icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Wie zijn we

Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben.

Vereniging

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Wij vinden onze onafhankelijkheid erg belangrijk en wij zijn open en eerlijk over onze inkomsten. Samen met consumenten werken wij aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. Lees meer over onze missie en identiteit.

In onze jaarverslagen vind je informatie over onder meer de uitgevoerde activiteiten van de diverse afdelingen en het fiscale resultaat van het afgelopen jaar.In onze statuten lees je meer over onze regels.

Anne Fransen Fonds

Met onze stichting Anne Fransen Fonds bevorderen en ondersteunen wij (beginnende) consumentenorganisaties in ontwikkelingslanden en Oost-Europa.

Ons Werk

De Consumentenbond is verantwoordelijk voor de onderzoeksresultaten die we via onze eigen media publiceren. We initiëren en betalen vrijwel altijd ons onderzoek, soms samen met zusterorganisaties, overheden en toezichthouders. Wij mogen sinds 2010 onze leden adviseren. Hiervoor hebben wij een vergunning. We onderzoeken maandelijks online de tevredenheid en loyaliteit van onze leden. De resultaten hiervan verwerken we in de ledenmonitor

Bondsraad

De leden van de Consumentenbond kiezen de leden van de bondsraad. De bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden en benoemt de leden van de raad van toezicht en de directeur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie. En op de algemene gang van zaken in de Consumentenbond en de met hem verbonden instellingen. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Consumentenbond en de met hem verbonden instellingen.

Beste Koop en Beste uit de Test

Je ziet ze in advertenties, commercials, op websites en posters: de logo's Beste Koop en Beste uit de Test van de Consumentenbond. Bedrijven mogen deze logo's echter niet zómaar gebruiken.