consultant werkzaam geweest bij The Boston Consulting Group. Matthijs is een uitdrager van de onafhankelijke informatievoorziening en kijkt ernaar uit om zijn bijdrage te leveren aan de strategische vraagstukken die voor de vereniging relevant zijn.

Tim Kraaier

Lid sinds januari 2023
Tim KraaierTim Kraaier (1963) is afgestudeerd als bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij heeft jarenlange ervaring als CFO en statutair bestuurder van verschillende organisaties in binnen- en buitenland en leidde belangrijke verandertrajecten. Ook was hij actief als bestuurslid en adviseur van pensioenfondsen. 
Hij vindt het belangrijk dat een organisatie een goede samenhang heeft tussen cultuur, strategie en implementatie. Daarnaast hecht hij er aan dat de processen duidelijk en zoveel mogelijk gestroomlijnd zijn, waarbij hij de rol van ICT belangrijk acht. 

Momenteel legt hij zich met name toe op advieswerkzaamheden, toezichthoudende/bestuurlijke functies en zijn rol als begeleider van studenten aan de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool. Zijn belangrijkste hoofd- en nevenfunctie is bestuurslid van de Stichting Beter Leven keurmerk.

Pascal Stoop

Pascal StoopLid sinds juli 2023
Pascal Stoop heeft ruime ervaring als bestuurder, toezichthouder en CEO/CFO. Hij beschikt tevens over diepgaande kennis en ervaring op het terrein van IT/digitalisering, auditing en risicomanagement. Deze kennis en ervaring heeft Pascal mede opgedaan in de financiële sector.

Anna van Duin

Lid sinds januari 2024
RVT Anna van Duin kaderAnna van Duin is universitair docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Haar juridische expertise ligt op het terrein van het (Europees) consumentenrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht, waaronder collectieve acties. Anna heeft ook ervaring in de advocatuur (civiele procespraktijk). Zij is opleidingsdirecteur van de master Privaatrecht en daarnaast onder meer redactielid van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging en docent bij het SSR Studiecentrum Rechtspleging.

Hanneke van Essen

Lid sinds januari 2024
RVT Hanneke van Essen kaderHanneke van Essen is sinds eind 2018 algemeen directeur bij de Nationale ombudsman. Zij heeft ruime werkervaring bij de Rijksoverheid in uiteenlopende functies binnen het beleid maken en management. Daarnaast is zij sinds 6 jaar lid van de Raad van Commissarissen van Onze Huisartsen in Arnhem. In die Raad heeft zij specifiek aandacht voor governance, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 

 

Lees ook: